Nieuwsbrief 2023 nr 20

Erratum
OV
Vluchten
Lucht in centrum
Fietsoverlast
Waerachtige weergang
Agenda

Nico of Coen?

In nieuwsbrief 19 werd het bouwhistorisch overzicht van het Bauduinterrein aan Nico Eggen toegedicht. Dat moet natuurlijk Coen Eggen zijn.
Herstel van die fout zou gelijk zijn aan corrigeren van de gazet van gisteren. Dat deugt niet omdat dat op papier niet gaat.
Nullen en enen laten zich zonder morren husselen. Om zowel Coen als nieuwe lezers van oude nieuwsbrieven recht te doen corrigeerden wij nieuwsbrief 19 en maken daar in deze nieuwsbrief melding van.

Vervoer

Wie in de Sint Pieterstraat woont en naar het ziekenhuis wil, kan nu wachten totdat dat per ambulance moet. Wanneer krijgen wij weer openbaar vervoer dat onze buurt ontsluit?
De gemeente gaat dat onderzoeken. Uw bewonersvereniging zoekt graag mee en informeert de lezers van deze nieuwsbrief over het verloop van dit dossier.

Vluchtelingen

Op 10 november heronthullen wij het monument voor Fransen die vluchtten voor oorlogsgeweld in 1914. U bent vanaf 15:45 welkom bij dat beeld. Het programma:
15.45 muziek door Peter Severijns (saxofoon)
16.00 opening met welkomstwoord Marijke van Lierop
16.05 officiële heronthulling wethouder Frans Bastiaens
muziek
16.20 Achtergrondverhaal Wiel Heyenrath 
16.25 Last Post + aansluitend stilte moment
16.30 Gedicht over vluchtelingen door Jet Van Aalst 
16.35 muziek
16.45-17.00 uur sluiting

Stockholm

Wie het centrum van Stockholm bezoekt moet dat per trapauto doen (wie geen abonnement op Trouw heeft en Engels leest leze The Guardian).
Zolang wij onder het Vrijthof willen laten parkeren blijft een emissieloos centrum voor Maastricht een toekomstdroom. Wij wachten op de afloop van het contract met Q-park.

Fietsparkeren en Universiteit

Niet enkel stoepen aan de Nieuwenhofstraat worden door staal onbeloopbaar. Bij andere UM-locaties spreken handhavers en bewoners studenten aan op hun parkeergedrag. En krijgen onheuse reacties.

Kunnen wij buitenlandse ouders vragen kinderen beleefdheid bij te brengen vooraleer ze naar Maastricht te laten vertrekken? Mogen wij ons stadsbestuur vragen handhavingscapaciteit en aantal fietsparkeerplaatsen op orde te brengen?

Werk aan wal

De vissen zijn weg, de vijver is leeg en omhekt.
Aan binnenstadszijde werd het struweel verwijderd waarop een graafmachine zich een weg naar boven groef.

Veiligheidshalve is het poortje met de Stuers tekst over de waerachtige ontstaansgeschiedenis gestut.
De gemeente informeert ons over de restauratie van de Vijf Koppen. Uw redactie volgt de werkzaamheden op de voet en kijkt uit naar een wandeling over een in oude luister gebrachte weergang.

Komende activiteiten

  • Op 25 oktober komen burgemeester, stadsdeelwethouder en stadsdeelregisseur ons bezoeken.
  • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
  • Op 10 november heronthullen wij het opgeknapte monument (op de Rode Brug) ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18.
  • Mogelijk bezoeken wij in 2024 een in oude luister herstelde jekermolen.