Werkgroepen

In het beleidsplan 2023 wordt de instelling van een drietal werkgroepen voorgesteld:

  • Wergroep Omgevingsplan
  • Werkgroep Verkeer
  • Werkgroep Leefbaarheid

Nog in 2023 komen deze werkgroepen voor het eerst bijeen. Over de vorderingen in de werkzaamheden zal op deze pagina verslag worden gedaan.