Nieuwsbrief 2024 nr 7

Op stap met buurtgenoten

Leden en hun relaties genieten van de wandelingen die BJK organiseert. Op 15 mei gaan we wat verder weg om de kunstverzameling van Tom Cremers in Valkenburg te bekijken. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Fietsnieten

Op de Sint Pieterskade hinderen fietsen voetgangers. Daaraan kan een einde komen door de op 18 april opgeleverde stalling nabij de onderdoorgang naar Sint Pieter. Voorlichting, opvoeding en handhaving lijken nodig.

De “Bruisende” stad van D66. 

D66 wil Maastricht nog levendiger maken door onder meer terrassen tot in de nacht open te houden. Meer “Bruisende levendigheid” in de stad acht men belangrijker dan aanpassing aan de omgeving zoals de “Leefomgeving” van omwonenden. Die zouden zich maar moeten aanpassen of beter thuis zijn in Sibbe, zo legt men op RTV Maastricht uit.
De hierover ingebrachte motie werd na  uitgebreide discussie in de gemeenteraad geen succes: D66 trok de motie in. Afwijzing van akoestische rapporten en aangepaste sluitingstijden lijken daarmee voorlopig van de baan.
De partij van het redelijk alternatief wil nu in haar “stemtent” die discussie voortzetten aan de hand van de stelling “Terrassen openen tot minimaal 23.00 uur”
U bent op 4 mei tussen 12.00 en 16.00 van harte welkom op Plein 1992 in de tent van D66.

UM-wandeling

Op 18 april wandelde René Verspeek met belangstellenden door en langs UM-gebouwen. Mooi nader te zien hoe de Universiteit oude gebouwen nieuw leven geeft. Veel gebouwen hebben een binnentuin. Heerlijk om buiten rookvrij een boek te lezen.
De wandeling werd gezellig afgesloten met koffie en vlaai in de serre van het C-gebouw op het Tapijn-terrein.

Week in Week uit

U hebt zin in verzet en weet niet waar te zoeken? Vroeger ging u naar de kroeg om Week in Week uit te consulteren. Nu moet u tientallen media raadplegen.
De wekelijkse papieren uitgave komt terug als u dat wilt. Teken de petitie!

Mobiliteit

PARKEREN EN STUDENTEN – HOEVEELHEID VERGUNNINGEN
Tijdens onze ALV werd meermaals gesproken over de vele studenten die zouden parkeren op vergunninghouders plaatsen in het JK. Vooral in de Grote en Kleine Looiersstraat, de Nieuwenhofstraat en de Zwingelput parkeren veel auto’s met buitenlandse kentekens. Bewoners vermoeden dat dit buitenlandse studenten zijn met een vergunning en spraken daar hun verbazing over uit. Hoe kan dat?
We hebben navraag gedaan bij de afdeling mobiliteit van de gemeente. Dit is hun reactie:
Wij kunnen niet nagaan hoeveel studenten een parkeervergunning hebben in de Grote Looiersstraat. Een student die hier ingeschreven staat is een bewoner. Wij maken bij verlenen van een bewonersvergunning geen onderscheid in.
In de Grote Looiersgracht zijn nogal wat panden die opgesplitst zijn in kleinere wooneenheden. Als dat zelfstandige wooneenheden betreft dan hebben bewoners van die zelfstandige wooneenheden hetzelfde recht als andere bewoners om een parkeervergunning aan te vragen. Anders ligt dat bij panden die ‘verkamerd’ zijn. Dat zijn geen zelfstandige eenheden. Kamerbewoners kunnen geen parkeervergunning aanvragen.
Als er het vermoeden van foutparkeren is, kan hiervan melding worden gemaakt bij de gemeente. Team Handhaven Openbare Ruimte neemt uw melding dan in behandeling. Melden kan:

Vief Köp

Voor de tweede maal nodigde de bouwcombinatie die de Vief Köp prachtig restaureert belangstellenden uit de werkzaamheden te inspecteren. Buurtgenoten en andere belangstellenden genoten van het inzicht dat -anders dan bij langs de hekken lopen- in het binnenste van de oude vestingwerken wordt geboden.
Voor wie het miste: nieuwe kansen worden aangekondigd op de website van restauratie-limburg.nl

Oorlog

Pater Vink kwam om in een tijd van oorlog en verraad. Zijn hoofd werd op de Vief Köp geplaatst, gericht naar de vijand.


Die tijd ligt ver achter ons, maar niet eens zo ver van ons thuis wordt weer gestreden met een astronomische aantal (burger)slachtoffers tot gevolg.
Laat de omvangrijke restauratie van onze oude oorlogsinvesteringen meer worden dan een toeristische attractie en vooral ook een plaats worden om daar bij stil te staan en om aandacht te vragen. Zoals ook het vlakbij gelegen Belgische monument daarvoor een voorbeeld is. Aandacht als oproep om ons gezamenlijk tegen dat dramatische geweld in de wereld te verzetten. Wij stellen voor daarvoor van de Vief Kóp een bezinnnigsmonument te maken en het gemeentebestuur daartoe op te roepen.

Agenda

  • 15 mei: Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
  • 29 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis
  • In juni maken wij onder leiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
  • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.