KIESWIJZER van Jekerkwartier

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. hebben de Bewoners- vereniging Jekerkwartier en het Buurtplatform een KIESWIJZER voor de bewoners van het Jekerkwartier samengesteld. Daarin worden de programma’s van de politieke partijen getoetst aan de zorgen en wensen van de buurt.

Startpunt voor de toetsing zijn het rapport ‘Leefbaarheid in het Jekerkwartier’ 2016 (een representatief onderzoek door Bureau Flycatcher) en het visie document van de bewonersvereniging. Aangevuld met de laatste actuele ervaringen van buurtbewoners is daarmee een ‘thematische leidraad’ opgesteld met Bewonersthema’s op vier onderdelen: Wonen, Milieu/Verkeer, Evenementen/Toerisme/Horeca en Handhaving.

In de KIESWIJZER zijn de politieke programma’s van de deelnemende partijen getoetst aan de Bewonersthema’s. De politieke partijen zijn daarbij gegroepeerd in drie categorieën: Coalitie, Oppositie en Nieuwkomers. Zie voor meer info ook hun eigen websites.

Centrale zorg voor de bewoners is de aantasting leefbaarheid en terugloop permanente bewoning, zoals dat met regelmaat naar voren komt in buurtbijeenkomsten. De bewoners willen een verkeersluwe buurt, minder overlast, een schoner milieu, en een rem op de verdere externe druk en commercialisering ten koste van de woonfunctie. Zie de Bewonersthema’s.

Wij wensen u veel wijsheid toe bij het nemen van de juiste beslissing tijdens deze verkiezingen waarbij niet alleen de toekomst van de stad op het spel staat maar ook die van uw eigen woon- en leefomgeving.

 

Download hier de Kieswijzer voor het Jekerkwartier.

Wij wensen u veel wijsheid toe bij het nemen van de juiste beslissing.

Dit is een gezamenlijke uitgave van:
Bewonersvereniging Jekerkwartier www.bewonersjekerkwartier.nl en

Buurtplatform JekerKwartier

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *