NIEUWSBRIEF 2022 – nr. 2

Geleidelijk aan gaat er weer van alles open; de horeca, theaters, winkels enz. Het is nu nog beperkt maar de signalen lijken positief voor verdere openstelling van onze maatschappij. Wel zijn de besmettingen nog onvoorstelbaar hoog. Dat betekent dat we met elkaar toch nog voorzichtig moeten zijn.

Hieronder de zaken waarover we u als bewonersvereniging graag willen informeren.

 1. Sphinx Debatcentrum: dinsdagavond 22 februari 2022
 2. Nieuwe wijkgebonden medewerker gemeente Maastricht
 3. Wandeling gevelstenen Jekerkwartier in april 2022
 4. Verdere bewoners informatie

1. SPHINX DEBATCENTRUM: DINSDAGAVOND 22 FEBRUARI 2022

In ons huis zijn we thuis. Maar ook tussen de huizen willen we ons thuis voelen. In de straten, parken en wijken. Daar liggen niet alleen stenen, maar ook de verhalen over ons eigen leven. Sphinx vraagt zich daarom af: wat maakt onze buurt mooi en wat maakt ze juist lelijk? We praten er over met inwoners van Wolder, De Heeg en Jekerkwartier en deskundigen.

Locatie – Muziekgieterij

Programma  19.00 – 22.00 uur 

 • Welkom door Sander Kleikers en vervolgens Gesprek met drie buurtbewoners
 • Reflectie met:
  • Chris Meijs (voorzitter BuurtBalans)
  • Floor van Spaendonck (dir. Bureau Europa, platform architectuur en design)
  • Piet Joosten (directeur RO groep, vastgoedontwikkelaar)
  • Rémy Kroese (eigenaar Dear Hunter, onderzoekt gebruik openbare ruimte)
 • Dit is een eerste gespreksavond over het onderwerp “Voel jij je thuis, buitenshuis?”. Een avond waar eerst 3 buurtbewoners geïnterviewd worden en vervolgens wordt er hierover uitgebreid gesproken. De gesprekken worden gemodereerd door Sander Kleikers.
 • Vanuit het Jekerkwartier zal Henk van de Voort aan deze avond deelnemen. Henk is medeoprichter van onze bewonersvereniging en oud-bestuurslid.

Wij hopen dat veel bewoners deze avond naar de Muziekgieterij zullen gaan.                Aanmelden via:   https://muziekgieterij.stager.nl/web/tickets/111134814

 

2. NIEUWE WIJKGEBONDEN MEDEWERKER GEMEENTE MAASTRICHT

Sinds enige tijd is Rob Pelzer onze wijkgebonden medewerker. Om u een idee te geven wat een wijkgebonden medewerker allemaal doet: Zie de link op onze website: https://bewonersjekerkwartier.nl/de-wijkagent-en-gemeenschappelijke-veiligheidszorg/wijkgebonden-medewerker/

3. WANDELING GEVELSTENEN JEKERKWARTIER IN APRIL 2022

In de laatste week van april willen wij graag een wandeling door het Jekerkwartier organiseren. Hierbij alvast wat achtergrond.

Kennis in codes                                                                                                                “Kint geer eur eige stad” vroeg Edmond Jaspar ons in de titel van zijn gelijknamige boek uit 1936 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/viewcoll=boeken&identifier=MMKB06:000002883:00027).

Kennen wij ons eigen Jekerkwartier? Niemand kan volmondig “ja” antwoorden. Zoals nieuwe bewoners er jaren over doen hun weg te vinden, vinden mensen die hier al 70 jaar wonen nog nieuwe hoekjes en hoekige weetjes.                                                                Ons Jekerkwartier leer je best wandelend beter kennen. Een gids kan je rondleiden en vertelt over wat je ziet of over de geschiedenis van wat je niet meer kunt zien.

Wie met zijn tijd meegaat laat zich leiden door QR-codes. Wie ze kan lezen ontdekt informatie die steenhouwers vroeger in gevelstenen kapten. Onlangs zijn panden met gevelstenen voorzien van dergelijke codes. Zo’n code geeft toegang tot wetenswaardigheden over steen en pand waarin die prijkt.

Een fraaie wandeling langs de gevelstenen in ons kwartier vind je onder https://kijkeensnaarboven.nl/gevelstenen-routes/jekerkwartier.

De ontsluiting van kennis over de gevelstenen is een initiatief van ons lid Ad Veenhof. Zou het niet mooi zijn als hij of een van zijn collega’s ons wandelend langs onze gevels gidst als covid dat weer toestaat?

4. VERDERE BEWONERS INFORMATIE

A. Onlangs stond er een artikel in De Limburger over nieuwbouwplannen van de Hogeschool Zuyd. De huidige gebouwen van zowel het conservatorium als de toneelacademie zullen dan een andere bestemming gaan krijgen. Zie: https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/02/03/toneelschool-en-conservatorium-van-monumentale-panden-in-centrum-maastricht-naar-nieuwbouw/

B. Artikel in De Limburger d.d. 11/02/2022: Maastricht pakt overlast van fout gestalde fietsen steviger aan: ‘We zien duidelijk resultaat’. Zie voor de tekst: https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/02/11/maastricht-pakt-overlast-van-fout-gestalde-fietsen-steviger-aan-we-zien-duidelijk-resultaat/

C. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van deelauto’s. Vandaar dat wij u graag willen informeren over de locaties van de deelauto’s in Maastricht. Zie: https://bewonersjekerkwartier.nl/2022/02/03/overzicht-deelauto-in-maastricht-stand-van-zaken-11-jan-2022/

 

 

NIEUWSBRIEF 2022 – NR. 1

Het nieuwe jaar is begonnen. Na de kerstvakantie mogen de kinderen (basisschool en voortgezet onderwijs) weer naar school. Laten we hopen dat dit de voorbode is van verdere versoepelingen en dat we geleidelijk aan ons sociale leven kunnen hervatten. Dat ziekenhuizen niet langer vrijwel uitsluitend voor coronapatiënten moeten zorgen maar dat ook andere patiënten weer de zorg kunnen krijgen die ze zo hard nodig hebben.

Wat natuurlijk ook buitengewoon positief is, is dat we nu een nieuw kabinet hebben. Een kabinet waar onze wethouder Vivianne Heijnen staatssecretaris wordt. Wij willen haar van harte feliciteren en wensen haar heel veel succes met deze fantastische benoeming.

Hieronder de punten waarover we als bewonersvereniging u graag willen informeren.

 1. Terrassen deze winter open
 2. Openbaar vervoer: busdiensten
 3. Participatie woningbouw KPN-gebouw Sint Bernardusstraat/A.O. Minderbroeders
 4. Verdere bewonersinformatie

Lees verder

Nieuwsbrief 2021 – nr. 10

De Coronaontwikkelingen blijven nog steeds zorgelijk en het OMT schijnt te adviseren de huidige maatregelen niet te versoepelen. De meesten van ons wachten nog op de boosterprik en blijven voorzichtig. Dat is ook te merken aan de drukte in de stad: die is minder dan vorig jaar. Het blijft oppassen geblazen!

Hieronder ziet u de actuele zaken waarover we u graag willen informeren.

 1. Pierre Kemppark – beeld van Pierre Kemp opgeknapt
 2. Woningbouw KPN-gebouw Sint Bernardusstraat
 3. Coronanieuws
  1. Horeca-initiatief: intrekken “terrassen wintersluiting 2022 (jan/feb)”
 4. Openbaar Vervoer (vervallen bushaltes lijn 9)
 5. Verdere bewonersinformatie

Lees verder

Nieuwsbrief 2021 – nr. 9

Er zijn weer nieuwe maatregelen afgekondigd waardoor geplande bijeenkomsten komen te vervallen, of worden verzet. Ook moet alles om 17.00 uur dicht, met uitzondering van de supermarkten etc. Die gaan om 20.00 uur dicht. Ook is de 1,5 meter afstand houden weer verplicht. Dit heeft natuurlijk consequenties voor enkele van onze eerdergenoemde activiteiten.

Wij informeren u daarover evenals over belangrijke wetenswaardigheden van het Jekerkwartier.

 1. Corona en Maastricht
 2. Openbaar Vervoer Binnenstad (Jekerkwartier, Kommelkwartier, Vrijthof etc.)
 3. Woningbouwplannen KPN-centrale Sint Bernardusstraat
 4. Milieuzone: extra raadsvergadering afgelast
 5. Tapijntuin: afscheid Martia Tersteeg
 6. Molenhof: verbouwing waarschijnlijk medio 2022
 7. Flitspeiling houtstook Maastricht
 8. Verdere bewonersinformatie

Lees verder

Nieuwsbrief 2021 – nr. 8

We hebben afgelopen periode enkele leuke en inspirerende ontmoetingen met elkaar gehad. Eerst was er de feestelijke herplaatsing van de bronzen haan in het Stadspark, vervolgens waren er 2 rondleidingen Tapijn. Deze rondleidingen waren dermate goed bezocht dat er komend voorjaar zeker nog één zal volgen. Het voelde goed om elkaar weer eens te kunnen zien en spreken. Helaas, door de oplopende besmettingen zijn er nu weer inperkende maatregelen nodig met als gevolg dat we weer even pas op de plaats moeten maken voor onze andere (sociale) activiteiten. Neemt niet weg dat we u graag weer informeren over belangrijke ontwikkelingen aangaande het Jekerkwartier.

1.    Corona
2.    Openbaar Vervoer Binnenstad (Jekerkwartier, Kommelkwartier, Vrijthof etc.)
3.    Fietsparkeren
4.    Woningbouw plannen KPN-centrale Sint Bernardusstraat
5.    Wetenswaardigheden over het Jekerkwartier
6.    Ledenwerving
Lees verder

Nieuwsbrief 2021 nr. 6

Bij de geanimeerde en goed bezochte herplaatsing van de bronzen haan op 29 september in het Stadspark (Mgr. Nolenspark) hebben we elkaar na lange tijd eindelijk weer eens in levenden lijve kunnen ontmoeten. Laten we hopen dat dat zo blijft.

Nu willen we u graag over informeren over andere activiteiten en ontwikkelingen in het Jekerkwartier.

 1. Rondleiding Tapijn: 21 oktober 2021 om 17.00 uur
 2. Herplanting bomen stadsparken
 3. Fietsparkeren
 4. Corona, terrassen en verder
 5. Ledenwerving

Lees verder

Nieuwsbrief 2021 – nr. 5

Hieronder ziet u alle punten waarover we u op dit moment graag willen informeren. Bovendien willen wij u eraan herinneren dat we volgende week woensdag een feestelijke bijeenkomst hebben waar wij u graag in levenden lijve willen ontmoeten. Voor zowel de coronamaatregelen als voor onze catering is het gewenst dat u zich hiervoor aanmeldt via info@bewonersjekerkwartier.nl. Een aantal van u heeft dat reeds gedaan, maar wij hopen op een grote opkomst. Dus mocht u in de gelegenheid zijn: meld u aan.

 1. Stadspark: herplaatsing bronzen haan wo 29 sept. 16.30 – 18.30 uur
  1. Achtergrond
  2. Festiviteit
 2. Veiligheid en leefbaarheid: reactie van het team handhaving
 3. Fietsparkeren
  1. Uitbreiding fietsparkeerplaatsen in Maastricht Centrum-west
  2. Samenwerking met de universiteit
 4. Uitnodiging rondleiding Tapijn
 5. Verdere bewonersinformatie

Lees verder

Nieuwsbrief 2021 – nr. 4

Het nieuwe studiejaar is weer begonnen en ook de coronamaatregelen zijn versoepeld. Dat is te merken aan de toegenomen drukte in de stad. Ook zijn er weer allerlei overlegvormen toegankelijk geworden en hoeft niet meer alles via ‘teams of Zoom’ plaats te vinden. Hoewel het nog oppassen geblazen is: het virus zal ons nog lang parten blijven spelen.
Wij willen u graag weer in levenden lijve ontmoeten op onze feestelijke bijeenkomst bij de herplaatsing van de bronzen haan.

Hieronder de punten waarover we u op dit moment graag willen informeren.
1. Stadspark: herplaatsing bronzen haan wo 29 sept. 16.30 – 18.30 uur
2. Veiligheid en leefbaarheid: verkeer, parkeren, Stadspark & Tapijn
3. Melden van overlast
4. Corona nieuws
5. Nieuws uit de buurt
6. Verdere bewonersinformatie
Lees verder