Afvalloos Maastricht: Inspraak Raadsronde 22-01-2019

Geachte raadsleden,

Wij verzoeken u om een adequate “Inco inzameling” met afhaalsysteem als positief beoordeeld door de proefbuurten. In het college voorstel C vervalt voor betroffen bewoners de huidige 1-2 wekelijkse inzameling met de Restzak zonder een reëel  Inco alternatief. Ter discussie staat daarmee ook de nu voorgestelde verlaagde 4 wekelijkse inzameling. Voor betroffen ouderen en mensen met een beperking ontstaan grote problemen:

  • De meeste van deze bewoners kunnen hun “Inco zak” namelijk niet zelf wegbrengen naar de inleverpunten/milieuperrons:
    • en worden ongevraagd gedwongen tot volstrekte afhankelijkheid van derden.
  • Tenzij ze de Restzak blijven gebruiken voor Inco materiaal:
    • maar die dan onhygiënisch 4 wk thuis moeten bewaren;

Het “recht” op een hanteerbare Inco inzameling wordt hun nu ontnomen. Onbegrijpelijk tegen de achtergrond van de vergrijzing, het groeiende aantal ouderen dat afhankelijk is van Inco voorzieningen en hun zelfredzaamheid.

Strijdig met resultaten proefbuurten.

Onbegrijpelijk is ook dat het college het in de proef positief beoordeelde  Inco-haalsysteem laat vallen. Bewoners van 2 proefbuurten spraken zich met 68% en 89% uit voor handhaving Inco-haalsysteem :  (Zie onderstaande bijlage* : enquêtetabel “evaluatierapport afvalproef”.)

Onzorgvuldig en tegenstrijdig is verder de logistieke motivering in dat rapport dat het Inco-haalsysteem is af te wijzen omdat het “relatief duur en tot een ondoelmatige inzet” zou leiden.

 Concluderend verzoeken wij:

Handhaaf het in de twee proefbuurten “beproefde” Inco-haalsysteem; gemeente breed of per buurt afgestemd.  Of continueer de “Restzak optie” voor inco inzameling dan met de huidige inzamelingsfrequentie van 1-2 wk.

De Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK),

Wouter Mulder, bestuurslid.

Bijlage *

De keuze voor het Inco- brengsysteem verbaast omdat het in strijd is met is de bewoners voorkeur in het “evaluatierapport afvalproef” (raadsbijlage 3). De meerderheid van bewoners in 2 proefbuurten met een afhaalsysteem Inco, Jekerkwartier en Boschpoort Hoogbouw:

  • spreekt zich met 68% en 89% uit het afhaalsysteem te willen behouden:
  • tegen 70% bij Laagbouw Boschpoort voor brengsysteem.

Ook verbaast de vermelding in dat rapport op blz 12 met de verwijzing naar geur, privacy en financiële motieven:  “Voor de inzameling van Inco adviseren we deze via het milieuperron in te zamelen en niet huis-aan-huis (minder geuroverlast door het aanbieden op een zelf gekozen moment en minder privacygevoelig omdat er geen emmertje voor de deur staat). Vanuit de inzameling is er ook een logistieke overweging: aparte huis-aan-huis-inzameling is door het beperkt aantal adressen relatief duur, terwijl huis-aan-huis-inzameling samen met gf tot een ondoelmatig gebruik van het inzamelvoertuig leidt”.

Oudere gebruikers die tijdens de proef Jekerkwartier gebruik maakten van het afhaalsysteem, herkennen zich helemaal niet in de conclusies over privacy en geur. Die zijn oplosbaar en wegen niet op tegen de nadelen bij een brengsysteem.

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *