WijkGebonden Medewerker

Wijkgebonden Medewerker

Mijn naam is Jos Pelzer.

Via deze weg wil ik gebruik maken om mij even voor te stellen als uw Wijkgebonden Medewerker (WGM) van de wijken Jekerkwartier, Kommelkwartier en ondersteunend Wijkgebonden Medewerker Binnenstad. Ik streef ernaar om vooral samen met de buurtbewoners en middenstand, uw buurt veilig, leefbaar maar vooral ook schoon te houden. Hierbij heb ik ook uw hulp nodig.

Wat is een Wijkgebonden Medewerker (WGM)

De WGM is namens de Gemeente Maastricht het aanspreekpunt in uw wijk als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. De WGM is tevens een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) in dienst van de Gemeente Maastricht. Hij werkt nauw samen met de wijkagent, woningcoöperaties en diverse andere instanties met betrekking tot uw wijk. Het doel hiervan is om samen uw wijk veilig en leefbaar te houden.

Taakveld

De WGM houdt toezicht en controle op diverse zaken zoals bijvoorbeeld:

  • Geluidsoverlast in de publieke ruimte, maar ook vanuit een woning,
  • Te vroeg/te laat aanbieden van huisvuilzakken, dumpingen,
  • Parkeeroverlast in de openbare ruimte,
  • Toezicht op evenementen,
  • Toezicht en controles Corona m.b.t Horeca.
  • Hondenpoep, hondenoverlast.

Zo zijn er vele zaken waar de WGM zich mee bezig houdt in uw wijk.

Indien u met mij in contact wil komen kunt u bellen met 14043.