Reactie BJK 29-06-14 op Visiedocument Tapijn

Aan de Burgemeester en Wethouders der gemeente Maastricht
Betreft: Conceptvisie Transformatie Tapijnkazerne 2014-2023.

Geacht College,

Met genoegen hebben wij deel genomen aan de diverse sessies die u in het kader van de planontwikkeling Tapijnkazerne hebt georganiseerd. Wij waarderen de wijze waarop u deze hebt laten verlopen en de grote participatie, belangstelling en inzet die u bij een breed geori├źnteerd publiek hebt losgekregen.

Met de verwerving en aanpak van de Tapijnkazerne en de nu gepresenteerde visie van gemeente en universiteit ontstaan in dit deel van de binnenstad voor een groot aantal partijen belangwekkende en omvangrijke nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en kansen .

Lees verder