Van moestuintje tot sociaal baken: kartrekker Martia Tersteeg zegt Tapijntuin Maastricht vaarwel

De Limburger – 20 november 2021 door Jeroen Geerts

Initiatiefneemster Martia Tersteeg geeft het stokje door. „Het verstand zegt ‘mens, je bent 80’ en ik wil nog zoveel.” Afbeelding: Peter Schols

Martia Tersteeg stond acht jaar geleden aan de wieg van de Tapijntuin in Maastricht. Het groeide uit van een moestuintje tot een baken voor diverse sociale groepen. „Maar voor mij is het nu af.”
Lees verder

Tapijn ontwikkelingen

Wij willen u graag attenderen op de uitnodiging van de gemeente en de universiteit om bij te praten over de ontwikkelingen van Tapijn.

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur van de Bewonersvereniging Jekerkwartier,

Marijke van Lierop, voorzitter.


Beste geïnteresseerden in de ontwikkeling van Tapijn,

Het is enige tijd stil geweest omtrent de ontwikkeling van Tapijn.
Op 28 juni vorig jaar heeft de gemeenteraad het voorlopige parkontwerp vastgesteld evenals het bestemmingsplan.
Het ontwerp van de gebouwen in het gebied voor de Universiteit was toen nog volop in ontwikkeling.

Inmiddels Lees verder

Planning werkzaamheden Tapijnterrein – december 2016

  • Eind 2016 Definitief ontwerp park
  • Eind 2016 Voorlopig ontwerp Gebouwen
  • Eind 2016 PvE inbouwpakketten
  • Begin 2017 Definitief ontwerp gebouwenstructuur (casco)
  • Medio 2017 Definitief ontwerp gebouwen (casco+inbouw)
  • 2017/2018 Beoogde parkaanleg (fase 1)
  • 2018/2019 Beoogde start nieuw/verbouw
  • 2019/2020 Beoogde afronding parkaanleg (fase 2)
  • 2020 Beoogde oplevering park en gebouwen

Ralph Herben, projectmanager Tapijn
Universiteit Maastricht

Tussenbericht Tapijn

Tussenbericht  van de Projectgroep Tapijn van de gemeente Maastricht aan belangstellenden.

19 december 2014

Beste belangstellende voor de ontwikkeling van Tapijn,

Dialoog met de stad inzake het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan

Zoals u weet heeft de Gemeenteraad in september jl. de visie voor de Transformatie Tapijnkazerne 2013-2024 vastgesteld. Een belangrijke volgende stap om deze visie ook te gaan realiseren is de vertaling van de visie in een nieuw bestemmingsplan.

Lees verder

Reactie BJK 29-06-14 op Visiedocument Tapijn

Aan de Burgemeester en Wethouders der gemeente Maastricht
Betreft: Conceptvisie Transformatie Tapijnkazerne 2014-2023.

Geacht College,

Met genoegen hebben wij deel genomen aan de diverse sessies die u in het kader van de planontwikkeling Tapijnkazerne hebt georganiseerd. Wij waarderen de wijze waarop u deze hebt laten verlopen en de grote participatie, belangstelling en inzet die u bij een breed georiënteerd publiek hebt losgekregen.

Met de verwerving en aanpak van de Tapijnkazerne en de nu gepresenteerde visie van gemeente en universiteit ontstaan in dit deel van de binnenstad voor een groot aantal partijen belangwekkende en omvangrijke nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en kansen .

Lees verder