Afvalloos Maastricht: Inspraak Raadsronde 22-01-2019

Geachte raadsleden,

Wij verzoeken u om een adequate “Inco inzameling” met afhaalsysteem als positief beoordeeld door de proefbuurten. In het college voorstel C vervalt voor betroffen bewoners de huidige 1-2 wekelijkse inzameling met de Restzak zonder een reëel  Inco alternatief. Ter discussie staat daarmee ook de nu voorgestelde verlaagde 4 wekelijkse inzameling. Voor betroffen ouderen en mensen met een beperking ontstaan grote problemen: Lees verder

ZWARTBOEK TOEGANKELIJKHEID EN VEILIGHEID VAN HET JEKERKWARTIER

1. Inleiding

Maastricht is een aantrekkelijke, oude stad. Inherent aan het oude karakter is de inrichting van de openbare ruimte. De huidige straten lopen nagenoeg gelijk aan het stratenpatroon van enkele eeuwen geleden met onregelmatigheden in de rooilijnen van gebouwen en woonhuizen, waardoor de trottoirs variëren in breedte.

Veel van de bestrating van wegen en trottoirs wordt gevormd door keien en klinkers. Dat ziet er fraai en rustiek uit, maar is gevoelig voor schade en vernieling en kan belemmeringen opleveren voor ouderen, personen die slecht ter been zijn, gehandicapt zijn of mensen met kinderwagens, buggy’s etc. Een illustratie hiervan is onderstaande foto genomen in de St. Bernardusstraat voorjaar 2018.

Die belemmeringen worden nog duidelijker, wanneer er gekeken wordt naar de manier waarop de overheid gebruik heeft gemaakt van de plaatsing van lantaarnpalen, verkeersborden en parkeermeters op de trottoirs. De gemeente moet het doen met de beschikbare ruimte, maar andere, en in onze optiek betere, oplossingen zijn mogelijk.

Zie voor de gehele tekst:    zwartboek toegankelijkheid JK-website

Uit ‘Vereniging Eigen Huis’.                                                                                                    Ondanks dat de gezellige stoep bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving vragen wij toch aandacht voor de toegankelijkheid van de stoep voor iedereen. Denk maar eens aan blinden met begeleider/geleidehond, rolstoelgebruikers, kinderwagens. Planten/bakjes met uitsteeksels aan struiken op ooghoogte zorgen voor de nodige obstakels en ergernis.


					

Aandachtspunten Coalitie overleg

Brief van BJK d.d. 22 maart 2018 gestuurd aan alle gemeenteraadsfracties en de informateurs.

Geachte Fractie,

Op korte termijn zult u beginnen met de vorming van een nieuw gemeentebestuur. Namens de binnenstadsbewoners van het Jekerkwartier en het Buurtplatform Jekerkwartier doen wij een ernstig beroep op u garanties en oplossingen te bieden voor de actuele zorg van onze bewoners voor een verdere aantasting leefbaarheid van de binnenstad en het Jekerkwartier. Lees verder

Grote zorg over toekomst Natuurhistorisch Museum

Maastricht,  9 februari 2017
Aan: het Gemeentebestuur van Maastricht (College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad)
Betreft: Grote zorg over toekomst natuurhistorisch museum

Geacht bestuur,

Met grote zorg hebben wij kennis genomen van de mogelijke gemeentelijke plannen om het Natuurhistorisch Museum in het Jekerkwartier daar te sluiten en de collectie onder te brengen in het Centre Ceramique.
Dit museum is een belangrijk cultureel element voor de binnenstad en het Jekerkwartier. Een kenmerkende centrale plaats neemt het in binnen de culturele en onderwijshoek van het Jekerkwartier: te midden van de diverse universiteits-faculteiten, conservatorium, toneel- en Jan van Eyck academie. Bijzonder is vooral ook de opvallende ligging van museum met zijn Heemtuin aan de stedelijke Jeker-arm. Behoud van de openbaarheid van dit stedelijk en monumentaal ensemble is hier heel belangrijk; zoals nu met dit museum.

Het bijzondere Natuurhistorische Museum is al in 1917 door de gemeente Maastricht overgenomen van het Natuurhistorisch Genootschap dat dit museum in 1910 heeft opgericht. Sindsdien hebben de leden van dit Genootschap diverse wetenschappelijke collecties in het museum ondergebracht en is er via hun publicaties over de hele wereld een ruilverkeer ontstaan. Dit museum geniet nationaal en internationaal erkenning en staat in hoog aanzien bij alle Natuurverenigingen in Nederland en België en bij Geologie en Biologie faculteiten in Nederland, België en Duitsland.

Bij alle betrokkenen en vooral ook bij de bewoners van het Jekerkwartier heeft de eventuele verplaatsing van het museum tot de grote verbazing en commotie geleid.  Voor het Jekerkwartier als historisch en monumentaal stadsdeel  is dit Natuurhistorische Museum een belangrijk kwalitatief deel van de buurt. Het museum bepaalt mede het unieke karakter van het Jekerkwartier waar wonen en studeren thuis zijn.

Opheffing van het Natuurhistorisch Museum hier betekent geweld doen aan de relatie met het Koninklijk Historisch Genootschap. Koester deze relatie, belangrijk voor werk en uitstraling van de stad.

Voor de bewoners, studenten en vooral ook voor bezoekers aan de stad zijn het museum en de  heemtuin een belangrijk rustpunt.  Dergelijke rustpunten hebben we in Maastricht echt veel te weinig en moet je behouden.

Voor de onderwijsfuncties zou het een verlies zijn zo’n bijzondere en centrale locatie  kwijt te raken met onderzoeksmogelijkheden binnen en buiten (heemtuin en museum).

Belangrijk ook tegen  de achtergrond van de verbrede onderwijsdoelstellingen op het Tapijnterrein. Daarmee een belangrijk onderdeel van de onderwijs-as in dit gebied vormend.

Voor de monumentale kwaliteit, het karakter en de sfeer van dit stadsdeel is het museum verder een belangrijk versterkend element en een algemeen erkend landelijk voorbeeld.

Concluderend

Menen wij een aantal belangrijke aspecten op tafel te leggen die duidelijk maken dat er zeer omzichtig met de toekomst van ons Natuurhistorisch Museum moet worden omgegaan.

Een groot aantal importante belangen spelen hier samen die niet verwaarloosd mogen worden.

Het museum staat in een langere traditie en heeft zich daarmee ook als een belangrijk onderdeel van onze monumentale buurt ontwikkeld dat wij niet kwijt willen.
Wij pleiten voor behoud van het Natuurhistorisch Museum op deze plek. Onderschat de bijzondere functie en betekenis van het museum op deze locatie niet. De extra waardes daarvan wegen –ook gezien verleden en toekomst- zeker op tegen een korte termijn winst.
In ieder geval willen wij als direct betrokken buurt betrokken worden bij de verdere ontwikkelingen, ideeën en planvorming aangaande de toekomst van dit onderdeel van onze buurt.

Met vriendelijke groet,

Namens de Bewonersvereniging Jekerkwartier,
Marijke van Lierop, voorzitter
Wouter Mulder, bestuurslid.

Jekerkwartier: toeristenreservaat?

Als attentie en zorgpunt bijgaand artikel.

Een ontwikkeling die zich ook bij ons in het Jekerkwartier verder kan voltrekken en ook herkenbaar is: misschien iets verschillend en op een wat andere schaal, maar toch vergelijkbaar

Ook bij ons zien wij een voordurend verder gaande touristisering en horecalisering aan de rand van de woonzones van de binnenstad en verder.
De Koestraat is niet meer ons gezellige multifunctionele eetstraatje. Maar verwordt tot een touristische eetkermis met een voortdurende drang tot verdere uitbreiding. Dit met alle gevolgen van dien en met name voor de nog steeds aanwezige bewoners.

Zorgelijk en belangrijk om rekening mee te houden.

(Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.)

Amsterdam

 

Profilering Koestraat / Stenenbrug

Deze tekst is opgemaakt door bewoners van de Koestraat/Stenenbrug en BJK.
De gemeente heeft deze straat/straten gekozen als pilot in kader van nieuwe horecanota om te komen tot een profilering van deze straat/straten.
Onlangs heeft een eerste overleg -geïnitieerd door de gemeente- hierover plaatsgevonden waarbij zowel bewoners, bestuur BJK als horecaondernemers uit dit gebied aanwezig waren.
Wij houden u op de hoogte van het vervolg.


Op verzoek van de gemeente werken wij mee aan een pilot “Profilering KOESTRAAT / STENENBRUG. Daartoe hebben we gesproken met een aantal bewoners uit die straten.  Lees verder