Bezwaar dagparkeren villapark

Maastricht,  21 augustus 2019

Geacht college, Leden van de gemeenteraad,

Namens de bewoners van onze buurt maken wij ernstig bezwaar tegen het door het college genomen besluit dd. 23 april 2019 om dagparkeren tegen verlaagd tarief toe te staan in het oude deel van het Villapark, het deel ten oosten van de Prins Bisschopssingel, dat administratief onderdeel uitmaakt van het Jekerkwartier.

Als reden hiervoor voert het college aan dat hiermee wordt voldaan aan de wens van de ondernemers om bezoekers aan het centrum en aan het Jekerkwartier te verleiden langer in het Jekerkwartier te verblijven.

Momenteel is de parkeerduur maximaal 4 uur tegen €2,90 per uur.

Reeds in 2017 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen enkele ambtenaren en bewoners van de betreffende buurt waarin het voornemen om dagparkeren tegen een verlaagd tarief in te invoeren werd toegelicht. De bewoners hebben toen collectief verzet aangetekend tegen dit voornemen. Ook hebben zij op 1 maart 2018 hun bezwaren vastgelegd in brief aan de gemeente, waarop nimmer een antwoord is gekomen behoudens een ontvangstbevestiging.

Vervolgens heeft er op 17 juni 2019 een informatieavond voor bewoners en ondernemers in het Jekerkwartier plaatsgevonden door ambtenaren van de gemeente, geruime tijd nadat het college het besluit inmiddels had genomen.

In dit besluit is op geen enkele wijze rekening gehouden met de bezwaren van de buurtbewoners en heeft het college eenzijdig het belang van de ondernemers willen dienen. Wij vragen ons af op welke gronden het college heeft besloten zich niets gelegen te laten liggen aan onze bezwaren, waarvan de ambtenaren die het college adviseren  op de hoogte zijn. Tijdens laatstgenoemde informatieavond is ons ook meegedeeld dat het collegebesluit nog officieel ter inzage zal worden gelegd en voor bezwaar vatbaar is. Kunt u ons aangeven waar en wanneer dit besluit voor publiek ter inzage is/zal worden gelegd?

Wij herhalen hier wat wij tijdens bovengenoemde bijeenkomsten aan bezwaren hebben ingebracht:

 1. Het betreft een zgn. combiparkeerzone, waar vergunninghouders en betalende bezoekers bij gelegenheid moeten vechten om een parkeerplaats.
 2. Druk op de beperkte parkeerplekken neemt toe omdat ook een toenemend aantal vergunninghouders uit de binnenstad hier een plek moet kunnen vinden.
 3. Druk op de beperkte parkeerplekken zal ook toenemen omdat het college heeft besloten een aantal betaald parkeerplekken in het Jekerkwartier binnen de stadsmuren te gaan opheffen.
 4. De beperkte parkeerduur is in het verleden juist ingevoerd om bezoekers aan de middenstand in het Jekerkwartier te faciliteren en te voorkomen dat langparkeerders zich in onze buurt zouden gaan ophouden.
 5. Het invoeren van dagparkeren tegen verlaagd tarief zal een aanzuigende werking hebben op zoekverkeer, waarbij onze nu al bij gelegenheid overbelaste buurt extra zal worden getroffen.
 6. Het komt regelmatig voor dat ondernemende vergunninghouders uit de binnenstad hun bedrijfswagens in onze buurt parkeren; het invoeren van dagparkeren zal deze situatie verergeren, met name door het aantrekken vankampeerauto’s in de zomermaanden.
 7. De schaarse parkeerplekken worden overdag ook door andere bezoekers benut, onder andere door de ouders van kinderen van de OBS Binnenstad.
 8. Het vinden van een parkeerplek is vooral voor nieuwe jonge gezinnen in onze buurt nu al een probleem dat erger dreigt te worden a.g.v. dit plan.
 9. Toekomstige ontwikkelingen in onze buurt baren ons grote zorgen: deherbestemming van de Tapijnkazerne (universiteitscomplex) en van de Molenhof (studentenflat), de komst van een supermarkt et cetera zullen leiden tot een aanzienlijk hogere parkeerdruk.
 10. In de vigerende gemeentelijke nota’s staat dat straatparkeren moet worden ontmoedigd ten gunste van garageparkeren, door middel van tarifering. Het college ondergraaft haar eigen beleid door het straatparkeren (aanzienlijk) goedkoper te maken, terwijl de garagetarieven inmiddels hoger zijn dan de straattarieven.
 11. Meer in het algemeen zijn wij unaniem van mening dat uw intentie zou moeten zijn om de parkeerdruk in een parkachtige omgeving juist te verminderen; daartoe hebben wij in het verleden voorgesteld de parkeerplekken aan de vijver in het Stadspark (Poort Waerachtig) op te heffen en s’-avonds in onze buurt betaald parkeren in te voeren, wanneer uitgaand publiek gratis in onze woonbuurt komt parkeren terwijl de nabij gelegen parkeergarages en de P&W onder de Kennedybrug nagenoeg leeg staan.

Wij vragen het college het besluit in het Jekerkwartier dagparkeren tegen verlaagd tarief in te voeren te heroverwegen i.c. rekening te houden met de bezwaren die wij als buurtbewoners hiertegen hadden en hebben ingebracht. Wij zijn van mening dat dit besluit gebaseerd is op oneigenlijke gronden, dat onze bezwaren legitiem zijn en dat wij als bewoners recht hebben gehoord te worden in deze zaak.

Ondertekend door alle buurtbewoners van de Van Heylerhofflaan, de Prins Hessen Casselstraat, de Lambertuslaan en de Sint Pieterskade.