Jekerkwartier: toeristenreservaat?

Als attentie en zorgpunt bijgaand artikel.

Een ontwikkeling die zich ook bij ons in het Jekerkwartier verder kan voltrekken en ook herkenbaar is: misschien iets verschillend en op een wat andere schaal, maar toch vergelijkbaar

Ook bij ons zien wij een voordurend verder gaande touristisering en horecalisering aan de rand van de woonzones van de binnenstad en verder.
De Koestraat is niet meer ons gezellige multifunctionele eetstraatje. Maar verwordt tot een touristische eetkermis met een voortdurende drang tot verdere uitbreiding. Dit met alle gevolgen van dien en met name voor de nog steeds aanwezige bewoners.

Zorgelijk en belangrijk om rekening mee te houden.

(Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.)

Amsterdam

 

Profilering Koestraat / Stenenbrug

Deze tekst is opgemaakt door bewoners van de Koestraat/Stenenbrug en BJK.
De gemeente heeft deze straat/straten gekozen als pilot in kader van nieuwe horecanota om te komen tot een profilering van deze straat/straten.
Onlangs heeft een eerste overleg -geïnitieerd door de gemeente- hierover plaatsgevonden waarbij zowel bewoners, bestuur BJK als horecaondernemers uit dit gebied aanwezig waren.
Wij houden u op de hoogte van het vervolg.


Op verzoek van de gemeente werken wij mee aan een pilot “Profilering KOESTRAAT / STENENBRUG. Daartoe hebben we gesproken met een aantal bewoners uit die straten.  Lees verder