Aandachtspunten Coalitie overleg

Brief van BJK d.d. 22 maart 2018 gestuurd aan alle gemeenteraadsfracties en de informateurs.

Geachte Fractie,

Op korte termijn zult u beginnen met de vorming van een nieuw gemeentebestuur. Namens de binnenstadsbewoners van het Jekerkwartier en het Buurtplatform Jekerkwartier doen wij een ernstig beroep op u garanties en oplossingen te bieden voor de actuele zorg van onze bewoners voor een verdere aantasting leefbaarheid van de binnenstad en het Jekerkwartier.

Grote zorg voor de bewoners is de voortdurende terugloop van de permanente bewoning en sociale cohesie, zoals dat met regelmaat naar voren komt in onze buurtbijeenkomsten. Onze bewoners willen een schonere binnenstad, verkeersluw met minder overlast, een schoner milieu, en een rem op de verdere externe druk, “verkamering” en vercommercialisering ten koste van de woonfunctie.

In onderstaand overzicht zijn oplossingen aangegeven op vier centrale thema’s. Wij verzoeken u deze punten mee te nemen bij uw overleg en onderhandelingen.

Met een vriendelijke groet,

Namens de Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK)

Marijke van Lierop, voorzitter

Actuele thema’s binnenstadsbewoners Jekerkwartier

Wonen

 • Cumulatie toeristische- en studentenkamers bereikt kritische grens.
 • Verlies permanente bewoning en sociale consistentie: de basis voor een leefbare en veilige binnenstad.
 • Illegale (air) B&B-situaties registreren en handhaven.
 • Verkamering’ binnenstad begrenzen met afstandscriteria en straatpercentages (20% max).
 • Betaalbare studenten campus complexen (bijv. Annadal/ Randwijck).

Verkeer/ Milieu

 • Minder blik op straat en terugdringing overlast.
 • Milieuzone en autoluwe binnenstad.
 • Parkeer optimalisatie (bijstellen parkeersectoren en Vrijthofgarage) met P&R/ P&W en P&Student aan buitenrand.
 • Stadsdistributie systeem (Zero emissie).

Evenementen/ Toerisme/ Horeca

 • Grenzen aan de groei qua aantal en omvang.
 • Leefbaarheid bewoners als wegingsfactor.
 • Betere spreiding evenementen.
 • Accentverschuiving: van massaliteit naar kwaliteit, eigen stedelijke identiteit en gedragenheid.
 • Verbeterde informatie, overleg en afstemming bewoners.
 • Geen vrijere sluitingsuren/ terrasprocedures.

Handhaving/ Veiligheid

 • Versterkte aandacht en aanpak.
 • Illegale situaties en overtredingen handhaven (ook na 24.00 uur).
 • Pilot studenten beheer en handhaving verlengen.
 • Leefbaarheidsmeter instellen.
 • Reservering voldoende financiële middelen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *