Nieuwsbrief 2022 – nr. 5 – 23 april 2022

Gisteren hebben we met een groep van zo’n 20 personen volop kunnen genieten van onze wandeling langs de gevelstenen in het Jekerkwartier. Dit was een eenmalig gebeuren, maar er is veel belangstelling voor deze wandeling: er is een aardige lijst van mensen die graag aan deze wandeling willen meedoen. We doen ons best om te proberen nog een dergelijke wandeling voor deze zomer te organiseren. Mocht dat lukken dan worden degenen die zich reeds aangemeld hebben hierover als eersten geïnformeerd.

Het unieke van deze wandeling is dat er bij de gevelstenen een plaatje met QR-code is geplaatst. Met gebruik van die QR-code krijgt u alle informatie over de betreffende gevelsteen. Hoe kunt u QR-codes gebruiken:

 • Maak een foto van de QR-code en lees dit uit.   Zie https://www.seniorweb.nl/tip/qr-code-scannen. 
 • Gebruik Google Lens voor QR-codes. Deze app is voor veel andere dingen ook handig; je fotografeert bijvoorbeeld een plantje en zegt Google Lens wat hij denkt wat het is.

Er stond gisteren ook een uitgebreid artikel over dit onderwerp in De Limburger. Zie:   https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/04/22/kijk-eens-wat-va…uweeltjes-tussen/

Verder in deze nieuwsbrief weer veel interessante thema’s waar we u graag over informeren.

 1. Bezoek universiteitsbibliotheek – 16 mei
 2. Lente in het park: Lust of last?
 3. In de buik van de muur
 4. Milieuzone
 5. Buurtbalans
  1. Evaluatie woningsplitsing
  2. Coalitie onderhandelingen
 6. Vooraankondiging feestelijkheden Pierre Kemp(park) 

Lees verder

Nieuwsbrief 2022 – nr. 4

Deze nieuwsbrief staat vrijwel volledig in het teken van culturele en sociale activiteiten. Activiteiten die de afgelopen jaren weinig tot geen aandacht kregen. Nu we geleidelijk aan weer de draad van het ‘gewone leven’ kunnen oppakken, willen we ook weer met u samen gaan wandelen en u informeren over de allerlei zaken die belangrijk zijn voor het welbevinden van ons allen.

Maar allereerst willen we graag uw aandacht vragen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit is een heel urgent probleem. Er moeten er ook in onze regio de komende periode nog heel wat bijkomen. Waarom niet ook in het Jekerkwartier. Als er bewoners zijn die daarvoor ruimte zouden hebben (ook bijvoorbeeld B&B plekken) kunnen die zich aanmelden bij    https://onderdakoekraine.nl/   of  https://takecarebnb.org/.  Dat hoeft niet gratis; er zijn ook vergoedingsregelingen.

Tenslotte willen we u nog attenderen op onze nieuwe bankrekening:
NL73ABNA0108424391 ten name van Bewonersvereniging Jekerkwartier  

Onderwerpen van deze nieuwsbrief:

 1. Wandeling gevelstenen Jekerkwartier: vrijdag 22 april 2022
 2. Lutherse kerk: concert zondag 3 april
 3. Maastricht Art Map
 4. Homerusprijs (klassieke literatuur)
 5. Informatie ombouw KPN-gebouwmet 89 (1 kamer) units

Lees verder

NIEUWSBRIEF 2022 – NR. 3

Het zijn roerige tijden. Leek het de goede kant op te gaan met de coronamaatregelen, is het ineens oorlog in Europa. Het is ongelooflijk dat dit kan gebeuren. Gelukkig is er sprake van een stevige eensgezindheid tegen deze agressor. Het einde lijkt nog niet in zicht. Dit kan alleen maar verliezers opleveren. Schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld schreef speciaal voor de Volkskrant het gedicht Een krijgszuchtige tijd naar aanleiding van de Russische aanval op Oekraïne.                                                                                        Zie https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/03/04/een-krijgszuchtige-tijd/

Onze bewoners van het Jekerkwartier willen wij graag informeren over de volgende punten.

 1. Herontwikkeling KPN-gebouw Sint Bernardusstraat/A.O. Minderbroeders
 2. Sphinx-debatcentrum – lijsttrekkersdebat 9 maart van 17.00 – 21.30 uur
 3. Bewonersinformatie

Lees verder

NIEUWSBRIEF 2022 – nr. 2

Geleidelijk aan gaat er weer van alles open; de horeca, theaters, winkels enz. Het is nu nog beperkt maar de signalen lijken positief voor verdere openstelling van onze maatschappij. Wel zijn de besmettingen nog onvoorstelbaar hoog. Dat betekent dat we met elkaar toch nog voorzichtig moeten zijn.

Hieronder de zaken waarover we u als bewonersvereniging graag willen informeren.

