Nieuwsbrief 2024 nr 12

Ontmoeting en rust

Wie verblijft niet graag in het stadspark? Om te ontspannen, te bewegen, gezond te blijven, dieren en mensen te ontmoeten?
Niet alle bewegers waarderen alle beweging. BJK stelde vragen over Trek en Motorfestival. Sommige leden denken anders over onze bezwaren. De gemeente neemt een eigen standpunt in.
Paden zijn voorbehouden aan wandelaars. Toch wordt gefietst en gebrommerd. De gemeente gedoogd dat door niet hand te haven. Dat is de Stichting Stadspark Maastricht Veilig en Leefbaar al jaren (2022, 2023) zo’n doorn in het oog dat nu een handhavingsverzoek werd ingediend.

Op de gazons kijken wij verwonderd naar acrobatiek. Samengebruik van openbare ruimte blijft balanceren op het slappe koord.

Muziek in de schooltuin

Op 30 juni gluren wij weer bij elkaar. In de schooltuin treedt singer-songwriter Aditi Verschoor vanaf 13:45 drie maal een half uur op. 

Fietsen en bibliotheek

Fietsen bij de Universiteitsbibliotheek maken passeren onmogelijk. Buurt, universiteit en gemeente studeren jaren op een oplossing.
Het plan is nu fietsparkeerplaatsen aan de Nieuwenhofstraat door groen te vervangen, fietsers te verwijzen naar de plaatsen achter de kapel aan de Zwingelput en handhaving de aandacht te geven die het verdient.
Komt een oplossing nu echt in zicht?

Koffie-uurtje

Weet u het nog? Op dinsdagochtend delen buurtbewoners tussen 11 en 12 nieuwtjes. In de winter bij Maarten. In de zomer in het schooltuintje gelegen achter de grote groene poort in het Lang grachtje. Een broedplaats van gezelligheid en goede ideeën.

Te weinig opslagruimte

Vanaf 2025 haalt de gemeente plastic, metaal en drinkkartons thuis op.
Maar niet in ons kwartier: In het centrum kan het pmd voorlopig niet worden opgehaald.
Wij houden de straat schoon door regelmatig naar de containers te lopen.

Fietsopslag

Eerder berichtten wij over de behoeften fietsen te stallen.
De gemeente plaatste onlangs een platform aan de Sint Pieterskade. Een zegen omdat het fietseigenaren de gelegenheid biedt hun fiets te stallen zonder voetgangers hinder te bezorgen; omdat eters bij Ouzeri vrijer over het park uitzien én omdat de auto hier plaats maakt voor de fiets.

QR-codes op de palen verwijzen naar Arriva. Is dit platform voorbehouden aan deelfietsen van Arriva? Dat blijkt niet het geval. Iedereen mag het platform gebruiken waarvoor het bedoeld is. De gemeente zal het Arriva-platform ruilen voor een gemeentelijk platform. Dat zal ook de eigenaar van de nu nog op de stoep geplaatste fiets op het juiste been zetten.

Tegel voor groen

Ons kwartier kent veel groen. Dat lijkt een zegen. Tot nieuwe wetenschappelijke inzichten leren dat de combinatie groen en verbranden luchtvervuiling juist verergert (zie ook NRC)
Onze gemeente bevordert aanplant van groen en verwijdering van tegels. Zorgt de gemeente ook voor afname van mobiliteit door fossiele verbranding?

Agenda

 • 30 juni: gluren bij de buren met muziek in het schooltuintje
 • 12 juli: Onder leiding van Servé Minis wandelen we langs de loop van de Jeker.
  NB: deze wandeling is volgetekend. Wel kunt u zich nog melden (info@bewonersjekerkwartier.nl). Bij voldoende belangstelling wordt een tweede wandeling georganiseerd.
 • Eind augustus / begin september: omdat de RHCL-rondleiding in juni zo goed beviel wordt die opnieuw aangeboden.
 • Zondag 17 november: viering 10-jarig jubileum BJK

Nieuwsbrief 2024 nr 11

Archief

Sommige mensen kennen Truus Wanrooy-Roks van het tv-programma ‘Verborgen Verleden’, sommige kennen haar als buurtgenoot.
We hadden donderdagmiddag 13 juni een door haar verzorgde rondleiding door het Regionaal Historisch centrum Maastricht. Via een documentaire werden we geïnformeerd over de uitgebreide verbouwing in 1996, met alle historische ontwikkelingen van het gebouw. We zagen zeer oude grafstenen, gerestaureerde muurschilderingen en schilderijen.

Ook maakten we kennis met de vele aspecten van het archief: de registratie van geboortes, huwelijken en overlijdens met namen en beroepen. Van de jonge mannen werd alles geregistreerd, denk aan lichaamslengte, bouw, specifieke kenmerken, kleur van de ogen, je kunt het zo gek niet bedenken. Dit alles om te bekijken of iemand geschikt werd bevonden voor het leger. Verder zagen we nog een handtekening van Napoleon en de oudste kadastrale kaart van het Jekerkwartier uit 1842 of mogelijk nog ouder.

Na afloop was iedereen laaiend enthousiast. Bij voldoende belangstelling (melden bij info@bewonersjekerkwartier.nl) kan een tweede rondleiding worden georganiseerd.
Truus van ganser harte bedankt voor je boeiende verhalen over onze historie en wat er allemaal in het archief te vinden is!

Staand drinken

Het is warm, de keel droog, de terrasstoelen bezet. Dan drink je staand. Regeltjes verbieden dat. Handhaven of versoepelen? Een pilot moet het antwoord geven. De uitkomst is niet helder. Dus wordt de pilot verlengd en uitgebreid. Onze burgemeester nam daartoe een besluit dat kool en geit wil sparen.
De verlengde pilot loopt van 14 juni tot en met 12 november. Bij de evaluatie wordt het aantal klachten van burgers meegenomen (wij vertrouwen erop dat ook de aard van de ingediende klachten wordt meegewogen). Het is dus van belang wat u opmerkt te melden via de bekende kanalen.

De Triceratops

komt op 17 juni per vrachtauto vanuit Naturalis naar Maastricht.

Deze gehoornde dino leefde 67 miljoen jaren geleden in Amerika. Hij heet Triceratops omdat hij drie hoorns had. Twee grote achter de ogen en een kleine op de neus. Verder had hij een grote beenderkraag. De Triceratops was een planteneter. Paleontologen denken dat hij voor de allergevaarlijkste dino, de Tyrannosaurus Rex, een lekker hapje was.
Botten zijn door Nederlandse wetenschappers opgegraven en samen met resten van soortgenoten en wat namaak samengesteld tot een mooi geraamte.
Vanaf 19 juni wordt de Triceratops u getoond in de hal van de bibliotheek op Ceramique.
Hij blijft tot 4 augustus om dan terug keren naar de rest van zijn familie in Naturalis.

Oplichten per telefoon

Ook onze buurt weet het oplichtersgilde te vinden. Een onzer kwartiergenoten werd onlangs via de telefoon lichter gemaakt. Onze wijkagent Patrick Spronken troost en adviseert altijd aangifte te doen, uw bank(en) te bellen en daardoor gegeven aanwijzingen te volgen. Deel uw slechte ervaringen met de buren. Daarmee voorkomt u nieuwe slachtoffers.

Leefbaar

Wij leven, wonen, werken, ontspannen en leren in een fraaie buurt.
Is die altijd voor iedereen leefbaar? Hoe verhouden feesten en slapen zich? Wandelen, fietsen en parkeren? Kopen en kijken? Zien en gezien worden? Activiteiten en flora en fauna?
Daar wordt verschillend over gedacht door onze leden. En door leden onder wisselende omstandigheden.
Hoe vinden wij balans? Daarop zoeken leden en bestuur een antwoord tijdens de jubileumviering op 17 november. Noteer die datum. Informatie volgt.
Bent u nog geen lid en praat u graag mee? Word dan lid!

Donateurs

U houdt graag contact met het Jekerkwartier en leest deze nieuwsbrief.
U kunt gratis blijven lezen of lid worden van onze vereniging.
U kunt geen lid worden omdat u niet woont in het Jekerkwartier? Dan steunt u ons werk door donateur te worden. Uw donatie maakt u over naar NL73ABNA0108424391 tnv: Bewonersvereniging Jekerkwartier onder vermelding van ‘donatie 2024’.

Klassiek

Op zondag 9 juni was Jekerklassiek een klassiek zonnig succes op maar liefst 8 locaties in onze buurt.

Houten Jekerbrug kaduuk

Wie fiets, bromt of legaal wandelt over de brug tussen Maas en Vief Köp is het niet ontgaan: er vallen gaten.

Voor de gemeente reden op 7 juni de Maaszijde te stutten. Op 10 juni volgt stutten van de andere zijde.

Daarna worden rotte delen vervangen. Oversteken blijft meestal zonder omwandelen mogelijk.

Agenda

 • 16 juni: Jekerjazz
 • 20 juni: Wandeling over de Pietersberg met gids Gerard Majoor (auteur/redacteur van Natuurlijk Maastricht)
 • 12 juli: Onder leiding van Servé Minis wandelen we langs de loop van de Jeker.
  NB: deze wandeling is volgetekend. Wel kunt u zich nog melden (info@bewonersjekerkwartier.nl). Bij voldoende belangstelling wordt een tweede wandeling georganiseerd.
 • Zondag 17 november: viering 10-jarig jubileum BJK

Nieuwsbrief 2024 nr 10

Kunst in provinciehuis

Het bezoek aan de kunstwerken in het provinciehuis op 29 mei was een nieuw hoogtepunt in onze uitstapjesagenda. Deelnemers genoten en organisator Marijke van Lierop geniet daar weer van.
Het was een buitengewoon leerzame en boeiende rondleiding. We weten nu waarom het provinciehuis op een eiland gebouwd is en hoe de provinciale staten functioneren. We hebben de kunst bewonderd en stilgestaan bij het verdrag van Maastricht.

Gezien de grote belangstelling zullen we volgend jaar wederom een excursie naar het provinciehuis opnemen.

Participatie

Dagelijks horen en lezen wij over zegeningen van en gedoe over wijzingen in onze omgeving. In een drukgebruikte stad ontstaat licht verschil van mening over de inrichting van wat wij zien, ruiken, voelen en horen. Ons polderlandschap biedt de oplossing: praten. In de omgevingswet heet dat participatie. Dat begrip geeft ieder de inhoud die past.
Als burgers zitten raadsleden met de handen in het haar. Om hen op weg te helpen schreef de Vereniging Nederlandse Gemeenten een toelichting op de omgevingswet. Een tekst die onze lezers leesbaar inzicht kan geven.

Boven de ondergrondse Jeker

Op 12 juli wandelt Servé Minis met maximaal 15 belangstellenden langs en over de overkluisde loop van de Jeker. Ook aan de hand van foto’s vertelt hij over tal van bijzonderheden.

 • Verzamelen vanaf 10:15 uur bij het beeld van Olterdissen op de Grote Looiersstraat
 • 12:30 uur: koffie met vlaai bij Lure
 • Kosten: € 12,50 voor leden (niet-leden 15,-) inclusief koffie en iets lekkers
 • Aanmelden: via info@bewonersjekerkwartier.nl
 • Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘Jekerwandeling’

MAA

Vliegen geeft ruimte. En onrust voor wie wil uitslapen of in de tuin wil lezen.
Na jaren vol vracht- en passagiersvluchten genieten wij in het Jekerkwartier van de relatieve rust die dalende omzet van MAA biedt.
Anderen worden onrustig van het gemeenschapsgeld dat naar ons vliegveld stroomt.

Leefbaar

Als vorsten leven wij in ons Jekerkwartier. Geen dag lijkt voorbij te gaan zonder dat we genieten van kleine en grotere zaken. Maakte u iets aardigs of hartverwarmends mee? Schrijf het ons om uw buurtgenoten in een volgende nieuwsbrief mee te laten genieten!

Leesbaar

Neemt u niet graag een boek mee om op een bankje in het park te lezen? Er zijn buurtbewoners die door een raam aan de straatzijde poëzie aanbieden. Lezen kost niets en geeft in het voorbijgaan veel genoegen.

Parkeren: langer kan maar wordt duur

Woners, gasten, ontvangers, winkelaars en autobezitters maak je zelden tegelijk gelukkig. Het nieuwe parkeerbeleid van Maastricht lijkt plezier en ongemak van vierwielers wat eerlijker te verdelen. Op weg naar een autoluwe stad?

Natuurgluren

Wij gluren met genoegen naar de natuur in en rond Tapijn. Gestuurd door de vrijwilligers van Natuurgluren. Van deze groep was Rob Jansen lang de hoofdcoördinator. Hij is ons ontvallen. Met de groep vrijwilligers missen wij Rob. De bewonersvereniging hoopt dat Natuurgluren een vervanger vindt. Iets voor u?

Waalse Kerk

In het voorbijgaan ziet u dat aan de Waalse Kerk wordt gewerkt. Bekruipt ook u de lust om binnen te wandelen om te kijken hoe het er voor staat? Dat kan natuurlijk niet. Een fraai alternatief is het volgen van de blog over de renovatie.

Jekermuziek

Op zondag 9 juni genieten wij van Jekerklassiek. Op 16 juni van Jekerjazz.

Gestremde waterafvoer of zoek zwerfvuil

Wij stimuleren wat opvalt bij de gemeente te melden. Een loszittende tegel wordt snel vastgezet. Oplossen van andere knelpunten gaat wel stroever. Zo werd een melding over een verstopte kolk gelezen als een melding van zwerfafval. Dat werd door toegesnelde ruimers niet gevonden waarop de melding als afgehandeld werd geboekt. Dat maakt dromen over persoonlijk contact met gemeentelijke diensten levend.

Parkeerpylon

Soms is het nodig een parkeerplek te claimen om bijvoorbeeld een bejaarde relatie te kunnen ontvangen. Wij zagen niet eerder een paal geclaimd. Om de fiets aan vast te maken?

Agenda

Nieuwsbrief 2024 nr 9

Wandelen door archieven

Op 13 juni ontvangt Truus Wanrooij-Roks liefhebbers van architectuur, geschiedenis en archieven in het Regionaal Historisch Centrum Limburg.
Dit centrum is op eigen gelegenheid te bezoeken, bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar eigen familie. De rondleiding van Truus biedt een hernieuwde kennismaking of veel nieuws over de functie van deze markante combinatie van een oude kerk met klooster en moderne kelders onder de boorden van onze Jeker.
Datum en tijd: donderdag 13 juni van 13:30-16:00 uur.
Verzamelen: Sint Pieterstraat 7 om 13:15 uur.
Na afloop gezamenlijk koffie met iets erbij in de directe omgeving in de Sint Pieterstraat
Kosten: € 7,50,- inclusief koffie en iets lekkers / voor niet-leden € 10,-
Aanmelden: via info@bewonersjekerkwartier.nl
Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘Archief’

Bebording vergunning parkeren

Regelmatig laten onze leden weten dat ze de bebording inzake het vergunningparkeren onvoldoende vinden. Wij hebben hierover contact gehad met de gemeente. Dit is hun reactie:
Verkeersborden zijn vastgelegd in het RVV 1990. De wijze van plaatsing (hoogtes etc.) is vastgelegd in de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens. Dit zijn regels en voorschriften waar niet van afgeweken kan worden. Borden, binnen de bebouwde kom, moeten altijd op 2,20 meter hoogte opgehangen worden. Dit heeft te maken met veiligheid, maar ook met zichtbaarheid en het doel waarvoor ze worden opgehangen. Het verduidelijken van verkeersborden middels onderborden is conform regelgeving wel mogelijk. In de parkeerrichtlijn (van de gemeente) is de keuze gemaakt om in het centrum extra onderborden te gebruiken. Hier wordt middels een Engelstalige tekst een verduidelijking van het verkeersbord (E9 – vergunninghouderparkeren) gegeven. Als er het vermoeden van foutparkeren is, kan hiervan melding worden gemaakt bij de gemeente. Team Handhaven Openbare Ruimte neemt uw melding dan in behandeling. Melden kan via het algemene nummer 14-043.
Wij vermoeden dat onze bewoners niet helemaal tevreden zijn met dit antwoord omdat dit hun onvrede over het onterechte gebruik van vergunningparkeren niet wegneemt.
We adviseren vermoeden van foutparkeren te melden via het algemene nummer 14-043, de MijnGemeente-APP (op te halen bij App Store (iPhone of iPad) of Play Store (Android)), de daarvoor ingerichte website of door een mail te sturen aan post@maastricht.nl
Wellicht dat het verkeerd gebruik dan gaat afnemen.

Kunst over de Maas

Onze leden wonen en treffen elkaar aan de linkeroever van de Maas aan beide boorden van de Jeker. De mooie ervaring met Tom Cremers verleidde ons ons door hem in Museum Valkenburg rond te laten leiden. Op woensdag 15 mei vertelde Tom over zijn collectie Limburgse kunst. Hij gaf inzicht in werken en leven van de makers van zijn verzameling.
Onze voorzitter Marijke kon er niet bij zijn. Dat gaf deelnemers de gelegenheid onder elkaar hun vreugde uit te spreken over de door haar georganiseerde leerzame en altijd gezellige excursies.

Natuurwandeling over de Sint-Pietersberg
Mededeling van de Stichting Kiwanuko

De Sint-Pietersberg is de prettige en prachtige natuurvriend en buur van het Jekerkwartier. Maar kennen we onze buren al goed genoeg?
Op donderdag 20 juni zal Gerard Majoor een natuurwandeling over de Sint-Pietersberg leiden. Er zal aandacht worden besteed aan ‘al wat leeft en bloeit’ dat we onderweg tegenkomen.
Het is de bedoeling om via de trap in de Luikerweg tot in de ENCI-groeve af te dalen en die later ook weer te beklimmen. U moet dus goed ter been zijn. Het advies is om stevige wandelschoenen aan te trekken.
Gerard Majoor is bioloog en auteur van de hoofdstukken over de Sint-Pietersberg en de ENCI-groeve in het boek ‘Natuurlijk Maastricht’, een uitgave van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.
Evenals onze leden René Verspeek en Pauline Vluggen is hij ook bestuurslid van de Stichting Kiwanuka. Deze stichting ondersteunt al meer dan 20 jaar een basisschool in Oeganda en ze maakt het mogelijk om talentvolle meisjes uit arme gezinnen te laten studeren, via een middelbare schoolopleiding naar een beroepsopleiding of universiteit.
De wandeling is om die reden niet gratis: voor dat goede doel (en voor de koffie of thee en vlaai bij de start) wordt een bijdrage van ten minste € 20,- per deelnemer gevraagd.
De wandeling start op 20 juni om 10.30 uur met koffie / thee en vlaai bij Monte Nova (Luikerweg 78).
Denkt u bij het parkeren van uw auto daar aan het verschuldigde parkeergeld.
Het streven is om uiterlijk om 13.30 uur op de parkeerplaats terug te zijn.
De wandeling gaat onder elke weersomstandigheid door.
U kunt zich aanmelden bij gmajoor87@gmail.com.

Digitaliseren van het parkeerproduct

Op diverse bijeenkomsten is er gesproken over de zichtbaarheid van het parkeervergunninghouderschap. De oude kaart of een nieuwe stikker zouden laten zien dat enige auto vergund parkeert en dat niet-vergunde kentekens elders horen. Dit idee is besproken binnen het team Mobiliteit. Wij kregen hierop onderstaand antwoord:
Het idee van de stickers is binnen het parkeerbeleid overleg besproken. Het past niet binnen het proces dat is ingezet van het “digitaliseren van het parkeerproduct”. De gemeente wil dit soort zaken bewust duurzamer inrichten en kiest daarom voor zo weinig mogelijk papier/stickers achter de voorruit. Als de bewoners dit als een eigen initiatief willen oppakken, dan mag dat uiteraard. Vanuit de gemeente wordt dit niet actief gefaciliteerd.
Het komt er dus op neer dat als bewoners zelf iets maken en dat achter hun voorruit plaatsen, dit gewoon kan. Wie bedenkt iets creatiefs voor zichzelf en buurtgenoten?

Tuin en Pieter – buurtkoffie

Op dinsdagochtend spreken buurtbewoners elkaar op dinsdagochtend bij een kop koffie. In de winter is Maarten van de Pieter onze gastheer. Nu het weer weer mooi is treffen wij elkaar vanaf 11 uur in de tuin achter de groene poort in het Lang Grachtje.

Terrasplezier

Op drie mei vroeg D66 36 passanten in de stemtent naar hun visie over de openstelling van terrassen. 27 stemmers willen graag tot in de nacht buiten vertieren. Anderen vrezen voor hun nachtrust bij late openstelling.

Boekpresentatie

Ons Jekerkwartier heeft niet enkel heden en toekomst, maar ook een verleden. Die wordt in taal en beeld beschreven in het boek Van Alde Lenculenpoort naar Nekum. Dat wordt op 2 juni om 14:30 gepresenteerd in de toneelacademie (Lenculenstraat 33).

Groen lintje

Onze vereniging nomineerde Paul Rutten voor het groene lintje. Paul nam onlangs afscheid als voorzitter van Milieudefensie. Eerder zette hij zich via Klaor Loch in voor vrij ademen in Maastricht. Op 5 juni wordt het lintje uitgereikt. Aan wie is nog niet bekend. Laten we duimen voor onze genomineerde!

Agenda

 • 29 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis: u kunt zich nog aanmelden voor deze Gouvernementele kunst
 • 13 juni: Truus Wanrooij-Roks leidt een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • 20 juni: Wandeling over de Pietersberg met gids Gerard Majoor (auteur/redacteur van Natuurlijk Maastricht)
 • In juni maken wij onder leiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • Zondag 17 november: viering 10-jarig jubileum BJK

Nieuwsbrief 2024 nr 8

Fietsen in het park 

Omdat diverse leden last ervaren van de fietsers in het stadspark hebben we de gemeente hierop geattendeerd en verzocht om duidelijker aan te geven waar dat wel of niet geoorloofd is. Zie hier wat de gemeente aan BJK heeft laten weten:
Binnen het beschermd stadsgezicht werkt de gemeente niet met rode fietspaden. Daarnaast werken we als gemeente met gebodsborden in plaats van verbodsborden. Aan de randen van het stadspark worden binnenkort fietsparkeerplaatsen bijgeplaatst om fietsers de mogelijkheden te bieden, als ze in het park hebben afgesproken, de fiets aan de rand van het park te parkeren. Dit zal plaatsvinden rond april/mei dit jaar. Dit is ook afgestemd met het Buurtplatform.
Inmiddels zien we dat er fietsparkeerplaatsen bij de Kennedybrug (Sint Pieterskade) geplaatst zijn. De komende maand zullen er ook nog op andere locaties nieuwe fietsparkeerplaatsen komen. We houden u op de hoogte.

Wandelen door archieven

Op 5 of 13 juni ontvangt Truus Wanrooij-Roks liefhebbers van architectuur, geschiedenis en archieven in het Regionaal Historisch Centrum Limburg.
Dit centrum is op eigen gelegenheid te bezoeken, bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar eigen familie. De rondleiding van Truus biedt een hernieuwde kennismaking of veel nieuws over de functie van deze markante combinatie van een oude kerk met klooster en moderne kelders onder de boorden van onze Jeker.
Datum en tijd: woensdag 5 juni óf donderdag 13 juni van 13:30-16:00 uur
Verzamelen: Sint Pieterstraat 7 om 13:15
Na afloop gezamenlijk koffie met iets erbij in de directe omgeving in de Sint Pieterstraat
Kosten: € 7,50,- inclusief koffie en iets lekkers / voor niet-leden € 10,-
Aanmelden: via info@bewonersjekerkwartier.nl
Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘Archief’

Jos Pelzer neemt afscheid

Onze Wijkgebonden Medewerker Jos Pelzer nam per 1 mei afscheid om zijn carrière voort te zetten bij de Afdeling Handhaving. Jos dankt ons voor de prettige samenwerking. Wij wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan.

Hemels fietsen

Zijn fietsers op zoek naar de hemel of voetgangers het beu? Welke deugnieten maakten dit kunstwerk?

Gemeente en handhavers doen veel om overlast door eigenrichting en foutparkeren te voorkomen. Zo mogen sinds kort al een kwartier nadat een waarschuwend label is aangebracht fietsen worden afgevoerd (eerder was dat een uur). Alleen al op de dag van de arbeid laadden handhavers in deze straat 42 fietsen op een vrachtauto. Dat proces wordt voortgezet tot iedereen de regels kent en zich daar naar gedraagt.

Lachen of huilen

Wij en onze gasten waarderen waardering. En hebben af en toe een standje nodig. Die worden van gemeentewege gegeven door automaten waarvan er op de dag van de arbeid een werd opgehangen in een lantaarnpaal aan de Sint Pieterskade.

De monteur vertelde desgevraagd dat niet enkel snelheid wordt getoond naast lachebekje of huilebalk, maar ook allerlei wordt gemeten en doorgegeven aan metende instanties. Om kosten te besparen rouleren de installaties binnen de gemeentegrenzen.
Maken deze metingen handhaving binnen de 0-emissie-zone eenvoudiger?

Onze achtertuin

Als ons eigen kwartier benauwt kunnen wij een wandeling maken in onze achtertuin de Pietersberg. Waarschijnlijk op 19 of 20 juni kunnen belangstellenden daar vanaf 10:30 uur op een bijzondere wijze kennis mee maken. Nadere informatie volgt.

Blokkeren van straten tijdens brengen en ophalen kindertjes kinderdagopvang Grote Looiersstraat

Omwonenden merken regelmatig dat de doorgang in dit gebied geblokkeerd wordt door geparkeerde auto’s van ouders die hun kindertjes wegbrengen of ophalen. Wij hebben de gemeente verzocht om een ‘laad- en losplaats’ op het De Bosquetplein. Daar is al een locatie speciaal voor laden en lossen. Dat lijkt ons een goede locatie om dit uit te breiden met een gelegenheid speciaal voor ouders die hun auto even moeten parkeren om de kinderen te brengen en op te halen. Doorgaans kost dit al gauw een kwartier. Hier staan ze niemand in de weg. Dus dat leek ons een geschikte locatie. Dit is het antwoord van de gemeente: 
De verkeersveilige schoolomgeving is opgenomen in het coalitieakkoord van de gemeente Maastricht. Om uitvoering te geven aan deze ambitie, wordt een plan van aanpak veilige schoolomgevingen in Maastricht opgesteld. Belangrijk onderdeel van dit Plan van Aanpak is het uitvoeren van een inventarisatie, waardoor onveilige/risicovolle locaties beter in beeld worden gebracht. Tevens wordt hierin een voorstel gedaan over de te treffen maatregel (infrastructureel, gedrag/educatie, handhaving) en we een prioritering voor de uitvoering kunnen aanbrengen. Ook zal hierin de parkeerproblematiek op de Looierstraat tijdens het halen en brengen van de kinderopvang worden meegenomen.
We hebben geen zicht op de huidige stand van zaken m.b.t. deze verkeersveilige schoolomgeving in onze gemeente. Het lijkt ons wenselijk om hierover binnenkort nog eens navraag te doen. Zoals u van ons gewend bent, houden we u op de hoogte over de gang van zaken.

Pleinterras

Forum en Enfin kregen een vergunning voor de exploitatie van een pleinterras op de Pieterstraat. Hoewel het akoestisch rapport exploitatie enkel overdag (tot 19:00) mogelijk acht, kunnen omwonenden leven met een sluitingstijd van 20:30. De vergunning echter verruimt de exploitatie op vrijdag, zaterdag en feestdagen tot 23:00 uur. Daartegen verzetten omwonenden zich. In overeenstemming met het eerder ingenomen standpunt hierin, steunt de bewonersvereniging verdere acties van omwonenden.

Wanneer gaat handhaving zicht op het terras bieden?

Zero Emissie

Het besluit is genomen: ons centrum wordt emissieloos bevoorraad. De gemeente volgt landelijke beleid en voegt ten behoeve van marskramers een extra uitzondering toe. Wij kijken uit naar vrij ademen in 2025.

Omgevingsvisie

Topos organiseert op 15 mei lezingen met debat over de omgevingsvisie. Sprekers zijn Frans Bastiaens, wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur, Veerkrachtige wijken, ouderenbeleid, Gemeente Maastricht; Piet Joosten, directeur RO-groep, commercieel ontwikkelaar en Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg, sociale volkshuisvester.

Locatie en programma:

 • Stadhuis Maastricht op de Markt
 • 19.15 uur: inloop
 • 19.30 uur: start lezing/debat
 • 21.30 uur: afronding en drankje
 • 22.00 uur sluiting
 • Aanmelden via het formulier

Agenda

 • 15 mei: Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
 • 29 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis
 • 5 of 13 juni: Truus Wanrooij-Roks leidt een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • juni: Wandeling over de Pietersberg met gids Gerard Majoor (auteur/redacteur van Natuurlijk Maastricht)
 • In juni maken wij onder leiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • Zondag 17 november: viering 10-jarig jubileum BJK

Nieuwsbrief 2024 nr 7

Op stap met buurtgenoten

Leden en hun relaties genieten van de wandelingen die BJK organiseert. Op 15 mei gaan we wat verder weg om de kunstverzameling van Tom Cremers in Valkenburg te bekijken. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Fietsnieten

Op de Sint Pieterskade hinderen fietsen voetgangers. Daaraan kan een einde komen door de op 18 april opgeleverde stalling nabij de onderdoorgang naar Sint Pieter. Voorlichting, opvoeding en handhaving lijken nodig.

De “Bruisende” stad van D66. 

D66 wil Maastricht nog levendiger maken door onder meer terrassen tot in de nacht open te houden. Meer “Bruisende levendigheid” in de stad acht men belangrijker dan aanpassing aan de omgeving zoals de “Leefomgeving” van omwonenden. Die zouden zich maar moeten aanpassen of beter thuis zijn in Sibbe, zo legt men op RTV Maastricht uit.
De hierover ingebrachte motie werd na  uitgebreide discussie in de gemeenteraad geen succes: D66 trok de motie in. Afwijzing van akoestische rapporten en aangepaste sluitingstijden lijken daarmee voorlopig van de baan.
De partij van het redelijk alternatief wil nu in haar “stemtent” die discussie voortzetten aan de hand van de stelling “Terrassen openen tot minimaal 23.00 uur”
U bent op 4 mei tussen 12.00 en 16.00 van harte welkom op Plein 1992 in de tent van D66.

UM-wandeling

Op 18 april wandelde René Verspeek met belangstellenden door en langs UM-gebouwen. Mooi nader te zien hoe de Universiteit oude gebouwen nieuw leven geeft. Veel gebouwen hebben een binnentuin. Heerlijk om buiten rookvrij een boek te lezen.
De wandeling werd gezellig afgesloten met koffie en vlaai in de serre van het C-gebouw op het Tapijn-terrein.

Week in Week uit

U hebt zin in verzet en weet niet waar te zoeken? Vroeger ging u naar de kroeg om Week in Week uit te consulteren. Nu moet u tientallen media raadplegen.
De wekelijkse papieren uitgave komt terug als u dat wilt. Teken de petitie!

Mobiliteit

PARKEREN EN STUDENTEN – HOEVEELHEID VERGUNNINGEN
Tijdens onze ALV werd meermaals gesproken over de vele studenten die zouden parkeren op vergunninghouders plaatsen in het JK. Vooral in de Grote en Kleine Looiersstraat, de Nieuwenhofstraat en de Zwingelput parkeren veel auto’s met buitenlandse kentekens. Bewoners vermoeden dat dit buitenlandse studenten zijn met een vergunning en spraken daar hun verbazing over uit. Hoe kan dat?
We hebben navraag gedaan bij de afdeling mobiliteit van de gemeente. Dit is hun reactie:
Wij kunnen niet nagaan hoeveel studenten een parkeervergunning hebben in de Grote Looiersstraat. Een student die hier ingeschreven staat is een bewoner. Wij maken bij verlenen van een bewonersvergunning geen onderscheid in.
In de Grote Looiersgracht zijn nogal wat panden die opgesplitst zijn in kleinere wooneenheden. Als dat zelfstandige wooneenheden betreft dan hebben bewoners van die zelfstandige wooneenheden hetzelfde recht als andere bewoners om een parkeervergunning aan te vragen. Anders ligt dat bij panden die ‘verkamerd’ zijn. Dat zijn geen zelfstandige eenheden. Kamerbewoners kunnen geen parkeervergunning aanvragen.
Als er het vermoeden van foutparkeren is, kan hiervan melding worden gemaakt bij de gemeente. Team Handhaven Openbare Ruimte neemt uw melding dan in behandeling. Melden kan:

Vief Köp

Voor de tweede maal nodigde de bouwcombinatie die de Vief Köp prachtig restaureert belangstellenden uit de werkzaamheden te inspecteren. Buurtgenoten en andere belangstellenden genoten van het inzicht dat -anders dan bij langs de hekken lopen- in het binnenste van de oude vestingwerken wordt geboden.
Voor wie het miste: nieuwe kansen worden aangekondigd op de website van restauratie-limburg.nl

Oorlog

Pater Vink kwam om in een tijd van oorlog en verraad. Zijn hoofd werd op de Vief Köp geplaatst, gericht naar de vijand.


Die tijd ligt ver achter ons, maar niet eens zo ver van ons thuis wordt weer gestreden met een astronomische aantal (burger)slachtoffers tot gevolg.
Laat de omvangrijke restauratie van onze oude oorlogsinvesteringen meer worden dan een toeristische attractie en vooral ook een plaats worden om daar bij stil te staan en om aandacht te vragen. Zoals ook het vlakbij gelegen Belgische monument daarvoor een voorbeeld is. Aandacht als oproep om ons gezamenlijk tegen dat dramatische geweld in de wereld te verzetten. Wij stellen voor daarvoor van de Vief Kóp een bezinnnigsmonument te maken en het gemeentebestuur daartoe op te roepen.

Agenda

 • 15 mei: Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
 • 29 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis
 • In juni maken wij onder leiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.

Nieuwsbrief 2024 nr 6

Openbaar vervoer

Het overleg van centrumbuurten denkt ook na over verbetering van het openbaar vervoer. Marco Maessen tekende de centrumlijn die het weer mogelijk maakt om van en naar onze buurt te reizen.

Duurzaam wrak

Als lezer van deze nieuwsbrief bezit u geen wrakken. Mogelijk valt uw oog op een fietswrak van uw buren. Wijs hen op de mogelijkheid een nieuw leven te geven door broodnodige ruimte voor bruikbare fietsen te creëren.

Park(eren)

Naar aanleiding van opmerkingen van onze leden tijdens de Algemene Ledenvergadering stelde de Bewonersvereniging de gemeente vragen over het beleid inzake parkeren rond het park. Het antwoord:
Het goedkope tarief op de Prins Bisschopsingel en de Sint Hubertuslaan wordt binnenkort gelijkgetrokken met het hoge tarief van het centrum. In de andere straten geldt dit hoge tarief al. Verwacht wordt dat langparkeerders zich hierdoor eerder naar de omliggende parkeerterreinen en –garages zullen verplaatsen. De tarieven voor straatparkeren liggen dan immers hoger dan die van de parkeerterreinen en-garages. In het deel van het Jekerkwartier tussen Maas, Prins Bisschopsingel, St Hubertuslaan en de Jeker is naar aanleiding van gesprekken met bewoners en bedrijven in 2019 besloten geen parkeerduurbeperking te hanteren. Dit was op uitdrukkelijke wens van de ondernemers. Indien de situatie inmiddels dermate gewijzigd is t.o.v. 2019, zal hierover ook met de ondernemers gesproken moeten worden. Vooralsnog wachten we eerst het resultaat af van de verhoging van het parkeertarief.

Slevrouwe

In de middag van 5 april liet Tom Cremers ons -opnieuw- kennismaken met Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Op het voorplein vroeg hij ons waar de kerk aan doet denken. “Een vesting” bevestigden de aanwezigen. Waarschijnlijk de enige in Nederland, waar in België en Frankrijk de ‘Eglise fortifiée’ meer voorkomt. Die bouwwijze was nodig omdat de kerk lang voor de omwalling werd gebouwd.
Romaans, wisten de oudere toehoorders. Tom treurde daarbij over de gebrekkige kennisoverdracht naar onze kleinkinderen.
Binnen zagen wij eerst niets (de duisternis is goed voor de devotie). Eenmaal aan het lage lichtniveau gewend aanschouwden wij uit verschillende hoeken Slevruiwke. Tom gaf uitleg bij beelden (Van Steffenswert), glas-in-lood (van onze buurtgenoot Frans Slijpen), kandelabers (Maastrichts zilver) en muurschilderingen. Via de in de crypte herbegraven Elisabeth Strouven en de pandtuin sloten wij ons bezoek af in de zojuist heropende schatkamer.
Die ruimte werd kleiner omdat een deel commercieel is verhuurd. Alle textiel, reliekhouders, kronen voor Onze Lieve Vrouw en andere zaken zijn prachtig uitgesteld. Een bezoek meer dan waard!
Namens alle deelnemers bedankte onze voorzitter Marijke van Lierop Tom Cremers bij de koffie in Charlemagne voor zijn deskundige en passievolle verhaal. Wij kijken uit naar een bezoek van Tom’s collecties in Valkenburg

(met dank aan Corrie Lubbers en Jasper Schöpping)

Limburgse kunst in Valkenburg

Tom Cremers weet veel over kerkelijke historie, bouwkunst en kunst. Daarnaast verzamelt hij met passie Limburgse beeldende kunst uit de periode 1910-1975.
Museum Valkenburg stelt die tentoon. Op 15 mei leidt Tom belangstellenden langs zijn collectie.
Datum en tijd: 15 mei 14:00-17:30
Verzamelen: 13:30 Bushalte Wilhelminasingel (Arriva lijn 4) / 14:00 Grotestraat Centrum 31, 6301 CW Valkenburg
Kosten: € 7,50,- inclusief koffie en iets lekkers / voor niet-leden € 10,- / museum en vervoer voor eigen rekening. 
Aanmelden: via info@bewonersjekerkwartier.nl
Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘museum Valkenburg’

De nieuwe Omgevingsvisie 2040

De gemeentelijke opstart naar een nieuwe Maastrichtse Omgevingsvisie 2040 en de diverse inspraak avonden zullen niet aan u voorbijgegaan zijn. Het gaat om de keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van onze stad de komende 20 jaar. De ingebrachte participatie reacties zijn nu voorgelegd aan de raadscommissie fysiek domein (vergadering 2 april jl). Waaronder ook de door onze werkgroep Omgevingsplan voorbereide BJK reactie.
De raadscommissie heeft over de verdere verwerking (nog) geen standpunt ingenomen. Discussiepunt op 2 april was hoe om te gaan met de voorstellen van het zogenaamde “burgerberaad” (die meebeslissen), verdergaand dan bij de overige participatie reacties (het mee praten). Daarover wordt nog overleg gevoerd. Qua voortgang stelt het college een wat langere voorbereiding voor met alternatieven, digitale participatie dit jaar en vaststelling van de Omgevingsvisie in het tweede kwartaal 2025.
Daarna start de uitwerking van de Omgevingsvisie in een nieuw Omgevingsplan met de concrete invulling en regels voor de verdere gebiedsontwikkeling en beheer. Een plan dat tevens gericht is op vereenvoudiging en integratie van bestaande regelgeving. Dat plan zal dan de komende jaren stap voor stap de oude bestemmingsplan regelingen vervangen.
Wij houden u op de hoogte.

Foto’s uit de oude doos

Lezers reageren enthousiast op onze onze oproep foto’s van uw herinneringen in het Jekerkwartier te sturen. Oudere bewoners zullen die beelden herkennen. Voor wie hier korter woont of het geheugen uitwoont is het aardig uw foto’s van een korte toelichting (denk aan straatnaam en details over wat de foto laat zien). Inzenden via info@bewonersjekerkwartier.nl).

Pleinterras

Na zware afwegingen besloot de gemeente een pleinterras toe te staan op het plein tussen Stenenbrug en Pietersstraat. Overlast voor omwonenden zou beperkt blijven door doordeweeks om 20:30 te sluiten en in het weekend om 23:00. Luistert u mee als u iets drinkt?

Wat vindt BJK?

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij onze lezers over de brief die BJK aan het College van B&W stuurde. Daarin werd gepleit voor een andere omgang met evenementen in stadspark en Tapijn.
Een paar leden liet weten het standpunt van het bestuur van BJK niet te delen.
Bij een club van bijna 200 leden is dat niet opmerkelijk.
Wat te doen? Elke uiting op voorhand voorleggen aan alle leden?
Het bestuur beraadt zich. En is blij met elke reactie van de leden. Dank dus voor het commentaar!

Vief köp open

Op 20 april opent de bouwcombinatie Koninklijke Woudenberg en Laudy Bouw & Ontwikkeling voor de tweede keer de hekken om ons een meer nabije kijk te gunnen op de herbouw van wal en rondeel. Groepen van 25 personen zijn tussen 10:00 en 15:00 van harte welkom.

Blauw reigerpaar treurt?

Zag u dat de treurwilg tegenover de Prins Hessen Casselstraat werd omhekt? De gemeente licht toe dat een tak afscheurde en dat ook andere takken geruimd moeten worden. Dat kan niet zolang in de kruin zeven blauwe reigereieren worden uitgebroed en één reigerjong wordt (op)gevoed.

Reigernesten in treurbeuk stadspark maart 2024

Agenda

 • 18 april wandeling langs en door UM-gebouwen.
 • 20 april: rondleiding wal en vief köp
 • 15 mei: Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout
 • 29 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis
 • In juni maken wij onder leiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.

Nieuwsbrief 2024 nr 5

Gouvernementele kunst

Onze provincie verzamelt kunst voor eigen burelen. Onze vereniging organiseert een rondleiding.
Datum en tijd: 29 mei 14:00-15:30 uur
Aantal personen: maximaal 25
Verzamelen: Limburglaan 10, 6229 GA, Maastricht
Kosten: € 3,- inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 5,-). 
Aanmelden: via info@bewonersjekerkwartier.nl
Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘rondleiding provinciehuis’

Jeugdlintje

De gemeente bericht ons:
Ken je een held van 6 t/m 18 jaar die iets extra’s doet voor anderen? Of die iets bijzonders heeft gepresteerd? Dat verdient een jeugdlintje van de gemeente Maastricht! Nomineer jouw held vóór 6 mei 2024. Meer info: www.thuisinmaastricht.nl/jeugdlintje en https://youtu.be/tB7eyri4J6U

Parkeren bij de Jeker

Mede naar aanleiding van de klachten over het parkeren in het Jekerkwartier verzocht BJK de gemeente om het lang-parkeren (dagparkeren Sint Hubertuslaan & 4 uur parkeren straten rondom het stadspark) om te zetten naar kort-parkeren (2 uur) zoals in de rest van het centrum gangbaar is. Ook het goedkope tarief willen wij graag omgezet hebben in het normaal gangbare parkeertarief in het centrum. 
Zoals bekend is zeker sinds de in gebruik name van Tapijn door de universiteit deze buurt verworden tot een groot openbaar parkeerterrein. Dit leidt tot ongewenste overlast wegens het vele zoekverkeer en vervuilt de lucht onnodig. 

KPN-gebouw: Sleuf vol spanning voor nieuwe woningen in oude centrale

Bob Bergmans van Wooz bericht ons als volgt:
Vanaf maandag 25 maart a.s. zal er gestart worden met het aanleggen van de elektriciteitsaansluitingen voor de nieuwe woningen in het voormalige KPN-complex. Maandag 25 maart zal onze aannemer starten met graafwerkzaamheden aan de voorzijde van het pand, tussen de hoofdingang van het pand en de in de Achter de Oude Minderbroeders aanwezige trafo zal een sleuf gegraven worden en kabels aangelegd. Verder zullen er in het pand door verschillende (onder)aannemers werkzaamheden worden uitgevoerd.

Jubelfoto’s

Dit najaar vieren wij ons 10-jarig bestaan. Zou het niet aardig zijn bij die gelegenheid beelden van de rijke historie van onze leden in het Jekerkwartier te laten zien?
Niet lang geleden stuurde Ineke Kleijn de prachtige foto van Patisserie Saint Pierre.

Hebt ook u beelden waar u persoonlijke herinneringen aan verbindt? Stuur die naar info@bewonersjekerkwartier.nl.
U kunt via hetzelfde mailadres laten weten dat u mee wil werken om van alle foto’s een presentatie te maken.

Evenementen passend?

Wie geniet niet van evenementen? Wie er last van heeft! Mede namens flora, fauna en genieters daarvan stelde uw bewonersvereniging het College van Burgemeester en Wethouders op de hoogte van onze bedenkingen bij het ook dit jaar te organiseren motor-event in Tapijn en het voedselvrachtwagenfestival in het stadspark.

Fietsen en universiteit(sbibliotheek)

De universiteit realiseerde achter het gebouw aan de Zwingelput 4 100 extra parkeerplaatsen en stelde fietscoaches aan. Helpt dat?

Gemeente noch universiteit kunnen of willen iets. Het bestuur van de bewonersvereniging blijft de universiteit stimuleren studenten óók tot nette parkeerders op te leiden.

Fietsen hoek Sint Pieterskade – Prins Bisschopsingel

Ook buiten de nabijheid van universitaire gebouwen geven geparkeerde fietsen overlast. Op een van die plaatsen realiseert de gemeente ten koste van een autoparkeervak binnenkort fietsparkeervoorzieningen:

Mooi dat er ruimte op de stoep komt om ongehinderd te wandelen!

Agenda

 • 5 april bezoek Onze Lieve Vrouwe Basiliek.
 • 18 april wandeling langs en door UM-gebouwen.
 • 29 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.

Nieuwsbrief 2024 nr 4

Rondleiding Onze Lieve Vrouwekerk

Op 5 april leidt Tom Cremers belangstellenden rond in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouwe ten Hemelopneming.
Onze Slevrouwe kent een rijke historie, is een gebouw met interessante bijzonderheden en bezit tal van kunstschatten. De moeite waard om nader of opnieuw kennis mee te maken.
Tijd: 14:00 – 15:30
Kosten: € 20 voor leden (€25 anderen) inclusief koffie en vlaai in de buurt van de basilliek na afloop
Inschrijven: vóór dinsdag 2 april via mail aan info@bewonersjekerkwartier.nl
Wie op 5 april niet in de gelegenheid is deel te nemen kan zichzelf virtueel 360 graden rondleiden.

9 maart: lente!

Wandeling langs en door gebouwen van de universiteit

U woont aan de Jeker. En kent dus buurt, buren en bouwwerken. U loopt regelmatig langs gebouwen van de Universiteit. Soms is de drang hoog om daarin een toilet te bezoeken. Vertwijfeld vraagt u zich af of dat kan. U ruikt een maaltijd en zou graag met jonge buitenlanders een hapje eten. Is er een mensa? Mag ik daar aanschuiven? Kan ik de koffieautomaten gebruiken? Wie kan gebruik maken van de parkeergelegenheden? Hoe oud is de universiteit? Sommige gebouwen met UM-logo lijken veel ouder. Wat is de geschiedenis van die gebouwen? Wat gebeurt in de verschillende panden?
René Verspeek gaf op 5 april van verleden jaar antwoorden tijdens een wandeling.
Wie toen niet deel kon nemen of de wandeling nogmaals wil maken leidt René Verspeek op 18 april van dit jaar rond langs en door de gebouwen waar hij lang werkzaam was. Na afloop praten wij na bij de serre aan de achterkant van het hoofdgebouw op het Tapijnterrein. 
Verzamelen: bij het beeld van Sjeng Tans achter de poort van Tongersestraat 53
Aanvang wandeling: 13:30
Kosten: € 7,50 inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 10,-). 
Aanmelden: vóór dinsdag 16 april via info@bewonersjekerkwartier.nl.
Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘wandeling UM’.

Burger en gemeente

Wie is de gemeente machtig? In de eerste editie van Monumentaal van 2024 concludeert Peter Koppen in zijn column:
een gemeente heeft niets te vrezen van belanghebbenden als zij zich houdt aan wettelijke regels, goed naar haar (eigen) adviseurs luistert, haar verweer ‘netjes’ heeft opgeschreven, en er geen externe contra expertises zijn. Wie weet brengt de nieuwe Omgevingswet en de daaruit volgende nieuwe jurisprudentie hierin verandering?
Herkennen wij ons in die vraag?

Algemene Ledenvergadering

Liefs 55 van onze leden namen deel aan de jaarlijkse ALV die dit jaar op 26 februari plaatsvond. Leden ontvangen daarvan een verslag.
Naast de gebruikelijke onderwerpen (jaarverslag, financieel beleid) werd verkeer in onze buurt besproken. De vereniging vraagt aandacht voor parkeren en parkeervergunningen, fietsgedrag en verstoppingen bij ophalen van kinderen.

Schone lucht

Op 15 december werd de tentoonstelling Schone lucht? Akkoord? geopend in Centre Ceramique. Milieudefensie was er gemondkapt bij. De tentoonstelling is bekijken waard en nog tot 7 april te bezoeken.

Fraaie kunst langs vuile lucht?

Wij allen investeerden in nieuw asfalt om op MAA te landen en weer op te stijgen. Tijdens de werkzaamheden was de luchthaven gesloten. Weer open viel de omzet tegen. Politici zijn kritisch. Wie last had van vliegbewegingen opgelucht.
TEFAF geeft een boost aan aan vliegen op MAA: 200 privéjets brengen gasten die Maastricht niet graag mist. Weten zij in welke mist zij ons achterlaten? Er zijn mensen die daarop wijzen.

Panorama Zuid-Limburg

Als Maastricht zoekt Zuid-Limburg oplossingen voor wonen, energie, economie en milieu. In opdracht van de provincie schetste bureau Posad Maxwan drie perspectieven (download). Op 11 maart vond hierover een debat plaats in de Jan van Eyck Academie.

Natuurhistorisch Museum

Historie wil vooruit. Het Natuurhistorisch Museum maakt plannen om de parel in onze buurt nieuwe glans te geven. Zie voor meer informatie de toelichting die op de site van NHM wordt gegeven.

Maastricht vergroent

Eerder las u dat geld voor vermindering van luchtvervuiling werd bestemd voor vermeerdering van groen. De gemeente begint met uitgeven, zo lezen wij in de Limburger en zien wij in andere wijken.
Dat bomen auto’s bevlekken en met hun bladeren goten verstoppen weten we. Dat groen ook het Gesamtkunstwerk van architectuur een stedenbouw overweldigt leert Louis Royen ons kijkend naar het Old Hickoryplein.
Zijn aan de boorden van de Jeker ook plekken waar kunst, groen en milieu op gespannen voet samenleven?

Agenda

 • 5 april bezoek Onze Lieve Vrouwe Basiliek.
 • 18 april wandeling langs en door UM-gebouwen.
 • 15 mei: rondleiding kunstwerken provinciehuis (nadere gegevens volgen)
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.

Nieuwsbrief 2024 nr 3

Handhaving: gesprek centrumbuurten met burgemeester Hillenaar

Op 13 maart spreken de centrumbuurten onze burgemeester. Onze vereniging wordt vertegenwoordigd door penningmeester en voorzitter. Het gesprek zal met name gaan over de uitdagingen rond de handhaving.

Fietsoverlast

Bewoners van de Kapoenstraat trokken aan de bel. Met succes: op 23 februari werden in drie ladingen fietsen afgevoerd:

Maastricht Antiquarian Book & Print Fair – Herinnering

In maart 2024 wordt de 16e editie gehouden van de Maastricht Antiquarian Book & Print Fair.
Net als verleden jaar verzorgt BJK in samenwerking met de MABP-organisatie rondleidingen van 1,5 uur voor onze leden. 
Om u gericht te laten genieten van deze mooie beurs worden er rondleidingen verzorgd over de beursvloer. Een ervaren MABP-vrijwilliger neemt u mee langs de diverse stands en laat u genieten van de verhalen van de antiquaren. De standhouders geven u met plezier een inkijk in hun aanbod.

 • Er zijn nog enkele plaatsen vrij op: zaterdag 9 maart om 14 uur en op zondag 10 maart eveneens om 14 uur. 
 • Kosten: € 10 per persoon (incl. koffie en vlaai). 
 • Betaling door overmaken naar NL73 ABNA 0108 4243 91 t.n.v. Bewonersvereniging Jekerkwartier onder vermelding van MABP.
 • Per groep kunnen maximaal 6 personen deelnemen; garderobe verplicht.
 • Aanmelden graag vóór 1 maart per mail (info@bewonersjekerkwartier.nl).

Maarten en walmuur

Het werk aan de vijf koppen vordert nu snel. De aannemerscombinatie houdt ons daarvan via een website op de hoogte.
Bij de start van de werkzaamheden werd het fraaie gedicht van Maarten van den Berg weggenomen. Maarten laat ons weten dat hij is uitgenodigd om te bespreken hoe en waar dat gedicht vereeuwigd wordt. Heeft een verzoek van BJK daaraan bijgedragen?

Omgevingsvisie

BJK en de werkgroep omgevingsvisie stuurde het College van Burgemeester en Wethouders op 14 januari een bijdrage aan de Actualisering Omgevingsvisie 2040. Stapje voor stapje krijgt ook BJK een rol in de ontwikkeling van de omgeving van onze nazaten.

Afhandeling meldingen

De gemeente biedt de mogelijkheid eenvoudig te melden via de gemeenteapp. Handig en de melder is verzekerd van ontvangst, behandeling en terugkoppeling. Dat dat allemaal nog niet glad loopt verbaast niet als je bedenkt dat het gaat om meer dan 40.000 meldingen per jaar. 
Afsluiten van een zaak blijft vaak beperkt tot de mededeling dat de zaak is afgehandeld. Hoe? Dat blijft dan de vraag. Frusterend. Deze problematiek is bij de gemeente bekend. Er wordt binnen de gemeente continu aandacht gevraagd voor een correcte wijze van terugkoppeling laat Erwin Gerardu ons desgevraagd weten.

Algemene Ledenvergadering

Op 26 februari vergadert BJK-leden in Brasserie Tapijn. Secretarieel en financieel jaarverslag staan op de agenda evenals de decharge van het bestuur. De contouren van hetgeen rond ons 10-jarig jubileum wordt georganiseerd worden voorgesteld. Mocht u door ons bericht ook zin krijgen om deel te nemen aan dit soort bijeenkomsten? Dat kan door lid te worden. Meld u aan!

Openbare Basisschool Binnenstad

Hoe kunnen we onze kinderen veilig naar school brengen? Sommige ouders komen met de fiets, anderen te voet, en er zijn ook (helaas nog teveel ouders) die hun kinderen met de auto brengen. Al dit verkeer komt de veiligheid van de kinderen niet ten goede. Binnen de school wordt dit nu door sommige ouders opgepakt. Gekeken wordt hoe dit brengen en ophalen veiliger kan worden. Daarover is ook met ons gesproken.

Agenda

 • Op 5 april bezoeken wij de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Leden € 15; anderen € 20. Nadere gegevens volgen.
 • ALV maandagavond 26 februari 2024; leden hebben een uitnodiging ontvangen.
 • Bezoek met gids MABP, de antiquariaat boekenbeurs, 8-10 maart 2024; 
 • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
 • In april/mei 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Bezoek aan museum Valkenburg. Rondleiding en toelichting door Tom Cremers: exposities van de Maastrichtse School en Petrus Regout. Periode: 28/4-30/6/24. Datum wordt nog bekend gemaakt.