Bezwaar dagparkeren villapark

Maastricht,  21 augustus 2019

Geacht college, Leden van de gemeenteraad,

Namens de bewoners van onze buurt maken wij ernstig bezwaar tegen het door het college genomen besluit dd. 23 april 2019 om dagparkeren tegen verlaagd tarief toe te staan in het oude deel van het Villapark, het deel ten oosten van de Prins Bisschopssingel, dat administratief onderdeel uitmaakt van het Jekerkwartier.

Als reden hiervoor voert het college aan dat hiermee wordt voldaan aan de wens van de ondernemers om bezoekers aan het centrum en aan het Jekerkwartier te verleiden langer in het Jekerkwartier te verblijven.

Momenteel is de parkeerduur maximaal 4 uur tegen €2,90 per uur. Lees verder

Wijziging Procedure Verkeersaanpak

Maastricht, 24 februari 2017

WIJZIGING PROCEDURE VERKEERSAANPAK

Belangrijk bericht voor bewoners van Tafelstraat, Kleine Looierstraat, Witmakerstraat, Sint Pieterstraat, Hondstraat en Bredestraat.

Beste mensen,

De door de gemeente opgegeven werkwijze en planning m.b.t. bijeenkomsten over verkeerssituatie in bovengenoemde straten is aangepast!

Per straat wordt nu eerst een vooroverleg ingelast met een samen te stellen klankbord uit bewoners van die straat. Op basis van de resultaten daarvan zal dan in een algehele bijeenkomst het totale voorkeursmodel met de gehele buurt besproken worden. Op basis daarvan worden de plannen dan aan het college worden voorgelegd. Lees verder