De wijkagent en Gemeenschappelijke Veiligheidszorg

Hierbij maak ik van de gelegenheid gebruik om mij even voor te stellen: uw wijkagent Loe Berghmans.

Sedert maart 2016 ben ik wijkagent in de prachtwijken Jeker-, Staten- en Kommelkwartier hopende de komende jaren, voor de inwoners een positief steentje te kunnen bijdragen aan het welzijn van uw leefomgeving.

Wat doet een wijkagent

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, (kleine) criminaliteit, milieu en verkeer.

De wijkagent kan beschikken over een team, en als het nodig is, krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu, horeca en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk.

De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente, buurtplatform en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang.

Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw wijk?
Neem dan gerust contact op met mij.

Kortom:
Als wijkagent ben ik u eerste aanspreekpunt van de politie voor de leefbaarheid en de veiligheid in uw wijk.
Het kan bijvoorbeeld zomaar zijn dat ik met uw buren sta te praten of een kop koffie ga drinken bij uw buren, dit impliceert niet direct dat er problemen zijn in de wijk of straat.

Contact

Voor niet spoedeisende hulp/diensten ben ik bereikbaar via het landelijk ingevoerde telefoonnummer voor de Nederlandse politie: 0900 – 8844 .

Tevens ben ik per e-mail voor u bereikbaar.
Dit gaat via Politie.nl, als u op deze link klikt kunt u uw vraag stellen, dan wel uw probleem kenbaar maken.

Anoniem melden kan via het landelijke telefoonnummer

0800 – 7000 (meld misdaad anoniem), beter bekend als M.
Als u de dader kent, maar de dader kent u ook, dan kunt u dit nummer bellen.
Meldingen over zware misdrijven, zoals Drugs- en Wapenhandel, Mishandelingen, Diefstallen, etc. etc. kunt u hier melden. Men vraagt u dan informatie omtrent daders, feiten en gebeurtenissen. U blijft anoniem.

Uw wijkagent Loe Berghmans