Inspraakreactie “Horecanota” dd 15-5-2016

Te complimenteren zijn de wethouder en zijn team met de aanpak bij de nieuwe nota, de open voorbereiding en het overleg. 

 • De concept nota met een bredere integrale aanpak besteedt meer aandacht aan de leef- en woonkwaliteit van de binnenstad bewoners.
 • Wij herkennen de verwerking van eerdere reacties. Op een behoorlijk aantal punten is de nota bijgesteld.
 • De horecasector krijgt kansen en uitdagingen, maar moet ook “gast vriendelijker” worden voor omwonenden.

Echter wel nog een nota met open einden die op punten nog ingevuld moet worden.

 • Uitwerking: invulling straatprofielen, procedures horeca vestiging, experimenteergebieden, doorlichting klachtenprocedure, handboek uitvoering etc.
 • Wij vertrouwen er op dat bij uitwerking dezelfde aanpak en periodiek overleg voorop staan.

Overige zorg en wenspunten

Het nieuwe vestigingsbeleid.

 • Onze ”begrenzing” bij uitbreiding (“geen nieuwe horeca naast grondgebonden woningen”) is niet overgenomen.
 • Daardoor is – afgezien van de buurt of straat typering zelf – nu geen enkele harde limitering (zoals aantal of concentratie) voorzien.
 • Ons tekstvoorstel:
  “bij aanvragen naast grondgebonden woningen grootste zorgvuldigheid te betrachten”.

Openbaarheid en publicatie vergunningen/ aanvragen.

 • Altijd overleg/ hoorplicht met omwonenden bij procedure nieuwe vestiging, wijziging en uitbreiding bestaande horeca.
 • Terrasvergunningen meenemen in het openbaar gemeentelijk informatie/ publicatie stelsel.

Overlast, Beheer en Handhaving.

 • Groot zorgpunt blijft met name de overlast van de horeca voor de directe omgeving (straatgebeuren/geluid/ramen deuren etc).
 • Wij geven een adequate ondernemersflyer “horeca&bewoners” in overweging.
 • En onderschrijven verder de aanvullingen van de Vrienden Binnenstad Maastricht, (VBM) op hoofdstuk 8.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *