Nieuwsbrief 2023 nr 17

Beleidsvisie
Werkgroepen
Kunst
Kerken
Groene stoep
Verleden-heden-toekomst
Woondebat
Agenda

Beleid

De nieuwe beleidsvisie is aan onze leden aangeboden en op de website geplaatst.

Werkgroepen

Het beleidsplan voorziet in werkgroepen die een thema nader uitwerken stukken voorbereiden. In de vorige nieuwsbrief vroegen wij u zich aan te melden voor een werkgroep. Dat leverde nog weinig reacties op.
Denkt u over onvoldoende kennis te beschikken? Uw woonervaring geeft genoeg kennis! Heeft u te weinig tijd? U kunt uw grenzen zelf bepalen! Wilt u eerst nadere informatie voor u een besluit neemt? Neem contact op (info@bewonersjekerkwartier.nl)!
De Werkgroep omgevingsplan wordt heropgestart. Dat is gezien de komst van de omgevingswet nodig.
Een ouder verkeersplan voor onze buurt verdient bijstelling. Het bestuur stelt het op prijs als leden met ideeën over de verkeerssituatie in het Jekerkwartier (en omliggende buurten) hiertoe een Werkgroep Verkeer willen starten.
Tenslotte kan een nieuwe Werkgroep Leefbaarheid zich sterk gaan maken voor de in het beleidsplan gestelde doelen ten aanzien van de leefbaarheid in het Jekerkwartier.

Neutelings

Kent u de collectie Neutelings? Peter te Poel weet daar alles van en deelt zijn kennis graag met u. BJK organiseert op donderdag 5 oktober een wandeling langs de collectie die wordt geleid door Peter. Wij verzamelen om 14.45 uur in de hal van het Bonnefantenmuseum.
Start rondleiding: 15.00 uur
Duur rondleiding ca 1-1,5 uur
Na afloop gezamenlijk koffie/thee/vlaai/…
Deelname voor leden: € 10,00; niet-leden: € 15,00. Graag overmaken naar NL73 ABNA 0108 4243 91 t.n.v. Bewonersvereniging Jekerkwartier ovv Bonnefantenmuseum 05/10/23. 
Dit is exclusief toegangskaartje voor het museum. Neemt u uw museumjaarkaart mee of koopt u zelf ter plekke een toegangskaartje? 
Aanmelden door een bericht aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

Coen Eggen

Bouwhistoricus Coen Eggen leidde een aantal belangstellenden onlangs langs en door mooie panden in ons Jekerkwartier.
Coen leest ook deze nieuwsbrief. Het verbaast hem dat dat de kerken op de foto in de kop niet in het Jekerkwartier staan. Hij maakte vanuit de zolder van een bezocht pand een prachtige foto met 3 heel verschillende kerken die door hun geschiedenis het Jekerkwartier mee gevormd hebben. Coen bedankt!

Plant voor stoeptegel

Wie op 7 oktober bij de Stadstuin groene Loper een gevelsteen inlevert krijgt een plant terug. Deze mede door CNME opgezette actie maakt uw omgeving nog gezelliger en is goed voor de natuur.

Wal met gat

De wal bij de visvijver beschermde eeuwen een deel van het Jekerkwartier. Een paar jaar geleden zeeg de wal in vredestijd neer. Herstel roept vragen op. Die worden nu tweetallig beantwoord op nieuwe doeken. Aardig om te lezen en hoopgevend voor de toekomst.

Woondebat Topos

Topos organiseert op 9 oktober vanaf 20:00 uur een woondebat in de Jan van Eyck Academie.

Komende activiteiten

  • Donderdag 5 oktober: toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
  • Op 7 oktober (14-16 uur Tout à Fait) verkoopt Martia Tersteeg door haar gemaakte objecten ten behoeve van Save the Children.
  • Op 8 en 12 oktober kunt u Frank Bokern ontmoeten in het Pesthuys. Aanmelden kan via deze link.
  • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
  • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
  • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument (op de Rode Brug) ter herdenking van de oorlogsvluchtingen oorlogsvluchtelingen 14-18 onthullen.