Stadsronde woningsplitsing

Op 4 oktober vond in de raadszaal de Domeinvergadering Fysiek plaats. Agendapunt 5 betreft de “Informatiesessie en Stadsronde Beleidsregels Splitsen en omzetten”. Bij de stukken vindt u ook brieven van buurtbalans en BJK. U kunt de opname terugkijken.

Het gaat om de aanpassing van het beleid voor kleinschalige studentenhuisvesting: de beleidsregels splitsen en omzetten. Voorgesteld wordt de regels (straat% en afstandscriteria) aan te scherpen ook voor de centrumbuurten. Anderzijds wil de gemeente een flexibeler planning hanteren.
BJK pleit voor een concrete planning, verlaging van het straat% (van 30 naar 20) en handhaving van de 40-40-40 regeling. Ombouw van panden en woningen voor studenten door woningomzetting, woningsplitsing en herbestemming moet gequoteerd blijven.

KPN-gebouw: bezwaar van Jan Jeurissen

Geacht College en leden gemeenteraad,

Ik verbaas me dat u een plan vergunt dat lijnrecht ingaat tegen wensen van de mensen in de buurt. Daarmee komt uw College rechtstreeks tegenover de mensen te staan die u eigenlijk hoort te dienen…hoort te dienen!

Op deze bijzondere kpn-plek bij de Helpoort is geen behoeft aan 89 kleine appartementjes, maar vooral ook grotere appartementen voor ouderen uit de buurt – en voor gezinnen, sociale huur- en koopwoningen.

Ik zou willen dat er weer kinderen in ons Jekerkwartier spelen en de boel op stelten zetten. Nu wordt ons kwartier alleen nog een wijkje voor bejaarden en jonge pas afgestuurdeerden  en starters.  En met een basisschool waar geen kinderen meer uit de eigen buurt op zitten; ja, triest, er wonen geen kinderen meer in het Jekerkwartier!

College, buig niet voor het kapitaal. 
Maak een deal…: kleine en grote woningen, ook voor ouderen. En met wat financiële hulp kunnen er zeker ook (pak weg) 10 gezins-woningen in de sociale sfeer gebouwd worden. Dan kunnen er ook ouderen doorstromen vanuit hun grotere woning. Woningen die dan weer vrijkomen  voor jongere gezinnen met  kinderen; een gevarieerd woon-milieu in de oude kpn-centrale. Mooi.

Ja, het huidige bestemmingsplan geldt – bij nader inzien- als weinig genuanceerd en de man met het grote geld maakt daar gebruik/misbruik van. Dus met goede argumenten kunt u op dit plan inbreken; het historische Jekerkwartier nieuw leven inblazen met gezinsbewoning geldt als een keihard argument.

Ik vind het voorliggende project van een dusdanig omvang en relevantie dat sprake kan zijn van een stedelijk belang. U mag er daarom best (opnieuw) mee naar de Raad…en zodoende ook draagvlak creëren bij de mensen waarvoor u werkt. Nu dus voor de bewoners van het Jekerkwartier.

Nood breekt wet…en de rechter zal u, als het nodig is, steunen. En wij ook; we komen met z’n allen op het stadhuis onze argumenten kracht bijzetten. Zeg maar. 

Argumenten genoeg om het voorliggende plan af te schieten….en de onderhandeling te starten.
Het parkeerprobleem van de toekomstige 89 bewoners los je nooit op; je kunt nu soms al niet meer voor- of achteruit in de smalle straatjes. Foutparkeerders, laden/lossen…is soms een ramp. En wordt een echte ramp als er iets ernstigs misgaat. Als buurt bewoners weten wij waar we het over hebben. Een calamiteit ligt op de loer…

En u wilt er bijna 100 auto’s bij. Oké, geen 100, maar in de praktijk toch wel 50-60… Ben benieuwd of die yuppies naast de huur en energie samen pakweg dik 1000-1200  euro ook nog 150 euro over hebben voor een parkeergarage..

Ik hoor graag uw mening op dit bezwaar-schrijven.
Met hoogachting en groet, 
Jan Jeurissen.
Stenenbrug 4, 6211hp  Maastricht

Hoe lang kan Maastricht de schijnbaar oneindige groei van het aantal studenten nog aan?

De Limburger – Joos Philippens d.d. 14/04/2

Kan Maastricht de haast ongeremde groei van de universiteit wel aan? Hoeveel woningen zijn al verloren gegaan voor gezinnen? Een rapport over woningsplitsing toont aan dat (regionale) visie hard nodig is. Lees verder

Reactie BJK stadsronde 12 januari 2021 woonprogrammering Maastricht 2021-2030

Kansen nieuwe programmeringsmethodiek

De inzet van adaptief programmeren achten wij een verstandige keuze  om de vele onzekerheden voor de komende periode te kunnen “handelen” en de realisatie van de toekomstige woningvraag tot 2030  te  beheersen. De kantelpunten in dit flexibele plannings- en monitoringsstelsel geven aan of en waar is bij te passen aan onverwachte ontwikkelingen. Onvoorzienbare ontwikkelingen worden  opgespoord, op de voet gevolgd en tijdig waar nodig bijgesteld. Zoals ten aanzien van het gekozen werkgelegenheidsmodel en mogelijk verder doorwerkende  Corona effecten. Daarmee is deze aanpak een adequate aanvulling op de Omgevingsvisie (2020-2040). Lees verder

Reactie BJK stadsronde 6-11-2018: Evaluatie woningsplitsing en –omzetting.

Bij voortduring hebben wij de afgelopen jaren gewezen op de risico’s  van de uitsluiting van de woonstraten binnenstad bij de toepassing straat- en afstandscriteria woningomzettingen studentenhuisvesting. Helaas blijkt onze vrees gerechtvaardigd en dreigt het centrum zonder verdere beperking een  overloopgebied voor de “verkamering” te worden. Lees verder

Woonbeleid: Woningsplitsing –omzetting

Brief aan gemeentebestuur (College B en W en gemeenteraad),
deze brief is behandeld in de Stadsronde van dinsdag 16 januari 2018.

Sterke termen worden momenteel ingezet bij de heftige tegendruk tegen het ge- meentelijke beleid om bovenmatige woningsplitsing en “Verkamering” in woonbuurten te verhinderen.

Laat duidelijk zijn; buurten zijn daar niet tegen studenten maar tegen die manier van huisvesting. Lees verder