Nieuwsbrief 2024 nr 4

Rondleiding Onze Lieve Vrouwekerk

Op 5 april leidt Tom Cremers belangstellenden rond in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouwe ten Hemelopneming.
Onze Slevrouwe kent een rijke historie, is een gebouw met interessante bijzonderheden en bezit tal van kunstschatten. De moeite waard om nader of opnieuw kennis mee te maken.
Tijd: 14:00 – 15:30
Kosten: € 20 voor leden (€25 anderen) inclusief koffie en vlaai in de buurt van de basilliek na afloop
Inschrijven: vóór dinsdag 2 april via mail aan info@bewonersjekerkwartier.nl
Wie op 5 april niet in de gelegenheid is deel te nemen kan zichzelf virtueel 360 graden rondleiden.

9 maart: lente!

Wandeling langs en door gebouwen van de universiteit

U woont aan de Jeker. En kent dus buurt, buren en bouwwerken. U loopt regelmatig langs gebouwen van de Universiteit. Soms is de drang hoog om daarin een toilet te bezoeken. Vertwijfeld vraagt u zich af of dat kan. U ruikt een maaltijd en zou graag met jonge buitenlanders een hapje eten. Is er een mensa? Mag ik daar aanschuiven? Kan ik de koffieautomaten gebruiken? Wie kan gebruik maken van de parkeergelegenheden? Hoe oud is de universiteit? Sommige gebouwen met UM-logo lijken veel ouder. Wat is de geschiedenis van die gebouwen? Wat gebeurt in de verschillende panden?
René Verspeek gaf op 5 april van verleden jaar antwoorden tijdens een wandeling.
Wie toen niet deel kon nemen of de wandeling nogmaals wil maken leidt René Verspeek op 18 april van dit jaar rond langs en door de gebouwen waar hij lang werkzaam was. Na afloop praten wij na bij de serre aan de achterkant van het hoofdgebouw op het Tapijnterrein. 
Verzamelen: bij het beeld van Sjeng Tans achter de poort van Tongersestraat 53
Aanvang wandeling: 13:30
Kosten: € 7,50 inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 10,-). 
Aanmelden: vóór dinsdag 16 april via info@bewonersjekerkwartier.nl.
Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘wandeling UM’.

Burger en gemeente

Wie is de gemeente machtig? In de eerste editie van Monumentaal van 2024 concludeert Peter Koppen in zijn column:
een gemeente heeft niets te vrezen van belanghebbenden als zij zich houdt aan wettelijke regels, goed naar haar (eigen) adviseurs luistert, haar verweer ‘netjes’ heeft opgeschreven, en er geen externe contra expertises zijn. Wie weet brengt de nieuwe Omgevingswet en de daaruit volgende nieuwe jurisprudentie hierin verandering?
Herkennen wij ons in die vraag?

Algemene Ledenvergadering

Liefs 55 van onze leden namen deel aan de jaarlijkse ALV die dit jaar op 26 februari plaatsvond. Leden ontvangen daarvan een verslag.
Naast de gebruikelijke onderwerpen (jaarverslag, financieel beleid) werd verkeer in onze buurt besproken. De vereniging vraagt aandacht voor parkeren en parkeervergunningen, fietsgedrag en verstoppingen bij ophalen van kinderen.

Schone lucht

Op 15 december werd de tentoonstelling Schone lucht? Akkoord? geopend in Centre Ceramique. Milieudefensie was er gemondkapt bij. De tentoonstelling is bekijken waard en nog tot 7 april te bezoeken.

Fraaie kunst langs vuile lucht?

Wij allen investeerden in nieuw asfalt om op MAA te landen en weer op te stijgen. Tijdens de werkzaamheden was de luchthaven gesloten. Weer open viel de omzet tegen. Politici zijn kritisch. Wie last had van vliegbewegingen opgelucht.
TEFAF geeft een boost aan aan vliegen op MAA: 200 privéjets brengen gasten die Maastricht niet graag mist. Weten zij in welke mist zij ons achterlaten? Er zijn mensen die daarop wijzen.

Panorama Zuid-Limburg

Als Maastricht zoekt Zuid-Limburg oplossingen voor wonen, energie, economie en milieu. In opdracht van de provincie schetste bureau Posad Maxwan drie perspectieven (download). Op 11 maart vond hierover een debat plaats in de Jan van Eyck Academie.

Natuurhistorisch Museum

Historie wil vooruit. Het Natuurhistorisch Museum maakt plannen om de parel in onze buurt nieuwe glans te geven. Zie voor meer informatie de toelichting die op de site van NHM wordt gegeven.

Maastricht vergroent

Eerder las u dat geld voor vermindering van luchtvervuiling werd bestemd voor vermeerdering van groen. De gemeente begint met uitgeven, zo lezen wij in de Limburger en zien wij in andere wijken.
Dat bomen auto’s bevlekken en met hun bladeren goten verstoppen weten we. Dat groen ook het Gesamtkunstwerk van architectuur een stedenbouw overweldigt leert Louis Royen ons kijkend naar het Old Hickoryplein.
Zijn aan de boorden van de Jeker ook plekken waar kunst, groen en milieu op gespannen voet samenleven?

Agenda

  • 5 april bezoek Onze Lieve Vrouwe Basiliek.
  • 18 april wandeling langs en door UM-gebouwen.
  • 15 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis (nadere gegevens volgen)
  • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
  • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
  • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.