Lidmaatschap

Lid worden.

Wilt u lid worden, meld u zich dan aan via onderstaand formulier.
Het lidmaatschap staat open voor bewoners van het Jekerkwartier zoals omschreven in de statuten (zie ook de pagina over donateurs en ereleden). De contributie bedraagt € 15,- per persoon per kalenderjaar.

Bankrekeningnummer:
NL73ABNA0108424391 tnv: Bewonersvereniging Jekerkwartier

Met het inschrijven verklaart u zich accoord met de doelstellingen en aard en opzet van de vereniging, en met de visie op het Jekerkwartier, zoals die elders op deze website staan.

    Uw naam (verplicht)


    Uw email (verplicht)

    Woonadres (verplicht)

    Ik wil lid worden van de Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK)