Leefbaarheid

 

Voor het melden van klachten kunt u gebruik maken van  “Mijn Gemeente App”.

Deze is te downloaden via de App Store voor de iPhone, of de Play Store voor Android.

Heeft u geen smartphone?

Melden klachten of mededelingen aan de gemeente:
Vaak wordt ons gevraagd hoe je meldingen en/of klachten van welke aard dan ook het beste kunt melden aan de gemeente.

(Klachten kunnen ook aan BJK gemeld worden, maar BJK kan en zal niet van elke klacht apart werk maken maar het is wel belangrijk dat de vereniging weet wat er speelt in de buurt…)

Melden aan de gemeente is eenvoudig:

at-sign1. Schrijf een mailtje aan post@maastricht.nl .
2. Zet in de aanhef : aan het College van Burgemeester en Wethouders, (de schrijver hoeft niet de naam van de afdeling of een ambtenaar te weten. Dat weet de gemeente zelf precies)
3. Beschrijf het voorval zo duidelijk mogelijk met vermelding van plaats, tijd, bijzonderheden.
4. Zet in kopie : info@bewonersjekerkwartier.nl  (dan weet BJK wat er gemeld is en ze kan dat meenemen in de contacten, o.a. met de gemeente.)

U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van de gemeente met een berichtnummer.
Aan de hand van dat nummer kunt u later gemakkelijk  navraag doen…

-o-