Melden van klachten bij de gemeente

Vaak wordt ons gevraagd hoe je meldingen en/of klachten van welke aard dan ook het beste kunt melden bij de gemeente. De gemeente geeft daar aanwijzingen voor.

U kunt:

  1. Gebruik maken van de MijnGemeente-APP (op te halen bij App Store (iPhone of iPad) of Play Store (Android).
  2. Uw klacht doorgeven via de daarvoor ingerichte website
  3. Een mail sturen aan post@maastricht.nl
APP en Website bieden de mogelijkheid anoniem een melding te doen.
Bij mogelijkheid 3 zet u in de aanhef: aan het College van Burgemeester en Wethouders, (de schrijver hoeft niet de naam van de afdeling of een ambtenaar te weten. Dat weet de gemeente zelf precies) en beschrijft u het voorval zo duidelijk mogelijk met vermelding van plaats, tijd, bijzonderheden.
Als u de door u ingediende klacht ook stuurt aan info@bewonersjekerkwartier.nl kan BJK wat er gemeld is meenemen in de contacten, o.a. met de gemeente.