Nieuwsbrief 2024 nr 5

Gouvernementele kunst

Onze provincie verzamelt kunst voor eigen burelen. Onze vereniging organiseert een rondleiding.
Datum en tijd: 29 mei 14:00-15:30 uur
Aantal personen: maximaal 25
Verzamelen: Limburglaan 10, 6229 GA, Maastricht
Kosten: € 3,- inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 5,-). 
Aanmelden: via info@bewonersjekerkwartier.nl
Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘rondleiding provinciehuis’

Jeugdlintje

De gemeente bericht ons:
Ken je een held van 6 t/m 18 jaar die iets extra’s doet voor anderen? Of die iets bijzonders heeft gepresteerd? Dat verdient een jeugdlintje van de gemeente Maastricht! Nomineer jouw held vóór 6 mei 2024. Meer info: www.thuisinmaastricht.nl/jeugdlintje en https://youtu.be/tB7eyri4J6U

Parkeren bij de Jeker

Mede naar aanleiding van de klachten over het parkeren in het Jekerkwartier verzocht BJK de gemeente om het lang-parkeren (dagparkeren Sint Hubertuslaan & 4 uur parkeren straten rondom het stadspark) om te zetten naar kort-parkeren (2 uur) zoals in de rest van het centrum gangbaar is. Ook het goedkope tarief willen wij graag omgezet hebben in het normaal gangbare parkeertarief in het centrum. 
Zoals bekend is zeker sinds de in gebruik name van Tapijn door de universiteit deze buurt verworden tot een groot openbaar parkeerterrein. Dit leidt tot ongewenste overlast wegens het vele zoekverkeer en vervuilt de lucht onnodig. 

KPN-gebouw: Sleuf vol spanning voor nieuwe woningen in oude centrale

Bob Bergmans van Wooz bericht ons als volgt:
Vanaf maandag 25 maart a.s. zal er gestart worden met het aanleggen van de elektriciteitsaansluitingen voor de nieuwe woningen in het voormalige KPN-complex. Maandag 25 maart zal onze aannemer starten met graafwerkzaamheden aan de voorzijde van het pand, tussen de hoofdingang van het pand en de in de Achter de Oude Minderbroeders aanwezige trafo zal een sleuf gegraven worden en kabels aangelegd. Verder zullen er in het pand door verschillende (onder)aannemers werkzaamheden worden uitgevoerd.

Jubelfoto’s

Dit najaar vieren wij ons 10-jarig bestaan. Zou het niet aardig zijn bij die gelegenheid beelden van de rijke historie van onze leden in het Jekerkwartier te laten zien?
Niet lang geleden stuurde Ineke Kleijn de prachtige foto van Patisserie Saint Pierre.

Hebt ook u beelden waar u persoonlijke herinneringen aan verbindt? Stuur die naar info@bewonersjekerkwartier.nl.
U kunt via hetzelfde mailadres laten weten dat u mee wil werken om van alle foto’s een presentatie te maken.

Evenementen passend?

Wie geniet niet van evenementen? Wie er last van heeft! Mede namens flora, fauna en genieters daarvan stelde uw bewonersvereniging het College van Burgemeester en Wethouders op de hoogte van onze bedenkingen bij het ook dit jaar te organiseren motor-event in Tapijn en het voedselvrachtwagenfestival in het stadspark.

Fietsen en universiteit(sbibliotheek)

De universiteit realiseerde achter het gebouw aan de Zwingelput 4 100 extra parkeerplaatsen en stelde fietscoaches aan. Helpt dat?

Gemeente noch universiteit kunnen of willen iets. Het bestuur van de bewonersvereniging blijft de universiteit stimuleren studenten óók tot nette parkeerders op te leiden.

Fietsen hoek Sint Pieterskade – Prins Bisschopsingel

Ook buiten de nabijheid van universitaire gebouwen geven geparkeerde fietsen overlast. Op een van die plaatsen realiseert de gemeente ten koste van een autoparkeervak binnenkort fietsparkeervoorzieningen:

Mooi dat er ruimte op de stoep komt om ongehinderd te wandelen!

Agenda

  • 5 april bezoek Onze Lieve Vrouwe Basiliek.
  • 18 april wandeling langs en door UM-gebouwen.
  • 29 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis
  • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
  • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
  • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.