Lidmaatschap

Lid worden.

Wil u lid worden, meld u zich dan aan met het onderstaande formulier
Het lidmaatschap staat open voor bewoners van het Jekerkwartier zoals omschreven in de statuten. De contributie bedraagt 15 euro (of méér) per persoon, per jaar.

Bankrekeningnummer :
NL 28 ABNA 0439724627
Tnv: L J M Slijpen inzake BJK

Met het inschrijven verklaart u zich accoord met de doelstellingen en aard en opzet van de vereniging, en met de visie op het Jekerkwartier, zoals die elders op deze website staan.

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Woonadres

    Ik wil lid worden van de Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK)