Wijziging Procedure Verkeersaanpak

Maastricht, 24 februari 2017

WIJZIGING PROCEDURE VERKEERSAANPAK

Belangrijk bericht voor bewoners van Tafelstraat, Kleine Looierstraat, Witmakerstraat, Sint Pieterstraat, Hondstraat en Bredestraat.

Beste mensen,

De door de gemeente opgegeven werkwijze en planning m.b.t. bijeenkomsten over verkeerssituatie in bovengenoemde straten is aangepast!

Per straat wordt nu eerst een vooroverleg ingelast met een samen te stellen klankbord uit bewoners van die straat. Op basis van de resultaten daarvan zal dan in een algehele bijeenkomst het totale voorkeursmodel met de gehele buurt besproken worden. Op basis daarvan worden de plannen dan aan het college worden voorgelegd.

Nieuwe werkwijze

 1. Voor bewoners van bovengenoemde stratenHet vooroverleg per straat in de klankbordgroep (met ca 10-12 personen) is alleen bedoeld voor de in die straat wonende en/of direct betrokken personen. Daarvoor is het nodig dat wij weten wie wil deelnemen aan dat overleg.

  Als u wilt meepraten in een klankbordgroep per straat kunt u zich bij ons aanmelden om daaraan deel te nemen. Uw aanmelding stuurt u per email aan ons e-mailadres: info@bewonersjekerkwartier.nl onder vermelding van betroffen straat, naam en adres.

  Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de klankbord groep worden samengesteld.
  Dit in samenwerking met de andere betrokken organisaties, te weten het Buurtplatform Jekerkwartier en de Ondernemersvereniging Jekerkwartier.

  Definitieve data: het overleg is steeds van 17.00 – 18.45 uur.
  Kleine Looierstraat: 21 maart;
  Witmakerstraat: 3 april;
  Pieterstraat – Bredestraat: 17 april;
  Tafelstraat: 24 april;

 2. Voor overige betrokkenen en bewoners
  Voor het totaalplan wordt daarna een tweetraps-procedure ingezet. In een algehele bijeenkomst met de hele buurt worden de voorkeursmodellen uit het straatoverleg als totaalmodel besproken.Alle bewoners en overige partijen worden uitgenodigd (datum nog te bepalen). Daar zullen eventuele tegenstrijdigheden en ook onderlinge effecten bij andere straten kunnen worden beoordeeld, afgewogen en eventueel ook leiden tot aanpassingen.

We hopen dat de gewijzigde aanpak voor u duidelijk is. Zo niet, reageer dan a.u.b. even per mail naar ons, zodat we onduidelijkheden kunnen toelichten en verduidelijken waar mogelijk.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur BJK,

Marijke van Lierop, voorzitter
Wouter Mulder, bestuurslid.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *