Handhaving: brief van 10 januari 2024

Wijkgebonden Medewerker Jekerkwartier/Kommelkwartier

Geachte buurtbewoners,

Graag wil ik gebruik maken van deze nieuwsbrief om u te informeren over de gang van zaken m.b.t de door uw gemaakte meldingen/klachten in uw wijk Jekerkwartier.
In het Jekerkwartier wordt door u, de buurtbewoners regelmatig meldingen gemaakt van diverse soorten overlast. Hierbij valt te denken aan parkeeroverlast, geluidsoverlast, huisvuilzakken en dergelijke. Wij vinden het fijn dat u zo betrokken bent bij uw wijk.
Helaas lopen op dit moment een groot deel van deze meldingen en klachten enige vertraging op met afhandelen. De reden hiervan is dat onze organisatie onderhevig is aan een reorganisatie waarbij er medewerkers verplaatst worden naar andere afdelingen. Hierdoor gaan er enkele zaken veranderen, zo ook op onze afdeling Handhaving. Er moeten nieuwe medewerkers aangenomen worden zodat wij weer op volle sterkte zijn.
Voorheen werden deze meldingen en klachten voor het grootste deel door mijzelf afgehandeld. 
Helaas kan dit niet meer onder deze voorlopige omstandigheden. Wij hebben een gesprek gehad met enkele leden van het bestuur van de Bewonersvereniging Jekerkwartier en hebben het volgende besloten.
De door u gemaakte meldingen en klachten zullen geprioriteerd worden op urgentie en kunnen door eenieder in behandeling worden genomen.

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Wijkgebonden Medewerker
Jos Pelzer.