Nieuwsbrief 2019 – nr. 2

Wij willen u graag informeren over actuele thema’s en bijeenkomsten voor het Jekerkwartier.

Te weten:
1. Vooraankondiging (ALV) Algemene Ledenvergadering
2. Omgevingsvisie: wat betekent dit?
3. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM)
4. Verzoek van Tapijntuin: vrijwilligers gevraagd
5. Belangrijke data voor uw agenda
6. Actuele informatie op onze website: het afvalplan en afvalloos Maastricht

1. Vooraankondiging (ALV) Ledenvergadering BJK –  maandagavond 25-02-2019 

De ALV wordt gehouden op maandagavond 25 februari. De ALV is van belang omdat bij een vereniging de leden bepalen wat het beleid is en waar we onze aandacht op richten.Enkele onderwerpen van deze avond zijn:

 • Woningbeleid: huisvesting studenten
 • Toeristische woningverhuur (airBnb)
 • Milieuzonering
 • Omgevingsvisie

Mocht u als lezer van deze Nieuwsbrief graag naar deze avond komen, dat kan als u lid bent of als u zich nu als lid aanmeldt.
Leden betalen € 15 contributie per persoon per jaar.

2. Omgevingsvisie: wat betekent dit?

In heel Nederland en dus ook in Maastricht zijn gemeenten bezig met het opstellen van de omgevingsvisie: de vervanging van de vroegere gemeentelijke structuur visie en -plannen. Voor de toekomst van onze stad een van de belangrijkste beleids-documenten. In de omgevingsvisie maakt Maastricht beleid op sociaal en ruimtelijk vlak. Nadrukkelijk is het de bedoeling dat naast traditionele ruimtelijke onderwerpen zoals wonen, verkeer, omgang met cultureel erfgoed etc. ook zaken rondom leefbaar-heid en veiligheid en positieve gezondheid worden opgenomen.

Nieuw is dat de gemeenten ook opgeroepen zijn om gebieds-gericht te gaan werken en Maastricht dat ook wil doen. Dat betekent dat wij als buurtbewoners hierin mee kunnen denken over de toekomst van onze buurt. De buurtnetwerken zijn gevraagd om een buurtplan op te stellen waarin de belangrijkste kwaliteiten van de buurt die we willen behouden en versterken terug moeten komen evenals de zaken die aandacht verdienen. We hopen dat u met ons mee wilt denken. Het is de bedoeling om vooruit te kijken naar de toekomst van onze buurt.
Kortom, wat zouden we willen behouden en wat zouden we aan het Jekerkwartier willen veranderen?

Wilt u graag over dit onderwerp meepraten: meld u dan aan voor onze ALV op 25-02-19

Kom ook naar de gemeenteraad op dinsdag 26-02-2019: dan is de stadsronde over de omgevingsvisie.

3. Verzoek van Tapijntuin: vrijwilligers gevraagd 

De Tapijntuin zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om onder leiding van een professionele tuinman het groen te beheren op het Tapijnterrein en daarnaast om in de Tapijntuin ander vrijwilligerswerk te doen.
Er is al een sympathieke groep mensen die wekelijks helpt, maar we zouden er graag nog meer mensen bij willen hebben. De openingstijden zijn woensdag, donderdag, vrijdag en zondag tussen 12.00 en 16.00uur. Je kunt ervoor kiezen enkele uren, een halve dag of een hele dag te komen meewerken in de tuin.
Je leert de overige vrijwilligers van Tapijntuin ook kennen via gezamenlijk activiteiten en er is maandelijks een thee-uurtje om gezellig bij te kletsen en om ideeën en tips uit te wisselen.

Vind je het leuk om mee te helpen en te leren over wat er groeit en bloeit in de natuur, leuke mensen te ontmoeten, meld je dan aan via het mailadres: info@tapijntuin.nl.
Wil je bij de aanmelding, naam en emailadres en eventueel telefoonnummer opgeven. Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een gesprek om een en ander te bespreken over de Tapijntuin en de werkwijze. Je kunt ook bij de tuin langs gaan en je melden bij tuinman Mark Franck. Hij is op woensdagen aanwezig in de Tapijntuin . 

4. Bezoek Natuur Historisch Museum (NHM) –  woensdag 13 maart 14.00 uur.

Dit voorjaar organiseren wij een museumexcursie naar het NHM.

 • Een gids (paleontoloog) vertelt over de geologische geschiedenis van Zuid-Limburg en de gevonden fossielen, waaronder de mosasaurussen.
 • Microsculptures: megagrote foto’s die insecten tot in de kleinste details tonen. De foto’s die de Britse fotograaf Levon Biss maakte zijn tot maximaal drie meter hoog of breed uitvergroot. Biss maakt foto’ van onderdelen van insecten en voegt deze samen. Dat zorgt ervoor dat details en fraaie kleuren te zien zijn. De televisiezender National Geographic besteedt in februari aandacht aan de foto’s.
 • Aansluitend kunnen we gezamenlijk iets drinken in de huiskamer van het museum.
 • De kosten bedragen € 10 per persoon. Dit zijn de kosten voor de gids; de entree zelf is gratis als u een Museumjaarkaart heeft.
 • Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@bewonersjekerkwartier.nl o.v.v. NHM. 
  Zodra u zich heeft aangemeld, ontvangt u uitgebreidere informatie.

5. Belangrijke data voor uw agenda 

Wij doen weer een oproep om met zoveel mogelijk bewoners aanwezig te zijn op de publieke tribune tijdens de stadsrondes en raadsvergaderingen. BJK zal tijdens de stadsrondes inspreken en voor de belangen van onze bewoners opkomen.
Dinsdag 26 februari:

 • 17.00 – 18.30 Stadsronde omgevingsvisie (voorlopig concept)
 • 19.45 – 20.30 Raadsronde Facetbestemmingsplan Woningsplitsing en woningomzetting

6. Actuele informatie op onze website: het afvalplan en afvalloos Maastricht 

De afgelopen weken zijn er diverse discussies binnen de gemeenteraad geweest over afvalloos Maastricht. BJK heeft zich sterk gemaakt voor het ophalen van inco-materiaal. Zie:
https://bewonersjekerkwartier.nl/2019/02/02/afvalloos-maastr…ronde-22-01-2019/
Ook in De Limburger heeft u kennis kunnen nemen van de plannen van de gemeente. Zie: 
https://bewonersjekerkwartier.nl/2018/12/14/zie-je-ze-al-met…urger-12-12-2018/ 

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersvereniging Jekerkwartier

Marijke van Lierop, voorzitter.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *