Nieuwsbrief 2023 nr 22

14-18
Bibliotheek en overlast
Wandelen langs beelden
Nieuwe rubriek: aardigheden
Werkgroepen
Schone lucht
Agenda

Heronthulling monument 14-18

Op 10 november van dit jaar werd het monument voor Fransen die vluchtten voor WO I opnieuw onthuld.
Over dit monument en de totstandkoming ervan biedt de website van Charles Vos informatie.
Bij de onthulling in 1926 bleek het beeld omkranst met een snoer jeneverflessen. Een verwijzing naar de drankzucht van onthuller prins hendrik?
Hendrik werd om bij te komen geleid naar de tegenover gelegen woning van Van Oppen. Na het verwijderen van de flessen kon de organisatie met een gerust hart de prinsgemaal terugroepen.
De pers zag alles en publiceerde niets zoals blijkt uit de krantenartikelen over de onthulling.
Ook op de film geen flessen. Wel zag uw secretaris zijn opa. Nooit eerder zag hij hem bewegend.

Herkent u ook familieleden, ambtsdragers of notabelen? Begeleidde Joseph Luns als vijftienjarig kind zijn vader Huib die het monument ontwierp? Wie ons de meeste namen geeft (opgeven via info@bewonersjekerkwartier.nl) ontvangt een aardig presentje.

Het monument raakte vervuild door de lucht die wij inademen. Mede op ons verzoek liet de gemeente het schoonmaken. Weer maagdelijk werd het een nieuwe onthulling waard:


In de middag van 10 november heette onze voorzitter Marijke van Lierop iedereen welkom op de goed bezochte en intieme bijeenkomst.

Peter Severijns omlijstte die fraai met zijn sax. Wethouder Frans Bastiaens dankte de bewonersvereniging voor dit initiatief. Hij vertelde over de geschiedenis van de Franse vluchtelingen en wat wij daar van leren. Wiel Heyenrath bracht de anekdote over de dranklust van ons koningshuis (zijn rede vindt u hier). Jet van Aalst van de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht bracht een mooi gedicht. De bijeenkomst werd afgesloten met muziek en een moment waarin aanwezigen stilstonden bij de vluchtelingen van toen en nu.

Wal

Het monument staat waar lang geleden de Sint Pieterspoort werd gesloopt. Wie vandaar over de nu denkbeeldige wal doorloopt in de richting van de Maas bereikt dra het rondeel Vijf Koppen dat nu wordt gesloopt. Anders dan de Sint Pieterpoort wordt dit stuk vesting na de instorting van een paar jaar geleden in oude luister hersteld. De Limburger schrijft daar op 11 november over. De werkzaamheden zijn in volle gang. In de gedempte vijver worden de weggenomen, gemerkte en schoongemaakte stenen opgeslagen om later tot de oude weergang te worden opgebouwd.

Fietsen, roken en boeken

Op 30 oktober sprak een delegatie van uw bestuur met Universiteitsbibliotheek en stadsdeelregisseur over boeken lenen en lezen zonder overlast. Wij stelden voor studenten hun fietsen te laten parkeren achter het eigen rookgordijn op Tapijn of op het parkeerterrein achter de kapel in de Nieuwenhofstraat. Voor bewoners is de maat van overlast vol. Zij wachten met smart op een oplossing.
Wij krijgen begrip en wachten op resultaat.

Beeldenwandeling

Er zijn nog enkele plaatsen voor onze beeldenwandeling op 8 december. We verzamelen vanaf 13:45 bij het Beeld van de Frans Vluchtelingen aan de Nieuwenhofstraat. De wandeling start om 14:00 uur. Na ongeveer 1,5 uur gebruiken we koffie en vlaai bij Lure.

Aardige verhalen uit de buurt

Het kan ook anders. Daar waar in een appartementencomplex zich veel expats tijdelijk vestigen, heerst meestal bij ontmoetingen een ijzige stilte en een stug turen op smartphone. Op een groet komt amper respons. Anderzijds wordt het doodnormaal gevonden dat de bagger aan internetaankopen in ontvangst genomen wordt en wordt afgeleverd. 
Hoe hartverwarmend was het dat een jong expatstel zich onlangs zich bij de buren met een handgeschreven brief voorstelde, er iets lekkers bijvoegde, hulp aanbood en zich verontschuldigde voor de overlast tijdens de verhuizing.
Ergens wonen is meer dan er verblijven. Ze zijn zeer welkom in onze buurt.

Kent u een aardig verhaal?
Bied het aan voor publicatie in deze nieuwsbrief via info@bewonersjekerkwartier.nl.

Werkgroepen

De drie werkgroepen Verkeer, Leefbaarheid en Omgeving vatten hun werkzaamheden enthousiast aan. Als u onderwerpen kent die zij in hun bespiegelingen mee kunnen nemen, kunt u dat laten weten via info@bewonersjekerkwartier.nl.

Alternatieven voor verloren milieuzone

Door aanvaarding van de motie van SPM besloot de gemeenteraad afstand te doen van de milieuzone en de beschikbare middelen (ruim 4 miljoen euro) op andere wijze in te zetten voor verbetering van het milieu. Buurtorganisaties, fietsersbond, FNV en milieudefensie praten graag mee over de besteding van die middelen en schreven daarover een brief aan College en Raad.

Agenda

  • Op 8 december organiseren wij een beeldenwandeling.
  • Onze nieuwjaarsborrel vindt plaats op 9 januari 2024 vanaf 16:00 in De Pieter.
  • In het voorjaar van 2024 maken wij onder begeleiding van Servé Minis een wandeling langs de loop van de Jeker.
  • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
  • Mogelijk bezoeken wij in 2024 een in oude luister herstelde jekermolen.