NIEUWSBRIEF 2020. nr. 3

U hebt ongetwijfeld kennisgenomen van de discussie in de raad en de pers over het al dan niet staand drinken op terrassen. Voor het bestuur is dit een prioritair thema waar wij extra tijd voor inzetten. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om een try-out in te zetten. Het college is nu aan het uitzoeken hoe ze dat willen uitvoeren en wat de regels daarbij zullen zijn. Daarbij zullen wij als bewonersorganisatie en evenals de direct betrokken bewoners en omwonenden worden betrokken. Zie onze website ‘actueel’ of klik door naar een van de gegeven links onderaan in deze nieuwsbrief.
Lees verder

Nieuwsbrief 2020 nr. 1. 19-01-2020.

Het jaar 2020 is al weer enkele weken oud. Sommige voornemens zijn al weer verleden tijd, maar BJK blijft zich onafgebroken inspannen voor het woon- en leefklimaat van de bewoners van de binnenstad in het bijzonder het Jekerkwartier.
Hierbij willen we u weer informeren over belangrijke actualiteiten voor ons woongebied. Er zijn diverse bijeenkomsten van de gemeenteraad en wij doen weer een beroep op u om daar zoveel mogelijk aanwezig te zijn.

Inhoud
1. Milieuzone.
2. Van wie is de stad?
3. Nieuwe wijkgebonden medewerker.
4. Veel nieuwe data bijeenkomsten gemeenteraad.
Lees verder

Nieuwsbrief 2019 nr. 10

Deze nieuwsbrief staat vooral in het teken van schone lucht, de milieuzone en over het zelf kunnen meten van de luchtvervuiling. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over actuele zaken die voor ons als bewoners van belang zijn.

 1. Milieuzone op losse schroeven
 2. Zelf meten van luchtvervuiling
 3. Vooraankondiging Nieuwjaarsborrel: di 7 januari 2020
 4. Herinnering huisconcert: do 28 november – 20.00 uur
 5. Belangrijke links

Lees verder

NIEUWSBRIEF 2019 NR. 9

De bijeenkomst bij de universiteitsbibliotheek was met een kleine 30 bezoekers een groot succes. Vrijwel iedereen was enthousiast over de warme, gastvrije ontvangst en het interessante bezoek aan het depot van de bibliotheek. Volgend jaar komt er een vervolg bij de nieuw te openen vestiging op het Tapijnterrein.
Verder willen wij u nog herinneren aan het huisconcert bij Mieke Jonkers en u attenderen op de enquête speciaal voor bewoners.

 1. Huisconcert bij Mieke Jonkers: donderdag 28 november 2019 
 2. Koopstromenonderzoek Provincie Limburg
 3. Belangrijke links.

Lees verder

NIEUWSBRIEF 2019 nr. 8

Het is weer tijd om u te berichten over actuele zaken die van belang zijn voor het Jekerkwartier.

Inhoud

 1. Open dag Studiebibliotheek Universiteit: za 9 november 2019
 2. Het verkeersplan Jekerkwartier.
 3. Huisconcert bij Mieke Jonkers: do 28 november 2019.
 4. Tussen maatregelen Milieuzone: Samenwerking bewoners, ondernemers & studenten (BOS-overleg).
 5. Omgevingsvisie
 6. Belangrijke data.

Lees verder

Nieuwsbrief 2019 nr. 7

Na een warme zomerperiode is het nu weer tijd om u te berichten over actuele zaken die van belang zijn voor het Jekerkwartier.

Inhoud

1. Het verkeersplan Jekerkwartier.
2. Milieuzone.
a. Platform Milieu & Verkeer.
b. Samenwerking bewoners, ondernemers & studenten.
3. Omgevingsvisie.
a. Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040: vastgesteld.
b. Vervolgproces.
c.  Planning.
4. Toeristische verhuur: stand van zaken.
5. Belangrijke data. Lees verder