Nieuwsbrief 2024 nr 3

Handhaving: gesprek centrumbuurten met burgemeester Hillenaar

Op 13 maart spreken de centrumbuurten onze burgemeester. Onze vereniging wordt vertegenwoordigd door penningmeester en voorzitter. Het gesprek zal met name gaan over de uitdagingen rond de handhaving.

Fietsoverlast

Bewoners van de Kapoenstraat trokken aan de bel. Met succes: op 23 februari werden in drie ladingen fietsen afgevoerd:

Maastricht Antiquarian Book & Print Fair – Herinnering

In maart 2024 wordt de 16e editie gehouden van de Maastricht Antiquarian Book & Print Fair.
Net als verleden jaar verzorgt BJK in samenwerking met de MABP-organisatie rondleidingen van 1,5 uur voor onze leden. 
Om u gericht te laten genieten van deze mooie beurs worden er rondleidingen verzorgd over de beursvloer. Een ervaren MABP-vrijwilliger neemt u mee langs de diverse stands en laat u genieten van de verhalen van de antiquaren. De standhouders geven u met plezier een inkijk in hun aanbod.

 • Er zijn nog enkele plaatsen vrij op: zaterdag 9 maart om 14 uur en op zondag 10 maart eveneens om 14 uur. 
 • Kosten: € 10 per persoon (incl. koffie en vlaai). 
 • Betaling door overmaken naar NL73 ABNA 0108 4243 91 t.n.v. Bewonersvereniging Jekerkwartier onder vermelding van MABP.
 • Per groep kunnen maximaal 6 personen deelnemen; garderobe verplicht.
 • Aanmelden graag vóór 1 maart per mail (info@bewonersjekerkwartier.nl).

Maarten en walmuur

Het werk aan de vijf koppen vordert nu snel. De aannemerscombinatie houdt ons daarvan via een website op de hoogte.
Bij de start van de werkzaamheden werd het fraaie gedicht van Maarten van den Berg weggenomen. Maarten laat ons weten dat hij is uitgenodigd om te bespreken hoe en waar dat gedicht vereeuwigd wordt. Heeft een verzoek van BJK daaraan bijgedragen?

Omgevingsvisie

BJK en de werkgroep omgevingsvisie stuurde het College van Burgemeester en Wethouders op 14 januari een bijdrage aan de Actualisering Omgevingsvisie 2040. Stapje voor stapje krijgt ook BJK een rol in de ontwikkeling van de omgeving van onze nazaten.

Afhandeling meldingen

De gemeente biedt de mogelijkheid eenvoudig te melden via de gemeenteapp. Handig en de melder is verzekerd van ontvangst, behandeling en terugkoppeling. Dat dat allemaal nog niet glad loopt verbaast niet als je bedenkt dat het gaat om meer dan 40.000 meldingen per jaar. 
Afsluiten van een zaak blijft vaak beperkt tot de mededeling dat de zaak is afgehandeld. Hoe? Dat blijft dan de vraag. Frusterend. Deze problematiek is bij de gemeente bekend. Er wordt binnen de gemeente continu aandacht gevraagd voor een correcte wijze van terugkoppeling laat Erwin Gerardu ons desgevraagd weten.

Algemene Ledenvergadering

Op 26 februari vergadert BJK-leden in Brasserie Tapijn. Secretarieel en financieel jaarverslag staan op de agenda evenals de decharge van het bestuur. De contouren van hetgeen rond ons 10-jarig jubileum wordt georganiseerd worden voorgesteld. Mocht u door ons bericht ook zin krijgen om deel te nemen aan dit soort bijeenkomsten? Dat kan door lid te worden. Meld u aan!

Openbare Basisschool Binnenstad

Hoe kunnen we onze kinderen veilig naar school brengen? Sommige ouders komen met de fiets, anderen te voet, en er zijn ook (helaas nog teveel ouders) die hun kinderen met de auto brengen. Al dit verkeer komt de veiligheid van de kinderen niet ten goede. Binnen de school wordt dit nu door sommige ouders opgepakt. Gekeken wordt hoe dit brengen en ophalen veiliger kan worden. Daarover is ook met ons gesproken.

Agenda

 • Op 5 april bezoeken wij de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Leden € 15; anderen € 20. Nadere gegevens volgen.
 • ALV maandagavond 26 februari 2024; leden hebben een uitnodiging ontvangen.
 • Bezoek met gids MABP, de antiquariaat boekenbeurs, 8-10 maart 2024; 
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.