Maastrichtenaren in debat in uitverkochte Sphinx: ‘Ik voel me een indiaan in mijn eigen stad’

De Limburger, 23-02-22 door Annelies Hendrikx

Het thema ‘Van wie is de stad?’ leverde het Maastrichtse debatcentrum Sphinx-nieuwe-stijl dinsdagavond in de Muziekgieterij meteen een uitverkocht huis op. Honderd bezoekers luisterden naar ‘gewone’ wijkbewoners en experts op het gebied van ‘openbare ruimte’. „De stad is van de inwoners.”  Lees verder

Defintieve versie presentatie bewonersbezwaar herziening openbaar vervoer centrum Maastricht

Voor degenen die interesse hebben in onze presentatie die gebruikt is in het gesprek met de wethouder over de ontstane ongewenste situatie m.b.t. de buslijnen:  klik op onderstaande link.

https://buurtnetwerkbinnenstad.nl/wp-content/uploads/Presentatie_Bezwaar_Opheffen_Buslijnen-_Centrum.pdf

Overigens lijn 12 is een kleine bus. Dus het argument dat men niet naar de St Jacobstraat kan draaien vanuit de Bredestraat is hiermee van de baan.

 

Persbericht – Betreft: Definitief vervallen openbaar vervoer Binnenstad Maastricht

Maastricht, 21 november 2021 Namens:

Buurtnetwerk Binnenstad – Marco Maessen, Bèr Prévôt                                       Buurtnetwerk Kommelkwartier – Jean Delhoofen                                     Bewonersvereniging Jekerkwartier – Marijke van Lierop

De Buurtnetwerken van de Binnenstad Zuid, zijn hoogst verontwaardigd en luiden de noodklok over de door Arriva aangekondigde sluiting van de Openbaar Vervoer (OV) routes door hun buurt. Dit na een bewogen 1,5 Corona jaar waarin bewoners, bedrijven en bezoekers van de binnenstad zuid ook al een fatsoenlijk OV moesten ontberen en daarbij volstrekt in de steek gelaten werden.
Met nu als dank een definitieve beëindiging en definitieve sluiting bushaltes.

Terwijl het OV-beleid in de huidige tijd alom uitgaat van een beter gebruik en een aantrekkelijker OV worden notabene in onze binnenstad de buurt bushaltes als Sint Pieterstraat en Hondstraat gesloten en alleen nog omleidende routes ingesteld. Een aanpak van Arriva (respectievelijk Provincie en Gemeente) die voor de buurtorganisaties en bewoners onverantwoord is.

Wij roepen de betroffen partijen (Arriva, Provincie en Gemeentebestuur) op die negatieve sluitings- spiraal te doorbreken. Ga niet uit van sluiting maar ontwikkel een inclusief alternatief voor de onze bewoners en gebruikers binnenstad.

Een toekomstbestendige oplossing die verder onafhankelijk is van de inzet van het Vrijthof als OV-verbinding: een van de belangrijkste belemmeringen voor de continuïteit en inzetbaarheid ervan. Als onomstotelijk bleek in de huidige Corona periode. Een oplossing ook die zowel een verkeersarm Vrijthof als het OV door de buurten grote voordelen kan bieden.

Ontwikkelingen 2020/2021

Op 1 juni 2020 is de horeca na de eerste lockdown weer geopend. Om de anderhalve meter maatregel na te streven werden de terrassen in de binnenstad uitgebreid. Voor de oostzijde van het Vrijthof heeft deze terrasuitbreiding plaatsgevonden aan de overzijde van het reguliere terras. Hierdoor moest het oostelijke straatdeel van het Vrijthof worden afgesloten, waardoor er geen openbaar vervoer mogelijk meer was om de haltes Markt – Vrijthof – Bouillonstraat – Tongersestraat te bedienen. Ook vervielen de haltes St Pieterstraat en Hondstraat in het Jekerkwartier. Sinds de afsluiting van het Vrijthof op 1 juni 2020 hebben wij, Buurtnetwerken Binnenstad en Kommelkwartier en Bewonersvereniging Jekerkwartier, ons ingezet voor alternatief vervoer om een groot deel van de vervallen haltes toch te kunnen bedienen. Ten gunste van de bewoners die wat slechter ter been zijn om te lopen naar de haltes aan de andere kant van de binnenstad, maar net nog niet in aanmerking komen voor Omnibuzz. Dat is tot op heden niet gelukt.

Lees verder

Afvalloos Maastricht: Inspraak Raadsronde 22-01-2019

Geachte raadsleden,

Wij verzoeken u om een adequate “Inco inzameling” met afhaalsysteem als positief beoordeeld door de proefbuurten. In het college voorstel C vervalt voor betroffen bewoners de huidige 1-2 wekelijkse inzameling met de Restzak zonder een reëel  Inco alternatief. Ter discussie staat daarmee ook de nu voorgestelde verlaagde 4 wekelijkse inzameling. Voor betroffen ouderen en mensen met een beperking ontstaan grote problemen: Lees verder

ZWARTBOEK TOEGANKELIJKHEID EN VEILIGHEID VAN HET JEKERKWARTIER

1. Inleiding

Maastricht is een aantrekkelijke, oude stad. Inherent aan het oude karakter is de inrichting van de openbare ruimte. De huidige straten lopen nagenoeg gelijk aan het stratenpatroon van enkele eeuwen geleden met onregelmatigheden in de rooilijnen van gebouwen en woonhuizen, waardoor de trottoirs variëren in breedte. Lees verder

Aandachtspunten Coalitie overleg

Brief van BJK d.d. 22 maart 2018 gestuurd aan alle gemeenteraadsfracties en de informateurs.

Geachte Fractie,

Op korte termijn zult u beginnen met de vorming van een nieuw gemeentebestuur. Namens de binnenstadsbewoners van het Jekerkwartier en het Buurtplatform Jekerkwartier doen wij een ernstig beroep op u garanties en oplossingen te bieden voor de actuele zorg van onze bewoners voor een verdere aantasting leefbaarheid van de binnenstad en het Jekerkwartier. Lees verder

Grote zorg over toekomst Natuurhistorisch Museum

Maastricht,  9 februari 2017
Aan: het Gemeentebestuur van Maastricht (College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad)
Betreft: Grote zorg over toekomst natuurhistorisch museum

Geacht bestuur,

Met grote zorg hebben wij kennis genomen van de mogelijke gemeentelijke plannen om het Natuurhistorisch Museum in het Jekerkwartier daar te sluiten en de collectie onder te brengen in het Centre Ceramique. Lees verder