Nieuwsbrief 2022 nr 17

Bieb
Last van ontlasting
Nog meer last?
Gesprek met stadsbestuur
Gemeentelijke energie
Centrale, bezwaar en hoorzitting
Cobbenprijs

Buurt en Bieb

De Universiteitsbibliotheek brengt veel levendigheid in onze buurt. Om dat in goede banen te leiden spreekt de bibliotheek met omwonenden en gemeente. Van die bijeenkomsten wordt verslag gedaan in Buurt en Bieb. In die nieuwsbrief wordt ook informatie gegeven over openingstijden en acties gericht op beperking van overlast.
Wilt u die nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden door een bericht aan buurtenbieb@maastrichtuniversity.nl.

Oplosbaar?

Ze zijn: zondige zoogdierhouders. “Waar maakt u zich druk om: het is maar een muizenkeuteltje dat zo is opgelost”

het ‘muizenkeuteltje’ op 28-11-2022
en op 29 11-2022

en op 2 december

Hoe het over negen weken zal zijn leest u hier.

Nog meer overlast

De meeste hondenbezitters zijn zonder zonden. Daarmee is niet gezegd dat geen sprake is van overlast in het stadspark.
Mede door de inzet van de jonge Stichting Stadspark Maastricht Veilig en Leefbaar is de last van geluid, gebruik van voertuigen en middelen en ontlasten minder geworden. Aandacht blijft nodig. BJK en SSMVL trekken daarin samen op.

Gesprek met het stadsbestuur

Inwoners van het stadsdeel centrum ontvangen een uitnodiging om op 14 december de banden met het stadsbestuur aan te halen. Houd u uw brievenbus in de gaten? U kunt zich nu al aanmelden.

Gemeente helpt energiek

Het zijn dure tijden die vragen om duurzame oplossingen. De gemeente helpt daarbij met tips een nuttige verwijzingen.

Hoorzitting KPN-gebouw

Tegen de plannen tot ombouw van het KPN-gebouw maakten omwonenden bezwaar. Die bezwaren werden op 24 november besproken in een openbare hoorzitting waar vergunninghouders en bezwaarmakers het woord voerden.
Dat schakelaars wijken voor woningen omarmen velen. Doelgroep en randvoorwaarden bieden munitie voor juridische scherpslijperij. De Limburger berichtte daarover op 25 november.
Opmerkelijk was het voorstel om het terrein in oorspronkelijke staat te herstellen: tuin bij het klooster van de minderbroeders. De projectontwikkelaar erkende dat dat voorstel zowel historisch als stedebouwkundig fraai is én kwalificeert dat als onhaalbaar.
Yuppenhokken, stadsvilla’s of een park? Naar verwachting volgt een uitspraak in januari 2023.

Loods, wonen en Cobbenprijs

Buurtnetwerk Limmel won de Hub Cobbenprijs vanwege strijd voor gedroomde nieuwe wijk aan de Maas. De Limburger schreef hierover en ons bestuur feliciteerde Chris Meys.
Dat Chris Meys en zijn medestrijders de prijs wonnen is een mooie opsteker voor alle initiatieven die gericht zijn op behoud en verbetering van de leefbaarheid van wijken.

Nieuwsbrief 2022 nr 16

Ombouw KPN-gebouw
Buurtpeiling
Allerauto’s
Herfstwandeling
Natuurhistorisch Museum
Nieuwe activiteiten
Interactief inactief

Ombouw KPN-gebouw

In afwijking van eerdere berichten zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de ombouw van de KPN centrale (voorlopig) opgeschort. De verleende gemeentelijke vergunning doorloopt nog een bezwaren procedure. De ontwikkelaar heeft daartoe laten weten de gemeentelijke uitspraak over de ingediende bezwaren af te wachten. 
Daarover wordt op 24 november in het stadhuis om 14.00 uur een openbare hoorzitting van de gemeentelijke bezwaren commissie gehouden (in de oude raadzaal). Meerdere bewoners die bezwaren hebben ingediend kunnen daar hun bezwaar (laten) toelichten. Ook de vergunninghouder kan daar bij zijn om zijn belang te behartigen. De zitting is openbaar na aanmelding (email: tom.goessens@maastricht.nl )
Verder heeft het BOK (BewonersOverleg Kpn) een “Petitie” met voorstellen voor aanpassing van de plannen laten circuleren. Zowel handmatig als digitaal kon daarop gereageerd worden. De BJK heeft dat initiatief ondersteund en via een elektronische vragenlijst de leden in de gelegenheid gesteld op de bezwaren van het BOK te reageren. Momenteel worden alle reacties verzameld waarna de resultaten verspreid zullen worden. 

Buurtpeiling

Tussen 3 en 22 november houdt de gemeente Maastricht een buurtpeiling. Elke 4 jaar doet de gemeente in heel Maastricht een buurtpeiling. De uitkomsten gebruikt de gemeente om gericht iets te doen of aan te pakken in de buurten, bijvoorbeeld bij nieuw beleid over omgeving, last en overlast, woonplezier, evenementen of voorzieningen. Meedoen aan de peiling helpt de toekomst van onze buurt in een gewenste richting te sturen.

Allerauto’s

Rond de herdenking van doden is de stad vol buitenlandse levenden. Die komen met de auto. Dat is te merken: foutparkeerders belemmeren doorgang en bezetten plaatsen van vergunninghouders. Bij andere ‘topdagen’ (11-11 bijvoorbeeld) is er overlast. Melden blijkt te helpen: de foutparkeerder wordt beboet. Ons probleem wordt daarmee niet opgelost. De beboete vertrekker maakt ruimte voor een nieuwe zondaar.
Kan de gemeente verkeersleiders niet beter aan de rand van de stad bezoekers naar P&R Noord geleiden dan automobilisten bij de Maasboulevardparking vervuilende rondjes laten rijden door de stad?

Herfstwandeling

Anders dan vroeger gebruikelijk zijn de bomen op 11 november niet kaal. Herfstzon en -blaren schijnen het park in vuur en vlam. VLAM en Paul Beuk dichten een en ander bij de opening van het carnavalsseizoen toe. Jet van Aalst van de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht declameert bij esdoorn, ginkgo en andere bomen gedichten.

Paul Beuk van het Natuurhistorisch Museum schoolt buurtbewoners en gasten bij over ecologie van flora (en ook wel fauna).

Een aangename Poëtisch Bomenwandeling door het stadspark die met koffie en vlaai in het museum werd afgesloten. Wandelaars en gidsen genoten. Jet en Paul: bedankt!

Natuurhistorisch Museum

Kent u dit paradijsje in het Jekerkwartier? Hier komt u alles te weten over Bèr, bijen en bomen. Bezoek het NHM met uw klas of gezelschap (er is voor overgrootmoeders tot achterkleinkinderen van alles te beleven).
Het NHM zou graag dichtbij een parkeergarage zijn. Dan stijgt het aantal bezoekers en maakt geld meer mogelijk.
Uw secretaris is blij met de rust. Na de herfstwandeling dommelde hij bij de mistletoe in de tuin van het museum in. Reden om een jaarabbonnement op deze oase te nemen?

Nieuwe activiteiten

De door onze voorzitter georganiseerde activiteiten voorzien in een behoefte. Hebt u ideeën over nieuwe uitjes waarbij u leert én buurtgenoten nader leert kennen? U kunt ons voorstellen sturen.

Lucht, verkeer en parkeren

Op initiatief van milieudefensie spraken buurtorganisaties op 14 november met wethouder John Aarts over de wenselijkheid van de combinatie ZES (Zero Emissie Zone), milieuzone en P&R-voorzieningen aan de randen van de stad. Wat zou u doen als water uit de kraan niet meer drinkbaar is? Waarom accepteert u wel vuile lucht? Een dossier met uitdagingen en complexe interacties tussen politiek, gezondheid, recht en milieu. Namens BJK sprak voorzitter Marijke van Lierop. Goed dat alle betrokkenen bereid zijn samen naar de beste oplossingen te zoeken.

Reactie op reactie

Het blijkt mogelijk op berichten op onze website te reageren. Een van onze leden merkte op dat op een opmerking geen reactie volgde. Dat is slordig. De oorzaak: bij de overdracht van het beheer op de website is de interactiviteit onvoldoende besproken. Wij zien de opmerkingen of vragen van onze leden niet. Wij zoeken naar een oplossing. Weet tot dan dat uw bestuur altijd benaderbaar is via een bericht naar info@bewonersjekerkwartier.nl.

Nieuwsbrief 2022 nr. 14

Houtstook
Bomenwandeling en Bonnefanten-excursie
Ledenbijeenkomst 12 december
KPN-gebouw
Looiershof
Evenementen
Buurtbemiddeling
Auto’s in Arnhem

Warm hout

Hout geeft warmte, ook als je het verbrandt. Wie een voorraadje heeft overweegt een houtkachel te kopen om op te koken. Ook herleeft hier en daar de open haard. Goedkoper dan de gas-gestookte verwarming.
Oude tijden herleven en verwarmen naast lijf ook gemoed.
Weet dat het een kunst is vuur te maken. Lees daarover meer in thuisinmaastricht.

Wandelen, ontmoeten, kunst en natuur

Denkt u aan de door ons georganiseerde activiteiten? Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de bomenwandeling (11 november) en de excursie naar de beelden van Jan van Steffeswert (8 december).

12 december: de geboorte van een nieuwe visie?

De leden van onze vereniging komen bijeen op 12 december. Daar wordt besproken hoe de vereniging in de komende periode werkt aan het bereiken van de doelstelling.

Ontwikkelingen KPN-gebouw

Omwonenden van de oude telefooncentrale Achter de Minderbroeders -verenigd in BOK (Bewoners Overleg KPN-gebouw)-  protesteren tegen de door de gemeente verleende omgevingsvergunning  voor 89 woonunits. Zij bepleiten dat er meer rekening wordt gehouden met de omgeving qua verkeersoplossing met ook minder en grotere woningen. Dat Bewonersvereniging Jekerkwartier achter de bezwaren staat hebben wij het college en de gemeenteraad eerder laten weten.
Ondertussen wil de ontwikkelaar starten met opruim- en samenhangende voorbereidingswerkzaamheden (per 1 november ?). Belangrijk is een zorgvuldig overleg en een goede informatie naar de omwonenden. Dat liet BJK ontwikkelaar Capricorn weten.
Dit project heeft voor het hele Jekerkwartier gevolgen (denk alleen al aan de verkeer en parkeereffecten). Daarom volgt uw bestuur dit dossier op de voet en houden wij u op de hoogte. 

Even voorstellen: Looiershof

Na jarenlange planvorming en getouwtrek is het er dan toch: het Looiershof-complex. Half verscholen achter de monumentale gevels van Grote Looierstraat en – Looiersgracht, en aan de noordzijde beschermd door een prachtig gerestaureerde stadsmuur uit de 13e eeuw. Van een – in steeds deplorabeler staat verkerend – fabrieksterrein getransformeerd naar een schitterende woonplek voor nieuwe buurtgenoten. 38 woningen in allerlei soorten en maten: 11 grondgebonden woningen, waarvan één geheel vrijstaand, één uitgerust met een heuse en originele industriële schoorsteen, en 27 verschillende appartementen ondergebracht in vijf “blokken”. De gebruikte materialen en architectuur zorgen wat ons betreft voor een mooie aansluiting tussen oud en nieuw. En dat alles opgebouwd op een twee-laags stallingsgarage waar ook een aantal buurtgenoten een plaats hebben. Voor ons als bewoners is het een waar stadsparadijs in de luwte van de stadsdrukte en de fijne dingen van de stad op armlengte. 

Na een lange bouwfase van 2017 tot 2021 (met waarschijnlijk alle ongemakken en overlast voor de buurt van dien) is voor ons de volgende fase aangebroken: genieten van en aansluiten bij de buurt. De eerste kopjes koffie en drankjes bij Lure en de Tribunal en gesprekjes met buurtgenoten waren hartelijk maar soms kwam ook een risico op tafel, te weten dat afspraken die soms waren gemaakt met de projectontwikkelaar of aannemer soms op de bewoners van Looiershof werden geprojecteerd. Uitleggen en met elkaar praten helpt dan gelukkig altijd. De bewoners van Looiershof worden graag onderdeel van deze mooie buurt  en zoeken daarbij ook, ieder op zijn eigen manier, aansluiting. Begroeten en ontmoeten.

In een volgende aflevering duiken we in de historie van Looiershof. 

Het bestuur van VvE Looiershof
Gerald Janssen en Jo Nelissen

Evenementen: lust en last

Vrijthof en Jekerkwartier liggen verder van elkaar. Toch waaien de klanken van André Rieu wel onze richting uit. Wie dichtbij het Vrijthof woont is de last van evenementen reden tot actie. Zie daartoe bijvoorbeeld het interview van RTV Maastricht met Wil Dessart en Nanette Canisius (kijk vanaf 3m 40 s).
Ook binnen ons mooie kwartier wordt wisselend gedacht over groei en omvang van evenementen. Reden om ontwikkelingen rond het evenementenbeleid te blijven volgen.

Buurtbemiddeling

Voorzitter en secretaris dronken een kop koffie met Leonore Stevens, een van de coördinatoren van Buurtbemiddeling. Leonore vertelde hoe buurtbemiddeling werkt: geschoolde vrijwilligers proberen mensen tot elkaar te brengen waar dat zonder enige hulp niet meer lijkt te lukken. Mooi werk dat alle betrokkenen in een sluimerend of escalerend conflict helpt een oplossing te vinden.
Leonore zal mogelijk teksten voor de nieuwsbrief gaan schrijven over werk en mogelijkheden van buurtbemiddeling.

Milieu: Duitse auto’s in Arnhem en Maastricht

Maastricht zou voorop lopen bij het verminderen van schadelijke uitlaatgassen. Toen Duitse auto’s weren moeilijk bleek haakte Maastricht af. Tot ongenoegen van uw voorzitter, uw secretaris en Milieudefensie afdeling Maastricht.
Arnhem haalde ons glorieus in in de strijd om schone lucht. Gaat het Duitsland-argument daar niet op? U leest hierover in de Limburger van 25 oktober.

Ledenoverleg 12 December

De Algemene Ledenvergadering besloot in juni 2022 in het najaar bijeen te komen om het beleid voor de komende jaren te bespreken. Die bijeenkomst wordt op dit moment voorbereid door het bestuur.
Wij hopen dat het overleg leidt tot een nieuwe versie van ons visiedocument. Daarmee kan het bestuur op geleide van de wensen en noden van leden verder werken aan het behalen van de doelstelling van de vereniging.
Inmiddels ontvingen al onze leden persoonlijk een uitnodiging om op 12 december 2022 deel te nemen het overleg.
Bent u geen lid en wilt u bijdragen aan de discussie? Word dan lid en meld u aan voor het overleg door een mail te sturen aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

Stadsronde woningsplitsing

Op 4 oktober vond in de raadszaal de Domeinvergadering Fysiek plaats. Agendapunt 5 betreft de “Informatiesessie en Stadsronde Beleidsregels Splitsen en omzetten”. Bij de stukken vindt u ook brieven van buurtbalans en BJK. U kunt de opname terugkijken.

Het gaat om de aanpassing van het beleid voor kleinschalige studentenhuisvesting: de beleidsregels splitsen en omzetten. Voorgesteld wordt de regels (straat% en afstandscriteria) aan te scherpen ook voor de centrumbuurten. Anderzijds wil de gemeente een flexibeler planning hanteren.
BJK pleit voor een concrete planning, verlaging van het straat% (van 30 naar 20) en handhaving van de 40-40-40 regeling. Ombouw van panden en woningen voor studenten door woningomzetting, woningsplitsing en herbestemming moet gequoteerd blijven.

Nieuwsbrief 2022 nr. 13

Mooi wonen?
Beleidsvisie
Ledenoverleg
Evenementen en rust
Looiershof
Melden en burgemeester
Melden en actie
Stadsronde woningsplitsing
Bewegen en overlast
Komende activiteiten

Hoe mooi wonen wij?

Er zijn leden die de vereniging dankbaar zijn voor haar zorg voor ons goede woonklimaat.
Anderen menen dat nog heel wat werk is te doen.
Beide standpunten worden aardig geïllustreerd in een artikel in de Limburger van 27 september.
Voor het bestuur reden om tevreden te zijn over de behaalde resultaten én om vooruit te kijken naar nieuwe acties en activiteiten.

Beleidsvisie

Bij zijn werkzaamheden baseert het bestuur zich op de in november 2014 vastgestelde beleidsvisie. Dat document verdient een update.

Ledenoverleg 12 December

In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij het komende ledenoverleg al aan. Inmiddels ontvingen al onze leden persoonlijk een uitnodiging om op 12 december deel te nemen aan dat overleg. Wij hopen daarna snel een nieuwe versie van het visiedocument vast te stellen. Daarmee kan het bestuur op geleide van de wensen en noden van leden verder werken aan het behalen van de doelstelling van de vereniging.
Wilt u als lezer van deze nieuwsbrief bijdragen aan de discussie? Word dan lid en meld u aan voor het overleg door een mail te sturen aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

Evenementen

Evenementen en Maastricht horen bij elkaar. Zoals het ook hoort om rekening te houden met elkaar. Rust en feesten zijn niet altijd in balans. Piet Nelissen wijst daarop in zijn brief aan aan college en raad van 3 oktober.

Looiershof

Voorzitters en secretarissen van BJK en de Vereniging van eigenaren van Looiershof spraken elkaar op 14 september. De kennismaking was aangenaam.
Wij kijken uit naar een plezierige en vruchtbare samenwerking. Die zal onder meer gestalte krijgen in teksten die Looiershof voor onze nieuwsbrief gaat schrijven over over zaken die voor onze leden belangrijk of aardig zijn om te weten.

Melden zinvol?

Vaker wezen wij op het belang van melden van zaken die opvallen of niet in orde lijken. Onze burgemeester onderstreept ook inzake de bestrijding van criminaliteit het belang van melden: “De boodschap is: realiseer je wat je ziet, wat het kan zijn. En meld het ook.”

Melden en actie

Een loszittend kinderkopje dat maar ééns wordt gemeld en geen heupbreuk geeft zal minder aandacht krijgen dan drugshandel in de buurt van datzelfde kinderkopje dat dagelijks wordt gemeld. Natuurlijk gebruikt de gemeente meld-statistieken om schaarse middelen zo effectvol mogelijk te besteden.
Het steekt dan dat die statistieken soms een beeld geven dat wij niet herkennen. Zo laat onze burgemeester Anne-Marie Penn door de Limburger optekenen dat het aantal klachten over overlast in het stadspark dramatisch daalde:

„Het Stadspark is wel het meest recente voorbeeld van het succes van onze Maastrichtse aanpak”, zegt Penn. “Vorige zomer liep het aantal klachten en meldingen de spuigaten uit; afgelopen zomer hadden we er exact twee.”

Uit eigen ervaring weten wij beter….
In ons overleg met de gemeente zullen wij de omgang met meldingen en klachten en de totstandkoming van gemeentelijke statistieken bespreken.

Stadsronde woningsplitsing

Op 4 oktober vond in de raadszaal de Domeinvergadering Fysiek plaats. Agendapunt 5 betreft de “Informatiesessie en Stadsronde Beleidsregels Splitsen en omzetten”. Bij de stukken vindt u ook brieven van buurtbalans en BJK. U kunt de opname terugkijken.

Het gaat om de aanpassing van het beleid voor kleinschalige studentenhuisvesting: de beleidsregels splitsen en omzetten. Voorgesteld wordt de regels (straat% en afstandscriteria) aan te scherpen ook voor de centrumbuurten. Anderzijds wil de gemeente een flexibeler planning hanteren.
BJK pleit voor een concrete planning, verlaging van het straat% (van 30 naar 20) en handhaving van de 40-40-40 regeling. Ombouw van panden en woningen voor studenten door woningomzetting, woningsplitsing en herbestemming moet gequoteerd blijven.

Onze voorzitter beweegt positief

Niets is onze voorzitter Marijke van Lierop te veel als het gaat om instandhouding van de eigen gezondheid en de verbetering van de leefomgeving in ons kwartier. Overleggend, signalerend en fietsend hielp zij de gemeente overlast van geparkeerde fietsen te lijf te gaan. Nieuwsgierig: lees het verhaal hierover op de site van Maastrichtbereikbaar.

Kadett of naaldhakken

Harald Merckelbach stelt in de Limburger van 1 oktober dat onze stad is ingericht voor bezoek per Opel Kadett. Studenten moeten niet op onze kosten leren fietsen, maar gemotoriseerden moeten rekening houden met voetgangers en fietsers.

Terwijl uw secretaris in ochtendjas de column van Harald Merckelbach leest, fietst onze voorzitter in de ochtend van 1 oktober naar de hoek van de Lantaarnstraat/Kapoenstraat om samen met bewoners 3 groepen raadsleden ‘Maastricht fietsstad’ te bespreken. Merckelbach vindt posifiets klef. Wij zijn positiever maar hebben wel wensen: meer fietsparkeerplaatsen (binnen panden, op binnenterreinen en op straat waar dat kan) en meer handhaving (denk aan verwijdering foutgeparkeerde fietsen en afdwingen van de verplichting in studentenpanden voor stalling te zorgen).
Er is nog een lange weg te gaan totdat wandelaars met naaldhakken en fietsende studenten genieten van een autoluwe stad zonder elkaar in de weg te zitten.

Komende activiteiten

Wij wijzen nogmaals op de bomenwandeling (11 november) en de rondleiding in het Bonnefantenmuseum (8 december). Inschrijven is nog mogelijk.

KPN-gebouw: bezwaar van Jan Jeurissen

Geacht College en leden gemeenteraad,

Ik verbaas me dat u een plan vergunt dat lijnrecht ingaat tegen wensen van de mensen in de buurt. Daarmee komt uw College rechtstreeks tegenover de mensen te staan die u eigenlijk hoort te dienen…hoort te dienen!

Op deze bijzondere kpn-plek bij de Helpoort is geen behoeft aan 89 kleine appartementjes, maar vooral ook grotere appartementen voor ouderen uit de buurt – en voor gezinnen, sociale huur- en koopwoningen.

Ik zou willen dat er weer kinderen in ons Jekerkwartier spelen en de boel op stelten zetten. Nu wordt ons kwartier alleen nog een wijkje voor bejaarden en jonge pas afgestuurdeerden  en starters.  En met een basisschool waar geen kinderen meer uit de eigen buurt op zitten; ja, triest, er wonen geen kinderen meer in het Jekerkwartier!

College, buig niet voor het kapitaal. 
Maak een deal…: kleine en grote woningen, ook voor ouderen. En met wat financiële hulp kunnen er zeker ook (pak weg) 10 gezins-woningen in de sociale sfeer gebouwd worden. Dan kunnen er ook ouderen doorstromen vanuit hun grotere woning. Woningen die dan weer vrijkomen  voor jongere gezinnen met  kinderen; een gevarieerd woon-milieu in de oude kpn-centrale. Mooi.

Ja, het huidige bestemmingsplan geldt – bij nader inzien- als weinig genuanceerd en de man met het grote geld maakt daar gebruik/misbruik van. Dus met goede argumenten kunt u op dit plan inbreken; het historische Jekerkwartier nieuw leven inblazen met gezinsbewoning geldt als een keihard argument.

Ik vind het voorliggende project van een dusdanig omvang en relevantie dat sprake kan zijn van een stedelijk belang. U mag er daarom best (opnieuw) mee naar de Raad…en zodoende ook draagvlak creëren bij de mensen waarvoor u werkt. Nu dus voor de bewoners van het Jekerkwartier.

Nood breekt wet…en de rechter zal u, als het nodig is, steunen. En wij ook; we komen met z’n allen op het stadhuis onze argumenten kracht bijzetten. Zeg maar. 

Argumenten genoeg om het voorliggende plan af te schieten….en de onderhandeling te starten.
Het parkeerprobleem van de toekomstige 89 bewoners los je nooit op; je kunt nu soms al niet meer voor- of achteruit in de smalle straatjes. Foutparkeerders, laden/lossen…is soms een ramp. En wordt een echte ramp als er iets ernstigs misgaat. Als buurt bewoners weten wij waar we het over hebben. Een calamiteit ligt op de loer…

En u wilt er bijna 100 auto’s bij. Oké, geen 100, maar in de praktijk toch wel 50-60… Ben benieuwd of die yuppies naast de huur en energie samen pakweg dik 1000-1200  euro ook nog 150 euro over hebben voor een parkeergarage..

Ik hoor graag uw mening op dit bezwaar-schrijven.
Met hoogachting en groet, 
Jan Jeurissen.
Stenenbrug 4, 6211hp  Maastricht

Inspraak reactie BJK: Onderdeel “Toeristische verhuur” nieuwe “Huisvestingverordening” annex het “Onderzoek Huisvesting verordening

Maastricht, 28 juni 2022

Sinds 2017 (brief dd 19 december 2017) zetten wij ons actief in voor maatregelen ter vermindering van de toenemende toeristische druk op onze woonbuurten en de explosieve groei van de toeristische woningverhuur. Bij voortduring  hebben wij sindsdien gepleit voor een specifieke beheerregeling en adequate handhaving. Essentieel om scheefgroei van de toeristische woningverhuur tegen te kunnen gaan en de negatieve effecten en overlast voor de woonbuurten te verhinderen. Lees verder