Ledenvergadering en Bewonersbijeenkomst, 24 november 2015

19.30 – 21.30 uur, StayOkay

Vorig jaar heeft u ingestemd met de visie “Thuys op den Jeker” en hebben we gesproken over wat verwacht u van de vereniging en hoe het Jekerkwartier er uit moeten zien over twee, vijf of tien jaar. Deze visie heeft afgelopen jaar als leidraad gediend bij onze handelingen.  Lees verder

Nieuwjaarsborrel 2015, (6 jan)

Op dinsdag 6 januari 2015 hebben een 60/70-tal buurtbewoners elkaar (weer) ontmoet op een buitengewoon gezellige bijeenkomst in De Pieter, de eerste Nieuwjaarsborrel van de Bewonersvereniging Jekerkwartier. (BJK) Hieronder twee foto’s  die de aangename ambiance (een beetje) weergeven. Een aantal nieuwe leden heeft zich aangemeld…
Hier en daar werd gesuggereerd om een dergelijk ‘opstootje’ min of meer regelmatig te ontketenen, hier in onze de buurt…………
Meld u zich aan als lid, dan houden wij u op de hoogte…..IMG_4911

IMG_4912

Verslag Bewonersbijeenkomst 24 nov. 2014

Aanwezig ca 75 bewoners, schriftelijke afmeldingen ruim 20.  

Download verslag in PDF

1. Welkom en introductie (Marijke van Lierop)

Ruim 100 bewoners van het Jekerkwartier hebben vorig jaar december voorgesteld om een vereniging voor en van bewoners van het Jekerkwartier op te richten. Vervolgens zijn wij, een aantal initiatiefnemers, aan het werk gegaan.

Lees verder