Sandra Helledoorn

Sandra Helledoorn is niet meer. Zij was in het verleden enige jaren voorzitter van het Buurtplatform Jekerkwartier, en was nauw betrokken bij de voorbereiding en oprichting van de Bewonersvereniging Jekerkwartier.
Wij zullen haar missen en wensen haar nabestaanden veel sterkte.

Nieuwsbrief 2023 nr 11

Drinken: zitten of staan?
Algemene ledenvergadering
Fietsparkeren
Zonnekoning
Vuil
Schoon?
Rust
Iets te melden?
Komend

Staand drinkend

Zoals u mogelijk gemerkt heeft mag er sinds eind 2022 op een beperkte aantal terrassen in de stad ook staand -met het glas in de hand- tot 23.00 uur worden gedronken. Daarbij gaat het om een proef van 1 jaar waartoe de raad al eerder heeft besloten. In het Jekerkwartier nemen Café Forum en Café de Pieter deel aan de proef. Als die positief uitvalt is het de bedoeling die definitief te maken ook voor overige terrassen. Momenteel komt het eind van de pilot (eind september) in zicht. Nieuw element is het verzoek van de horeca om bij de afronding van de proef in de maanden juli t/m september ook de optie voor een latere sluiting mee te nemen: tot 02.00 uur gelijk met het algemene terrassluitingsuur. 
Alvorens dat toe te staan wil de gemeente eerst van ons weten wat de huidige ervaringen en effecten in de buurten zijn en hoe bewoners het verloop beoordelen. Wij vragen u daarom uw ervaringen bij de huidige proef met ons te delen en te mailen (info@bewonersjekerkwartier.nl). Vanzelfsprekend vertrouwelijk en uitsluitend voor intern (tijdelijk) gebruik. Op basis van uw reacties kunnen wij het algemene beeld en advies uit onze buurt overbrengen naar de gemeente.

Algemene Ledenvergadering

Onze leden bespreken op 3 juli de te actualiseren beleidsvisie. Spreekt u graag mee? Wordt dan lid en ontvang als alle andere leden tijdig de uitnodiging met stukken.

Wel fietsen, niet meer parkeren

Geparkeerde fietsten hinderen. De gemeente besloot het gebied waarin parkeren verboden is uit te breiden tot aan de singels. De E3-borden worden daartoe verplaatst naar de randen van het centrum:

Daarmee wordt naar wij hopen de overlast van geparkeerde fietsen in ons kwartier opgelost.

d’Artagnan

De ambities van de zonnekoning deden d’Artagnan aan de wal van ons kwartier sneuvelen. Hieraan besteedt het nieuwe Maastricht Museum aandacht.

Vuil en toekomst

Onze omgang met resten kan beter. De gemeente doet mee en formuleert een nieuw afvalbeleid dat per 1-1-2024 zal worden ingevoerd.
Zou het niet mooi zijn als een ambtenaar dagelijks komt kijken wat wij kwijt willen om dat direct uitgesorteerd mee te nemen?
Zo fraai zal het niet worden. De gemeente betrekt ons bij de plannen. Ten behoeve van de ontwikkeling van het Regionaal Beleidskader Huishoudelijke Grondstoffen zijn inwoners en belanghebbenden bevraagd. De uitkomsten van de in april gehouden wijkbijeenkomsten zijn ook in een verslag vastgelegd. Later dit jaar volgt een stadsronde.
Wie buiten deze nieuwsbrief dit dossier wil volgen bezoeke de site voor het afval.

Snel schoon?

Wordt onze lucht snel bevrijd van ongerechtigheden? De invoering van de milieuzone draagt bij. Gaat dat lukken? Als dat aan onze gemeenteraad ligt nog niet. Lees daarover de bijna raad-brede motie die op 27 juni wordt besproken (zie hierover ook de Limburger).

Peuken opgeruimd

Omwonenden van de universiteitsbibliotheek zien graag minder fietsen en peuken. De universiteit heeft daar begrip voor. Over acties en voornemens bericht de bibliotheek in de nieuwsbrief.

Rust en lezen

Aachen Airport vernieuwt de strip. Wij genieten van uitslapen en strips lezen de tuin. Zonder geluid, CO2, kerosinelozingen en meelezende Quatar-piloten.
Op 25 mei vragen wij tijdens de informatieavond over de ontwikkeling van een luchthavenbesluit hoe wij deze zalige toestand kunnen bestendigen. Een inwoner van Heugem pleit juist voor versnelde aanleg van een nieuwe baan. Dan neemt immers de ruimte voor Liège weer af en kan hij weer uitslapen en tuinlezen.
Hoe dat kan verklaart een milieudeskundige. Trek de Luikse startbaan door richting Maastricht. Die loopt over Heugem zodat Jekeraanwonenden er geen last van hebben.

Wie heeft de hoogste rustrechten?
Voorlopig wordt veel onderzoek verricht. Ergens in 2024 krijgen wij de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. Thuisraken in jargon en stukken kost zeker 1000 uur wist een belangstellende te melden. Gaat u een zienswijze indienen? Of sluiten we aan bij Alliantie pleinAIR Maastricht om de last te delen? Wij blijven vertrouwen op sluiting van MAA.

Voor op het nachtkastje

Schrikt u wel eens wakker? Tegen een nachtmerrie helpt een glas water. Bij ander ongerief belt u. Wie? Daarvoor maakte de gemeente een overzichtelijke lijst. Die kunt u printen en op uw nachtkastje leggen. Bedenk dat zo’n overzicht veroudert. De website biedt waarschijnlijk vollediger en bijgehouden informatie.

Komende activiteiten

 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 3 juli plaats.
 • 20 juli: rondleiding voor beperkte groep langs het erfgoed van het Jekerkwartier onder leiding van bouwhistoricus Coen Eggen.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
 • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18 onthullen.

Nieuwsbrief 2023 nr 9

Waalse Kerk
Enfin en Forum
Parkeren
Industrie en Jeker
Onkruid en monarchie
Martinushofje
Fietsen naar school
Aarde en lucht
Activiteiten

Waalse Kerk: informatiebijeenkomst op 1 juni

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij over de plannen om de Waalse Kerk Maastricht aan Sint Pieterstraat 6 te renoveren. In vervolg daarop nodigt Klaas Koelewijn, voorzitter Stichting Waalse Kerk Maastricht, bewoners van het Jekerkwartier uit voor een informatiebijeenkomst over deze renovatie op 1 juni.
U bent vanaf 19:30 welkom. Om 20.00 uur opent Klaas Koelewijn waarna Laura Piovan, Architect van bureau Archaris Architecture een presentatie verzorgt. Na stellen en beantwoorden van vragen wordt de bijeenkomst om 21:00 afgesloten. Vervolgens is er gelegenheid elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten en kunnen de aanwezigen in kleine groepen rondgeleid worden in het monumentale gebouw.
Op www.waalsekerkmaastricht.nl krijgt u al een impressie van de renovatie plannen. 

Pleinterras

BJK maakte bezwaar tegen de vergunning voor het pleinterras waarop Enfin en Forum hun terras kunnen vestigen of uitbreiden. Daarover vond op maandag 8 mei een hoorzitting plaats. Wij houden u van de uitkomst van de procedure op de hoogte.

Parkeerhulp

Onze auto’s leren parkeren. Voor de vergunning zorgen we zelf. Zonder hulp?
Ooit kocht je als bewoner van het Jekerkwartier een levenslange vergunning om te parkeren. Voor betaling daarvan gaf je een machtiging. Zonder omkijken of boetes parkeerde je of liet je je auto dat doen. Een stelsel waar enkel je erfgenamen na je verscheiden last van krijgen.
Intelligente automatisering maakt leven en parkeren eenvoudiger. Via gemeentemaastricht.nl vind je na 16 invoeracties (muisklik of toets) het e-loket parkeren. Onder de knop ‘Huidige producten’ vind je -als alles goed is- je parkeervergunning. Als dat niet zo is bel je 14043. Mogelijk bereik je na een aantal keuzes een aardige medewerker die de weg naar een vergunde parkeerplaats wijst.
Heb je digid of e-herkenning, voldoende saldo en digivaardige hulp? Dan is boetevrijparkeren binnen 2 uur geregeld. Denk er wel aan het hele proces elk kwartaal of -als zo ingesteld- jaar te herhalen.
Volgt u het nog? Geen nood: op de site van de gemeente vind u de handleiding van 27 pagina’s.

Jeker als bron van industrie

U weet dat Petrus Maastricht tot bakermat van de Nederlandse industriële revolutie maakte. Weet u ook dat water, paarden en stoom ons kwartier lang vóór Regout kracht gaven voor industriële nijverheid? De loop van de Jeker werd voortdurend verlegd, het gestuwd vermogen gereguleerd om niemand tekort te doen en het zicht op maken ontnomen door hoge muren.
Wiel Heijenrath vertelde op 3 en 6 mei wandelend over lakenwevers, leerlooiers, brouwers, dekenmakers, zeepzieders en hun handelsgeest. Wij leerden dat leer van de Jeker klimmers uit Frankfurt bij hun bergtochten steunden en hoe molens onze stoffen volden. Wiel liet ons zien wat wij dagelijks achteloos voorbij lopen zonder dat muren het nog verbergen.
Als verteller is Wiel niet te vervangen. Wie niet kan wachten op een volgende gelegenheid kope de brochure om eenzaam lezend de wandeling langs ons industrieel erfgoed te maken.

Konings(on)kruid

Met de lente kruipt onkruid tussen woning en stoep. Koningsdag nodigt tot kuisen. Het kwam er niet van. Omdat groenen roepen om behoud van natuur tussen stenen?
Na een gezellige dag ruimt de gemeente op 28 april de feestrestanten op. Niet enkel gazon en straat en worden schoongeveegd. Waar wij jong leerden dat schoonhouden van de stoep burgerplicht is, worden nu woningkanten van overheidswege getrimd. Na de verjaardag van de koning genoten wij van een grijze stoep en Italiaans met koningskruid.
Leve de gemeente!

Hofje

In Brugge en Amsterdam zoekt u rust in een hofje. Waarmee de bewoners rust wordt ontnomen. Ons Jekerkwartier kent een hofje dat de bewoners met rust laat. Om het te leren kennen moet u een bewoner leren kennen. Wie dat niet kan of wil, kan virtueel kennis maken met het Martinushofje.

Hoe naar school

Lang geleden bracht een in België wonende Maastrichtse fotograaf zijn zoon in een fraaie cabriolet in de Begijnenstraat naar school. Aan de poort van de school genoten we van de witte Saab met blonde krullenbollen.
Nu trekken we de neus op voor de auto en verlangen naar onze eigen schoolgang: te voet of met de fiets. De gemeente faciliteert dat (zie ook De Limburger). Nu in de Capucijnenstraat en op Sint Pieter. Wanneer is onze Begijnenstraat aan de beurt?

Schone lucht

Bent u net zo (groot)oud(er), actief en aardelievend als Frans Vollenbroek? Deze advocaat van de aarde helpt wie gelijk wil krijgen in discussies met overheid of bedrijf.
Zou milieudefensie Maastricht daar hulp kunnen krijgen als het toneel voor verwerkelijking van de milieuzone in Maastricht van politiek naar gerecht schuift?

Komende activiteiten

 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 3 juli plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in het voorjaar.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.

Nieuwsbrief 2023 nr. 7

Universiteitsbibliotheek
Plannen en praten
Blik op dicht
Wandelen en werken
Industrieel erfgoed
Verleden en toekomst: werk aan de winkel
Komende activiteiten

Bieb en buurt

De Universiteitsbibliotheek praat regelmatig met buurt, gemeente, politie en handhaving. Het voor 24 april geplande overlegd is verplaatst naar maandag 8 mei van 19.00 – 21.00 in de Grote Looierstraat 17. Wie erbij wil zijn stuurt een bericht aan buurtenbieb@maastrichtuniversity.nl.

Werken en bouwen

U woont in het Jekerkwartier. Mogelijk werkt u ook in een van de mooie panden.
Uw omgeving maakt u graag nog mooier. Daarbij kunt u uw buren tot last zijn. Om de verhoudingen goed te houden bespreekt u uw plannen voor een aanpassing of activiteit met uw omgeving.
Soms komt dat er door omstandigheden niet van. Dan is het goed te weten dat ook langs andere weg kennis kan worden genomen van uw plannen. Op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kan iedereen lezen wat u van plan bent.

Vuil wijkt wat voor dichter

Parkrecreanten worden gestimuleerd ligweiden netjes achter te laten. Daartoe dienende vuilcontainers stonden aan lezen van “Eeuw” van Hans van de Waarsenburg in de weg.
De gemeente verplaatste de sta in de weg zó dat die op- en afbouw van evenementen niet hindert. Wie gedichten meer acht dan evenementen blijft ongelukkig.

Wandelen in werktijd

Onze wandelingen en bezoeken aan instellingen bevallen zo goed dat werkenden zich door ons gediscrimineerd voelen. Waarom plannen wij die activiteiten op tijden waaraan zij niet anders dan ten laste van het verloftegoed kunnen deelnemen?
De hartekreet is helder verstaan. We zullen zo nu en dan activiteiten/wandelingen tijdens het weekend organiseren. Ledenbijeenkomsten vinden altijd in de avonduren plaats. 

Ik stuur U slechts één hartekreet, ‘t moet…
een n vergeten, ja dat weet ik wel
maar er is reden dat ik dit zo spel;
ik heb slechts één hart dat hiervoor bloeden moet.

Ik blijf de regels consequent negeren.
U kunt ook dit sonnet dus annuleren.

Herman Bakker

Industrieel erfgoed

Voor de wandeling van 3 mei zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Bij overtekening wordt de wandeling herhaald op zaterdag 6 of zaterdag 13 mei.

Bouwen aan verleden en voor toekomst

De walmuur wordt opgeknapt met respect voor het verleden. Daarin is de gemeente opdrachtgever. Bij andere bouwactiviteiten is de overheid vergunningverlener en begeleider van participatie. Ouderen, jonge gezinnen, studenten, expats, jong afgestudeerden en maastrichtliefhebbers die hier een tweede woning willen hebben verdringen zich rond schaarste aan vierkante meters. Wie krijgt die fraaie kamer, dat mooie appartement, die monumentale gezinswoning? En welke rol spelen stikstof en schone lucht in de bereikbaarheid van het stukje Maastricht waarop velen recht denken te hebben?
Over de spanning tussen deelbelangen schreef Joos Philippens op 6 april op de website van de Limburger en op 7 april in de papieren krant.
Hoe kan onze vereniging een zinvolle rol spelen bij de vormgeving van Maastrichts toekomst en verleden?

Komende activiteiten

 • Wiel Heyenrath wandelt met wie mee wil op 3 en 6 mei langs ons industrieel erfgoed.
 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 27 juni plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in mei.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.

Nieuwsbrief 2023 nr. 6

Wie is wie bij de Jeker?
Universiteit bij de Jeker
JekerZES
Industrieel erfgoed
Komende activiteiten

CBS en Jekerkwartier

Weet u wie uw buren zijn, hoe oud ze zijn hoe ze wonen? Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt en geeft inzicht. Dat onthouden wij u niet. De link naar de tabel is in het menu van de website opgenomen.

Universiteit bij de Jeker

Op 5 april wandelde René Verspeek met belangstellenden door en langs universitaire gebouwen in het Jekerkwartier. René vertelde enthousiast en met grote kennis van zaken over de betekenis van de komst van de Universiteit voor stad en Jekerkwartier. Fraaie gebouwen bleven behouden omdat er een nieuwe functie aan kon worden gegeven.
Ook leden van BJK studeerden hier of vonden werk bij de universiteit.
Wat zou onze buurt zijn zonder de levendigheid van studenten en de mooi onderhouden monumenten?
René, veel dank voor de wijze waarop je als gids invulling geeft aan je pensioen!

ZES en Jekerkwartier

De gemeente maakt werk van Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Het Jekerkwartier lijkt kwartiermaker. In Via (bijlage De Limburger 22 maart) wordt daar aandacht aan geschonken.
Op 31 maart dronken ondernemers van Koestraat en Pieterstraat een kop koffie om de voortgang van de levervrije vrijdag te bespreken. Gemeente en MaastrichtBereikbaar waren daarbij, evenals uw secretaris. Een vrijdag zonder leveranciers ligt in het verschiet. Ideaal om elkaar in rustige straten te ontmoeten. Bij een tweede kopje koffie dromen wij van een levervrije toekomst waarin drank ons via leidingen bereikt en de zalm vanuit de Jeker op ons bord springt.

Wandeling met gids langs industrieel erfgoed Jekerkwartier

In 2017 en 2018 liet Wiel Heyenrath ons nader kennismaken met het industrieel erfgoed langs de Jeker. Zowel Wiel als de deelnemers genoten daarvan.
Wie toen niet meewandelde krijgt die kans in mei. Verzamelen op woensdag 3 mei om 9:45 bij de Helpoort. Start van de wandeling stipt om 10:00 uur. Kosten € 15,00 inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 17,50). Aanmelden via info@bewonersjekerkwartier.nl. Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘wandeling industrieel erfgoed’.
De eerste 15 personen voor wie is betaald zijn welkom. Bij meer dan 15 aanmeldingen bekijken wij of een tweede wandeling kan worden gepland.

Komende activiteiten

 • Wiel Heyenrath wandelt met wie mee wil op 3 mei langs ons industrieel erfgoed.
 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 27 juni plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in mei.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.

Nieuwsbrief 2023 nr. 5

Gluren
Kijken
Fietsen
Jeugd
Verjongen
Politiek
Klimwand
Toeristen
Klacht over klacht
MABP
Komende activiteiten

Gluren bij de buren

Gluren bij de Buren, het amateurkunstfestival met optredens in tuinen verspreid over de stad, komt deze zomer voor de vijfde keer naar Maastricht. Op zondag 2 juli veranderen gazons en veranda’s voor één dag in podia, en de loungesets in tribunes. De organisatie zoekt vanaf nu naar hosts en acts, aanmelden kan tot en met zondag 14 mei via glurenbijdeburen.nl.

Kijk in de wijk

René Verspeek wandelt met belangstellenden op woensdag 5 april vanaf 13:30 door en langs universitaire gebouwen in het Jekerkwartier. Wij starten bij het beeld van Sjeng Tans achter de poort van Tongersestraat 53. Na afloop praten wij na bij de serre aan de achterkant van het hoofdgebouw op het Tapijnterrein. Kosten € 7,50 inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 10,-). Aanmelden via info@bewonersjekerkwartier.nl. Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘wandeling UM’.

Milieuzone

Milieudefensie, Fietsersbond en Maastricht for Climate organiseerden een fietstocht langs de meest longbeschadigende fijnstofplekken. Om het belang van de milieuzone opnieuw onder de aandacht te brengen (zie ook de Limburger). Uw secretaris -fietsliefhebber en verbrandingsmotorlijder- reed mee. De opkomst was bevredigend én teleurstellend. 150 fietsers toonden aan dat voorrangsregels op belangrijke rotondes fietsers in staat stellen de stad plat te leggen. Iets voor een volgende actie om de gemeente tot uitvoering van een oud besluit te brengen?

Wie de jeugd heeft…

Hoopvol was de deelname van studenten (Maastricht for Climate) naast grijze hoofden. Waar wij in het buitenland plezier maakten, hebben moderne studenten er plezier in ons te leren op te komen voor hun en onze gezondheid. “What do we want?” “Een mllieuzone!” “When do we want that?” “Now!” lieten zij ons scanderen. Zo hartverwarmend dat het doet vergeten dat je in Maastricht in het Engels om een pilsje moet vragen.

Verjongen

Onze vraag naar ideeën voor verjonging van ons ledenbestand blijft staan. Wonen er jongeren in het Jekerkwartier?

Aardverschuiving

Provinciaal en landelijk lieten wij de aarde schuiven. Dat dringt niet door tot lokale partijen in Maastricht. Op de uitnodiging deel te nemen aan de fietsdemonstratie werd niet of met ziekmeldingen gereageerd. Enkel SP, Partij voor de dieren en Groenlinks namen bij het afsluiten van de fietsdemonstratie een flesje vuile lucht in ontvangst. Weet u al waarop u over twee jaar gaat stemmen?

Spel en sport

Anders dan eerder besloten breidt de gemeente speelvoorzieningen uit. Niet enkel voor kinderen, maar ook voor ons:

of is de klimwand eerder bedoeld om toekomstige bewoners van de intensieve yuppenhouderij in het KPN-gebouw warm te onthalen?

Toeristen

Wie groots woont stelt maatschappelijk verantwoord verblijf ter beschikking aan mensen die graag naar Maastricht komen. Denkt u eraan dat te melden aan de gemeente?

Klachtwaardige klachtenafhandeling

Eerder schreven wij over de beperkingen in de afhandeling van klachten bij de gemeente. Een onzer lezers vertelt over zijn recente ervaring. Bij een melding over een hinderlijk geparkeerde auto krijgt de aangever de terugmelding dat “het voertuig niet werd aangetroffen”. Terwijl dat voertuig zijn hinderlijke positie niet had verlaten.
Verwondert het dat de gemeente trots stelt dat het percentage tot genoegen afgehandelde meldingen stijgt? Verbaast het dat ons de lust tot melden vergaat?
Een onderwerp van bespreking met onze stadsdeelwethouder en zijn regisseur.

MABP-rondleiding een succes

Ilse Urlings schrijft over het bezoek met deskundige gids aan de Maastricht Antiquarian Book & Print fair het volgende:
Zondag 12 maart zijn we met zes personen (plus Marijke als organisator) rondgeleid op de Maastricht Antiquarian Book and Print Fair in de St.Jan. We kregen leuke verhalen en interessante geschiedenissen te horen bij een vijftal standhouders. Zoals een toelichting op een plattegrond van Maastricht uit 1673 (slag bij Maastricht, waarbij de musketier d’Artagnan sneuvelde). De plattegrond werd gemaakt in opdracht van Lodewijk XIV, en bevatte veel details over het aanvalsplan. Bij het antiquariaat van Tanchelmus hoorden we een leuk verhaal over een oud boek met veel prenten, soort ‘stripboek avant la lettre’, en veel eerste foto’s uit Egypte van de piramiden en andere toeristische plaatjes die door de rijke reizigers destijds gekocht werden om thuis te laten zien. Foto’s die gemaakt werden met een sluitertijd van 10 minuten!!
Weer een ander antiquariaat vertelde over een bijzondere serie boeken met schitterende tekeningen van Nederlandse vogels. En ook, iets minder antiquariaat: het verhaal van de ‘Stichting boeken voor mensen’ over hun boekenkelder in Maastricht.
Alles bij elkaar maakte die verhalen het kijken naar die oude kaarten en boeken een stuk interessanter! Is voor herhaling vatbaar zou ik zeggen. 

Is er belangstelling om op overeenkomstige wijze volgend jaar TEFAF te bezoeken?

Komende activiteiten

 • Op 5 april leidt René Verspeek belangstellenden langs en door universitaire gebouwen in het Jekerkwartier.
 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 28 juni plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in april.

Nieuwsbrief 2023 nr 4

Botox en stutten
Een fitte vereniging
Fietsen voor lucht
Van bezwaar naar rechter
Komende activiteiten

Oud en mooi?

Wij doen aan Pilates of bejaardengymnastiek. Wij mediteren, drinken minder en eten gezond. Dat houdt ons fit, terwijl botox ons mooi laat zijn.
Wij knappen onze huizen op opdat ons kwartier ook zonder ons schittert.

Wij vertrouwen er op dat eigenaren en gemeente een paar rimpels wegwerken….

Hoe blijft onze vereniging fit?

Ook onze vereniging wil jong van geest blijven. Niets werkt beter dan jonge mensen met frisse ideeën. Wie helpt ons aan jonge leden? Wie heeft ideeën om jonge buurtgenoten aan ons te binden? Wie hierover voorstellen heeft kan ons per mail benaderen.

Fietsen voor frisse lucht om gezond te blijven

Verschillende organisaties maken zich sterk voor schone lucht zodat onze (klein)kinderen in Maastricht kunnen blijven. Graag ondersteunt BJK de oproep om daarvoor komende zaterdag te fietsen. Meldt u zich aan bij Paul Rutten? Uw bestuur rekent op een grote opkomst vanuit ons Jekerkwartier!

PROTEST OP WIELEN: Maastricht – laat je horen voor een Milieuzone!
Wanneer: zaterdag 18 maart om 16.00 uur, Start: Markt Maastricht,
Doel: gezonde lucht voor alle Maastrichtenaren. 
Aanmelden: ruttenpaul@xs4all.nl

Maastricht for Climate, Fietsersbond en Milieudefensie Maastricht vormen een brede beweging in onze stad die zich sterk maakt voor het milieu, het klimaat en klimaatrechtvaardigheid. Maastricht is een mooie stad om te wonen en te studeren, met een rijke geschiedenis. Maar wij maken ons ook zorgen.
Wij maken ons zorgen vanwege de slechte luchtkwaliteit in Maastricht. De uitstoot van schadelijke stoffen door verkeer in Maastricht ligt vaak wel 6(!) keer zo hoog als de actuele norm van de Wereldgezondheidorganisatie. Onderzoek bevestigt, dat wonen nabij drukke verkeerswegen gelijk staat aan het passief meeroken van wel 4 tot 5 sigaretten per dag! Enkel door langdurig in Maastricht te wonen of studeren verhoog je dus jouw kans op het ontwikkelen van astma, hart- en vaatziekten en kanker. Ook draagt de uitstoot van o.a. CO2, roet en stikstof door verkeer sterk bij aan klimaatverandering en milieuvervuiling met alle gevolgen van dien.
We moeten onze mobiliteit verduurzamen. Gelukkig is er een effectieve aanpak van de luchtvervuiling mogelijk: een Milieuzone. Dit houdt in het kort in, dat zwaar vervuilend voertuigen worden geweerd. Binnen de singels zou de Milieuzone gemakkelijk ingevoerd kunnen worden met een “ Zero Emissie Stadslogistiek” zone (ZES) die de gemeente in 2025 wilt invoeren. Hierna moet de Milieuzone worden uitgebreid tot aan de gemeentegrenzen, met Park & Ride faciliteiten aan de rand van de gemeente, waar het bezoekersverkeer richting de binnenstad wordt opgevangen en men gebruik kan maken van goedkoop, schoon OV. Uit onderzoeken, verricht in opdracht van de gemeente Maastricht, blijkt, dat een milieuzone gezondheidswinst zal opleveren voor alle inwoners in onze stad.
Wij roepen de gemeente op om de gezondheid van haar inwoners op één te zetten en werk te maken van de Milieuzone! Steden als Arnhem, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Delft, Leiden, Den Bosch, enz. hebben immers laten zien dat het kan. Iedereen – jong en oud – student of geboren Maastrichtenaar – is uitgenodigd!
Samen zullen we langs de meest vervuilde hotspots verkeer van Maastricht fietsen en de gemeente duidelijke maken dat het écht anders moet!
MAASTRICHT FOR CLIMATE – FIETSERSBOND – MILIEUDEFENSIE MAASTRICHT

KPN-gebouw: van bezwaar naar rechter

De gemeente gaat niet mee in de bezwaren die omwonenden indienden tegen de plannen om in het KPN-gebouw kleine appartementen te maken. De omwonenden bereiden een gang naar de rechter voor. U leest hierover in de Limburger.

Komende activiteiten

 • Op 18 maart fietsen wij voor schone lucht.
 • In het voorjaar zal René Verspeek belangstellenden langs en door universitaire gebouwen in het Jekerkwartier leiden.
 • Rond de zomer vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in april.

Nieuwsbrief 2023 nr 3

0-emmissie en Milieuzone
Historie en goed leven
Afscheid parkregisseur
Lezing Frank Bokern
Peukenzee
Evenementenbeleid
Volle P&R voorziening en autolege stad?
Jadoul viert jubileum
Buurtbalans en omgevingsvisie
Blijft ons kwartier leefbaar?
En verder?

Zero Emissie Stadslogisitek en Milieuzon

In “Maastricht Belicht” van 27 januari kregen Math Korpershoek (Milieudefensie Maastricht) en Manuël Boessen (Buurtnetwerk Brusselsepoort) de gelegenheid via RTV Maastricht volk en gemeenteraad informatie te geven die de verantwoordelijke wethouder niet wil kennen.
De SP stelt vragen over ZES en milieuzone. De antwoorden moeten ons geruststellen.
Wanneer geeft Maastricht de lucht waarin onze kinderen gezond oud kunnen worden?

Musketier

Wat is mooier dan leven in het Jekerkwartier? Niets natuurlijk. Of kan kennis van de rijke historie bijdragen aan levensvreugde nu? Wordt een wandeling met kleinkinderen langs de bronzen d’Artagnan nog mooier met verhalen daarover? Laaft u zich aan kennis over onze beroemde belegeraar, bijvoorbeeld door deelname aan de excursie naar de Maastricht Antiquarian Book and Print fair waarover wij berichtten in onze nieuwsbrief 2023 nr 2. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Hof van Eden

Wie droomt niet van een paradijselijke omgeving om met gelijkgestemden te dolen zonder last van handel, geluid, gebruik, tweewielers en stank?
Die hemel bood Dan Yerna als parkregisseur niet. Maar uw voorzitter en secretaris waardeerden de samenwerking met hem. Luisterend begrepen wij elkaars frustraties en mogelijkheden en zetten wij stappen naar verbetering.
Dan nam afscheid als parkregisseur. De gemeente denkt na over overdracht van zijn verantwoordelijkheden.
Dan, dank je voor luisteren, meedenken en je acties. Er is nog een en ander te wensen, maar je laat onze voortuin in goede staat achter.

Frank Bokern

In nieuwsbrief 2 wezen wij u op de lezing die Frank Bokern op 5 maart in het Pesthuyspodium geeft over zijn onderzoek naar de leefomstandigheden rond de Stokstraat. Dat hadden wij beter niet gedaan: de kaartjes raakten direct uitverkocht. Gelukkig is Frank bereid om zijn optreden op zondagavond te herhalen om 20 uur. U kunt zich daarvoor inschrijven via deze link.

Studenten ruimen zee op

Reuk van rook en resten maakt wandelen langs de Universiteitsbibliotheek onaangenaam. Waar wij zelf rookten vragen wij jongelui niet dat te laten. Wij waarderen UB en studenten voor het initiatief om op 7 februari de peukenzee op te ruimen.

Gaan die aardige studenten dat elke week doen, of gebruiken ze verder zakasbakjes?

Actualisatie Evenementen beleid

Met twee bijeenkomsten heeft de gemeente een “startup” georganiseerd voor de actualisatie van het evenementen beleid. Een eerste bijeenkomst op woensdag 1 februari over de algemeen evenementen problematiek en een tweede op donderdag 9 februari specifiek over het Vrijthof. Met deze bijeenkomsten wil de gemeente een beeld te krijgen  wat er onder bewoners, ondernemers, jongeren, studenten, ouderen  en andere groeperingen leeft. Wat vindt men van het evenementen beleid, de kwaliteit,  drukte en de gewenste toekomstige ontwikkeling. 
Beide avonden waren goed bezocht en er ontstonden levendige discussies. In kleinere groepjes werden centrale thema’s besproken: Wat betekenen evenementen voor u; Welke kwaliteiten zijn waardevol voor u; Hoe zijn balans, leefbaarheid en levendigheid te borgen.
Van belang is nu het vervolg en ook hoe de deelnemers daarbij worden betrokken. Een uitgebreid verslag zal worden gemaakt van deze eerste bijeenkomsten. Wij zijn benieuwd hoe daarnaar zal worden geluisterd. Wordt vervolgd.

Meer weten over het evenementenbeleid?

Familie in Parijs

Wie zijn kinderen in Parijs bezoekt gaat met de trein of maakt gebruik van Park & Ride. Wijst u uw bezoek op de geweldige Maastrichtse P&R-voorziening? Dat scheelt hen kosten en ons overlast door vuile lucht en zoekverkeer.
Wij stimuleerden onze stadsdeelwethouder naast Maastricht ook de parkeervoorziening te promoten. De gedachtenwisseling daarover onthouden wij u niet.

Ledenbijeenkomst over beleidsvisie

Op 6 februari namen een kleine 40 leden deel aan een overleg over het actualiseren van onze beleidsvisie. Het overleg was geanimeerd en constructief. De resultaten worden door het bestuur verwerkt in een voorstel voor een vernieuwde versie van het beleidsplan. Dat zal komende zomer aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Luxemburg

Ons lid Fernand Jadoul is consul van Luxemburg in Limburg. Dit consulaat bestaat 100 jaar. De Limburger besteedde aandacht aan deze feestelijke gebeurtenis. Fernand Jadoul schreef er een boekje over, Wij feliciteren Fernand Jadoul met boek en jarig consulaat.

Omgevingsvisie

Buurtbalans geeft de gemeenteraad gedachten op inhoud en proces mee over de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Participatie, afstemming binnen Zuid-Limburg en balans (grenzen aan de groei) zijn belangrijke thema’s.

Jekerkwartier voor iedereen?

Wie jong van lijf en geest is kan enkel genieten van ons kwartier. Wie oud wordt en gebreken krijgt ervaart belemmeringen. Een van onze leden vraagt de gemeente om aandacht daarvoor. De reacties op dergelijke verzoeken laten te wensen over.

Komende activiteiten

In het weekend van 11-12 maart kunt u deelnemen aan een excursie naar de Maastricht Antiquarian Book & print Fair.

In het voorjaar zal René Verspeek belangstellenden langs en door universitaire gebouwen in het Jekerkwartier leiden.

Rond de zomer vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats.

In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.

In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in maart of april.

Nieuwsbrief 2023 nr 2

Weesfietsvrij?
Keelschot
Rectificatie
Haan of sneeuwpop?
Stadsdeel Centrum
Crapuul
Pater Castorius
Evenementenbeleid
Stads debat
Uitzicht op activiteiten

Wees fietsvrij!

Het College van Burgemeester en Wethouders nam op 17 januari een belangrijk besluit: in Centrum en Wijck te vondeling gelegde fietsen worden na 14 dagen naar het weeshuis afgevoerd. Ook de Limburger berichtte erover. Eindelijk ligt ruim baan voor voetgangers, rollatorduwers en rolstoel(be)rijders in het verschiet.

En autovrij?

Amsterdam weert auto’s uit het centrum. Utrecht bouwt een autovrije wijk. De GGD laat zien wat de gevolgen zijn van vuile lucht. Tal van steden combineren succesvol Milieuzone en Zero Emission Zone.
Maastricht betaalt onderzoek dat schrijft dat de toegevoegde waarde van een milieuzone beperkt is. Wanneer begrijpt Maastricht dat schone lucht niet alleen levens van inwoners spaart, maar de stad ook aantrekkelijk maakt voor gezonde bezoekers?

D’Artagnan

In 1673 werd D’Artagnan in onze mooie woonomgeving dodelijk in de keel getroffen. Na 350 jaar leidt dat trieste feit tot het thema voor de 15e Maastricht Antiquarian Book & Print fair. Ook dit jaar vindt die plaats in de Sint Janskerk van 10-12 maart (gelijk met het eerste weekend van de TEFAF).
De bezoeker vindt op de MABP een breed aanbod aan antiquarische boeken, prenten en kaarten. Circa 30 antiquaren uit heel Europa (oa uit België, Frankrijk, Duitsland, Cyprus, Engeland en Nederland) nemen dit jaar deel. Daarnaast zijn de 75 jarige ‘Nederlandse Exlibris vereniging voor exlibris en kleingrafiek’ en de Stichting Boeken voor Mensen / De Boekenkelder aanwezig op de beurs.
U kunt zich tot 27 februari inschrijven voor een MABP-rondleiding op zaterdag 11 of zondag 12 maart door een email te schrijven aan info@bewonersjekerkwartier.nl. Geef daarbij uw voorkeur voor dag en tijd (11 of 14 uur) aan. De kosten zijn € 10 (inclusief koffie en vlaai). U gelieve dat bedrag bij de inschrijving over te maken op NL73ABNA0108424391 ten name van Bewonersvereniging Jekerkwartier onder vermelding van uw naam en “mapb”.

Looiershof – rectificatie

In nieuwsbrief 2022 nr 14 kreeg het fabrieksterrein waarop de Looiershof is gebouwd een kwalificatie die ongenoegen wekte. De betreffende zin moet luiden: “Van een fabrieksterrein getransformeerd naar een schitterende woonplek voor nieuwe buurtgenoten.” 

Waar is de haan?

Eerder zetten VLAM en BJK zich in voor de terugkeer van de verloren gewaande haan. Die werd in opdracht van de gemeente diefstalbestendig in het park op de hoek van de Van Heylerhofflaan en Sint Lambertuslaan teruggeplaatst.
Terwijl de mussen in het park nesten bouwen, lijkt de haan door koning winter geschaakt. Wij wachten de dooi vol spanning af.

Stadsdeel Centrum

Conform het coalitieakkoord krijgt elk stadsdeel een eigen stadsdeelwethouder. Ons kwartier maakt deel uit van het stadsdeel Centrum. John Aarts is onze stadsdeelwethouder. Een stadsdeelregisseur wordt nog benoemd. Daarmee ligt het in de rede om met buurtnetwerken in het centrum samenwerking tot stand te brengen. Zo’n samenwerking kan bij gedeelde uitdagingen en gesteund vanuit de eigen achterban het gesprek met de gemeente aangaan.
BJK nodigde de buurtnetwerken uit het centrum uit om hierover op 19 januari van gedachten te wisselen. Deze eerste bijeenkomst lijkt de kiem te zijn voor een constructieve samenwerking. De netwerken blijven twee- of driemaandelijks bijeenkomen. De organisatie daarvan rouleert. Céramique is als volgende aan zet.

Stokstraat

Lezen van Crapuul hield ons uit de slaap. Op 5 maart kunt u in het Pesthuys ademloos luisteren naar elkaar en de auteur Frank Bokern.

Het Jekerkwartier als ‘toegift’ op ‘Crapuul’

Frank Bokern, de schrijver van ‘Crapuul, Kroniek van een krottenwijk’ werkt op dit moment aan een verhaal over het Jekerkwartier. Hij noemt het een toegift op zijn spraakmakende boek over het Stokstraatkwartier. Frank Bokern: ‘Pater Castorius, de zieleherder van het Stokstraatkwartier, heeft zijn buurthuis in 1961 verhuisd naar het Jekerkwartier. Daar had ik een heel hoofdstuk aan gewijd, maar mijn uitgeverij was heel streng: dat hoofdstuk is gesneuveld in de eindredactie. Maar het is geweldig materiaal, zonde om het verloren te laten gaan, dus daar ben ik nu op aan het voortborduren.’ Zijn verhaal zoomt in op de Kleine Looiersstraat en de straten daar direct omheen: ‘Daar zaten net zulke krotten als in het Stokstraatkwartier, reden waarom pater Castorius dacht hier ook goed te kunnen doen.’ Maar het verhaal van het Jekerkwartier zou heel anders lopen: ‘Het was een uiterst gemêleerde buurt met inderdaad paupers, maar ook gastarbeiders, provo’s, krakers en kunstenaars, en daar tussenin bekende families die al generaties tot de elite van Maastricht behoorden.’ Ondanks de gevarieerde populatie is de buurt uiteindelijk toch gegentrificeerd: ‘Maar dat is vanzelf gegaan, hier heeft de gemeente het niet afgedwongen zoals in het Stokstraakwartier.’ Toch vindt hij het verhaal erg interessant: ‘Het Stokstraatkwartier was de laatste decennia compleet verpauperd. In het Jekerkwartier leefden mensen uit alle lagen van de bevolking naast elkaar. En dat ging heel goed samen. Fascinerend. Dat verhaal wil ik vastleggen.’
Heeft u interessante verhalen die kunnen bijdragen aan deze ‘toegift’ over het Jekerkwartier? Of bijzondere foto’s uit de periode 1945-1975? Ze zijn zeer welkom. U kunt Frank Bokern mailen op: schrijf@frankbokern.nl.

Actualisatie evenementenbeleid

De gemeente organiseert een tweetal avonden om met elkaar van gedachten te wisselen over de actualisatie van het evenementenbeleid. Op 1 februari in de Jan van Eyckacademie (evenementen in het algemeen) en op 9 februari in Theater a/h Vrijthof (evenementen Vrijthof).
Wie van evenementen houdt of geluid en kalender liever ziet aangepast, mag zo’n avond niet missen. Aanmelden via thuisinmaastricht.

Wat is een stad zonder debat?

Onder die titel organiseert Debatcentrum Sphinx op 7 februari vanaf 19:30 een avonddebat in de Muziekgieterij. Deelname is gratis, aanmelden gewenst.

Activiteiten

Op 6 februari bespreken de leden van onze vereniging de beleidsvisie. Op geleide van de uitkomsten van de discussie zal die worden bijgesteld en later door de Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld. Wilt u als lezer van deze nieuwsbrief bijdragen aan de discussie? Word dan lid en meld u aan voor het overleg door een mail te sturen aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

In het voorjaar zal René Verspeek belangstellenden langs en door universitaire gebouwen in het Jekerkwartier leiden.

In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.

In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in maart of april.