Nieuwsbrief 2024 nr 2

Werkgroepen

De werkgroepen Verkeer, Leefbaarheid en Omgevingsvisie en werken gestaag door. Tijdens de ledenvergadering van 26 februari lichten wij een tip van de sluiers op.
Wie wil bijdragen kan zich voor deelname aan een van de werkgroepen nog aanmelden (info@bewonersjekerkwartier.nl).
Deelname aan werkgroepen of bijwonen van de ALV is voorbehouden aan leden. Dat kunt u zo nodig eenvoudig worden.

Maastricht Antiquarian Book & Print Fair

In maart 2024 wordt de 16e editie gehouden van de Maastricht Antiquarian Book & Print Fair.
Net als verleden jaar verzorgt BJK in samenwerking met de MABP-organisatie rondleidingen van 1,5 uur voor onze leden.
Om u gericht te laten genieten van deze mooie beurs worden er rondleidingen verzorgd over de beursvloer. Een ervaren MABP-vrijwilliger neemt u mee langs de diverse stands en laat u genieten van de verhalen van de antiquaren. De standhouders geven u met plezier een inkijk in hun aanbod.

 • Tijden: zaterdag 9 maart 11 en 14 uur / zondag 10 maart 11 en 14 uur.
 • Kosten: € 10 per persoon (incl. koffie en vlaai).
 • Betaling door overmaken naar NL73 ABNA 0108 4243 91 t.n.v. Bewonersvereniging Jekerkwartier onder vermelding van MABP.
 • Per groep kunnen maximaal 6 personen deelnemen; garderobe verplicht.
 • Aanmelden per mail (info@bewonersjekerkwartier.nl).

Wekelijks koffiebuurtje

Ook nieuwe leden vinden de weg naar ons koffiebuurtje in De Pieter. Zo leren habitués, uit den vreemde weergekeerde buurtbewoners en novicen elkaar kennen. U bent elke dinsdagochtend vanaf 11 uur tot ca 12 uur + Mestreechs keteerke van harte welkom.
Uw buren kennen ons koffiebuurtje niet? Neem ze mee!

Nieuwsbrief

Hebt u nieuws of verhalen over onze buurt? Stuur ons een bijdrage voor deze nieuwsbrief aan info@bewonersjekerkwartier.nl.
Kent u mensen die deze nieuwsbrief niet kennen? Ga een ei lenen en neem een print van deze nieuwsbrief mee.

Schulden?

Wie door het Jekerkwartier wandelt verwacht geen schulden. Toch kunnen ook Jekerkwartierders schulden te veel worden.
Sinds kort bieden getrainde vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Maastricht hulp aan inwoners van Maastricht die geldzorgen of schulden hebben.
Kent u mensen die gratis hulp of advies kunnen gebruiken? Wijs op de website of verwijs naar coördinator Talitha Coenen (mail contact@maastricht.schuldhulpmaatje.nl / telefoon: 06 – 476 628 12).

Plannen voormalige KPN-centrale

Van het BOK (Bewoners Overleg Kpn) ontvingen wij nadere info over het verloop van de  beroepsprocedure.
De rechtbank gaf onlangs aan dat er een zitting zal worden gehouden. Echter dat gezien er te weinig rechters zijn en het grote aantal wachtende zaken geeft men aan dat het nog een tijd zal duren voordat dat mogelijk is. Voor verdere informatie en contact met het BOK  kunt u een email sturen aan overlegKPN@gmail.com.

Elfstedentocht

Onze kinderen zullen nooit genieten van een elfstedentocht. Onverwacht konden wij in ons kwartier even genieten van winterse taferelen. Met dank aan ons lid Peter te Poel.

Waalse Kerk

Verleden jaar kreeg de Waalse Kerk een vergunning voor een renovatie en uitbreiding.
Op donderdag 22 februari presenteren bestuur, architect en aannemer de start van de eerste fase van dit project.
Plaats: Waalse Kerk; tijd: vanaf 20:00 (inloop 19:30). Omwonenden kregen een een uitnodiging.

Wijkagenten

Buurtnetwerk binnenstad publiceerde onlangs een mooi overzicht van de Wijkagenten. Op onze eigen site vindt u overeenkomstige informatie specifiek voor onze buurt.

Openbaar vervoer

De bestuursleden van uw vereniging zijn nog vief en fit. Maar hoe bereiken zij over een paar jaar huisarts, buurtkroeg, markt, elkaar en ziekenhuis?
Samen met andere centrumbuurten spreekt BJK met provincie en gemeente over de toekomst van ons openbaar vervoer, specifiek in het centrum van Maastricht.
Maken wij nog mee dat dat vitale voorzieningen bereikbaar zijn zonder behulpzame buren met een auto?

Huisconcertjes

Met weemoed denken wij terug aan de door BJK georganiseerde huisconcerten bij Mieke Jonkers. Wij willen graag opnieuw verbinden door muziek. Hebt u ideeën of wilt u uw huis beschikbaar stellen? Neem dan contact op met onze voorzitter Marijke van Lierop (info@bewonersjekerkwartier.nl).

Agenda

 • Op 5 april bezoeken wij de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Leden € 15; anderen € 20. Nadere gegevens volgen.
 • ALV maandagavond 26 februari 2024; leden krijgen uitnodiging.
 • Bezoek met gids MABP, de antiquariaat boekenbeurs, 8-10 maart 2024;
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.