Nieuwsbrief 2024 nr 6

Openbaar vervoer

Het overleg van centrumbuurten denkt ook na over verbetering van het openbaar vervoer. Marco Maessen tekende de centrumlijn die het weer mogelijk maakt om van en naar onze buurt te reizen.

Duurzaam wrak

Als lezer van deze nieuwsbrief bezit u geen wrakken. Mogelijk valt uw oog op een fietswrak van uw buren. Wijs hen op de mogelijkheid een nieuw leven te geven door broodnodige ruimte voor bruikbare fietsen te creëren.

Park(eren)

Naar aanleiding van opmerkingen van onze leden tijdens de Algemene Ledenvergadering stelde de Bewonersvereniging de gemeente vragen over het beleid inzake parkeren rond het park. Het antwoord:
Het goedkope tarief op de Prins Bisschopsingel en de Sint Hubertuslaan wordt binnenkort gelijkgetrokken met het hoge tarief van het centrum. In de andere straten geldt dit hoge tarief al. Verwacht wordt dat langparkeerders zich hierdoor eerder naar de omliggende parkeerterreinen en –garages zullen verplaatsen. De tarieven voor straatparkeren liggen dan immers hoger dan die van de parkeerterreinen en-garages. In het deel van het Jekerkwartier tussen Maas, Prins Bisschopsingel, St Hubertuslaan en de Jeker is naar aanleiding van gesprekken met bewoners en bedrijven in 2019 besloten geen parkeerduurbeperking te hanteren. Dit was op uitdrukkelijke wens van de ondernemers. Indien de situatie inmiddels dermate gewijzigd is t.o.v. 2019, zal hierover ook met de ondernemers gesproken moeten worden. Vooralsnog wachten we eerst het resultaat af van de verhoging van het parkeertarief.

Slevrouwe

In de middag van 5 april liet Tom Cremers ons -opnieuw- kennismaken met Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Op het voorplein vroeg hij ons waar de kerk aan doet denken. “Een vesting” bevestigden de aanwezigen. Waarschijnlijk de enige in Nederland, waar in België en Frankrijk de ‘Eglise fortifiée’ meer voorkomt. Die bouwwijze was nodig omdat de kerk lang voor de omwalling werd gebouwd.
Romaans, wisten de oudere toehoorders. Tom treurde daarbij over de gebrekkige kennisoverdracht naar onze kleinkinderen.
Binnen zagen wij eerst niets (de duisternis is goed voor de devotie). Eenmaal aan het lage lichtniveau gewend aanschouwden wij uit verschillende hoeken Slevruiwke. Tom gaf uitleg bij beelden (Van Steffenswert), glas-in-lood (van onze buurtgenoot Frans Slijpen), kandelabers (Maastrichts zilver) en muurschilderingen. Via de in de crypte herbegraven Elisabeth Strouven en de pandtuin sloten wij ons bezoek af in de zojuist heropende schatkamer.
Die ruimte werd kleiner omdat een deel commercieel is verhuurd. Alle textiel, reliekhouders, kronen voor Onze Lieve Vrouw en andere zaken zijn prachtig uitgesteld. Een bezoek meer dan waard!
Namens alle deelnemers bedankte onze voorzitter Marijke van Lierop Tom Cremers bij de koffie in Charlemagne voor zijn deskundige en passievolle verhaal. Wij kijken uit naar een bezoek van Tom’s collecties in Valkenburg

(met dank aan Corrie Lubbers en Jasper Schöpping)

Limburgse kunst in Valkenburg

Tom Cremers weet veel over kerkelijke historie, bouwkunst en kunst. Daarnaast verzamelt hij met passie Limburgse beeldende kunst uit de periode 1910-1975.
Museum Valkenburg stelt die tentoon. Op 15 mei leidt Tom belangstellenden langs zijn collectie.
Datum en tijd: 15 mei 14:00-17:30
Verzamelen: 13:30 Bushalte Wilhelminasingel (Arriva lijn 4) / 14:00 Grotestraat Centrum 31, 6301 CW Valkenburg
Kosten: € 7,50,- inclusief koffie en iets lekkers / voor niet-leden € 10,- / museum en vervoer voor eigen rekening. 
Aanmelden: via info@bewonersjekerkwartier.nl
Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘museum Valkenburg’

De nieuwe Omgevingsvisie 2040

De gemeentelijke opstart naar een nieuwe Maastrichtse Omgevingsvisie 2040 en de diverse inspraak avonden zullen niet aan u voorbijgegaan zijn. Het gaat om de keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van onze stad de komende 20 jaar. De ingebrachte participatie reacties zijn nu voorgelegd aan de raadscommissie fysiek domein (vergadering 2 april jl). Waaronder ook de door onze werkgroep Omgevingsplan voorbereide BJK reactie.
De raadscommissie heeft over de verdere verwerking (nog) geen standpunt ingenomen. Discussiepunt op 2 april was hoe om te gaan met de voorstellen van het zogenaamde “burgerberaad” (die meebeslissen), verdergaand dan bij de overige participatie reacties (het mee praten). Daarover wordt nog overleg gevoerd. Qua voortgang stelt het college een wat langere voorbereiding voor met alternatieven, digitale participatie dit jaar en vaststelling van de Omgevingsvisie in het tweede kwartaal 2025.
Daarna start de uitwerking van de Omgevingsvisie in een nieuw Omgevingsplan met de concrete invulling en regels voor de verdere gebiedsontwikkeling en beheer. Een plan dat tevens gericht is op vereenvoudiging en integratie van bestaande regelgeving. Dat plan zal dan de komende jaren stap voor stap de oude bestemmingsplan regelingen vervangen.
Wij houden u op de hoogte.

Foto’s uit de oude doos

Lezers reageren enthousiast op onze onze oproep foto’s van uw herinneringen in het Jekerkwartier te sturen. Oudere bewoners zullen die beelden herkennen. Voor wie hier korter woont of het geheugen uitwoont is het aardig uw foto’s van een korte toelichting (denk aan straatnaam en details over wat de foto laat zien). Inzenden via info@bewonersjekerkwartier.nl).

Pleinterras

Na zware afwegingen besloot de gemeente een pleinterras toe te staan op het plein tussen Stenenbrug en Pietersstraat. Overlast voor omwonenden zou beperkt blijven door doordeweeks om 20:30 te sluiten en in het weekend om 23:00. Luistert u mee als u iets drinkt?

Wat vindt BJK?

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij onze lezers over de brief die BJK aan het College van B&W stuurde. Daarin werd gepleit voor een andere omgang met evenementen in stadspark en Tapijn.
Een paar leden liet weten het standpunt van het bestuur van BJK niet te delen.
Bij een club van bijna 200 leden is dat niet opmerkelijk.
Wat te doen? Elke uiting op voorhand voorleggen aan alle leden?
Het bestuur beraadt zich. En is blij met elke reactie van de leden. Dank dus voor het commentaar!

Vief köp open

Op 20 april opent de bouwcombinatie Koninklijke Woudenberg en Laudy Bouw & Ontwikkeling voor de tweede keer de hekken om ons een meer nabije kijk te gunnen op de herbouw van wal en rondeel. Groepen van 25 personen zijn tussen 10:00 en 15:00 van harte welkom.

Blauw reigerpaar treurt?

Zag u dat de treurwilg tegenover de Prins Hessen Casselstraat werd omhekt? De gemeente licht toe dat een tak afscheurde en dat ook andere takken geruimd moeten worden. Dat kan niet zolang in de kruin zeven blauwe reigereieren worden uitgebroed en één reigerjong wordt (op)gevoed.

Reigernesten in treurbeuk stadspark maart 2024

Agenda

  • 18 april wandeling langs en door UM-gebouwen.
  • 20 april: rondleiding wal en vief köp
  • 15 mei: Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout
  • 29 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis
  • In juni maken wij onder leiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
  • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.