Nieuwsbrief 2023 nr 19

14-18
Dinsdagkoffie
Positief stallen
Werkgroepen
Frank Bokern
De juiste richting?
Kunst
Schooltuintje
Beeldenwandeling
Bauduin
Muur en schildpadden
Agenda

Oorlogsvluchtelingen

100 jaar geleden ontvingen wij Belgen die vluchtten voor oorlogsgeweld. De hieronder genoemde wandeling voert langs het monument dat daarvoor werd opgericht.
De gemeente laat het komende week opknappen. Wij gaan wij het feestelijk heronthullen op vrijdag 10 november vanaf 16:00. Maakt u een notitie in uw agenda?

Van tuin naar Pieter

Gedurende de zomer was u op dinsdag vanaf 11 uur van harte welkom om met buurtgenoten koffie of thee te drinken in het schooltuintje. Nu het frisser wordt- verhuizen we naar café de Pieter
Maarten is de baas van de Pieter en dus onze gastheer. Graag tot dinsdag.

Posifiets: vandaag of morgen?

Nabij de rode brug zien wij het volgende:

Bewoners vragen universiteit en gemeente nogmaals met klem verbetering in deze situatie te brengen.

Werkgroepen

Mooi dat zich leden aanmeldden voor deelname aan de werkgroepen Verkeer, leefbaarheid en omgeving. Op dit moment worden de eerste bijeenkomsten gepland. Wij kijken uit naar de uitkomsten van de eerste besprekingen en informeren u daarover.

Broedplaats Jekerkwartier

Op 7, 8 en 12 oktober leerden wij met een andere blik kijken naar de geschiedenis van onze woonomgeving. Wie de bijeenkomsten rond het nieuwe boek van Frank Bokern niet kon bijwonen, kan dat aanschaffen bij de beste boekwinkel van onze buurt.

Verkeer en straatjes

Lang Grachtje, Tafelstraat en Hilariusstraat krijgen een iets gewijzigde status en daarbij passende bebording.
Wij weten dat vanwege een abonnement op informatie bij overheid.nl.
Wordt u graag op de hoogte gehouden van verbouwingsplannen van uw achterburen? Neem een kijkje op de site die dat biedt.

Neutelings

Peter te Poel leidde ons langs de collectie Neutelings. Wij genoten van de prachtige stukken en laafden ons aan Peter’s kennis. Alles weten wij nu van albast uit het Verenigd Koninkrijk en langzaam buiten wind gegroeid eikenhout uit Baltische staten.
Buurtgenoot Peter handelt naar zijn (mensen)kennis. Waar het Rijksmuseum een begerig oog wierp op de Antwerpse collectie, redde Peter die voor Maastricht. Het lukt hem vast de belichting van de kunstwerken aan te laten passen. Lang leve Peter!

Schooltuintje

In nieuwbrief 17 lieten wij u de fraaie Jekerkerkenfoto van Coen Eggen zien. Zag u ook het aardige tuintje op de voorgrond? In nieuwsbrief 14 gaven wij de vindplaats.

Wandelen langs beelden

De publieke ruimte van Maastricht staat vol beelden, veel daarvan in onze woonomgeving. U kunt zichzelf met enige uitleg daarlangs leiden via zichtopmaastricht.nl. Er is een wandeling die vanuit het bassin het Jekerkwartier doorkruist. Ook aardig om uw gasten te laten zien wat u van Maastricht weet.

Looiershof

In een voorgaande nieuwsbrief schreef Jo Nelissen over de geschiedenis van de Looiershof. Aanleiding voor Coen Eggen om ons zijn Bouw- en Cultuurhistorisch onderzoek naar het Bauduinterrein ter beschikking te stellen. Een doorwrocht verhaal voor wie meer van onze geschiedenis wil weten of anderen daarover wil vertellen.

Visvijver ontvist

Ter voorbereiding van de herstelwerkzaamheden aan de walmuur werd de visvijver door professionals leeggevist. Ook schildpadden ontkwamen niet aan gedwongen verhuizing.

Hierna liep de vijver op voor ons onverklaarbare wijze op zondag 8 oktober langzaam leeg:

Vanaf 9 oktober wordt de muur hersteld. Wie via de Poort Waerachtig naar en van de stad loopt zal hinder ondervinden.

Komende activiteiten

  • Op 25 oktober komen burgemeester, stadsdeelwethouder en stadsdeelregisseur ons bezoeken.
  • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
  • Op 10 november heronthullen wij het opgeknapte monument (op de Rode Brug) ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18.
  • Mogelijk bezoeken wij in 2024 een in oude luister herstelde jekermolen.