Noodroep Woningsplitsing/-omzetting (Stads/raadsronde)

Maastricht, 7 oktober 2016.
Aan: Het gemeentebestuur van Maastricht
Betreft: Noodroep Woningsplitsing/-omzetting (Stads/raadsronde)

Geacht bestuur,

In een groot aantal stads- en raadsrondes woningprogrammering en woningsplit-sing, hebben wij onze grote zorgen over de negatieve ontwikkelingen voor het wonen in het Jekerkwartier ingebracht. In onze brief begin 2016 wezen wij op de voortdurend toenemende druk op het bestaande woningbestand:  Lees verder