Oproep voor schone lucht

(26 juni 2023)

Graag wijzen wij onze lezers op de volgende oproep van Milieudefensie.

De laatste strohalm:

Vanmorgen heeft op verzoek van Milieudefensie Maastricht de  directeur van Milieudefensie, Donald Pols een interview met De Limburger gehad. In dit interview doet hij een dringende oproep aan de gemeenteraad van Maastricht, om de motie van SPM te parkeren zo ook een verzoek aan de portefeuillehouder Mobiliteit, wethouder Aarts, (VVD) om meteen na het zomerreces met hem en professor Onno van Schayck (UM) in gesprek te treden over de beloofde milieuzone.

Om deze laatste strohalm kracht bij te zetten aan jullie het vriendelijk doch dringend verzoek om morgen, dinsdag 27 juni, vóór de raadsvergadering, van 16.15 uur tot 17.00 uur acte de présence te geven bij de ingang van de raadszaal aan de Gubbelstraat te Maastricht. Doel: de plaatselijke politiek op te roepen de gewraakte motie te herzien, cq te parkeren en in gesprek te treden met alle betrokkenen.

Inspreeknotitie Stadsronde Milieuzonering d.d. 10-05-2022

Slechte lucht heeft forse consequenties voor onze gezondheid. Het is aangetoond dat uitstoot van stikstofdioxide, roet en fijnstof, afkomstig van vervuilende voertuigen een zeer negatieve invloed heeft op de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit is hiermee een onderwerp van publieke zorg. Volgens het longfonds (zie website longfonds – gezonde lucht) overlijden in Nederland jaarlijks minimaal12.000 mensen vroegtijdig aan ongezonde lucht. Om nog maar niet te spreken over de slechte gezondheid en daarmee gepaard gaande afnemende kwaliteit van leven gedurende de laatste levensjaren na langdurige blootstelling. Vieze lucht maakt ziek!                               Algeheel effect: levensduurverkorting door fijnstof van 1 jaar. Lees verder

Maastricht pakt overlast van fout gestalde fietsen steviger aan: ‘We zien duidelijk resultaat’

De Limburger, 11 februari door Annelies Hendrik

Handhaving op overlast van verkeerd gestalde (of afgedankte) fietsen is de laatste tijd geïntensiveerd en dat levert resultaten op, zegt de gemeente. Het gaat de goede kant op, maar de gemeenteraad blijft maar aandringen op de aanpak van ‘fietsoverlast’.  Lees verder

Overzicht deelauto in Maastricht – stand van zaken 11 jan 2022

Adres – nabij huisnummer 
Achter de Barakken 29
Oeverwal 1 (Jekerkwartier)
Het Bat 12
Sint Servaasbolwerk
Parallelweg 33
Wilhelminasingel  110
Henri Hermanspark (Jekerkwartier)
Bellefroidlunet 20
Pater Lemmensstraat 18
Bloemenweg 38
Via Regia 100
Alfons Arienstraat 104
Frankenstraat 51
Sibemaweg
Drenkgaard 53
Alexander Battalaan
President Rooseveltlaan (Groene Loper)

Maastricht laat het afweten / is goed bezig

Bron: Dagblad De Limburger, door Joos Philippens, d.d. 25 januari 2020.        

INTERVIEW LUCHTKWALITEIT                                                                                   De noodkreet van twintig Maastrichtse groeperingen luidt: ‘Politiek, kom snel met de milieuzone’. De bezorgde burgers hekelen de rol van de gemeente.     

Wethouder Krabbendam zegt: „We zijn echt wel goed bezig en werken hard aan een betere luchtkwaliteit.” Lees verder