Toeristische woningverhuur – Raadsronde 30-10-2018 .

De (kennelijke) afwijzing van de ingebrachte reacties in de stadsrondes verbaast ons.     Wij verzoeken u terdege rekening te houden met de ingebrachte wensen van de bewonersorganisaties, omwonenden, Buurtbalans en de hotelbranche.

Concluderend verzoeken wij om:

  1. (Vooralsnog) uit te gaan van een maximumverhuurtermijn van 30 i.p.v. 60 dagen;
  2. Maximaal een aantal van 4 “volwassenen” i.p.v. 6 “personen”;
  3. Meer zekerheid t.a.v. de brandveiligheid.

Lees verder

Brief aan gemeentebestuur Maastricht

Maastricht, 19 december 2017.

Aan: Het gemeentebestuur van Maastricht
Betreft: Gemeenteraadsmotie Airbnb
(bestemd voor vergadering d.d. 16 januari 2018)

Geacht bestuur,

Uiterst actueel en dramatisch voor het Jekerkwartier is de voortdurende (veelal) illegale omzetting van woningen en short stays in vakantiewoningen en Airbnb’s. Lees verder