Bestuur

Samenstelling bestuur per 27-06-2022:

Marijke van Lierop, voorzitter
Joof Schöpping, secretaris
Luc Slijpen, penningmeester
Wouter Mulder, lid
Jos Maes, lid

De statuten staan elders op deze website.