Nieuwsbrief 2023 nr 8

Algemene Ledenvergadering
Groenst drinken
Burgers verdelen geld
Milieuzone maakt ziek
Nieuwe regels
Waalse Kerk
Komende activiteiten (voorstellen kunt u richten aan info@bewonersjekerkwartier.nl)

Algemene Ledenvergadering

Onze jaarvergadering vindt plaats op 27 juni 2023 vanaf 19:00 uur. Alle leden krijgen per mail een uitnodiging. Belangrijkste agendapunten zijn de verantwoording over 2022, de begroting over 2023 en de nieuwe beleidsvisie.

Horeca aan Jeker naar groenste pleisterplaats

Schenken de kroegen in ons kwartier absint? Gelegenheden in Pieterstraat en Koestraat willen (ook) anders nog groener worden. Zij gaan onze tafeltjes bevoorraden zonder dat wij last hebben van hun bevoorrading. Lees daarover meer in Thuis in Maastricht.

Burgerbegroting

De gemeente verdeelt € 750.000 over projecten die door burgers via de burgerbegroting worden voorgedragen.
Op 26 april vond de laatste sessie van de eerste ronde plaats. Mede namens BJK stelde uw secretaris uit 26 thema’s verduurzaming, vergroening en kunst en cultuur voor. De twee laatstgenoemde gaan samen met 8 anders thema’s door naar de tweede ronde.
In de sessies van ronde twee (14 juni en 18 juni) wordt het geld verdeeld over de 10 gekozen thema’s. Daarna kan iedereen projecten ontwikkelen en voordragen.
Hebt u ideeën om onze buurt nog liever en mooier te maken? Sluit dan aan bij de volgende ronde van de burgerbegroting of bespreek uw voorstel met ons bestuur.

Milieu

Een stad waar alleen ik mag autorijden en parkeren. Een stad waar enkel niet ondersteunde tweewielers rijden die altijd binnen parkeren. Een stad waar je schone lucht ademt.
Utopia?
Een milieuzone helpt. De gemeente besloot jaren geleden tot invoering. Corona en Zero Emissie Stadslogistiek gooiden roet in de lucht.
Milieudefensie bepleit de combinatie Zes-Milieuzone zoals die elders succesvol is. De politiek heeft het druk, stelt andere prioriteiten, zwijgt of is ziek.
Of is Maastricht (politiek en ondernemers) bang dat een milieuzone mensen weerhoudt naar de stad te komen?

Nieuwe regels woning splitsen en omzetten

Studenten wonen graag op kot in het centrum, pas afgestudeerden willen daar graag blijven op een etage. Wie elders vermogen vergaarde voorziet zich van een pied-a-terre in Maastricht. Grote en kleine beleggers voorzien in die behoeften.
Wie langer in het Jekerkwartier woont ziet de omgeving veranderen en moet daaraan wennen. Wordt te veel verkamerd en gesplitst? Geeft dat overlast en verlies van buurtbinding?
Ook de gemeente ziet in dat niet enkel buitenwijken om regulering vragen om tot een juiste balans ter komen (De Limburger schrijft hierover op 28 april). BJK heeft hier samen met buurtbalans hard aan gewerkt. Wouter Mulder droeg bij aan de totstandkoming van de nieuwe regels. Voor het Jekerkwartier is met name van belang dat nu ook daar het straatmaximum (20%) en afstandscriterium gaan gelden.
Wie migratie naar Bali wil financieren door exploitatie van de huidige woning neme kennis van de nieuwe regels.

Waalse kerk

Er zijn plannen om dit monumentale gebouw te verbouwen en uit te breiden. De ontwerp-beschikking ligt vanaf 27 april ter inzage. Zienswijzen kunnen binnen zes weken vanaf die datum worden ingediend.
Belangstellenden worden op 1 juni (20:00 uur, inloop 19:30) in de kerk over de plannen geïnformeerd.

Komende activiteiten

 • Wiel Heyenrath wandelt met wie mee wil op 3 en 6 mei langs ons industrieel erfgoed. 3 mei is volgeboekt. Voor zaterdag 6 mei zijn nog enkele plaatsten beschikbaar. Verzamelen 9:45 bij de Helpoort. Start van de wandeling stipt om 10:00 uur. Kosten € 15,00 inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 17,50). Aanmelden via info@bewonersjekerkwartier.nl. Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘wandeling 6 mei industrieel erfgoed’.
 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 27 juni plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in het voorjaar.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.

Nieuwsbrief 2023 nr. 7

Universiteitsbibliotheek
Plannen en praten
Blik op dicht
Wandelen en werken
Industrieel erfgoed
Verleden en toekomst: werk aan de winkel
Komende activiteiten

Bieb en buurt

De Universiteitsbibliotheek praat regelmatig met buurt, gemeente, politie en handhaving. Het voor 24 april geplande overlegd is verplaatst naar maandag 8 mei van 19.00 – 21.00 in de Grote Looierstraat 17. Wie erbij wil zijn stuurt een bericht aan buurtenbieb@maastrichtuniversity.nl.

Werken en bouwen

U woont in het Jekerkwartier. Mogelijk werkt u ook in een van de mooie panden.
Uw omgeving maakt u graag nog mooier. Daarbij kunt u uw buren tot last zijn. Om de verhoudingen goed te houden bespreekt u uw plannen voor een aanpassing of activiteit met uw omgeving.
Soms komt dat er door omstandigheden niet van. Dan is het goed te weten dat ook langs andere weg kennis kan worden genomen van uw plannen. Op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kan iedereen lezen wat u van plan bent.

Vuil wijkt wat voor dichter

Parkrecreanten worden gestimuleerd ligweiden netjes achter te laten. Daartoe dienende vuilcontainers stonden aan lezen van “Eeuw” van Hans van de Waarsenburg in de weg.
De gemeente verplaatste de sta in de weg zó dat die op- en afbouw van evenementen niet hindert. Wie gedichten meer acht dan evenementen blijft ongelukkig.

Wandelen in werktijd

Onze wandelingen en bezoeken aan instellingen bevallen zo goed dat werkenden zich door ons gediscrimineerd voelen. Waarom plannen wij die activiteiten op tijden waaraan zij niet anders dan ten laste van het verloftegoed kunnen deelnemen?
De hartekreet is helder verstaan. We zullen zo nu en dan activiteiten/wandelingen tijdens het weekend organiseren. Ledenbijeenkomsten vinden altijd in de avonduren plaats. 

Ik stuur U slechts één hartekreet, ‘t moet…
een n vergeten, ja dat weet ik wel
maar er is reden dat ik dit zo spel;
ik heb slechts één hart dat hiervoor bloeden moet.

Ik blijf de regels consequent negeren.
U kunt ook dit sonnet dus annuleren.

Herman Bakker

Industrieel erfgoed

Voor de wandeling van 3 mei zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Bij overtekening wordt de wandeling herhaald op zaterdag 6 of zaterdag 13 mei.

Bouwen aan verleden en voor toekomst

De walmuur wordt opgeknapt met respect voor het verleden. Daarin is de gemeente opdrachtgever. Bij andere bouwactiviteiten is de overheid vergunningverlener en begeleider van participatie. Ouderen, jonge gezinnen, studenten, expats, jong afgestudeerden en maastrichtliefhebbers die hier een tweede woning willen hebben verdringen zich rond schaarste aan vierkante meters. Wie krijgt die fraaie kamer, dat mooie appartement, die monumentale gezinswoning? En welke rol spelen stikstof en schone lucht in de bereikbaarheid van het stukje Maastricht waarop velen recht denken te hebben?
Over de spanning tussen deelbelangen schreef Joos Philippens op 6 april op de website van de Limburger en op 7 april in de papieren krant.
Hoe kan onze vereniging een zinvolle rol spelen bij de vormgeving van Maastrichts toekomst en verleden?

Komende activiteiten

 • Wiel Heyenrath wandelt met wie mee wil op 3 en 6 mei langs ons industrieel erfgoed.
 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 27 juni plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in mei.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.

Nieuwsbrief 2023 nr. 6

Wie is wie bij de Jeker?
Universiteit bij de Jeker
JekerZES
Industrieel erfgoed
Komende activiteiten

CBS en Jekerkwartier

Weet u wie uw buren zijn, hoe oud ze zijn hoe ze wonen? Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt en geeft inzicht. Dat onthouden wij u niet. De link naar de tabel is in het menu van de website opgenomen.

Universiteit bij de Jeker

Op 5 april wandelde René Verspeek met belangstellenden door en langs universitaire gebouwen in het Jekerkwartier. René vertelde enthousiast en met grote kennis van zaken over de betekenis van de komst van de Universiteit voor stad en Jekerkwartier. Fraaie gebouwen bleven behouden omdat er een nieuwe functie aan kon worden gegeven.
Ook leden van BJK studeerden hier of vonden werk bij de universiteit.
Wat zou onze buurt zijn zonder de levendigheid van studenten en de mooi onderhouden monumenten?
René, veel dank voor de wijze waarop je als gids invulling geeft aan je pensioen!

ZES en Jekerkwartier

De gemeente maakt werk van Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Het Jekerkwartier lijkt kwartiermaker. In Via (bijlage De Limburger 22 maart) wordt daar aandacht aan geschonken.
Op 31 maart dronken ondernemers van Koestraat en Pieterstraat een kop koffie om de voortgang van de levervrije vrijdag te bespreken. Gemeente en MaastrichtBereikbaar waren daarbij, evenals uw secretaris. Een vrijdag zonder leveranciers ligt in het verschiet. Ideaal om elkaar in rustige straten te ontmoeten. Bij een tweede kopje koffie dromen wij van een levervrije toekomst waarin drank ons via leidingen bereikt en de zalm vanuit de Jeker op ons bord springt.

Wandeling met gids langs industrieel erfgoed Jekerkwartier

In 2017 en 2018 liet Wiel Heyenrath ons nader kennismaken met het industrieel erfgoed langs de Jeker. Zowel Wiel als de deelnemers genoten daarvan.
Wie toen niet meewandelde krijgt die kans in mei. Verzamelen op woensdag 3 mei om 9:45 bij de Helpoort. Start van de wandeling stipt om 10:00 uur. Kosten € 15,00 inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 17,50). Aanmelden via info@bewonersjekerkwartier.nl. Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘wandeling industrieel erfgoed’.
De eerste 15 personen voor wie is betaald zijn welkom. Bij meer dan 15 aanmeldingen bekijken wij of een tweede wandeling kan worden gepland.

Komende activiteiten

 • Wiel Heyenrath wandelt met wie mee wil op 3 mei langs ons industrieel erfgoed.
 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 27 juni plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in mei.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.

Nieuwsbrief 2023 nr. 5

Gluren
Kijken
Fietsen
Jeugd
Verjongen
Politiek
Klimwand
Toeristen
Klacht over klacht
MABP
Komende activiteiten

Gluren bij de buren

Gluren bij de Buren, het amateurkunstfestival met optredens in tuinen verspreid over de stad, komt deze zomer voor de vijfde keer naar Maastricht. Op zondag 2 juli veranderen gazons en veranda’s voor één dag in podia, en de loungesets in tribunes. De organisatie zoekt vanaf nu naar hosts en acts, aanmelden kan tot en met zondag 14 mei via glurenbijdeburen.nl.

Kijk in de wijk

René Verspeek wandelt met belangstellenden op woensdag 5 april vanaf 13:30 door en langs universitaire gebouwen in het Jekerkwartier. Wij starten bij het beeld van Sjeng Tans achter de poort van Tongersestraat 53. Na afloop praten wij na bij de serre aan de achterkant van het hoofdgebouw op het Tapijnterrein. Kosten € 7,50 inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 10,-). Aanmelden via info@bewonersjekerkwartier.nl. Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘wandeling UM’.

Milieuzone

Milieudefensie, Fietsersbond en Maastricht for Climate organiseerden een fietstocht langs de meest longbeschadigende fijnstofplekken. Om het belang van de milieuzone opnieuw onder de aandacht te brengen (zie ook de Limburger). Uw secretaris -fietsliefhebber en verbrandingsmotorlijder- reed mee. De opkomst was bevredigend én teleurstellend. 150 fietsers toonden aan dat voorrangsregels op belangrijke rotondes fietsers in staat stellen de stad plat te leggen. Iets voor een volgende actie om de gemeente tot uitvoering van een oud besluit te brengen?

Wie de jeugd heeft…

Hoopvol was de deelname van studenten (Maastricht for Climate) naast grijze hoofden. Waar wij in het buitenland plezier maakten, hebben moderne studenten er plezier in ons te leren op te komen voor hun en onze gezondheid. “What do we want?” “Een mllieuzone!” “When do we want that?” “Now!” lieten zij ons scanderen. Zo hartverwarmend dat het doet vergeten dat je in Maastricht in het Engels om een pilsje moet vragen.

Verjongen

Onze vraag naar ideeën voor verjonging van ons ledenbestand blijft staan. Wonen er jongeren in het Jekerkwartier?

Aardverschuiving

Provinciaal en landelijk lieten wij de aarde schuiven. Dat dringt niet door tot lokale partijen in Maastricht. Op de uitnodiging deel te nemen aan de fietsdemonstratie werd niet of met ziekmeldingen gereageerd. Enkel SP, Partij voor de dieren en Groenlinks namen bij het afsluiten van de fietsdemonstratie een flesje vuile lucht in ontvangst. Weet u al waarop u over twee jaar gaat stemmen?

Spel en sport

Anders dan eerder besloten breidt de gemeente speelvoorzieningen uit. Niet enkel voor kinderen, maar ook voor ons:

of is de klimwand eerder bedoeld om toekomstige bewoners van de intensieve yuppenhouderij in het KPN-gebouw warm te onthalen?

Toeristen

Wie groots woont stelt maatschappelijk verantwoord verblijf ter beschikking aan mensen die graag naar Maastricht komen. Denkt u eraan dat te melden aan de gemeente?

Klachtwaardige klachtenafhandeling

Eerder schreven wij over de beperkingen in de afhandeling van klachten bij de gemeente. Een onzer lezers vertelt over zijn recente ervaring. Bij een melding over een hinderlijk geparkeerde auto krijgt de aangever de terugmelding dat “het voertuig niet werd aangetroffen”. Terwijl dat voertuig zijn hinderlijke positie niet had verlaten.
Verwondert het dat de gemeente trots stelt dat het percentage tot genoegen afgehandelde meldingen stijgt? Verbaast het dat ons de lust tot melden vergaat?
Een onderwerp van bespreking met onze stadsdeelwethouder en zijn regisseur.

MABP-rondleiding een succes

Ilse Urlings schrijft over het bezoek met deskundige gids aan de Maastricht Antiquarian Book & Print fair het volgende:
Zondag 12 maart zijn we met zes personen (plus Marijke als organisator) rondgeleid op de Maastricht Antiquarian Book and Print Fair in de St.Jan. We kregen leuke verhalen en interessante geschiedenissen te horen bij een vijftal standhouders. Zoals een toelichting op een plattegrond van Maastricht uit 1673 (slag bij Maastricht, waarbij de musketier d’Artagnan sneuvelde). De plattegrond werd gemaakt in opdracht van Lodewijk XIV, en bevatte veel details over het aanvalsplan. Bij het antiquariaat van Tanchelmus hoorden we een leuk verhaal over een oud boek met veel prenten, soort ‘stripboek avant la lettre’, en veel eerste foto’s uit Egypte van de piramiden en andere toeristische plaatjes die door de rijke reizigers destijds gekocht werden om thuis te laten zien. Foto’s die gemaakt werden met een sluitertijd van 10 minuten!!
Weer een ander antiquariaat vertelde over een bijzondere serie boeken met schitterende tekeningen van Nederlandse vogels. En ook, iets minder antiquariaat: het verhaal van de ‘Stichting boeken voor mensen’ over hun boekenkelder in Maastricht.
Alles bij elkaar maakte die verhalen het kijken naar die oude kaarten en boeken een stuk interessanter! Is voor herhaling vatbaar zou ik zeggen. 

Is er belangstelling om op overeenkomstige wijze volgend jaar TEFAF te bezoeken?

Komende activiteiten

 • Op 5 april leidt René Verspeek belangstellenden langs en door universitaire gebouwen in het Jekerkwartier.
 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 28 juni plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in april.

Nieuwsbrief 2023 nr 4

Botox en stutten
Een fitte vereniging
Fietsen voor lucht
Van bezwaar naar rechter
Komende activiteiten

Oud en mooi?

Wij doen aan Pilates of bejaardengymnastiek. Wij mediteren, drinken minder en eten gezond. Dat houdt ons fit, terwijl botox ons mooi laat zijn.
Wij knappen onze huizen op opdat ons kwartier ook zonder ons schittert.

Wij vertrouwen er op dat eigenaren en gemeente een paar rimpels wegwerken….

Hoe blijft onze vereniging fit?

Ook onze vereniging wil jong van geest blijven. Niets werkt beter dan jonge mensen met frisse ideeën. Wie helpt ons aan jonge leden? Wie heeft ideeën om jonge buurtgenoten aan ons te binden? Wie hierover voorstellen heeft kan ons per mail benaderen.

Fietsen voor frisse lucht om gezond te blijven

Verschillende organisaties maken zich sterk voor schone lucht zodat onze (klein)kinderen in Maastricht kunnen blijven. Graag ondersteunt BJK de oproep om daarvoor komende zaterdag te fietsen. Meldt u zich aan bij Paul Rutten? Uw bestuur rekent op een grote opkomst vanuit ons Jekerkwartier!

PROTEST OP WIELEN: Maastricht – laat je horen voor een Milieuzone!
Wanneer: zaterdag 18 maart om 16.00 uur, Start: Markt Maastricht,
Doel: gezonde lucht voor alle Maastrichtenaren. 
Aanmelden: ruttenpaul@xs4all.nl

Maastricht for Climate, Fietsersbond en Milieudefensie Maastricht vormen een brede beweging in onze stad die zich sterk maakt voor het milieu, het klimaat en klimaatrechtvaardigheid. Maastricht is een mooie stad om te wonen en te studeren, met een rijke geschiedenis. Maar wij maken ons ook zorgen.
Wij maken ons zorgen vanwege de slechte luchtkwaliteit in Maastricht. De uitstoot van schadelijke stoffen door verkeer in Maastricht ligt vaak wel 6(!) keer zo hoog als de actuele norm van de Wereldgezondheidorganisatie. Onderzoek bevestigt, dat wonen nabij drukke verkeerswegen gelijk staat aan het passief meeroken van wel 4 tot 5 sigaretten per dag! Enkel door langdurig in Maastricht te wonen of studeren verhoog je dus jouw kans op het ontwikkelen van astma, hart- en vaatziekten en kanker. Ook draagt de uitstoot van o.a. CO2, roet en stikstof door verkeer sterk bij aan klimaatverandering en milieuvervuiling met alle gevolgen van dien.
We moeten onze mobiliteit verduurzamen. Gelukkig is er een effectieve aanpak van de luchtvervuiling mogelijk: een Milieuzone. Dit houdt in het kort in, dat zwaar vervuilend voertuigen worden geweerd. Binnen de singels zou de Milieuzone gemakkelijk ingevoerd kunnen worden met een “ Zero Emissie Stadslogistiek” zone (ZES) die de gemeente in 2025 wilt invoeren. Hierna moet de Milieuzone worden uitgebreid tot aan de gemeentegrenzen, met Park & Ride faciliteiten aan de rand van de gemeente, waar het bezoekersverkeer richting de binnenstad wordt opgevangen en men gebruik kan maken van goedkoop, schoon OV. Uit onderzoeken, verricht in opdracht van de gemeente Maastricht, blijkt, dat een milieuzone gezondheidswinst zal opleveren voor alle inwoners in onze stad.
Wij roepen de gemeente op om de gezondheid van haar inwoners op één te zetten en werk te maken van de Milieuzone! Steden als Arnhem, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Delft, Leiden, Den Bosch, enz. hebben immers laten zien dat het kan. Iedereen – jong en oud – student of geboren Maastrichtenaar – is uitgenodigd!
Samen zullen we langs de meest vervuilde hotspots verkeer van Maastricht fietsen en de gemeente duidelijke maken dat het écht anders moet!
MAASTRICHT FOR CLIMATE – FIETSERSBOND – MILIEUDEFENSIE MAASTRICHT

KPN-gebouw: van bezwaar naar rechter

De gemeente gaat niet mee in de bezwaren die omwonenden indienden tegen de plannen om in het KPN-gebouw kleine appartementen te maken. De omwonenden bereiden een gang naar de rechter voor. U leest hierover in de Limburger.

Komende activiteiten

 • Op 18 maart fietsen wij voor schone lucht.
 • In het voorjaar zal René Verspeek belangstellenden langs en door universitaire gebouwen in het Jekerkwartier leiden.
 • Rond de zomer vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in april.

Nieuwsbrief 2023 nr 3

0-emmissie en Milieuzone
Historie en goed leven
Afscheid parkregisseur
Lezing Frank Bokern
Peukenzee
Evenementenbeleid
Volle P&R voorziening en autolege stad?
Jadoul viert jubileum
Buurtbalans en omgevingsvisie
Blijft ons kwartier leefbaar?
En verder?

Zero Emissie Stadslogisitek en Milieuzon

In “Maastricht Belicht” van 27 januari kregen Math Korpershoek (Milieudefensie Maastricht) en Manuël Boessen (Buurtnetwerk Brusselsepoort) de gelegenheid via RTV Maastricht volk en gemeenteraad informatie te geven die de verantwoordelijke wethouder niet wil kennen.
De SP stelt vragen over ZES en milieuzone. De antwoorden moeten ons geruststellen.
Wanneer geeft Maastricht de lucht waarin onze kinderen gezond oud kunnen worden?

Musketier

Wat is mooier dan leven in het Jekerkwartier? Niets natuurlijk. Of kan kennis van de rijke historie bijdragen aan levensvreugde nu? Wordt een wandeling met kleinkinderen langs de bronzen d’Artagnan nog mooier met verhalen daarover? Laaft u zich aan kennis over onze beroemde belegeraar, bijvoorbeeld door deelname aan de excursie naar de Maastricht Antiquarian Book and Print fair waarover wij berichtten in onze nieuwsbrief 2023 nr 2. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Hof van Eden

Wie droomt niet van een paradijselijke omgeving om met gelijkgestemden te dolen zonder last van handel, geluid, gebruik, tweewielers en stank?
Die hemel bood Dan Yerna als parkregisseur niet. Maar uw voorzitter en secretaris waardeerden de samenwerking met hem. Luisterend begrepen wij elkaars frustraties en mogelijkheden en zetten wij stappen naar verbetering.
Dan nam afscheid als parkregisseur. De gemeente denkt na over overdracht van zijn verantwoordelijkheden.
Dan, dank je voor luisteren, meedenken en je acties. Er is nog een en ander te wensen, maar je laat onze voortuin in goede staat achter.

Frank Bokern

In nieuwsbrief 2 wezen wij u op de lezing die Frank Bokern op 5 maart in het Pesthuyspodium geeft over zijn onderzoek naar de leefomstandigheden rond de Stokstraat. Dat hadden wij beter niet gedaan: de kaartjes raakten direct uitverkocht. Gelukkig is Frank bereid om zijn optreden op zondagavond te herhalen om 20 uur. U kunt zich daarvoor inschrijven via deze link.

Studenten ruimen zee op

Reuk van rook en resten maakt wandelen langs de Universiteitsbibliotheek onaangenaam. Waar wij zelf rookten vragen wij jongelui niet dat te laten. Wij waarderen UB en studenten voor het initiatief om op 7 februari de peukenzee op te ruimen.

Gaan die aardige studenten dat elke week doen, of gebruiken ze verder zakasbakjes?

Actualisatie Evenementen beleid

Met twee bijeenkomsten heeft de gemeente een “startup” georganiseerd voor de actualisatie van het evenementen beleid. Een eerste bijeenkomst op woensdag 1 februari over de algemeen evenementen problematiek en een tweede op donderdag 9 februari specifiek over het Vrijthof. Met deze bijeenkomsten wil de gemeente een beeld te krijgen  wat er onder bewoners, ondernemers, jongeren, studenten, ouderen  en andere groeperingen leeft. Wat vindt men van het evenementen beleid, de kwaliteit,  drukte en de gewenste toekomstige ontwikkeling. 
Beide avonden waren goed bezocht en er ontstonden levendige discussies. In kleinere groepjes werden centrale thema’s besproken: Wat betekenen evenementen voor u; Welke kwaliteiten zijn waardevol voor u; Hoe zijn balans, leefbaarheid en levendigheid te borgen.
Van belang is nu het vervolg en ook hoe de deelnemers daarbij worden betrokken. Een uitgebreid verslag zal worden gemaakt van deze eerste bijeenkomsten. Wij zijn benieuwd hoe daarnaar zal worden geluisterd. Wordt vervolgd.

Meer weten over het evenementenbeleid?

Familie in Parijs

Wie zijn kinderen in Parijs bezoekt gaat met de trein of maakt gebruik van Park & Ride. Wijst u uw bezoek op de geweldige Maastrichtse P&R-voorziening? Dat scheelt hen kosten en ons overlast door vuile lucht en zoekverkeer.
Wij stimuleerden onze stadsdeelwethouder naast Maastricht ook de parkeervoorziening te promoten. De gedachtenwisseling daarover onthouden wij u niet.

Ledenbijeenkomst over beleidsvisie

Op 6 februari namen een kleine 40 leden deel aan een overleg over het actualiseren van onze beleidsvisie. Het overleg was geanimeerd en constructief. De resultaten worden door het bestuur verwerkt in een voorstel voor een vernieuwde versie van het beleidsplan. Dat zal komende zomer aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Luxemburg

Ons lid Fernand Jadoul is consul van Luxemburg in Limburg. Dit consulaat bestaat 100 jaar. De Limburger besteedde aandacht aan deze feestelijke gebeurtenis. Fernand Jadoul schreef er een boekje over, Wij feliciteren Fernand Jadoul met boek en jarig consulaat.

Omgevingsvisie

Buurtbalans geeft de gemeenteraad gedachten op inhoud en proces mee over de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Participatie, afstemming binnen Zuid-Limburg en balans (grenzen aan de groei) zijn belangrijke thema’s.

Jekerkwartier voor iedereen?

Wie jong van lijf en geest is kan enkel genieten van ons kwartier. Wie oud wordt en gebreken krijgt ervaart belemmeringen. Een van onze leden vraagt de gemeente om aandacht daarvoor. De reacties op dergelijke verzoeken laten te wensen over.

Komende activiteiten

In het weekend van 11-12 maart kunt u deelnemen aan een excursie naar de Maastricht Antiquarian Book & print Fair.

In het voorjaar zal René Verspeek belangstellenden langs en door universitaire gebouwen in het Jekerkwartier leiden.

Rond de zomer vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats.

In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.

In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in maart of april.

Nieuwsbrief 2023 nr 2

Weesfietsvrij?
Keelschot
Rectificatie
Haan of sneeuwpop?
Stadsdeel Centrum
Crapuul
Pater Castorius
Evenementenbeleid
Stads debat
Uitzicht op activiteiten

Wees fietsvrij!

Het College van Burgemeester en Wethouders nam op 17 januari een belangrijk besluit: in Centrum en Wijck te vondeling gelegde fietsen worden na 14 dagen naar het weeshuis afgevoerd. Ook de Limburger berichtte erover. Eindelijk ligt ruim baan voor voetgangers, rollatorduwers en rolstoel(be)rijders in het verschiet.

En autovrij?

Amsterdam weert auto’s uit het centrum. Utrecht bouwt een autovrije wijk. De GGD laat zien wat de gevolgen zijn van vuile lucht. Tal van steden combineren succesvol Milieuzone en Zero Emission Zone.
Maastricht betaalt onderzoek dat schrijft dat de toegevoegde waarde van een milieuzone beperkt is. Wanneer begrijpt Maastricht dat schone lucht niet alleen levens van inwoners spaart, maar de stad ook aantrekkelijk maakt voor gezonde bezoekers?

D’Artagnan

In 1673 werd D’Artagnan in onze mooie woonomgeving dodelijk in de keel getroffen. Na 350 jaar leidt dat trieste feit tot het thema voor de 15e Maastricht Antiquarian Book & Print fair. Ook dit jaar vindt die plaats in de Sint Janskerk van 10-12 maart (gelijk met het eerste weekend van de TEFAF).
De bezoeker vindt op de MABP een breed aanbod aan antiquarische boeken, prenten en kaarten. Circa 30 antiquaren uit heel Europa (oa uit België, Frankrijk, Duitsland, Cyprus, Engeland en Nederland) nemen dit jaar deel. Daarnaast zijn de 75 jarige ‘Nederlandse Exlibris vereniging voor exlibris en kleingrafiek’ en de Stichting Boeken voor Mensen / De Boekenkelder aanwezig op de beurs.
U kunt zich tot 27 februari inschrijven voor een MABP-rondleiding op zaterdag 11 of zondag 12 maart door een email te schrijven aan info@bewonersjekerkwartier.nl. Geef daarbij uw voorkeur voor dag en tijd (11 of 14 uur) aan. De kosten zijn € 10 (inclusief koffie en vlaai). U gelieve dat bedrag bij de inschrijving over te maken op NL73ABNA0108424391 ten name van Bewonersvereniging Jekerkwartier onder vermelding van uw naam en “mapb”.

Looiershof – rectificatie

In nieuwsbrief 2022 nr 14 kreeg het fabrieksterrein waarop de Looiershof is gebouwd een kwalificatie die ongenoegen wekte. De betreffende zin moet luiden: “Van een fabrieksterrein getransformeerd naar een schitterende woonplek voor nieuwe buurtgenoten.” 

Waar is de haan?

Eerder zetten VLAM en BJK zich in voor de terugkeer van de verloren gewaande haan. Die werd in opdracht van de gemeente diefstalbestendig in het park op de hoek van de Van Heylerhofflaan en Sint Lambertuslaan teruggeplaatst.
Terwijl de mussen in het park nesten bouwen, lijkt de haan door koning winter geschaakt. Wij wachten de dooi vol spanning af.

Stadsdeel Centrum

Conform het coalitieakkoord krijgt elk stadsdeel een eigen stadsdeelwethouder. Ons kwartier maakt deel uit van het stadsdeel Centrum. John Aarts is onze stadsdeelwethouder. Een stadsdeelregisseur wordt nog benoemd. Daarmee ligt het in de rede om met buurtnetwerken in het centrum samenwerking tot stand te brengen. Zo’n samenwerking kan bij gedeelde uitdagingen en gesteund vanuit de eigen achterban het gesprek met de gemeente aangaan.
BJK nodigde de buurtnetwerken uit het centrum uit om hierover op 19 januari van gedachten te wisselen. Deze eerste bijeenkomst lijkt de kiem te zijn voor een constructieve samenwerking. De netwerken blijven twee- of driemaandelijks bijeenkomen. De organisatie daarvan rouleert. Céramique is als volgende aan zet.

Stokstraat

Lezen van Crapuul hield ons uit de slaap. Op 5 maart kunt u in het Pesthuys ademloos luisteren naar elkaar en de auteur Frank Bokern.

Het Jekerkwartier als ‘toegift’ op ‘Crapuul’

Frank Bokern, de schrijver van ‘Crapuul, Kroniek van een krottenwijk’ werkt op dit moment aan een verhaal over het Jekerkwartier. Hij noemt het een toegift op zijn spraakmakende boek over het Stokstraatkwartier. Frank Bokern: ‘Pater Castorius, de zieleherder van het Stokstraatkwartier, heeft zijn buurthuis in 1961 verhuisd naar het Jekerkwartier. Daar had ik een heel hoofdstuk aan gewijd, maar mijn uitgeverij was heel streng: dat hoofdstuk is gesneuveld in de eindredactie. Maar het is geweldig materiaal, zonde om het verloren te laten gaan, dus daar ben ik nu op aan het voortborduren.’ Zijn verhaal zoomt in op de Kleine Looiersstraat en de straten daar direct omheen: ‘Daar zaten net zulke krotten als in het Stokstraatkwartier, reden waarom pater Castorius dacht hier ook goed te kunnen doen.’ Maar het verhaal van het Jekerkwartier zou heel anders lopen: ‘Het was een uiterst gemêleerde buurt met inderdaad paupers, maar ook gastarbeiders, provo’s, krakers en kunstenaars, en daar tussenin bekende families die al generaties tot de elite van Maastricht behoorden.’ Ondanks de gevarieerde populatie is de buurt uiteindelijk toch gegentrificeerd: ‘Maar dat is vanzelf gegaan, hier heeft de gemeente het niet afgedwongen zoals in het Stokstraakwartier.’ Toch vindt hij het verhaal erg interessant: ‘Het Stokstraatkwartier was de laatste decennia compleet verpauperd. In het Jekerkwartier leefden mensen uit alle lagen van de bevolking naast elkaar. En dat ging heel goed samen. Fascinerend. Dat verhaal wil ik vastleggen.’
Heeft u interessante verhalen die kunnen bijdragen aan deze ‘toegift’ over het Jekerkwartier? Of bijzondere foto’s uit de periode 1945-1975? Ze zijn zeer welkom. U kunt Frank Bokern mailen op: schrijf@frankbokern.nl.

Actualisatie evenementenbeleid

De gemeente organiseert een tweetal avonden om met elkaar van gedachten te wisselen over de actualisatie van het evenementenbeleid. Op 1 februari in de Jan van Eyckacademie (evenementen in het algemeen) en op 9 februari in Theater a/h Vrijthof (evenementen Vrijthof).
Wie van evenementen houdt of geluid en kalender liever ziet aangepast, mag zo’n avond niet missen. Aanmelden via thuisinmaastricht.

Wat is een stad zonder debat?

Onder die titel organiseert Debatcentrum Sphinx op 7 februari vanaf 19:30 een avonddebat in de Muziekgieterij. Deelname is gratis, aanmelden gewenst.

Activiteiten

Op 6 februari bespreken de leden van onze vereniging de beleidsvisie. Op geleide van de uitkomsten van de discussie zal die worden bijgesteld en later door de Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld. Wilt u als lezer van deze nieuwsbrief bijdragen aan de discussie? Word dan lid en meld u aan voor het overleg door een mail te sturen aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

In het voorjaar zal René Verspeek belangstellenden langs en door universitaire gebouwen in het Jekerkwartier leiden.

In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.

In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in maart of april.

Nieuwsbrief 2023 nr 1

Een nieuw jaar
Handhaven
Milieuzone
Luther en cultuur
Stadsdeeloverleg
Stadsverdediging
Participeren
Ledenoverleg

Een vliegende start

Dat BJK leeft blijkt uit de forse stijging van het aantal leden en de deelname aan de verschillende activiteiten. Zo trok de nieuwjaarsborrel voor onze leden op 6 januari meer bezoekers dan ooit. Ligt dat aan doven van corona? Aan het elan van onze voorzitter? Aan de uitbreiding van ons bestuur? Aan gegroeide behoefte aan contact met buurtgenoten? Aan de kwaliteit van de bitterballen die Maarten bakte?
Het bestuur genoot van uw komst en wordt daardoor gesterkt in het voornemen ook in 2023 vol inzet te blijven werken aan behoud en versterking van het prettige leven rond de Jeker.

Overlast, informeren, opvoeden en handhaving

Bewoners, middenstand, horeca en bezoekers bieden elkaar veel plezier in het Jekerkwartier. En staan elkaar soms in de weg. Hoe overlast van verkeer, parkeren, geluid en middelengebruik te beperken? Stimuleren van positief gedrag? Bestraffen van overlastgevers?
Mede naar aanleiding van de enorme verkeersoverlast in de decembermaand vroeg BJK bij de gemeente aandacht voor stimuleren van het gebruik van P&R voorzieningen. Zo lijkt het beter om de verwijzingen op matrixborden meer te richten op ingaand verkeer dan op uitgaand verkeer.

Schone lucht?

Dagelijks lijden longen. Dat ruikt en proeft u.
Milieudefensie strijdt voor een prettige verlenging van onze levens. Bijvoorbeeld door bij de gemeente Maastricht te bepleiten dat de milieuzone die eerder door covid en politiek strandde alsnog in te richten.
BJK sloot zich met andere belangenorganisaties aan bij het voorstel om de zero-emissie-zone te combineren met een milieuzone. Dat dat effectief en efficiënt is werd in andere gemeenten aangetoond.
B&W toonde zich bereid het voorstel te laten onderzoeken. De Limburger bericht over de uitkomst daarvan. Die is adembenemend. Buck consultants stelt vast dat uitvoering van het voorstel nauwelijks effect zal sorteren.
Milieudefensie verwerkt de teleurstelling. Komt er een oplossing? Dat zou uw bestuur nog langer in staat stellen zich in te zetten voor het leefklimaat in het Jekerkwartier.

Schone cultuur!

Wie in onze buurt wil genieten van cultuur kan zich laven aan het programma van de Lutherse Kerk.

Stadsdeeloverleg

Het college nodigde bewoners van het stadsdeel centrum uit om op 14 december te laten weten wat in ons stadsdeel speelt. Het overleg beoogde ook de drempel tussen stadhuis en buurt te verkleinen.
De traptreden in The Masters vormden voor sommigen een fysieke drempel, maar de goede sfeer vlakte virtuele drempels. Een verslag van het overleg vindt u hier.

Vijf Koppen kopje kleiner?

Een deel van onze verdedigingswerken is met hekken verdedigd tegen inkijk. Soms heft een kraan een graafmachine in het rondeel De Vijf Koppen. Wat daarbinnen gebeurt kunnen wij niet waarnemen.
De Limburger bood op 28 december van het afgelopen jaar voor nieuwsgierigen een inkijkje in werk aan de eerder ingestorte walmuur.
Ons geduld wordt gevraagd, maar op termijn lijkt het mogelijk ons als onze voorouders te weren tegen de Spaanse, Hollandse of Frans scharen. Ondertussen zou het aardig zijn als wethouder Bastiaans ons uitnodigt voor een bezoek met uitleg.

Stadsronde Participatieverordening en participatiekader

Op 17 januari wordt deze stadsronde gehouden tijdens de Domeinvergadering Algemene Zaken die om 17:00 start in de raadszaal.
Uit de oplegger:
Maastricht wil een stad van verbondenheid zijn. Een stad die we samen zijn en samen vormgeven. Als gemeente investeren we daarom in de samenwerking met en tussen inwoners, ondernemers, vrijwilligers, belangenverenigingen, werkgevers, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en vele andere partijen in de stad. Graag benutten we de kennis en ervaring die onze stad rijk is. Dat doen we onder andere door burger- en overheidsparticipatie ruimte te geven.

Participatie en inspraak bij gemeentelijke en andere initiatieven om zoveel mogelijk samen tot een goed plan te komen is voor ons als bewoners zeer belangrijk. Naast deze nieuwe participatie verordening speelt vooral ook de aanpak bij de plannen over de omgevings- en ruimtelijke (bouw)plannen. Dat wordt in deze verordening niet mee genomen maar is apart geregeld. Hetgeen wij jammer vinden. Daarover zullen wij inspreken om een beter afstemming te krijgen om de inspraak bij dergelijk plannen ook te verbeteren.
Wie participatie aan het hart ligt mag deze stadsronde niet missen. Wie niet lijfelijk aanwezig wil of kan zijn, kan de uitzending volgen. Informatie en stukken vindt u onder deze link.

Ledenoverleg

Op 6 februari 2023 bespreken de leden van de Bewonersvereniging Jekerkwartier de wenselijkheid van het actualiseren van het visiedocument. Alle leden ontvingen daarvoor een uitnodiging.
Bent u nog geen lid en wilt u wel een bijdrage leveren? Meldt u dan tijdig aan als lid.

Nieuwsbrief 2022 nr. 18

Uw plee voor BsGW?
Kennismaking met college
Bike-team
Kruisbeeld
Plannen voor 2023
Petitie KPN-gebouw
(nb: waar de nieuwsbrief verwijst naar andere media kan het zijn dat die teksten enkel voor abonnees daarvan beschikbaar zijn)

Foto’s voor BsGW

BsGW verzocht een van onze leden een digitale vragenlijst in te vullen over de onderhoudstoestand van de eigen woning en daarbij foto’s van het interieur mee te sturen.
Hoe deze inbreuk op de privacy te behandelen? Kreeg u ook een dergelijke brief?
De gemeenteraad van Beekdalen meent dat BsGW niet mag vragen om een foto van uw toilet of badkamer (zie de Limburger). Ook de Vereniging Eigen Huis vindt vragen om dergelijke foto’s onbegrijpelijk. De gemeente Enschede stopte eind november met de proef eigenaren om foto’s te vragen (zie NRC).
Kan de gemeenteraad van Maastricht onze lezers gerust stellen?

Gesprek met college

Wij kijken uit naar een vruchtbaar overleg met ons college van wethouders op woensdag 14 december. U kunt zich als bewoner van het stadsdeel centrum nog aanmelden.

Overlast of oefening?

In de ochtend van 8 december hoorden stadsparkaanwonenden gebonk op vuilcontainers. Politie waarschuwen bleek niet nodig: al snel kwamen agenten op stalen ros de orde professioneel herstellen.
Het bleek te gaan om een oefening. Leden van het bike-team legden hun ‘proeve van bekwaamheid’ af.
Goed om te zien hoe onze agenten zich bekwamen. Verhelderend ook om te horen hoe beperkt de capaciteit van de politie is. Ons past nederig zwijgen en respect voor de inzet van de politie.

Bonnefantengenoegen

Ook op 8 december genoot wie zich daarvoor aanmeldde van de rondleiding in het Bonnefantenmuseum. De toelichting door oud conservator Peter te Poel op de restauratie van meer dan levensgrote kruisbeeld van de Maastrichtse beeldsnijder Jan van Steffeswert leerde de aanwezigen veel.

Peter leidde ons langs door van Steffeswert gesneden vrouwen waar hij verliefd op raakte. Met recht is Peter trots op zijn levenswerk: uitbouw en behoud van de collectie beeldhouwkunst die zo innig met Maastricht is verbonden.
Marijke van Lierop bedankte Peter voor zijn college met een presentje. De rest van het gezelschap gaf een verdiend applaus.
Om bij te komen van het college genoten zij in Ipanema van koffie, thee en vlaai.

Komende activiteiten

De succesvolle activiteiten in 2022 nodigen uit het programma voor komend jaar vorm te geven. In de planning staan:

Wie nog suggesties heeft wende zich tot onze voorzitter Marijke van Lierop

“Wake Up Call” KPN

Afgelopen dinsdag 6 december heeft het BOK de “Wake Up Call” tot aanpassing van het plan voor de oude KPN-Centrale aangeboden aan het gemeentebestuur. In het bijzijn van leden van de raadscommissie fysiek domein heeft ons bestuurslid Wouter Mulder de petitie aan wethouder Mackus  overhandigd en toegelicht. Een groot aantal bewoners gaven daarin onomwonden hun reactie wat  verkeerd gaat bij de plannen voor “hun” oude KPN centrale. Zij verzochten hun gemeentebestuur de fouten te herstellen en de trein weer goed op de rails te zetten. Zij verzoeken om een passend plan waarin ook grotere woningen voor hun buurt worden opgenomen: “In plaats van de overmacht aan 89 kleine units waarvan de lasten op de buurt worden afgewenteld”.  Een behoorlijk aantal bewoners ondersteunde  de petitie met hun aanwezigheid. 

Nieuwsbrief 2022 nr 17

Bieb
Last van ontlasting
Nog meer last?
Gesprek met stadsbestuur
Gemeentelijke energie
Centrale, bezwaar en hoorzitting
Cobbenprijs

Buurt en Bieb

De Universiteitsbibliotheek brengt veel levendigheid in onze buurt. Om dat in goede banen te leiden spreekt de bibliotheek met omwonenden en gemeente. Van die bijeenkomsten wordt verslag gedaan in Buurt en Bieb. In die nieuwsbrief wordt ook informatie gegeven over openingstijden en acties gericht op beperking van overlast.
Wilt u die nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden door een bericht aan buurtenbieb@maastrichtuniversity.nl.

Oplosbaar?

Ze zijn: zondige zoogdierhouders. “Waar maakt u zich druk om: het is maar een muizenkeuteltje dat zo is opgelost”

het ‘muizenkeuteltje’ op 28-11-2022
en op 29 11-2022

en op 2 december

Hoe het over negen weken zal zijn leest u hier.

Nog meer overlast

De meeste hondenbezitters zijn zonder zonden. Daarmee is niet gezegd dat geen sprake is van overlast in het stadspark.
Mede door de inzet van de jonge Stichting Stadspark Maastricht Veilig en Leefbaar is de last van geluid, gebruik van voertuigen en middelen en ontlasten minder geworden. Aandacht blijft nodig. BJK en SSMVL trekken daarin samen op.

Gesprek met het stadsbestuur

Inwoners van het stadsdeel centrum ontvangen een uitnodiging om op 14 december de banden met het stadsbestuur aan te halen. Houd u uw brievenbus in de gaten? U kunt zich nu al aanmelden.

Gemeente helpt energiek

Het zijn dure tijden die vragen om duurzame oplossingen. De gemeente helpt daarbij met tips een nuttige verwijzingen.

Hoorzitting KPN-gebouw

Tegen de plannen tot ombouw van het KPN-gebouw maakten omwonenden bezwaar. Die bezwaren werden op 24 november besproken in een openbare hoorzitting waar vergunninghouders en bezwaarmakers het woord voerden.
Dat schakelaars wijken voor woningen omarmen velen. Doelgroep en randvoorwaarden bieden munitie voor juridische scherpslijperij. De Limburger berichtte daarover op 25 november.
Opmerkelijk was het voorstel om het terrein in oorspronkelijke staat te herstellen: tuin bij het klooster van de minderbroeders. De projectontwikkelaar erkende dat dat voorstel zowel historisch als stedebouwkundig fraai is én kwalificeert dat als onhaalbaar.
Yuppenhokken, stadsvilla’s of een park? Naar verwachting volgt een uitspraak in januari 2023.

Loods, wonen en Cobbenprijs

Buurtnetwerk Limmel won de Hub Cobbenprijs vanwege strijd voor gedroomde nieuwe wijk aan de Maas. De Limburger schreef hierover en ons bestuur feliciteerde Chris Meys.
Dat Chris Meys en zijn medestrijders de prijs wonnen is een mooie opsteker voor alle initiatieven die gericht zijn op behoud en verbetering van de leefbaarheid van wijken.