 1. Sphinx Debatcentrum: dinsdagavond 22 februari 2022
 2. Nieuwe wijkgebonden medewerker gemeente Maastricht
 3. Wandeling gevelstenen Jekerkwartier in april 2022
 4. Verdere bewoners informatie

1. SPHINX DEBATCENTRUM: DINSDAGAVOND 22 FEBRUARI 2022

In ons huis zijn we thuis. Maar ook tussen de huizen willen we ons thuis voelen. In de straten, parken en wijken. Daar liggen niet alleen stenen, maar ook de verhalen over ons eigen leven. Sphinx vraagt zich daarom af: wat maakt onze buurt mooi en wat maakt ze juist lelijk? We praten er over met inwoners van Wolder, De Heeg en Jekerkwartier en deskundigen.

Locatie – Muziekgieterij

Programma  19.00 – 22.00 uur 

 • Welkom door Sander Kleikers en vervolgens Gesprek met drie buurtbewoners
 • Reflectie met:
  • Chris Meijs (voorzitter BuurtBalans)
  • Floor van Spaendonck (dir. Bureau Europa, platform architectuur en design)
  • Piet Joosten (directeur RO groep, vastgoedontwikkelaar)
  • Rémy Kroese (eigenaar Dear Hunter, onderzoekt gebruik openbare ruimte)
 • Dit is een eerste gespreksavond over het onderwerp “Voel jij je thuis, buitenshuis?”. Een avond waar eerst 3 buurtbewoners geïnterviewd worden en vervolgens wordt er hierover uitgebreid gesproken. De gesprekken worden gemodereerd door Sander Kleikers.
 • Vanuit het Jekerkwartier zal Henk van de Voort aan deze avond deelnemen. Henk is medeoprichter van onze bewonersvereniging en oud-bestuurslid.

Wij hopen dat veel bewoners deze avond naar de Muziekgieterij zullen gaan.                Aanmelden via:   https://muziekgieterij.stager.nl/web/tickets/111134814

 

2. NIEUWE WIJKGEBONDEN MEDEWERKER GEMEENTE MAASTRICHT

Sinds enige tijd is Rob Pelzer onze wijkgebonden medewerker. Om u een idee te geven wat een wijkgebonden medewerker allemaal doet: Zie de link op onze website: https://bewonersjekerkwartier.nl/de-wijkagent-en-gemeenschappelijke-veiligheidszorg/wijkgebonden-medewerker/

3. WANDELING GEVELSTENEN JEKERKWARTIER IN APRIL 2022

In de laatste week van april willen wij graag een wandeling door het Jekerkwartier organiseren. Hierbij alvast wat achtergrond.

Kennis in codes                                                                                                                “Kint geer eur eige stad” vroeg Edmond Jaspar ons in de titel van zijn gelijknamige boek uit 1936 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/viewcoll=boeken&identifier=MMKB06:000002883:00027).

Kennen wij ons eigen Jekerkwartier? Niemand kan volmondig “ja” antwoorden. Zoals nieuwe bewoners er jaren over doen hun weg te vinden, vinden mensen die hier al 70 jaar wonen nog nieuwe hoekjes en hoekige weetjes.                                                                Ons Jekerkwartier leer je best wandelend beter kennen. Een gids kan je rondleiden en vertelt over wat je ziet of over de geschiedenis van wat je niet meer kunt zien.

Wie met zijn tijd meegaat laat zich leiden door QR-codes. Wie ze kan lezen ontdekt informatie die steenhouwers vroeger in gevelstenen kapten. Onlangs zijn panden met gevelstenen voorzien van dergelijke codes. Zo’n code geeft toegang tot wetenswaardigheden over steen en pand waarin die prijkt.

Een fraaie wandeling langs de gevelstenen in ons kwartier vind je onder https://kijkeensnaarboven.nl/gevelstenen-routes/jekerkwartier.

De ontsluiting van kennis over de gevelstenen is een initiatief van ons lid Ad Veenhof. Zou het niet mooi zijn als hij of een van zijn collega’s ons wandelend langs onze gevels gidst als covid dat weer toestaat?

4. VERDERE BEWONERS INFORMATIE

A. Onlangs stond er een artikel in De Limburger over nieuwbouwplannen van de Hogeschool Zuyd. De huidige gebouwen van zowel het conservatorium als de toneelacademie zullen dan een andere bestemming gaan krijgen. Zie: https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/02/03/toneelschool-en-conservatorium-van-monumentale-panden-in-centrum-maastricht-naar-nieuwbouw/

B. Artikel in De Limburger d.d. 11/02/2022: Maastricht pakt overlast van fout gestalde fietsen steviger aan: ‘We zien duidelijk resultaat’. Zie voor de tekst: https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/02/11/maastricht-pakt-overlast-van-fout-gestalde-fietsen-steviger-aan-we-zien-duidelijk-resultaat/

C. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van deelauto’s. Vandaar dat wij u graag willen informeren over de locaties van de deelauto’s in Maastricht. Zie: https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/02/03/overzicht-deelauto-in-maastricht-stand-van-zaken-11-jan-2022/

 

 

NIEUWSBRIEF 2022 – NR. 1

Het nieuwe jaar is begonnen. Na de kerstvakantie mogen de kinderen (basisschool en voortgezet onderwijs) weer naar school. Laten we hopen dat dit de voorbode is van verdere versoepelingen en dat we geleidelijk aan ons sociale leven kunnen hervatten. Dat ziekenhuizen niet langer vrijwel uitsluitend voor coronapatiënten moeten zorgen maar dat ook andere patiënten weer de zorg kunnen krijgen die ze zo hard nodig hebben.

Wat natuurlijk ook buitengewoon positief is, is dat we nu een nieuw kabinet hebben. Een kabinet waar onze wethouder Vivianne Heijnen staatssecretaris wordt. Wij willen haar van harte feliciteren en wensen haar heel veel succes met deze fantastische benoeming.

Hieronder de punten waarover we als bewonersvereniging u graag willen informeren.

 1. Terrassen deze winter open
 2. Openbaar vervoer: busdiensten
 3. Participatie woningbouw KPN-gebouw Sint Bernardusstraat/A.O. Minderbroeders
 4. Verdere bewonersinformatie

Lees verder

Nieuwsbrief 2021 – nr. 10

De Coronaontwikkelingen blijven nog steeds zorgelijk en het OMT schijnt te adviseren de huidige maatregelen niet te versoepelen. De meesten van ons wachten nog op de boosterprik en blijven voorzichtig. Dat is ook te merken aan de drukte in de stad: die is minder dan vorig jaar. Het blijft oppassen geblazen!

Hieronder ziet u de actuele zaken waarover we u graag willen informeren.

 1. Pierre Kemppark – beeld van Pierre Kemp opgeknapt
 2. Woningbouw KPN-gebouw Sint Bernardusstraat
 3. Coronanieuws
  1. Horeca-initiatief: intrekken “terrassen wintersluiting 2022 (jan/feb)”
 4. Openbaar Vervoer (vervallen bushaltes lijn 9)
 5. Verdere bewonersinformatie

Lees verder

Nieuwsbrief 2021 – nr. 9

Er zijn weer nieuwe maatregelen afgekondigd waardoor geplande bijeenkomsten komen te vervallen, of worden verzet. Ook moet alles om 17.00 uur dicht, met uitzondering van de supermarkten etc. Die gaan om 20.00 uur dicht. Ook is de 1,5 meter afstand houden weer verplicht. Dit heeft natuurlijk consequenties voor enkele van onze eerdergenoemde activiteiten.

Wij informeren u daarover evenals over belangrijke wetenswaardigheden van het Jekerkwartier.

 1. Corona en Maastricht
 2. Openbaar Vervoer Binnenstad (Jekerkwartier, Kommelkwartier, Vrijthof etc.)
 3. Woningbouwplannen KPN-centrale Sint Bernardusstraat
 4. Milieuzone: extra raadsvergadering afgelast
 5. Tapijntuin: afscheid Martia Tersteeg
 6. Molenhof: verbouwing waarschijnlijk medio 2022
 7. Flitspeiling houtstook Maastricht
 8. Verdere bewonersinformatie

Lees verder

Nieuwsbrief 2021 – nr. 8

We hebben afgelopen periode enkele leuke en inspirerende ontmoetingen met elkaar gehad. Eerst was er de feestelijke herplaatsing van de bronzen haan in het Stadspark, vervolgens waren er 2 rondleidingen Tapijn. Deze rondleidingen waren dermate goed bezocht dat er komend voorjaar zeker nog één zal volgen. Het voelde goed om elkaar weer eens te kunnen zien en spreken. Helaas, door de oplopende besmettingen zijn er nu weer inperkende maatregelen nodig met als gevolg dat we weer even pas op de plaats moeten maken voor onze andere (sociale) activiteiten. Neemt niet weg dat we u graag weer informeren over belangrijke ontwikkelingen aangaande het Jekerkwartier.

1.    Corona
2.    Openbaar Vervoer Binnenstad (Jekerkwartier, Kommelkwartier, Vrijthof etc.)
3.    Fietsparkeren
4.    Woningbouw plannen KPN-centrale Sint Bernardusstraat
5.    Wetenswaardigheden over het Jekerkwartier
6.    Ledenwerving
Lees verder

Nieuwsbrief 2021 nr. 6

Bij de geanimeerde en goed bezochte herplaatsing van de bronzen haan op 29 september in het Stadspark (Mgr. Nolenspark) hebben we elkaar na lange tijd eindelijk weer eens in levenden lijve kunnen ontmoeten. Laten we hopen dat dat zo blijft.

Nu willen we u graag over informeren over andere activiteiten en ontwikkelingen in het Jekerkwartier.

 1. Rondleiding Tapijn: 21 oktober 2021 om 17.00 uur
 2. Herplanting bomen stadsparken
 3. Fietsparkeren
 4. Corona, terrassen en verder
 5. Ledenwerving

Lees verder