Afvalloos Maastricht: Inspraak Raadsronde 22-01-2019

Geachte raadsleden,

Wij verzoeken u om een adequate “Inco inzameling” met afhaalsysteem als positief beoordeeld door de proefbuurten. In het college voorstel C vervalt voor betroffen bewoners de huidige 1-2 wekelijkse inzameling met de Restzak zonder een reëel  Inco alternatief. Ter discussie staat daarmee ook de nu voorgestelde verlaagde 4 wekelijkse inzameling. Voor betroffen ouderen en mensen met een beperking ontstaan grote problemen: Lees verder

ZWARTBOEK TOEGANKELIJKHEID EN VEILIGHEID VAN HET JEKERKWARTIER

1. Inleiding

Maastricht is een aantrekkelijke, oude stad. Inherent aan het oude karakter is de inrichting van de openbare ruimte. De huidige straten lopen nagenoeg gelijk aan het stratenpatroon van enkele eeuwen geleden met onregelmatigheden in de rooilijnen van gebouwen en woonhuizen, waardoor de trottoirs variëren in breedte. Lees verder

Aandachtspunten Coalitie overleg

Brief van BJK d.d. 22 maart 2018 gestuurd aan alle gemeenteraadsfracties en de informateurs.

Geachte Fractie,

Op korte termijn zult u beginnen met de vorming van een nieuw gemeentebestuur. Namens de binnenstadsbewoners van het Jekerkwartier en het Buurtplatform Jekerkwartier doen wij een ernstig beroep op u garanties en oplossingen te bieden voor de actuele zorg van onze bewoners voor een verdere aantasting leefbaarheid van de binnenstad en het Jekerkwartier. Lees verder

Grote zorg over toekomst Natuurhistorisch Museum

Maastricht,  9 februari 2017
Aan: het Gemeentebestuur van Maastricht (College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad)
Betreft: Grote zorg over toekomst natuurhistorisch museum

Geacht bestuur,

Met grote zorg hebben wij kennis genomen van de mogelijke gemeentelijke plannen om het Natuurhistorisch Museum in het Jekerkwartier daar te sluiten en de collectie onder te brengen in het Centre Ceramique. Lees verder

Jekerkwartier: toeristenreservaat?

Als attentie en zorgpunt bijgaand artikel.

Een ontwikkeling die zich ook bij ons in het Jekerkwartier verder kan voltrekken en ook herkenbaar is: misschien iets verschillend en op een wat andere schaal, maar toch vergelijkbaar

Ook bij ons zien wij een voordurend verder gaande touristisering en horecalisering aan de rand van de woonzones van de binnenstad en verder.
De Koestraat is niet meer ons gezellige multifunctionele eetstraatje. Maar verwordt tot een touristische eetkermis met een voortdurende drang tot verdere uitbreiding. Dit met alle gevolgen van dien en met name voor de nog steeds aanwezige bewoners.

Zorgelijk en belangrijk om rekening mee te houden.

(Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.)

Amsterdam

 

Profilering Koestraat / Stenenbrug

Deze tekst is opgemaakt door bewoners van de Koestraat/Stenenbrug en BJK.
De gemeente heeft deze straat/straten gekozen als pilot in kader van nieuwe horecanota om te komen tot een profilering van deze straat/straten.
Onlangs heeft een eerste overleg -geïnitieerd door de gemeente- hierover plaatsgevonden waarbij zowel bewoners, bestuur BJK als horecaondernemers uit dit gebied aanwezig waren.
Wij houden u op de hoogte van het vervolg.


Op verzoek van de gemeente werken wij mee aan een pilot “Profilering KOESTRAAT / STENENBRUG. Daartoe hebben we gesproken met een aantal bewoners uit die straten.  Lees verder