Nieuwsbrief 2023 nr 17

Beleidsvisie
Werkgroepen
Kunst
Kerken
Groene stoep
Verleden-heden-toekomst
Woondebat
Agenda

Beleid

De nieuwe beleidsvisie is aan onze leden aangeboden en op de website geplaatst.

Werkgroepen

Het beleidsplan voorziet in werkgroepen die een thema nader uitwerken stukken voorbereiden. In de vorige nieuwsbrief vroegen wij u zich aan te melden voor een werkgroep. Dat leverde nog weinig reacties op.
Denkt u over onvoldoende kennis te beschikken? Uw woonervaring geeft genoeg kennis! Heeft u te weinig tijd? U kunt uw grenzen zelf bepalen! Wilt u eerst nadere informatie voor u een besluit neemt? Neem contact op (info@bewonersjekerkwartier.nl)!
De Werkgroep omgevingsplan wordt heropgestart. Dat is gezien de komst van de omgevingswet nodig.
Een ouder verkeersplan voor onze buurt verdient bijstelling. Het bestuur stelt het op prijs als leden met ideeën over de verkeerssituatie in het Jekerkwartier (en omliggende buurten) hiertoe een Werkgroep Verkeer willen starten.
Tenslotte kan een nieuwe Werkgroep Leefbaarheid zich sterk gaan maken voor de in het beleidsplan gestelde doelen ten aanzien van de leefbaarheid in het Jekerkwartier.

Neutelings

Kent u de collectie Neutelings? Peter te Poel weet daar alles van en deelt zijn kennis graag met u. BJK organiseert op donderdag 5 oktober een wandeling langs de collectie die wordt geleid door Peter. Wij verzamelen om 14.45 uur in de hal van het Bonnefantenmuseum.
Start rondleiding: 15.00 uur
Duur rondleiding ca 1-1,5 uur
Na afloop gezamenlijk koffie/thee/vlaai/…
Deelname voor leden: € 10,00; niet-leden: € 15,00. Graag overmaken naar NL73 ABNA 0108 4243 91 t.n.v. Bewonersvereniging Jekerkwartier ovv Bonnefantenmuseum 05/10/23. 
Dit is exclusief toegangskaartje voor het museum. Neemt u uw museumjaarkaart mee of koopt u zelf ter plekke een toegangskaartje? 
Aanmelden door een bericht aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

Coen Eggen

Bouwhistoricus Coen Eggen leidde een aantal belangstellenden onlangs langs en door mooie panden in ons Jekerkwartier.
Coen leest ook deze nieuwsbrief. Het verbaast hem dat dat de kerken op de foto in de kop niet in het Jekerkwartier staan. Hij maakte vanuit de zolder van een bezocht pand een prachtige foto met 3 heel verschillende kerken die door hun geschiedenis het Jekerkwartier mee gevormd hebben. Coen bedankt!

Plant voor stoeptegel

Wie op 7 oktober bij de Stadstuin groene Loper een gevelsteen inlevert krijgt een plant terug. Deze mede door CNME opgezette actie maakt uw omgeving nog gezelliger en is goed voor de natuur.

Wal met gat

De wal bij de visvijver beschermde eeuwen een deel van het Jekerkwartier. Een paar jaar geleden zeeg de wal in vredestijd neer. Herstel roept vragen op. Die worden nu tweetallig beantwoord op nieuwe doeken. Aardig om te lezen en hoopgevend voor de toekomst.

Woondebat Topos

Topos organiseert op 9 oktober vanaf 20:00 uur een woondebat in de Jan van Eyck Academie.

Komende activiteiten

 • Donderdag 5 oktober: toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
 • Op 7 oktober (14-16 uur Tout à Fait) verkoopt Martia Tersteeg door haar gemaakte objecten ten behoeve van Save the Children.
 • Op 8 en 12 oktober kunt u Frank Bokern ontmoeten in het Pesthuys. Aanmelden kan via deze link.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
 • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument (op de Rode Brug) ter herdenking van de oorlogsvluchtingen oorlogsvluchtelingen 14-18 onthullen.

Nieuwsbrief 2023 nr 16

Beleidsplan
Werkgroepen
Niets doen
Verzet en verzetjes
Kunst en kind
Agenda

Beleidsplan

Een eerdere versie van ons nieuwe beleidsplan werd op geleide van opmerkingen tijdens de BJK-jaarvergadering definitief gemaakt. Leden krijgen de tekst binnenkort per mail.

Werkgroepen

Wilt u meedenken en praten over uw eigen woon- en leefomgeving? Meld u dan aan voor een van de werkgroepen die conform het nieuwe beleidsplan worden ingesteld.
De Werkgroep omgevingsplan wordt heropgestart. Dat is gezien de komst van de omgevingswet nodig.
Een ouder verkeersplan voor onze buurt verdient bijstelling. Het bestuur stelt het op prijs als leden met ideeën over de verkeerssituatie in het Jekerkwartier (en omliggende buurten) hiertoe een Werkgroep Verkeer willen starten.
Tenslotte kan een nieuwe Werkgroep Leefbaarheid zich sterk gaan maken voor de in het beleidsplan gestelde doelen ten aanzien van de leefbaarheid in het Jekerkwartier.
Om de lijnen met het bestuur kort te houden, neemt in elke werkgroep tenminste één bestuurslid zitting. Waar mogelijk faciliteert het bestuur het werk van de verschillende werkgroepen.
Hebt u belangstelling voor deelname of wilt u nadere informatie? Stuur een bericht aan info@bewonersjekerkwartier.nl.

Vakantie

Genoot u van de vakantie? Uw redactie ook! Daarom wezen wij u niet op de open monumentendag (9-10 september), de inkom (21-25 augustus) en de de lezing van historicus Luc Panhuysen over het beleg van Maastricht (10 september).

Vrolijk verzet

Met ‘Het Jekerkwartier. Broedplaats van vrolijk verzet’ heeft Frank Bokern een toegift geschreven op zijn bestseller ‘Crapuul. Kroniek van een krottenwijk’. In Franks nieuwe boek gaat het verhaal verder. De krotbewoners en kunstenaars van het Jekerkwartier krijgen in de jaren zestig en zeventig gezelschap van de nozems, de provo’s, de hippies en de krakers. Met hun ludieke protesten zorgen ze ervoor dat de stad eindelijk de luiken opengooit.
Frank Bokern presenteert zijn boek op 7 oktober.
Daarna krijgt u bij twee gelegenheden de kans kennis te maken met Frank Bokern en om zijn nieuwe boek te kopen en te laten signeren (aanmelden bij www.pesthuyspodium.nl):
Op 8 oktober leidt Frank Bokern de toehoorders door het verhaal van het Jekerkwartier met foto’s, anekdotes, achtergronden bij (oud-)bewoners en fragmenten uit het boek. Zo vertelt hij in vogelvlucht het verhaal van de buurt die nu zo sjiek en sjoen is, maar lange tijd de broedplaats was van vrolijk verzet.
Op 12 oktober praten Frank Bokern en René Corten over het nieuwe boek, het verband, de overlap en het verschil tussen ‘Jekerkwartier’ en ‘Crapuul’, de impact van ‘Crapuul’ en de uitgebreide en dubbelzinnige recensie van ‘Crapuul’ van Ad Knotter in ‘Publications’. Komen er nog meer boeken over Maastricht?

Porselein van Martia Tersteeg

Jekerkwartierbewoner Martia Tersteeg biedt ons de gelegenheid kunst te kopen en Save the Children te steunen.
Martia -initiatiefneemster en ook jarenlang actief voor de Tapijntuin- maakt mooie porseleinen objecten zoals kopjes, kommetjes en schalen. Die verkoopt ze met haar kleindochters op 7 oktober van 14-16 uur in Restaurant Tout à Fait. De hele opbrengst is voor Save the Children.
Martia en haar kleindochters kijken uit naar uw komst.

Komende activiteiten

 • Donderdag 7 oktober: toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
 • Op 7 oktober (14-16 uur Tout à Fait) verkoopt Martia Tersteeg door haar gemaakte objecten ten behoeve van Save the Children.
 • Op 8 en 12 oktober kunt u Frank Bokern ontmoeten in het Pesthuys. Aanmelden kan via deze link.
 • In het voorjaar van 2024 leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
 • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18 onthullen.

Nieuwsbrief 2023 nr 15

Beter zitten
Terrasgezelligheid
Bussen in Jekerkwartier
Fietsen in (binnen-)stad
Wandelen met Coen
Sint Pieterstraat
Tegels voor goud
Knopen tellen
Lixhe
Aachen
Komende activiteiten

Stilzitten of bewegen

Bewegen is gezond, zitten moet je vermijden. De gemeente zet gevaar door met nietsdoen zitten te ontmoedigen:

Wij maakten er melding van via de gemeente-app.
Melden helpt, zo ervaren wij bij meldingen van loszittend trottoirstenen. Helpt u de gemeente ons te helpen door melden van verbeterpunten?

Terras je, verras je

Een nieuw en uitgebreid “pleinterras” voor je woning, zoals nu op hoek Stenen Brug kan een behoorlijk impact op het woongenot van de omgeving hebben. Bewoners en de BJK hebben  daar dan ook bezwaar tegen gemaakt. Mede daartoe heeft de gemeente sluitingstijden aangegeven waar de uitbaters het nu weer niet mee eens zijn. 
Verassend  is nu dat nu blijkt dat de uitbaters niet alleen met de gemeente en de  omwonenden maar ook onderling last van elkaar hebben. Lees hoe de Limburger bericht over het pleinterras op de Sint Pieterstraat.
Wij denken dat de beste oplossing is om terug te gaan naar de oorspronkelijke  rustige situatie, zoals in ons bezwaar bij de gemeente ook werd bepleit. Houdt het bij het oude terras van Enfin. En ruim de huidige “fietsenbult” op met een paar goede stallingsplaatsen en verder wat extra ruimte voor de wandelaar en toerist. De omgeving heeft daar meer aan dan hier elke m2 uit te baten als terras. 

Openbaar vervoer

Wie vanuit ons kwartier de bus wil nemen moet ver lopen. BJK was het vervallen van de oude lijn 9 een doorn in het oog. Samen met Buurtnetwerk Binnenstad bespreken wij met gemeente, Arriva en provincie mogelijke verbeteringen. 
In een gesprek met Arriva en provincie op 17 juli presenteerden wij onze bevindingen en voorstellen. De bijeenkomst was zinvol, maar de problematiek van (vervallen) buslijnen blijkt complex. Duidelijk werd dat de door ons veronderstelde maximale loopafstand tussen 2 lijnen van 450 meter al lang achterhaald is. Er wordt nu een afstand van 950 meter gehanteerd. Dat betekent dus vooral voor degenen die slecht ter been zijn een behoorlijke verslechtering.
Door de gemeente wordt een onderzoek naar het OV in het centrum uitgevoerd. Wij hebben de gemeente laten weten dat we hierbij betrokken willen worden.
Afgesproken is dat bij een volgend gesprek ook de gemeente uitgenodigd zal worden. Het bestuur blijft zich -samen met Buurtnetwerken Binnenstad en de Kommel- inzetten voor het verbeteren van de busverbindingen in het centrum.

Particulier vervoer

Fietsen is gezond, vervangt autorijden en geeft overlast. De gemeente werkt daaraan. Werkt u mee aan posifiets? Wij blijven werken aan een leefbare stad.

Rondgang in het Jekerkwartier met Coen Eggen.

Op 20 juli wandelde Coen met een beperkt aantal mensen langs onze rijke historie. Henk van de Voort schrijft over de rondgang en Coen’s verhalen. 
Coen is een ervaren bouwhistoricus die honderden panden in Maastricht en Limburg bouwhistorisch heeft onderzocht. Hij beschikt zodoende over een enorme (ook parate) kennis die hij met belangstellenden wilde delen, deze keer met als centraal thema: de Jeker.
Het ging over de verschillende takken van de Jeker in de stad -minstens vijf-, over de tientallen molens die aan de Jeker lagen, over kibbelarijen tussen verschillende belanghebbenden, over de vele kloosters en hun boeiende geschiedenissen, en ja, ook over zijn kritiek op de gemeente aangaande haar omgang met het bouwkundige erfgoed in de stad
We hebben twee prachtige woonhuizen bezocht.
Het huis met de roos (in de bovenlatei van de voordeur) is een groot en hoog huis, grotendeels 18e eeuw maar in oorsprong veel ouder, dat nu opnieuw een voorzichtige restauratie zal ondergaan. Heel bijzonder is de schitterende Louis XV schouw die in de voorkamer -geheel origineel- nog aanwezig is.
Daarnaast een oud convent dat niet zo heel geleden door de eigenaar fraai is gerestaureerd. De kapconstructie is nog uit het originele gebouw (ca. 1480).
Het is een echt stadspaleis geworden met een grote, schitterend vormgegeven tuin, waarin ons hele gezelschap, met koffie en vlaai, in een heerlijk zonnetje door de familie ontvangen werd en waar we een en ander nog ’s konden doornemen.
Al met al een buitengewoon interessante en plezierige rondgang door ons prachtige Jekerkwartier.

Gastgevers: dank voor de toegang tot jullie huizen. Coen, dank voor je inspirerende verhaal. Voor de reportage danken wij Henk van de voort.

Verkeersplateaus Sint Pieterstraat

Op 27 juli gaf de gemeente in Stayokay informatie over de komende wijzigingen in het profiel van de Pieterstraat. Na meer dan een decennium praten ziet het er naar uit de de werkzaamheden vanaf maart 2024 worden gestart.

Van tegel naar groen

Helpt u Maastricht aan de Gouden Schep of de Gouden Tegel? Schep tegels uit uw tuin en vergroen het gat. Stuurt u ook een foto naar ons? De mooiste transitie publiceren wij in een volgende nieuwsbrief.

