NIEUWSBRIEF 2017 nr. 11

Beste,

Hierbij onze laatste Nieuwsbrief voor 2017. Op de valreep van het jaar willen we nog enkele zaken onder uw aandacht brengen.

1. NIEUWJAARSBORREL

Evenals voorgaande jaren willen we ook 2018 met u als buren inluiden. We hopen dat u met velen zult komen!

Datum: dinsdag 9 januari 2018 vanaf 16.30 uur
Locatie: Café De Pieter.

2. ALGEMENE LEDENVERGADERING BJK (ALV)

Op 30 oktober hebben we onze jaarlijkse ALV gehouden. De leden ontvangen hiervan nog een verslag. De bijeenkomst werd afgesloten met een inspirerend verhaal door Henk van de Voort. Zijn verhaal werd gelardeerd met zeer sprekende foto’s van situaties in het Jekerkwartier. Met deze voordracht nam Henk van de Voort afscheid van zijn bestuurswerk voor BJK. Op deze plek willen wij Henk nogmaals heel hartelijk dankzeggen voor al zijn inspanningen van de afgelopen jaren. Het moge duidelijk zijn dat we hem node zullen missen!

Tevens willen we op deze plek een oproep doen aan onze medebewoners om zich aan te melden voor eventuele activiteiten voor BJK.

3. VERKEERSPLAN JEKERKWARTIER

De gemeente heeft op 11 december 2017 een tweede buurtbijeenkomst (voor bewoners en ondernemers) georganiseerd. De sheets van deze avond kunt u hier vinden.

Deze avond werd een ‘eindvoorstel’ gepresenteerd met concrete aanpassingen en verbeteringen van de verkeerssituatie in het Jekerkwartier. Het gaat om aanpassingen die relatief gemakkelijk in te voeren zijn. En het betreft een voorstel om in de straten van het villapark een dagtarief in te voeren; m.u.v. de Sint Hubertuslaan daar blijft de huidige status quo gehandhaafd.

Let wel dit is een conceptvoorstel. De gemeente zal alle opmerkingen verwerken tot een voorstel dat aan het College van B&W wordt voorgelegd. U kunt uw reacties ook nu nog doormailen aan: verkeer@maastricht.nl.

4. WONEN EN EVENEMENTEN

Onlangs hebben wij het College van B&W per brief verzocht beter rekening te houden met het wonen in het Jekerkwartier bij de organisatie van grotere en kleinschalige evenementen. Wij hebben een intensiever periodiek overleg bepleit om met de bewoners tot een betere afstemming, inrichting en planning te komen.

We hebben ook voorgesteld om voor de pleintjes in het Jekerkwartier een vergunningensysteem te hanteren voor kleinschalige evenementen in plaats van het huidige beperkte meldingssysteem. Wij hopen dat men daar gehoor aan geeft zodat dit kan bijdragen tot een betere leefbaarheid en minder overlast.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier
Marijke van Lierop, voorzitter.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *