Nieuwsbrief 2023 nr 25

Geld voor schone lucht
Herkenningsprijsje
Beeldenwandeling
Modder en afval
Rapport park
Wal
Horecabeleid
Ander nieuws
Agenda

Geen milieuzone, wel schone lucht?

In nieuwsbrief 23 las u hoe Milieuzone en 0-emissiezone niet gaan leveren waar wij op wachten.
De motie Steijns “Effectief luchtkwaliteit verbeteren” maakte 4 miljoen vrij voor projecten die op andere wijze schone lucht leveren. Geen zone, wel schone lucht?
De onder de naam InzetMEuroVier verzamelde buurt- en belangenorganisaties stuurden de Gemeenteraad een brief waarin ere voor wordt gepleit dat die middelen effectief worden ingezet voor projecten die uitstoot door voertuigen vermindert.
Op 5 december bleek dat de coalitie bomen wil planten en fietsstraten wil aanleggen. Dat levert nul vermindering fijnstof of NOx op. Ook zal een P&R bij de Brusselsepoort worden aangelegd. De ligging daarvan leidt tot enorme overlast van de bewoners daar.
Uw secretaris deed als andere insprekers het uiterste om schone lucht te bepleiten. De zorgvuldig voorbereidde rede moest hij op het laatste moment intrekken. Even vóór de domeinvergadering liet de gemeente immers weten dat niet kan worden berekend wat het effect van de voorgestelde maatregelen zal zijn. Wat uw secretaris toen wel voordroeg leest u hier.
Wie wil weten welke raadsleden uw mandaat verdienen volge de raadsvergadering van 19 december (agendapunt 11).

Keukskes

In nieuwsbrief 22 beloofden wij wie de meeste personen herkent op de beelden van de onthulling van het monument 14-18 een presentje. Mevrouw Eillebrecht herkende architect Willem Sprenger die destijds aan de Hubertuslaan woonde. Hij staat naast de grootvader van uw secretaris op de filmopname.

Naaststaande foto van hem vonden wij in het het Rijksarchief.

Voorzitter en secretaris gaven Mevrouw Eillebrecht Het Jekerkwartier en Maastrichtse koekjes.

Beeldenwandeling

Wij reizen naar Libreville en Montevideo en leren daar bijzonderheden kennen. Kennen wij onze eigen buurt? Liep u over het gedicht vóór het hoofdgebouw van Tapijn? Weet u waar Petrus Canisius staat? Wie weet wie model stond voor girafaaister?
Gewaardeerd en geholpen door zijn gehoor gaf Servé Minis op 8 december wandelcollege over beelden in het Jekerkwartier.
De ezel op de Looiersgracht verwijst niet naar een dierenmarkt, maar naar slaan en kloppen van lakens. Rond de plaatsing van dit beeld was veel te doen. Servé’s vader schreef daarover het volgende gedicht in De Limburger:

Dao waor ins ’n hiel deur Kemissie 
Die had de sjörref in, met permissie 
Wie häör e plan woort veurgelag 
Dat nog noets ieder waor bedach   
Dao zow miech midden in de stad 
Enen ezel weure neergezat! 
Zoeget had zellefs ’n ezelsveule 
Noets op ’n viool hure speule. 
De deur kemissie, wie gezag, 
Die heet ziech biestig lang bedach 
‘t waor kompleet ’n ezelsdrach 
Meh enen ezel is ’n preij 
Dee geit veur geine mins opzij 
En des te minder, sodeju 
Veur aander ezele op twie pu! 
En wat ze noe weijer ouch deit, 
D’n ezel steit! 

Wij sloten af bij Lure en kijken verwachtingsvol uit naar de volgende activiteit van onze buurtwandelcommissie.

Leden, lezers en wandelaars

Binnen en buiten buurt, stad en land groeit de belangstelling voor onze activiteiten. Kent u emigrees die af en toe in Maastricht zijn? Als zij zich aanmelden voor deze nieuwsbrief worden zij op de hoogte gehouden van komende activiteiten.
Kent u buren of buurtgenoten die geen lid zijn? Laat hen zich aanmelden, zodat zij als lid deel kunnen nemen aan nieuwjaarsborrel, algemene ledenvergadering en lustrum-viering.

Afval in modder

Ook in het park wordt vuil opgehaald. Dat gaat niet altijd goed:

Hulp werd ingeschakeld om de vuilniswagen op het droge te trekken

Interne rapportage intensivering aanpak overlast parken

De gemeente inventariseerde in 2022 hoe knelpunten in het stadspark kunnen worden aangepakt. De rapportage daarover kunt u met verwijzing naar de titel van dit item opvragen via post@maastricht.nl.

Vijf Koppen 

Voor u volgden wij de werkzaamheden rond de ingestorte wal. Wij vroegen de gemeente bewoners en toeristen -bijvoorbeeld via een webcam- te informeren.
Onze stadsdeelregisseur laat weten dat restauratie.limburg.nl een pagina over dit project opzette. Deze organisatie informeert professioneler dan onze vrijwilligers. En het spaart ons tijd.
Overigens biedt ook de gemeente af en toe informatie. Meer oud nieuws vind u als u op deze pagina ‘walmuur’ zoekt.
Op zaterdag 16 december kunt u zich tussen 9:30 en 12:30 laten rondleiden. Projectleider, archeoloog en architect geven toelichting.

Nieuw horecabeleid

Het horecabeleid wordt geactualiseerd. De gemeente geeft toelichting in een webinar en geeft eenieder de mogelijkheid tot 1 januari 2024 ideeën in te dienen.
Uw bestuur heeft op een aantal punten wensen en zal tijdig reageren.

Ander gemeentenieuws

Stadsdeelregisseur Erwin Gerardu wijst ons op het volgende:

  • Haalbaarheidsonderzoek naar een extra centrale fietsenstalling in het Centrum
  • Wijziging ophaaldagen voor huishoudelijk afval in Maastricht vanaf 1 januari 2024
  • Aanpassing tarieven voor het wegbrengen van afval en de restzakken per 1 januari 2024
  • Aanpassing parkeertarieven per 1 januari

Wie zonder vertraging gemeentelijk nieuws wil lezen abonneert zich op de nieuwsbrief.

Agenda

  • 16 december: rondleiding Vief köp.
  • 23 december 10-16 uur Stenenbrug: kunstverkoop voor Save the children.
  • De nieuwjaarsborrel voor leden van onze vereniging vindt plaats op 9 januari 2024. Leden krijgen bericht over locatie en tijd.
  • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
  • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
  • Mogelijk bezoeken wij in 2024 een in oude luister herstelde jekermolen.