Inspreeknotitie Stadsronde Milieuzonering d.d. 10-05-2022

Slechte lucht heeft forse consequenties voor onze gezondheid. Het is aangetoond dat uitstoot van stikstofdioxide, roet en fijnstof, afkomstig van vervuilende voertuigen een zeer negatieve invloed heeft op de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit is hiermee een onderwerp van publieke zorg. Volgens het longfonds (zie website longfonds – gezonde lucht) overlijden in Nederland jaarlijks minimaal12.000 mensen vroegtijdig aan ongezonde lucht. Om nog maar niet te spreken over de slechte gezondheid en daarmee gepaard gaande afnemende kwaliteit van leven gedurende de laatste levensjaren na langdurige blootstelling. Vieze lucht maakt ziek!                               Algeheel effect: levensduurverkorting door fijnstof van 1 jaar. Lees verder

Maastricht pakt overlast van fout gestalde fietsen steviger aan: ‘We zien duidelijk resultaat’

De Limburger, 11 februari door Annelies Hendrik

Handhaving op overlast van verkeerd gestalde (of afgedankte) fietsen is de laatste tijd geïntensiveerd en dat levert resultaten op, zegt de gemeente. Het gaat de goede kant op, maar de gemeenteraad blijft maar aandringen op de aanpak van ‘fietsoverlast’.  Lees verder

Overzicht deelauto in Maastricht – stand van zaken 11 jan 2022

Adres – nabij huisnummer 
Achter de Barakken 29
Oeverwal 1 (Jekerkwartier)
Het Bat 12
Sint Servaasbolwerk
Parallelweg 33
Wilhelminasingel  110
Henri Hermanspark (Jekerkwartier)
Bellefroidlunet 20
Pater Lemmensstraat 18
Bloemenweg 38
Via Regia 100
Alfons Arienstraat 104
Frankenstraat 51
Sibemaweg
Drenkgaard 53
Alexander Battalaan
President Rooseveltlaan (Groene Loper)

Maastricht laat het afweten / is goed bezig

Bron: Dagblad De Limburger, door Joos Philippens, d.d. 25 januari 2020.        

INTERVIEW LUCHTKWALITEIT                                                                                   De noodkreet van twintig Maastrichtse groeperingen luidt: ‘Politiek, kom snel met de milieuzone’. De bezorgde burgers hekelen de rol van de gemeente.     

Wethouder Krabbendam zegt: „We zijn echt wel goed bezig en werken hard aan een betere luchtkwaliteit.” Lees verder

Brandbrief Milieuzone

Aan:  De gemeenteraad en het College B&W Maastricht.      20 januari 2020.

Hoeveel mensen heeft u een gezond en gelukkig 2020 gewenst? In tegenstelling tot de meesten van ons, bent u bij machte om meer te doen dan wensen. U kunt het thema gezonde leefomgeving met vernieuwde energie op de kaart zetten dit jaar. Dat is nodig voor onze stad en haar bewoners, nu en in de toekomst. Niet voor niets kreeg het thema veel aandacht bij de verkiezingen in 2018. Lees verder