Persbericht – Betreft: Definitief vervallen openbaar vervoer Binnenstad Maastricht

Maastricht, 21 november 2021 Namens:

Buurtnetwerk Binnenstad – Marco Maessen, Bèr Prévôt                                       Buurtnetwerk Kommelkwartier – Jean Delhoofen                                     Bewonersvereniging Jekerkwartier – Marijke van Lierop

De Buurtnetwerken van de Binnenstad Zuid, zijn hoogst verontwaardigd en luiden de noodklok over de door Arriva aangekondigde sluiting van de Openbaar Vervoer (OV) routes door hun buurt. Dit na een bewogen 1,5 Corona jaar waarin bewoners, bedrijven en bezoekers van de binnenstad zuid ook al een fatsoenlijk OV moesten ontberen en daarbij volstrekt in de steek gelaten werden.
Met nu als dank een definitieve beëindiging en definitieve sluiting bushaltes.

Terwijl het OV-beleid in de huidige tijd alom uitgaat van een beter gebruik en een aantrekkelijker OV worden notabene in onze binnenstad de buurt bushaltes als Sint Pieterstraat en Hondstraat gesloten en alleen nog omleidende routes ingesteld. Een aanpak van Arriva (respectievelijk Provincie en Gemeente) die voor de buurtorganisaties en bewoners onverantwoord is.

Wij roepen de betroffen partijen (Arriva, Provincie en Gemeentebestuur) op die negatieve sluitings- spiraal te doorbreken. Ga niet uit van sluiting maar ontwikkel een inclusief alternatief voor de onze bewoners en gebruikers binnenstad.

Een toekomstbestendige oplossing die verder onafhankelijk is van de inzet van het Vrijthof als OV-verbinding: een van de belangrijkste belemmeringen voor de continuïteit en inzetbaarheid ervan. Als onomstotelijk bleek in de huidige Corona periode. Een oplossing ook die zowel een verkeersarm Vrijthof als het OV door de buurten grote voordelen kan bieden.

Ontwikkelingen 2020/2021

Op 1 juni 2020 is de horeca na de eerste lockdown weer geopend. Om de anderhalve meter maatregel na te streven werden de terrassen in de binnenstad uitgebreid. Voor de oostzijde van het Vrijthof heeft deze terrasuitbreiding plaatsgevonden aan de overzijde van het reguliere terras. Hierdoor moest het oostelijke straatdeel van het Vrijthof worden afgesloten, waardoor er geen openbaar vervoer mogelijk meer was om de haltes Markt – Vrijthof – Bouillonstraat – Tongersestraat te bedienen. Ook vervielen de haltes St Pieterstraat en Hondstraat in het Jekerkwartier. Sinds de afsluiting van het Vrijthof op 1 juni 2020 hebben wij, Buurtnetwerken Binnenstad en Kommelkwartier en Bewonersvereniging Jekerkwartier, ons ingezet voor alternatief vervoer om een groot deel van de vervallen haltes toch te kunnen bedienen. Ten gunste van de bewoners die wat slechter ter been zijn om te lopen naar de haltes aan de andere kant van de binnenstad, maar net nog niet in aanmerking komen voor Omnibuzz. Dat is tot op heden niet gelukt.

Ook verbaasde het de Buurtnetwerken en Bewonersvereniging dat tijdens de tweede lockdown van half oktober tot eind april, het busverkeer niet werd hervat. De uitbreiding van de terrassen kwamen terug op 28 april van dit jaar, waardoor hervatten van de dienstregeling natuurlijk geen optie meer was.

Op 8 oktober heeft Buurtnetwerk Binnenstad een brief aan het Collega van B&W en de gemeenteraadsleden gestuurd, waarin het openbaar vervoer probleem in de binnenstad aan de kaak werd gesteld en daarbij ook hoe men omgaat met de buurtnetwerken.

In oktober is aan de bewonersvertegenwoordigers medegedeeld dat het busverkeer weer op 1 november hervat zou worden. Navraag bij Arriva net voor die datum, leverde echter op dat dit niet het geval zou zijn. Bij Arriva wist men niks van het hervatten van de dienstregeling af. De lijnen 3 – richting Wolder, 4 – richting Pottenberg/ Caberg en 9 – Waldeckpark- Villapark/Limmel-Bunde gingen nog niet rijden via Vrijthof Oost.

Onlangs werden de coronamaatregelen aangescherpt en daarbij werd op 12 november de anderhalve meter weer ingevoerd. De reden waarom tijdens de vorige lockdown van oktober tot april niet werd gereden, was omdat de voetgangers op het wegdek tussen de Grote Staat en de Bredestraat van het Vrijthof moesten kunnen lopen om de anderhalve meter te waarborgen. Het pad onder de boompjes waar de terrasuitbreiding had gestaan, was toen en nu vanaf 1 november weer vrij en breed genoeg om de veilige afstand te waarborgen. De buurtnetwerken en bewonersvereniging vinden dit geen motivatie om de straat wederom voor het openbaar vervoer af te sluiten, zodat het busverkeer niet hervat kan worden.

De plannen Arriva 2022

Op 18 november blijkt op de haltes Hondstraat en St Pieterstraat al de mededeling te staan de haltes definitief zijn vervallen vanaf 12 december. Op de website van Arriva waar de wijzigen staan voor de nieuwe dienstregeling Zuid-Limburg in 2022, wordt dat ook bevestigd. De huidige lijn 9 komt te vervallen en er zal geen bus meer via deze kant via Jekerkwartier naar het Vrijthof – Markt – Station rijden. Het is nog niet duidelijk of de haltes aan de Bouillonstraat en Tongersestraat vervallen. Lijn 3 doet volgens de nieuwe dienstregeling de binnenstad niet meer aan. Voor Lijn 4 is dat (nog) niet vermeld.

De buurtnetwerken en bewonersvereniging, de bewoners van het betreffende deel van de binnenstad, Jekerkwartier en Kommelkwartier, voelen zich in de maling genomen.
Op de website van Arriva staat ook vermeld dat deze routewijzing een onderdeel is van de herziening centrumroutes Binnenstad Maastricht. Noch de bewoners, noch de buurtnetwerken zijn hierbij betrokken. De vraag is of het College van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraadsleden ook op de hoogte waren. Het is opmerkelijk dat men nieuwe ringlijnen heeft gecreëerd die de binnenstad omsluiten en gaan rijden via de Singels. Met als motivatie om de Prins Bisschopssingel en de studenten van Universiteit Maastricht op Tapijnkazerne te bedienen. Terwijl de meeste studenten van de universiteit zich aan de locaties aan de Bouillonstraat en Tongersestraat bevinden.

Onze oplossing

Met de nieuwste plannen 2022 van Arriva wordt de huidige onvolkomen situatie feitelijk gecontinueerd. Bewoners en gebruikers in het zuidelijk deel van het centrum worden volstrekt in de steek worden gelaten; met name de bewoners die wat minder ter been zijn en voor hen het lopen naar de haltes Mosae Forum of Boschstraat/Maagdendries. Volstrekt strijdig met de doelstellingen van een inclusief OV.

Wij roepen Arriva, provincie en gemeente op in overleg met de buurtorganisaties te komen tot een werkbaar en toekomst bestendig alternatief voor de openbare bereikbaarheid van onze buurten.

  • Een aantrekkelijk buurt georiënteerd inclusief OV-stelsel: daarmee gericht op meer reizigers, mogelijk met daarop aangepaste innovatieve binnenstad-bussen.
  • Niet via omleidende routes, maar met een route door onze buurten met goed bereikbare halteplaatsen.
  • Vermijdend de conflicten tussen een verkeersarm gebruik van het Vrijthof enerzijds en het OV-verkeer anderzijds. Een van de voortdurende belemmeringen met name voor het OV als ook weer bleek in de huidige Corona periode.
  • Daartoe als optie de beëindiging van de inzet van het Vrijthof als OV-verbinding.

De betroffen overheden en Arriva dienen hier hun verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan maar actief het voortouw te nemen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *