WijkGebonden Medewerker

Wat is een Wijkgebonden Medewerker (WGM)
De WGM is namens de Gemeente Maastricht het aanspreekpunt in uw wijk als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. De WGM is tevens een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) in dienst van de Gemeente Maastricht. Hij werkt nauw samen met de wijkagent, woningcoöperaties en diverse andere instanties met betrekking tot uw wijk. Het doel hiervan is om samen uw wijk veilig en leefbaar te houden.

Taakveld
De WGM houdt toezicht en controle op diverse zaken zoals bijvoorbeeld:

  • Geluidsoverlast in de publieke ruimte, maar ook vanuit een woning,
  • Te vroeg/te laat aanbieden van huisvuilzakken, dumpingen,
  • Parkeeroverlast in de openbare ruimte,
  • Toezicht op evenementen,
  • Toezicht en controles Corona m.b.t Horeca.
  • Hondenpoep, hondenoverlast.

Zo zijn er vele zaken waar de WGM zich mee bezig houdt in uw wijk.

Voor contact met de WGM belt u 14043.