Nieuwsbrief 2023 nr 18

Werkgroepen
Omgeving en Gemeente
Frank Bokern
Looiershof
Kunst
Groene stoep
Weer weergang?
Woondebat
Agenda

Werkgroepen

Onze oproep om deel te namen aan onze werkgroepen krijgt respons. Er is nog ruimte. Wie belangstelling heeft voor omgevingsplan, verkeersplan of leefbaarheid kan zich voor deelname aan de voor die onderwerpen te vormen werkgroepen aanmelden. Voor aanmelding of vragen kunt u contact opnemen via info@bewonersjekerkwartier.nl.

Meedenken over omgeving

De gemeente nodigt wie wil uit om samen met de nieuwe burgemeester en stadsdeelwethouder mee te denken over de omgevingsvisie. Het stadsdeelgesprek op 25 oktober is een vervolg op eerdere stadsdeelbezoeken. Uw bestuur zal aanwezig zijn bij de bijeenkomst voor Stadsdeel Centrum. Ook u bent in Stayokay welkom vanaf 18:00 uur. Aanmelden hoeft niet maar kan via stadsdeel.centrum@maastricht.nl.

Frank Bokern over het Jekerkwartier

Op 8 en 12 oktober zijn er nog mogelijkheden om kennis te maken met (het werk van) Frank Bokern. Zie over Franks laatste boek het bericht van Libris.

Looiershof

Jo Nelissen schreef een lezenswaardige tekst over de geschiedenis van de Looiershof. Dank je Jo. Wij komen graag op bezoek.

Neutelings

Voor wie de collectie Neutelings beter wil leren kennen: er zijn nog enkele plaatsen voor de wandeling langs de collectie met Peter te Poel.
Wij verzamelen om 14.45 uur in de hal van het Bonnefantenmuseum.
Start rondleiding: 15.00 uur
Duur rondleiding ca 1-1,5 uur
Na afloop gezamenlijk koffie/thee/vlaai/…
Deelname voor leden: € 10,00; niet-leden: € 15,00. Graag overmaken naar NL73 ABNA 0108 4243 91 t.n.v. Bewonersvereniging Jekerkwartier ovv Bonnefantenmuseum 05/10/23. 
Dit is exclusief toegangskaartje voor het museum. Neemt u uw museumjaarkaart mee of koopt u zelf ter plekke een toegangskaartje? 
Aanmelden door een bericht aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

Plant voor stoeptegel

Wie lichtte op 7 oktober een bij de Stadstuin aan de groene Loper ingeleverden stoeptegel? Een van uw bestuursleden verruilde zo’n tegel voor een roos. Die telde voor de CNME actie niet mee omdat de tegel in de achtertuin lag in plaats van aan de voorgevel. Ook zonder actie blijft het de moeite waard met planten de omgeving te verfraaien en waterhuishouding beter te reguleren.

Wal met gat

Eindelijk wordt de wal bij de visvijver in het Jekerkwartier hersteld. Maar niet dan nadat die eerst geheel wordt gesloopt. Zo kregen buurtbewoners per brief van de gemeente te lezen. De gemeente informeert ons ook via de eigen site.
Voorlopig overlast van sloop en grondvervoer. Dan het uitzicht op een vijver die leeggepompt werkplaats wordt.
De gerestaureerde wal krijgt weer weergangen. Wie daarna de stad bedreigt zal door trotse stadsbewoners worden geweerd.
Krijgt het prachtige gedicht van Maarten van den Berg een vervolg of een nieuwe plek?

Woondebat Topos

Topos organiseert op 9 oktober vanaf 20:00 uur een woondebat in de Jan van Eyck Academie.

Komende activiteiten

  • Donderdag 5 oktober: toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
  • Op 7 oktober (14-16 uur Tout à Fait) verkoopt Martia Tersteeg door haar gemaakte objecten ten behoeve van Save the Children.
  • Op 8 en 12 oktober kunt u Frank Bokern ontmoeten in het Pesthuys. Aanmelden kan via deze link.
  • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
  • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
  • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument (op de Rode Brug) ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18 onthullen.