Brief aan gemeentebestuur Maastricht

Maastricht, 19 december 2017.

Aan: Het gemeentebestuur van Maastricht
Betreft: Gemeenteraadsmotie Airbnb
(bestemd voor vergadering d.d. 16 januari 2018)

Geacht bestuur,

Uiterst actueel en dramatisch voor het Jekerkwartier is de voortdurende (veelal) illegale omzetting van woningen en short stays in vakantiewoningen en Airbnb’s. Deze ontwikkeling vormt een ernstige bedreiging van de sociale structuur en cohesie in onze woonbuurt. Hele straten, die tot voor enkele jaren nog regulier vast werden bewoond, gaan ten onder aan de omzetting in kamerverhuur, vakantieverblijven en illegale hotelletjes. “Normaal” bewoonde woningen zijn daar tegenwoordig op één hand te tellen.

In onze ledenvergadering van 30 oktober jl. spraken onze bewoners grote zorg uit over het vertrek van “vaste” bewoners, de diverse illegale ontwikkelingen, en de gevolgen voor hun buurt…

Het is onbegrijpelijk dat daartegen niet wordt optreden en dat concrete maatregelen uit blijven. De gemeente loopt wat dit betreft uitsluitend achter de feiten aan en heeft er ook geen grip op. Het is bovendien ernstig dat diverse meldingen onzerzijds over illegale ontwikkelingen, geenszins tot gevolg hebben dat er wordt opgetreden en dat deze een halt worden toegeroepen.

Als het ons/de gemeente niet lukt om deze ongewenste ontwikkelingen te stoppen, zal onze stad een belangrijk kenmerk en kwaliteitselement verliezen: namelijk die van een aantrekkelijke woon- en verblijfsstad met goede sociale controle; veilig en vertrouwd voor bewoners en bezoekers. Vaste bewoners vormen de vaste kern, zijn drager van de stedelijke kwaliteit, continuïteit en (duurzame) leefbaarheid.

Een kwaliteit waarin jarenlang door overheid en particulieren is geïnvesteerd met restauratie- en stadsvernieuwingsprojecten. De stortvloed aan huidige woningomzettingen dreigt daar echter binnen korte tijd een eind aan te maken; met als gevolg dat onze stad dan alleen nog maar een -weliswaar mooi- leeg “omhulsel” is voor op doorreis zijnde toeristen en studenten.

Al bij de stadsronde Woningsplitsing en omzetten woningen” d.d. 20-09-2016 gaven wij onderstaande belangrijke zorgpunten aan:

 • De voortdurend toenemende woningsplitsingen en kamerverhuur ten koste van oorspronkelijke “reguliere en vaste” bewoning;
  o Voor studentenhuisvesting;
  o Voor andere tijdelijke bewoning;
  o En B&B-ontwikkelingen (Airbnb etc.);
 • Al jaren leidend tot een voortdurende teruggang van reguliere gezinsbewoning/sociale structuur.

Die problematische ontwikkeling is sindsdien alleen nog maar erger geworden. Er is weliswaar een verbeterd beleid ingezet voor de woningsplitsing en kamerverhuur t.a.v. de studentensector, dat neemt niet weg dat de binnenstad al jaren onder versterkte druk staat uit die sector. Echter hier gelden geen straat % als bescherming voor de oorspronkelijke woonstructuur. En daar komen dan nog eens de diverse illegale ontwikkelingen en druk vanuit de B&B-sector bovenop.

Om te vermijden dat resterende woningen in onze woonstraten nog verder worden opgeslokt worden door illegale woningomzetting naar Airbnb en andere illegale hotelvormen, is het uiterst urgent en noodzakelijk dat er extra inzet komt v.w.b. handhaving en controle op deze ongewenste ontwikkelingen.

Om die reden verzoeken wij u met klem werk te maken van de aanpak Airbnb en de illegale ontwikkelingen hier een halt toe te roepen. Wij zijn blij dat er partijen in de gemeenteraad zijn die nu 1e stappen op dat pad willen zetten.
Wij verzoeken u om concreet:

 • Een meldingssysteem in te stellen;
 • Adequaat toezicht en controle toe te passen;
 • Op te treden tegen (alle) illegale ontwikkelingen;
 • Daarbij een “taskgroep” in te stellen.

Met een vriendelijke groet,
De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK),

Het bestuur,
Marijke van Lierop, voorzitter
Luc Slijpen, penningmeester
Wouter Mulder, lid

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *