Lidmaatschap

Lid worden.

Wilt u lid worden, meld u zich dan aan via onderstaand formulier.
Het lidmaatschap staat open voor bewoners van het Jekerkwartier zoals omschreven in de statuten. De contributie bedraagt 15 euro per persoon, per jaar.

Bankrekeningnummer :
 NL73ABNA0108424391                                                                                              Tnv: Bewonersvereniging Jekerkwartier

Met het inschrijven verklaart u zich accoord met de doelstellingen en aard en opzet van de vereniging, en met de visie op het Jekerkwartier, zoals die elders op deze website staan.

    Uw naam (verplicht)


    Uw email (verplicht)

    Woonadres

    Ik wil lid worden van de Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK)