BJK reactie “Stadsronde Tapijn” dd 14-06-2016

Te complimenteren zijn de wethouder, zijn team en externe bureaus over de aanpak Tapijn, de brede voorbereiding en het overleg. 

 • Wij herkennen de verwerking van reacties. Op een behoorlijk aantal punten zijn de plannen bijgesteld en aangepast.
 • Wij verwachten dezelfde open werkwijze en overleg bij verdere uitwerking.

Echter er zijn zorgpunten die extra aandacht vergen.

 • “Omgeving Risico’s” verkeer en parkeren.
 • Kwaliteit uitwerking nieuwbouw.
 • Verbinding Jekerdal.

Zorg en wenspunten.

Verkeer en parkeren.

Lerend van situaties elders blijft de extra belasting op omliggende buurten een behoorlijk zorgpunt; zeker gezien de krappe parkeernormering op eigen terrein.

 • Wenselijk is een evaluatie-,toetstermijn concreet vast te leggen.
 • Op basis daarvan eea aan/bij te passen.

Bij de “beantwoording zienswijzen” wordt (ZW 2) aangegeven dat de helft van de verkeersontsluiting via de parallelweg Bischopsingel zal verlopen.

 • Het aantal parkeerplaatsen is dan ook gelijk te verdelen over de Oost- en Westlocatie (uitwerkingsplan nu resp. 66 en 55 ppl).

Uitwerking nieuwbouw.

Het nieuwe “entree gebouw” is voor de beeldvorming Tapijn zeer bepalend.

 • Onduidelijk is hoe de nieuwe “schotel vormige” aanduiding is te lezen.

Voldoende aandacht en zorgvuldigheid is te geven aan de uitwerking van dit gevoelige object.

 • Zorgvuldige architectonische en stedenbouwkundige afweging is onontbeerlijk.

Verbinding Jekerdal.

Om financiële reden wordt de centrale as van het “parkplan Tapijn” (nog) niet doorgetrokken naar het Jekerdal.

 • Voorstel is de “vrijkomende” middelen van de vervallen fietsbrug Jeker en doorgang en brug Walmuur daarvoor te oormerken.
 • Daarmee is ondersteuning van provincie en universiteit te verwerven om toch zo snel mogelijk de “Jeker as” onder de Bischopsingel door te trekken.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *