Kerncijfers Jekerkwartier

Het CBS verzamelt gegevens over onze levens en over de omgeving waarin wij leven. Een selectie daaruit voor ons Jekerkwartier vindt u hier.
Door op de trechtertjes achter de items “Onderwerp” of “Wijken en buurten” te klikken kunt u zelf nadere selecties maken.