Grote zorg over toekomst Natuurhistorisch Museum

Maastricht,  9 februari 2017
Aan: het Gemeentebestuur van Maastricht (College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad)
Betreft: Grote zorg over toekomst natuurhistorisch museum

Geacht bestuur,

Met grote zorg hebben wij kennis genomen van de mogelijke gemeentelijke plannen om het Natuurhistorisch Museum in het Jekerkwartier daar te sluiten en de collectie onder te brengen in het Centre Ceramique.
Dit museum is een belangrijk cultureel element voor de binnenstad en het Jekerkwartier. Een kenmerkende centrale plaats neemt het in binnen de culturele en onderwijshoek van het Jekerkwartier: te midden van de diverse universiteits-faculteiten, conservatorium, toneel- en Jan van Eyck academie. Bijzonder is vooral ook de opvallende ligging van museum met zijn Heemtuin aan de stedelijke Jeker-arm. Behoud van de openbaarheid van dit stedelijk en monumentaal ensemble is hier heel belangrijk; zoals nu met dit museum.

Het bijzondere Natuurhistorische Museum is al in 1917 door de gemeente Maastricht overgenomen van het Natuurhistorisch Genootschap dat dit museum in 1910 heeft opgericht. Sindsdien hebben de leden van dit Genootschap diverse wetenschappelijke collecties in het museum ondergebracht en is er via hun publicaties over de hele wereld een ruilverkeer ontstaan. Dit museum geniet nationaal en internationaal erkenning en staat in hoog aanzien bij alle Natuurverenigingen in Nederland en België en bij Geologie en Biologie faculteiten in Nederland, België en Duitsland.

Bij alle betrokkenen en vooral ook bij de bewoners van het Jekerkwartier heeft de eventuele verplaatsing van het museum tot de grote verbazing en commotie geleid.  Voor het Jekerkwartier als historisch en monumentaal stadsdeel  is dit Natuurhistorische Museum een belangrijk kwalitatief deel van de buurt. Het museum bepaalt mede het unieke karakter van het Jekerkwartier waar wonen en studeren thuis zijn.

Opheffing van het Natuurhistorisch Museum hier betekent geweld doen aan de relatie met het Koninklijk Historisch Genootschap. Koester deze relatie, belangrijk voor werk en uitstraling van de stad.

Voor de bewoners, studenten en vooral ook voor bezoekers aan de stad zijn het museum en de  heemtuin een belangrijk rustpunt.  Dergelijke rustpunten hebben we in Maastricht echt veel te weinig en moet je behouden.

Voor de onderwijsfuncties zou het een verlies zijn zo’n bijzondere en centrale locatie  kwijt te raken met onderzoeksmogelijkheden binnen en buiten (heemtuin en museum).

Belangrijk ook tegen  de achtergrond van de verbrede onderwijsdoelstellingen op het Tapijnterrein. Daarmee een belangrijk onderdeel van de onderwijs-as in dit gebied vormend.

Voor de monumentale kwaliteit, het karakter en de sfeer van dit stadsdeel is het museum verder een belangrijk versterkend element en een algemeen erkend landelijk voorbeeld.

Concluderend

Menen wij een aantal belangrijke aspecten op tafel te leggen die duidelijk maken dat er zeer omzichtig met de toekomst van ons Natuurhistorisch Museum moet worden omgegaan.

Een groot aantal importante belangen spelen hier samen die niet verwaarloosd mogen worden.

Het museum staat in een langere traditie en heeft zich daarmee ook als een belangrijk onderdeel van onze monumentale buurt ontwikkeld dat wij niet kwijt willen.
Wij pleiten voor behoud van het Natuurhistorisch Museum op deze plek. Onderschat de bijzondere functie en betekenis van het museum op deze locatie niet. De extra waardes daarvan wegen –ook gezien verleden en toekomst- zeker op tegen een korte termijn winst.
In ieder geval willen wij als direct betrokken buurt betrokken worden bij de verdere ontwikkelingen, ideeën en planvorming aangaande de toekomst van dit onderdeel van onze buurt.

Met vriendelijke groet,

Namens de Bewonersvereniging Jekerkwartier,
Marijke van Lierop, voorzitter
Wouter Mulder, bestuurslid.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *