WijkGebonden Medewerker

Hierbij wil ik mij voorstellen als de nieuwe vervangende Wijkgebonden Medewerker (WGM) van de wijken Jekerkwartier & Kommelkwartier.

Mijn naam is Marco van Sloun.
Ik ben Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) in de Gemeente Maastricht.
Daarnaast ben ik vervangende WGM’er: een BOA die de verantwoording heeft over een aantal wijken in de Gemeente Maastricht. De WGM’er kunt u zien als de Wijkagent van de Gemeente Maastricht.

Taken

BOA’s hebben een bepaalde opsporingsbevoegdheid. Dat betekent dat het onze taak is om te controleren of mensen zich in Maastricht aan bepaalde regels houden, met andere woorden ‘het handhaven van de regels’.

Welke regels?

De hoofdzaken in de Maastrichtse wijken zijn het handhaven van het parkeerbeleid, terrassenbeleid, uitstallingen- en milieubeleid (dus ook zwerfafval en het verkeerd aanbieden van restzakken) en natuurlijk de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Maastricht (APV). In de APV staan regels voor bijvoorbeeld het organiseren van evenementen in de wijk. Ik ben dan ook 1ste aanspreekpunt in dit gebied als het gaat over vragen over boven genoemde zaken.

Welke regels niet?

Onze opsporingsbevoegdheid kent grenzen. BOA’s zijn zeer beperkt qua bevoegdheden als het gaat om criminaliteit en misdaad. Wij hebben natuurlijk wel goed contact met de politie en de wijkagent van de politie en schakelen hen in als er belangrijke zaken in de wijk spelen.

Mijn collega’s

Behalve de BOA kunt u ook een handhaver tegenkomen. De handhaver is benoemd voor het controleren van de betaalde parkeerplaatsen, maar heeft geen mogelijkheid om andere overtredingen te verbaliseren. Het verschil in beiden is te zien aan de schouderbedekking: de wijkgebonden medewerker heeft drie strepen en een kroontje, de BOA heeft drie strepen, de handhaver twee.

Ik houd graag korte lijnen naar de bewoners en ondernemers. Hierbij sta ik voor duidelijkheid, eerlijkheid en openheid. Het streven is dan ook om samen met de bewoners van het Jeker en kommelkwartier leefbaar en veilig te maken en te houden.

U kunt telefonisch contact met mij opnemen via 14043.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *