Inspraak reactie “Raadsronde Tapijn” dd 21-06-2016

Ernstige zorgen hebben de bewoners Jekerkwartier over de ontwikkeling van het wonen, het woonkarakter en de woonkwaliteit. 

Onze zorgpunten zijn al enkele jaren:

 • de voortdurend toenemende woningsplitsingen en kamerverhuur ten koste van oorspronkelijke “reguliere en vaste” bewoning;
 • voor studentenhuisvesting;
 • voor andere tijdelijke bewoning;
 • en B&B ontwikkelingen (air B&B etc);
 • al jaren leidend tot een voortdurende teruggang van reguliere gezinsbewoning/sociale structuur.

Van de nieuwe “woonprogrammering” had een belangrijke verbetering verwacht mogen worden.
Echter deze nota laat toch nog (zonder verdere locatie criteria) een behoorlijk jaarprogramma toe:

 • 40 woningsplitsingen naar zelfstandige en
 • 40 splitsingen naar onzelfstandige wooneenheden.

Met deze aantallen gaat het hier dan toch weer om de jaarlijks verlies van ca 20 reguliere woningen per jaar (80 gedeeld door 4);

 • dus over de planperiode van 5 jaar.
 • een verlies van 100 reguliere woningen.

Gezien de belangstelling van deze doelgroep voor de binnenstad en het Jekerkwartier een grote zorg voor onze bewoners.

Zorg en wenspunten

 • Wij achten het aantal van 100 te splitsen woningen voor de komende 5 jaar veel te hoog.
 • Aanbevolen wordt de benodigde capaciteit studenten woningen alleen nog met nieuwbouw en ombouw van grotere complexen te realiseren.
 • Ingeval van splitsingen zijn spreidingscriteria respectievelijk quota per buurt vast te leggen
 • Gemist wordt in de nota een analyse over verdere terugloop “vaste bewoning” en effecten met name voor de binnenstad.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *