Nieuwsbrief 2024 nr 1

Creatief parkeren
Jubileum
Werkgroep leefbaarheid
Handhaving
Wonen en leven
Afval de grond in?
Agenda

Creatief parkeren

Dank zij de inspanningen van een bewoner liet de gemeente door aanpassing van belijning de hoek van Heylerhofflaan / Sint Pieterskade veiliger maken. Door de hoeken vrij van parkeerders te houden wordt die immers overzichtelijker.
De aard van de belijning deed creatieve parkeerders kennelijk denken dat parkeren in de bochten wordt toegestaan:

Hoe gaat de gemeente dit oplossen?

Een tiende jaar

Op 9 januari wensten leden van de Bewonersvereniging Jekerkwartier elkaar alle goeds voor dit jaar. Voorzitter Marijke van Lierop memoreerde hoogtepunten uit het afgelopen jaar en wees erop dat wij dit jaar een jubileum vieren.

Werkgroep leefbaarheid

De werkgroep inventariseerde al in 2018 knelpunten in onze buurt.
Die exercitie wordt nu herhaald. Een eerste resultaat daarvan vind u in een kaart waarin foto’s zijn opgenomen.
Vielen of vallen u nog zaken op die ons leven mooier kunnen maken? Stuur ons een foto met een korte beschrijving. Die kan de werkgroep opnemen in de eindrapportage.

Wekelijks koffiebuurtje

Iedere dinsdagochtend vanaf 11 uur tot ca 12 uur / half 1 is er gelegenheid om buurtbewoners te ontmoeten. Locatie: café de Pieter, Sint Pieterstraat. Mocht u zin en tijd hebben: u bent van harte welkom. Op die manier kunt u uw buurtgenoten leren kennen. In de zomermaanden kunt u hiervoor terecht in de schooltuin in het Lang Grachtje.

Nieuwsbrief

Bij de nieuwjaarsbijeenkomst bleek dat deze nieuwsbrief wordt gewaardeerd. U kunt het nog mooier maken door zelf bij te dragen. Stuur uw voorstellen aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

Handhaving

Het bestuur van de Bewonersvereniging Jekerkwartier sprak met wijkgebonden medewerker Jos Pelzer over de uitdagingen rond handhaving. Jos Pelzer reageerde in een brief die op onze site is opgenomen.

Wonen en leven

Een van de laatste begane-grond woningen in de Koestraat raakt -als vergunning wordt verleend-verloren aan horeca.
Voor terrasgangers een nieuwe gelegenheid elkaar te treffen.
Bewoners zien liever rust en ruimte om van en naar huis te lopen. En verwelkomen graag een nieuwe bewoner in dit leegstaande pand.
Het college van B&W stelde een “gebiedsprofiel Koestraat” vast. Daarin wordt uitbreiding van horeca in dit woongebiedje uitgesloten.
De Bewonersvereniging Jekerkwartier -die immers opkomt voor de de belangen van bewoners – onderzoekt of en hoe het tij kan worden gekeerd.  

Afval

Ook als de handhaving op volle sterkte naar volle tevredenheid werkt blijft wat te wensen.
Hoe zou het zijn als ons afval periodiek aan de deur wordt opgehaald en we onze restzak in heel Maastricht –als op de Maagdendries– in een ondergrondse container kunnen storten?
De gemeente denkt hier met bewoners over na. Zo berichtte de Limburger op 11 januari.

Agenda

  • Op 5 april bezoeken wij de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Leden € 15; anderen € 20. Nadere gegevens volgen.
  • Bezoek met gids MABP, de antiquariaat boekenbeurs, 8-10 maart 2024; nadere informatie volgt nog.
  • ALV maandagavond 26 februari 2024; leden krijgen uitnodiging.
  • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
  • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
  • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.