Woonbeleid: Woningsplitsing –omzetting

Brief aan gemeentebestuur (College B en W en gemeenteraad),
deze brief is behandeld in de Stadsronde van dinsdag 16 januari 2018.

Sterke termen worden momenteel ingezet bij de heftige tegendruk tegen het ge- meentelijke beleid om bovenmatige woningsplitsing en “Verkamering” in woonbuurten te verhinderen.

Laat duidelijk zijn; buurten zijn daar niet tegen studenten maar tegen die manier van huisvesting. Feitelijke cijfers laten zien dat er sprake is van ernstige probleemsituaties in ‘de woonbuurten. Behoorlijk wat straten moeten nu “op slot” om een bovenmatige woningsplitsing en kamerverhuur te verhinderen.

De woonbuurten binnenstad en het Jekerkwartier wijzen al langer op de risico’s voor hun buurt. De vele woningsplitsingen daar – niet zelden illegaal – hebben een zware aantasting van de woonfunctie tot gevolg gehad. Hele straten, die tot voor enkele jaren vooral vast werden bewoond, gaan ten onder aan omzetting in kamerverhuur, vakantieverblijven en illegale B&B hotelletjes. Regulier bewoonde woningen met vaste bewoners zijn dan nog maar op één hand te tellen.

Dit terwijl vaste bewoners als vaste kern onmisbare dragers zijn van de stedelijke kwaliteit, continuïteit en duurzame leefbaarheid. Als het ons niet lukt om de terugloop van die groep te stoppen, zal onze binnenstad een belangrijk kenmerk en kwaliteit verliezen: namelijk dat van een aantrekkelijke woon- en verblijfsstad met goede sociale controle; veilig en vertrouwd voor bewoners en bezoekers.

Onbegrijpelijk is dan ook dat in de binnenstad de straten niet op “op slot” gezet kunnen worden. Dit betekent dat daar de begrenzing met de huidige 40/40/40 jaarregeling de enige bescherming is tegen bovenmatige woningsplitsingen. Uitbreiding van die norm is dan ook absoluut te vermijden.

Wij roepen de gemeente op:

  • haar beleid voor spreiding studenten huisvesting en voor woningsplitsing en -omzetting door te zetten;
  • daarbij voor de woonbuurten binnenstad de zelfde begrenzingen als de overige woonbuurten in te zetten,
  • inclusief straatnormering percentages.

Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK)
Wouter Mulder

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *