Nieuwsbrief 2022 nr. 12

NB: teksten in blauw bevatten een zogenaamde hyperlink. Als u via muis of trackpad daarop klikt, verschijnt de onderliggende tekst.

Inhoud:
Ledenoverleg
Gat in wegdek door Jeker
Stadsronde woonbeleid

Van bellen naar wonen
Evenementen: lust en last
Bezoek aan Jan van Steffeswert
Wandelen, bomen en dichten

Ledenoverleg in het najaar

Bij de laatste Algemene Ledenvergadering is besloten in het najaar bijeen te komen om het beleid voor de komende jaren te bespreken. Die bijeenkomst wordt op dit moment voorbereid door het bestuur. Onze leden krijgen daarover zo snel mogelijk informatie.

Jeker spoelt eigen dek weg?

Het wegdek van de Kleine Looiersstraat verdween deels. De boog van een oude brug stortte in was de analyse van de gemeente. Een brug in een straat? Jazeker, vroeger hadden veel huizen een eigen brug die bewoners en gebruikers over de Jeker toegang verschaften. Vond de gedempte Jekertak de oude stroom terug en ondergroef zij daarbij het fundament van zo’n brug? Wij zullen het niet weten omdat de gemeente snel herstel belangrijker acht dan (archeologisch) onderzoek. Het wegdek wordt niet gemist omdat parkeren niet is toegestaan. Of vervangt het gat de node ontbrekende gele streep op de stoeprand om parkeerders daarop te wijzen?

Stadsronde woningsplitsen en omzetten

De gemeenteraad van Maastricht organiseert een informatie- en stadsronde over het peilvoorstel nieuwe beleidsregels splitsen en omzetten. Ter discussie komen nieuwe beleidsregels voor het splitsen en omzetten van bestaande woningen (naar kamerverhuur) en herbestemmen van monumentale niet-woongebouwen. Belangrijk voor de binnenstad en het Jekerkwartier. Voorgesteld wordt namelijk om de regels (straat% en afstandscriteria) voor het omzetten van woningen naar kamerverhuur ook voor het centrum toe te passen.
Er is een informatief deel dat als doel heeft het informeren van de raad.  Na het informatieve deel is er een stadsronde. Het doel van de stadsronde is de dialoog tussen stad en raad.  Het politieke debat over het peilvoorstel vindt op een later moment plaats, dit wordt gepland in november.
Het bestuur BJK  heeft zich aangemeld om deel nemen aan de stadsronde en zal daarbij inspreken. 
Datum: 4 oktober
Locatie: Raadszaal, Stadskantoor ingang Gubbelstraat
 Aanvang: 17.00 uur

KPN-gebouw

Eerder informeerden wij u over de verleende vergunning voor de bouw van 89 appartementen in de voormalige telefooncentrale aan Achter de oude Minderbroeders. Er zijn reeds meerdere bezwaren ingediend door  bewoners Jekerkwartier en omwonenden.  Van Jan Jeurissen ontvingen we zijn bezwaarschrift. Dat kunt u vinden op door op de link te klikken of https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/09/19/kpn-gebouw-bezwaar-van-jan-jeurissen/ te kopiëren en in uw browser te plakken.

Evenementen en Vrijthof

Evenementen maken onze stad enerverend maar werken ook wel op onze zenuwen. Omwoners van het Vrijthof willen college en raad informeren over hun zorgen daarover. Als u dat initiatief wilt steunen kunt u contact opnemen met Piet Nelissen (mailadres: p.nelissen.1@home.nl).

Rondleiding Bonnefanten Museum 

Recent is de grootscheepse en spectaculaire restauratie voltooid van het meer dan levensgrote kruisbeeld van de Maastrichtse beeldsnijder Jan van Steffeswert (ca 1465-ca 1535). Gedurende meer dan 20 jaar (inclusief vooronderzoek) zijn in het restauratieatelier Limburg (SRAL) in Maastricht ongeveer twintig verflagen verwijderd met een scalpelmes met behulp van een microscoop. De sculptuur is nu weer in de oorspronkelijke staat met de polychromie (= meerkleurige beschildering en vergulding) van ca 1510 te bewonderen in het Bonnefantenmuseum. 
Op ons verzoek verzorgt Peter te Poel (voorheen conservator) voor leden van BJK en andere belangstellenden heel graag een rondleiding in het Bonnefantenmuseum. We starten met een film en eindigen gezamenlijk met koffie/thee in Ipanema.
Datum en tijd: 8 december 2022 in de middag
Kosten: € 10,00 inclusief koffie of thee met iets erbij, entree museum (gratis voor kaarthouders) niet inbegrepen
Aanmelden via: info@bewonersjekerkwartier.nl ovv Bonnefantenmuseum. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie over het programma. 

Poëtische Bomenwandeling

Het Stadspark en het Natuurhistorisch Museum zijn een belangrijk onderdeel van het Jekerkwartier. Vandaar dat speciaal voor bewoners van het Jekerkwartier Paul Beuk (conservator Natuurhistorisch Museum) en Jet van Aalst (VLAM) wandelend gedichten, verhalen en wetenswaardigheden bij bomen in het Stadspark en de tuin van het Natuurhistorisch Museum Maastricht presenteren.
Datum en tijd: 11 november in de middag
Startpunt: meet Europe ster op de Graanmarkt 
Duur: ca 2 uur
Afsluiting met koffie en vlaai in het Natuurhistorisch Museum
Kosten: € 7,50
Aanmelden via: info@bewonersjekerkwartier.nl ovv Natuurhistorisch Museum. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie over het programma.

Rede bij de her-onthulling van het beeld van Pierre Kemp

Marijke van Lierop, Pierre Kemp park, 21 juli 2022

Kunst in de openbare ruimte…….. Sinds september 2018 is de Bewonersvereniging Jekerkwartier betrokken bij een initiatief tot herinrichting van het Pierre Kemppark. Het was vanuit de participanten de bedoeling om in dit deel van het stadspark een poëzie of dichterspark te ontwikkelen. Helaas is dat niet gelukt. Maar wie weet wat niet is, kan nog komen….

De gemeente nam in 2019 de positie in om geen actief beleid te voeren op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Wellicht is er een hoopvolle ontwikkeling aanstaande waarover zo dadelijk meer. 

Wat wel gelukt is om samen met de VLAM en de Pierre Kemp stichting vanuit particulier initiatief het beeld van Pierre Kemp te laten opknappen en zijn blik op het park te richten. 

Kunst is tenslotte een belangrijke inspiratiebron. Kunst in de openbare ruimte is ook zuurstof voor het geestelijk welbevinden van veel mensen. 

Vandaag herdenken we de 55ste sterfdag van Pierre Kemp. Toevallig valt deze samen met de 79egeboortedag van dichter Hans van de Waarsenburg. Het kunstwerk “Eeuw”, dat gemaakt is door Fons Lemmens met een gedicht van Hans vd Waarsenburg staat hier vlakbij in het park. Dit werk is in 1990 aan de gemeente aangeboden ter gelegenheid van de viering van 100 jaar sociaaldemocratie. Gelukkig is het na enige aansporing gelukt om dit kunstwerk door de gemeente weer in oude glorie te laten herstellen met het originele rode rozenperk. Een hoopvolle ontwikkeling. Het rode rozenperk is een integraal onderdeel van het kunstwerk. Symbolisch voor het rode hart van de kunstenaars en de sociaaldemocratie. 

Hoop dus voor kunst in de openbare ruimte! 

Nieuwsbrief 2022 – nr. 5 – 23 april 2022

Gisteren hebben we met een groep van zo’n 20 personen volop kunnen genieten van onze wandeling langs de gevelstenen in het Jekerkwartier. Dit was een eenmalig gebeuren, maar er is veel belangstelling voor deze wandeling: er is een aardige lijst van mensen die graag aan deze wandeling willen meedoen. We doen ons best om te proberen nog een dergelijke wandeling voor deze zomer te organiseren. Mocht dat lukken dan worden degenen die zich reeds aangemeld hebben hierover als eersten geïnformeerd.

Het unieke van deze wandeling is dat er bij de gevelstenen een plaatje met QR-code is geplaatst. Met gebruik van die QR-code krijgt u alle informatie over de betreffende gevelsteen. Hoe kunt u QR-codes gebruiken:

 • Maak een foto van de QR-code en lees dit uit.   Zie https://www.seniorweb.nl/tip/qr-code-scannen. 
 • Gebruik Google Lens voor QR-codes. Deze app is voor veel andere dingen ook handig; je fotografeert bijvoorbeeld een plantje en zegt Google Lens wat hij denkt wat het is.

Er stond gisteren ook een uitgebreid artikel over dit onderwerp in De Limburger. Zie:   https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/04/22/kijk-eens-wat-va…uweeltjes-tussen/

Verder in deze nieuwsbrief weer veel interessante thema’s waar we u graag over informeren.

 1. Bezoek universiteitsbibliotheek – 16 mei
 2. Lente in het park: Lust of last?
 3. In de buik van de muur
 4. Milieuzone
 5. Buurtbalans
  1. Evaluatie woningsplitsing
  2. Coalitie onderhandelingen
 6. Vooraankondiging feestelijkheden Pierre Kemp(park) 

Lees verder

NIEUWSBRIEF 2022 – NR. 1

Het nieuwe jaar is begonnen. Na de kerstvakantie mogen de kinderen (basisschool en voortgezet onderwijs) weer naar school. Laten we hopen dat dit de voorbode is van verdere versoepelingen en dat we geleidelijk aan ons sociale leven kunnen hervatten. Dat ziekenhuizen niet langer vrijwel uitsluitend voor coronapatiënten moeten zorgen maar dat ook andere patiënten weer de zorg kunnen krijgen die ze zo hard nodig hebben.

Wat natuurlijk ook buitengewoon positief is, is dat we nu een nieuw kabinet hebben. Een kabinet waar onze wethouder Vivianne Heijnen staatssecretaris wordt. Wij willen haar van harte feliciteren en wensen haar heel veel succes met deze fantastische benoeming.

Hieronder de punten waarover we als bewonersvereniging u graag willen informeren.

 1. Terrassen deze winter open
 2. Openbaar vervoer: busdiensten
 3. Participatie woningbouw KPN-gebouw Sint Bernardusstraat/A.O. Minderbroeders
 4. Verdere bewonersinformatie

Lees verder

Defintieve versie presentatie bewonersbezwaar herziening openbaar vervoer centrum Maastricht

Voor degenen die interesse hebben in onze presentatie die gebruikt is in het gesprek met de wethouder over de ontstane ongewenste situatie m.b.t. de buslijnen:  klik op onderstaande link.

https://buurtnetwerkbinnenstad.nl/wp-content/uploads/Presentatie_Bezwaar_Opheffen_Buslijnen-_Centrum.pdf

Overigens lijn 12 is een kleine bus. Dus het argument dat men niet naar de St Jacobstraat kan draaien vanuit de Bredestraat is hiermee van de baan.

 

Beste wensen voor 2022

Wij wensen u en de uwen een gelukkig, hoopvol en gezond nieuwjaar. Het is nu voor de 2e keer dat de feestdagen anders verlopen dan we gewend zijn. De hoop dat de vaccinaties ons verlichting zouden brengen, is helaas slechts ten dele bewaarheid. De nieuwe omikron variant is dermate besmettelijk dat nu volop ingezet wordt op de boosterprik en er opnieuw strenge maatregelen zijn afgekondigd.

Laten we hopen dat alle maatregelen voldoende soelaas bieden en dat we elkaar daarna weer persoonlijk kunnen ontmoeten.

Hartelijke groet,

Bestuur BJK: Marijke van Lierop, Luc Slijpen & Wouter Mulder

pas op u zelf, op elkaar en blijf gezond
haw pin

 

In memoriam – De Limburger 21/08/21

Lam Daenen

is dood

…onze buurtgenoot, die zich enkele decennia lang heeft ingezet voor een goed woon- en leefklimaat in het Jekerkwartier. Lam was bescheiden maar onmisbaar op de achtergrond voor de uitvoering van projecten. Jarenlang de secretaris van het Bewonersoverleg, mede initiator van de Schooltuin Lang Grachtje en mede bouwer (in zelfwerkzaamheid) van het prachtige pleintje hoek Hondstraat/Witmakersstraat.

Lam kreeg al een lintje van de koningin voor dit alles; en wat ons betreft nu nog een dik applaus voor deze lieve buurtman!

De besturen van de Binnenstads-(school-)tuin, Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) en het voormalig Bewonersoverleg.