Nieuwsbrief 2022 – nr 10

 1. Toeristische verhuur
 2. Evaluatie geluidhinderverordening
 3. Drinkend staan
 4. Zero Emission Zone
 5. Bestuursakkoord simpel
 6. Golfen of vegen?

Toeristische verhuur

Leden van BJK zijn trots op hun buurt. Graag nodigen zij familie en vrienden uit om al het moois aan de boorden van de Jeker te laten zien. Een enkeling schaft daarvoor een extra pand aan.
Anderen zien hun vertrouwde buren vertrekken en een stroom tijdelijke gasten terugkomen.
Waar vinden wij een balans? Of zorgt de markt voor evenwicht? Waar de gemeente dat lang dacht zijn er nu andere inzichten die in een pilot worden getoetst. U leest daarover meer in de tekst onder de link.

Evaluatie geluidhinderverordening

De op 10 maart 2020 vastgestelde verordening zou in de tweede helft van 2020 worden geëvalueerd. Covid en andere omstandigheden maken een evaluatie naar het inzicht van de gemeente nog niet zinvol. De evaluatie is uitgesteld tot medio 2023. De brief van de gemeente hierover vindt u hier.

Drinkend staan

Nog vóór covid sprak de gemeente over de wenselijkheid niet enkel zittend, maar ook staand te kunnen drinken. Voor en tegen hielden elkaar in evenwicht. Daarom werd een pilot ingericht. Covid stelde de start daarvan uit.
Binnenkort start een aantal café’s met de pilot. Er gelden strenge voorwaarden. Zo moeten de uitbaters naaste buren informeren.
De pilot wordt begin volgend jaar geëvalueerd. Uw bevindingen worden daarin meegenomen. Enkel als u die meldt natuurlijk.
Zie voor meer informatie de notitie van de gemeente.

Zero Emission Zone

Vanaf 2025 frisse lucht en minder geluid in onze mooie buurt!
Astrid Vermeulen van de gemeente informeert ons als volgt:

Graag wil ik u informeren over de stand van zaken Zero Emissie Stadslogistiek. Verder stel ik voor om na de zomer een fysieke bijeenkomst te plannen waarin u een verdere toelichting krijgt. U heeft dan ook de gelegenheid vragen te stellen aan het projectteam van het Uitvoeringsprogramma.
Mocht u voor deze bijeenkomst nog andere onderwerpen geagendeerd willen zien dan hoor ik dat graag van u.

Het voortgangsbericht vindt u hier. Wij blijven dit dossier nauwgezet volgen en zullen u daarover informeren.

Bestuursakkoord simpel

Voor de liefhebbers van stripverhalen bezorgt de gemeente het bestuursakkoord in plaatjes.
Wie liever leest kan de tekst hier vinden.

Golfen of vegen?

Een lid met handicap 35 stelde niet via de Kleine Looiersstraat de Looiershof te kunnen betreden. Mogelijk is zijn club te kort of gebruikt hij te licht hout. De golfer die het niet lukt raden wij aan een bezem te proberen.

Inkom universiteit op het Tapijnterrein

Dit jaar start de Universiteit de INKOM 2022 van 22 t/m 26 augustus 2022

De INKOM is de algemene introductie week voor de nieuwe studenten van Maastricht University en Hogeschool Zuyd. Tijdens deze week leren de nieuw studenten elkaar, de stad en het studentenleven kennen. Dit jaar zullen 6 evenementen plaats vinden op het Tapijnterrein. Dit kan voor onze buurt impact hebben. 

Wat houdt deze INKOM in voor onze buurt?
Voor onze buurt houdt dat in dat er wat meer drukte dan gewoonlijk kan zijn rondom het gebied van Tapijn. Daarnaast zal van ’s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat de organisatie aanwezig zijn voor de op- en afbouw van de evenementen. Met dit alles proberen de organisatoren zoveel mogelijk rekening met onze buurt houden. Daarnaast zal het terrein van Tapijn afgehekt worden. Er zal een vervangend fietspad achter de Brasserie doorlopen om overal goed bereikbaar te zijn. Gedurende de week zal er zowel overdag als ‘s nachts beveiliging aanwezig zijn.

Evenementen op Tapijn

 • Maandag 22 augustus:  Welcome to Maastricht (informatiemarkt): 10.30-15.30 
 • Opening: 19.00-23.00
 • Dinsdag 23 augustus: Culture Carnival (cultuur festival): 17.00-21.30 
 • Woensdag 24 augustus: The Festival: 15.00-19.30 
 • Donderdag 25 augustus: BBQ: 16.30-19.30 
 • Vrijdag 26 augustus: Open Air Cinema: 18.00-23.00. Hierbij is iedereen welkom!

Wie organiseert de INKOM?
De INKOM wordt elk jaar georganiseerd door de WGI, bestaande uit 5 studenten. Dit jaar bestaat de WGI uit: Floor Smits, Noortje van den Bergh, Evelien Kolen, Robbert van Esch en Manou Visscher. Bij vragen kunt u hen bereiken op 043-3885335 en via inkom@maastrichtuniversity.nl. Gedurende de INKOM zijn zij 24/7 te bereiken via het telefoonnummer en e-mailadres.

Uitnodiging voor de buurt
Op vrijdag 26 augustus is er een Open Air Cinema waarbij de film ‘Grease’ getoond zal worden met  daarvoor een klein foodtrucks festival vanaf 18.00 uur op Tapijn.
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen of om een lekker hapje te eten. Toegang is uiteraard gratis.

Nieuwsbrief 2022 – nr. 9

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

 1. Inkom universiteit op het Tapijnterrein
 2. Wijkagent speciaal voor studenten
 3. Cijfers over onze buurt
 4. Ratten: bestrijden of vertroetelen?
 5. Terrassen
 6. Looiershof en golfen
 7. Openbaar vervoer in de binnenstad
 8. Samen tegen eenzaamheid
 9. Pierre Kemp wandeling

Inkom universiteit op het Tapijnterrein

Dit jaar start de Universiteit de INKOM 2022 van 22 t/m 26 augustus 2022

Er zijn activiteiten waar u mogelijk hinder van heeft. U kunt dat melden via 043-3885335 of via inkom@maastrichtuniversity.nl (gedurende de INKOM 24/7 te bereiken.)

Uitnodiging voor de buurt
Op vrijdag 26 augustus is er een Open Air Cinema waarbij de film ‘Grease’ getoond zal worden met  daarvoor een klein foodtrucks festival vanaf 18.00 uur op Tapijn.
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen of om een lekker hapje te eten. Toegang is uiteraard gratis.

Het volledige programma vind u hier.

Wijkagent speciaal voor studenten

Remco Arets is de wijkagent met als thema studenten. Hij is bereikbaar via het algemene nummer 0900 – 8844 (spoed) of in niet spoedeisende gevallen via het formulier.

Voor onze buurt (Jekerkwartier) is Patrick Spronken tijdelijk waarnemend wijkagent voor het Jekerkwartier. Hij stelt zich voor op een webpagina van de politie.
Daar kunt u ook lezen voor welke zaken en op welke wijze u contact kunt zoeken met de politie.

Cijfers over onze buurt

AlleCijfers.nl biedt op basis van publiek toegankelijke gegevens fraaie rapportages. Voor het Jekerkwartier biedt dit rapport mooie inkijkjes. Aardig om te zien hoe onze buren stemmen en wat onze huizen opbrengen.

Ratten: bestrijden of vertroetelen?

Wij zien steeds meer ratten. Die doen zich tegoed aan ons vuilnis of het eten dat wij ganzen geven.
De gemeente bestrijdt de ratten. Dierenvrienden bestrijden bestrijden, bijvoorbeeld door vallen onklaar te maken. De gemeente heeft niet altijd voldoende capaciteit bestrijden-bestrijders te bestrijden. Voor wie ratten hinderen is het een mooi bericht dat de gemeente zwaar blijft inzetten op bestrijding. Zelf kunnen wij de plaag kleiner maken door netjes met vuil om te gaan en ons eten zelf op te eten (zie ook de poster hierover in het park).

Terrassen

Wie zit niet graag op een terras in de buurt van het Pantheon in Rome of Parijs? Zo zitten toeristen graag op terrassen in de buurt van Maastrichtse basilieken.
Voor omwonenden zijn terrassen en hun gebruikers niet altijd prettig. Reden waarom daarover met horeca en gemeente afspraken worden gemaakt.
Voor de horeca is het verleidelijk die afspraken te schenden. Bewoners melden dat via de gemeente-app.
Melden is altijd goed om de gemeente zicht te geven op aard en omvang van overlast. In gesprekken met de gemeente en betrokkenen blijft uw bestuur zich inzetten voor een leefbare buurt.

Looiershof en golfen

Maakte u al de wandeling van de Grote Looiersstraat via Looiershof naar de Looiersgracht? En wil u die wandeling door dit prachtige deel van Maastricht ook andersom maken? Neem dan uw langste golfstick mee om de poort door het hek te openen.

Openbaar vervoer in de binnenstad

De tram is er niet en zal zeker in het Jekerkwartier niet komen. In het busvervoer vallen gaten. Omdat er geen vraag is, stelt de gemeente. Omdat er geen aanbod is, stellen reislustigen.
Buurtnetwerk Binnenstad en BJK wezen de gemeente op de gebrekkige voorzieningen. Helaas heeft dit tot nu toe niet tot verbeteringen van het OV in de binnenstad (Jekerkwartier en centrum-zuid) mogen leiden.
Bij brief van 25 juli laat wethouder John Aerts het volgende weten:

In het najaar van 2022 wordt gestart met de OV-studie van Maastricht-centrum. Nieuwe inzichten leiden mogelijk tot een herziening van buslijnen en –routes, al blijft het de vraag of ervanuit de wijk voldoende vraag is naar collectief busvervoer.

Samen met buurtnetwerk Binnenstad houdt uw bestuur dit dossier nauwlettend in de gaten.

Samen tegen eenzaamheid

U bent lid van onze mooie vereniging. U bent dus niet eenzaam. Mogelijk kent u in uw omgeving eenzamen. Wethouder Anita Bastiaans vraagt daarvoor aandacht:

Na de zomer besteedt de gemeente meer aandacht aan het thema eenzaamheid. Contactpersoon is Karin Martens (telefoon 043-3503131; Karin.martens@maastricht.nl)

Pierre Kemp wandeling

Maastricht had Pierre Kemp wat uit het oog verloren. Maar de literaire verenigingen zijn de dichter/schilder niet vergeten: zij eren Maastrichts grootste dichter met een wandeling door de binnenstad en Wyck. De Limburger bericht hierover op 1 augustus.

Rede bij de her-onthulling van het beeld van Pierre Kemp

Marijke van Lierop, Pierre Kemp park, 21 juli 2022

Kunst in de openbare ruimte…….. Sinds september 2018 is de Bewonersvereniging Jekerkwartier betrokken bij een initiatief tot herinrichting van het Pierre Kemppark. Het was vanuit de participanten de bedoeling om in dit deel van het stadspark een poëzie of dichterspark te ontwikkelen. Helaas is dat niet gelukt. Maar wie weet wat niet is, kan nog komen….

De gemeente nam in 2019 de positie in om geen actief beleid te voeren op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Wellicht is er een hoopvolle ontwikkeling aanstaande waarover zo dadelijk meer. 

Wat wel gelukt is om samen met de VLAM en de Pierre Kemp stichting vanuit particulier initiatief het beeld van Pierre Kemp te laten opknappen en zijn blik op het park te richten. 

Kunst is tenslotte een belangrijke inspiratiebron. Kunst in de openbare ruimte is ook zuurstof voor het geestelijk welbevinden van veel mensen. 

Vandaag herdenken we de 55ste sterfdag van Pierre Kemp. Toevallig valt deze samen met de 79egeboortedag van dichter Hans van de Waarsenburg. Het kunstwerk “Eeuw”, dat gemaakt is door Fons Lemmens met een gedicht van Hans vd Waarsenburg staat hier vlakbij in het park. Dit werk is in 1990 aan de gemeente aangeboden ter gelegenheid van de viering van 100 jaar sociaaldemocratie. Gelukkig is het na enige aansporing gelukt om dit kunstwerk door de gemeente weer in oude glorie te laten herstellen met het originele rode rozenperk. Een hoopvolle ontwikkeling. Het rode rozenperk is een integraal onderdeel van het kunstwerk. Symbolisch voor het rode hart van de kunstenaars en de sociaaldemocratie. 

Hoop dus voor kunst in de openbare ruimte! 

Nieuwsbrief 2022 – nr. 8

Positief fiets Parkeren: #posifiets

Fietsen is positief. Voor de gezondheid van de fietser. En voor de gezondheid en de gemoedsrust van andere bewoners en bezoekers van de stad. Gebruik van de fiets kent ook nadelen. Parkeren op de stoep hindert rolstoelers. Fietsenden zitten niet enkel elkaar maar ook andere verkeersdeelnemers toenemend in de weg. Fietsen verwezen. Nieuwe voorzieningen zijn duur.

Door het programma #Posifiets zoekt onze gemeente wegen om fietsen in goede banen te leiden.

Zo kun je fietslabels per mail bestellen bij Gitta Starremans. (Gitta.starremans@zuid-limburg-bereikbaar.nl). In de Kapoenstraat leidde gebruik daarvan tot een opmerkelijk succes:

Bewoners helpen verder door de eigen fiets te gebruiken zonder anderen te hinderen. En door overlast door andermans fietsen te melden (zie over melden onze informatie daarover). Een melding over een hinderlijk geparkeerde fiets wordt doorgestuurd naar Handhaving. Die hecht een waarschuwing aan de fiets en verwijdert die later.

Melden van overlast

Melden van overlast (bv. fietsen, vuilnis, ratten, geluid, …) gaat via de gemeente App. Velen raken gefrustreerd omdat terugkoppeling tegenvalt. Toch blijft het van het grootste belang overlast te melden. De gemeente richt haar beleid immers in op geleide van het aantal meldingen. Meld dus dingen waar u last van hebt of waar u zich aan ergert altijd. Reken er echter niet op dat er meteen een oplossing wordt geboden. Echter, niet melden betekent dat er ook niets geregistreerd wordt. En dan blijft de overlast bestaan.

Vuilniszakken

Vuilniszakken bewaren wij thuis tot de dag van ophalen. Wij zien steeds vaker dat onze buren daarop niet kunnen wachten. Die zakken worden dan een prooi voor ratten die -mede door onze omgang met vuilnis- zich vermenigvuldigen.

Meld een te vroeg aan de straat geplaatste! zak. Dan kan het zijn dat handhaving in zo’n zak op zoek gaat naar gegevens van de vervuiler die dan wordt beboet.

Pierre Kemp

Op donderdag 21 juli werd het opgeknapte en omgedraaide beeld van Pierre Kemp opnieuw onthuld. Wiel Kusters (Stichting Pierre Kemp), Marijke van Lierop (BJK) en Jet van Aalst (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht) spraken vol vuur. Peter Severijns speelde saxofoon. Wethouder Frans Bastiaans gaf acte de présence. Hij kreeg de opdracht zich in te spannen om van het Pierre Kemppark een literaire ontmoetingsplaats te maken. Onder de ongeveer 60 gasten waren bekende dichters aanwezig. Bijzonder was de komst van Marijke Stultiens-Thunissen, de vrouw van beeldhouwer Rob Stultiens die het beeld destijds maakte en in 2002 overleed.

De zon bleef weg, de engeltjes staakten het plassen, drank smaakte, muziek gaf leven.
Pierre Kemp beschreef dat in zonniger omstandigheden zo:

Toen ik die boog daar had geürineerd
en ik het zonlicht erin ving, prees ik intens,
ver van de wijsheid, die mij was geleerd:
Wat schoon kristal is er toch in de mens!
En in extase voor het lieflijke geluid:
Welk een muziek gaat van de mens toch uit!

Mogelijk heeft een enkele aanwezige na afloop van de plechtigheid het struweel opgezocht….

Achter het hek: Looiershof

Lopend van de Tribunal door de Looiersgracht passeert u een hek dat vragen stelt. Is die fraai opgeknapte stadsmuur achter het hek langs te lopen? Het hek lijkt enkel te passeren door wie er achter woont.

U wilt uw gasten dat mooie stukje Maastricht tóch laten zien? Dat kan. Loop door naar de Grote Looiersstraat en betreedt ter hoogte van nummer 22  het terrein van de oude vermicellifabriek. Loop door tot aan het eerste hek. Daardoor ziet u de Verwerhoek. Sla linksaf om langs de muur walmuur naar de Looiersgracht te lopen. Daar komt u het hek dat uw belangsteling wekte opnieuw tegen. U ziet ook een knop om dat hek te openen. U kunt een ervaring rijker bevrijd teruglopen naar de Tribunal.

Nieuw uitzicht voor beeld Pierre Kemp

Uit: VIA (De Limburger 20-7-2022)

De beeltenis van de Maastrichtse dichter Pierre Kemp (1886-1967) ter hoogte van de Sint Pieterskade blikt vanaf donderdag 21 juli richting het stadspark.

Na 36 jaar is het beeldje omgedraaid. „Zodat Kemp eindelijk de mooie studentes kan zien die zich bij mooi weer in het gras neervlijen”, aldus de Pierre Kemp Stichting, de Bewonersvereniging Jekerkwartier en de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht. Zij hebben de draai mogelijk gemaakt.

Het gedraaide beeldje wordt om 16.00 uur onthuld, begeleid door een toespraak, gedichten en muziek.