Knoop: van duizend naar nul?

In de vorige nieuwsbrief vertelden wij over het voorkomen van de Japanse duizendknoop in onze buurt. De gemeente kwam onmiddellijk in actie:

De gemeente heeft overigens niet genoeg geld om stadsbreed deze woekeraar aan te pakken. Onze rechteroever zal de plant voorlopig voor lief moeten nemen, zo lezen wij in de Limburger.

Naar Lixhe?

Over onze huizen wordt weer naar Beek gevlogen. Gaat in de toekomst de ook rook van een biomassacentrale in Lixhe mee onze richting uitwaaien? Dat een eerder besluit die centrale niet te bouwen komt te vervallen lijkt niet uitgesloten, bericht de Limburger.
Kan Maastricht de eigen duizendknopen later in Lixhe laten verbranden?

MAA

Niet enkel Lixhe maakt onze lucht vuil. Het vliegveld dat wij met Aken delen blijkt onze longen te verstoffen. Kijk op NPO wat een arts en een toxicoloog daarover melden.

Komende activiteiten

 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
 • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18 onthullen.
 • In oktober presenteert Frank Bokern (Crapuul) zijn nieuwe boek over het Jekerkwartier.

Nieuwsbrief 2023 nr 14

Verslag stadsdeelbezoeken
Fietsstalplaatsen
Kloar loch?
Duizendknopen en één knoopje
Duizend beestjes vellen kunst
Komende activiteiten

Stadsdeelbezoek

Op 14 december 2022 spraken bewoners en belanghebbenden in The Masters veel thema’s met het College van Burgemeerster en Wethouders. Op 30 juni ontvingen wij de rapportage van alle stadsdeelbezoeken die onze input verwoordt en vertelt wat daarmee gebeurt.

Parkeren

Grote steden bouwen parkeerplaatsen voor auto’s snel af. Maastricht is nog niet zover. Veel aandacht krijgt wel het parkeren voor fietsen. Dat wordt verboden en het verbod wordt gehandhaafd.
Goed te zien dat dat strenge beleid wordt geflankeerd door het voornemen om op geschikte plekken stallingen voor fietsen te maken. De gemeente vraagt ons daarin mee te denken. Als u een locatie weet waar fietsparkeergelegenheid wenselijk is en mogelijk lijkt, kunt u dat melden. Wij bespreken alle voorstellen voor onze buurt met de gemeente.

Adem

Nu de politiek de milieuzone aan andere steden laat, dreigt schone lucht voor Maastricht een kwestie van lange adem worden. Milieudefensie en buurtorganisaties zitten niet bij de pakken neer. Samen bevorderen wij dat Maastricht de vrijgevallen M€ 4,7 zo optimaal mogelijk gaat inzetten om -passend in het spoorboekje– onze lucht van smetten te schonen.

Topografie van de buurt

Wie wil niet weten waar de Japanse duizendknoop in onze buurt krioelt? Ga naar de Maastrichtse kaartviewer, klik de gewenste vinkjes en zie:

Het lijkt accuraat. Uw secretaris was erbij toen in de schooltuin in het Lang Grachtje de strijd met de duizendknoop werd aangebonden. Staat die onuitroeibare kleine knoop ook op de kaart? Ja zeker:

Totemknabbelaars

Kleine beestjes werden op het Tapijnterrein verbeeld in een totem.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_0311-3-1024x768.jpeg


Onlangs viel die totem ten prooi aan kleine knabbelaars.

Kunst en natuur: mooi in vergankelijkheid.

Komende activiteiten

 • 20 juli: Bouwhistorische rondgang door het Jekerkwartier onder leiding van bouwhistoricus Coen Eggen (volgeboekt).
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
 • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18 onthullen.
 • In oktober presenteert Frank Bokern (Crapuul) zijn nieuwe boek over het Jekerkwartier.

Nieuwsbrief 2023-13

Doorgaande route over heuvels
Staand drinken tot 23 uur
Afscheid
Paradijsje
Stadsdeelregisseur
Koffie
Omgevingsvisie
ALV
Bib en buren
KPN: van bellen naar wonen
Komend

Herinrichting Sint Pieterstraat

Eindelijk is het zover: de drukke doorgaande route door ons kwartier krijgt verkeersplateaus. Op 27 juli zal een infoavond plaats vinden in Stayokay van 18.30-20.00u. De uitnodiging daarvoor wordt huis-aan-huis bezorgd in Sint Pieterstraat, Maastrichter Heidenstraat, Hondstraat en zijstraten.

Drinken en staan

Uw -en onze- bedenkingen bij de verlenging van staand drinken tot 02:00 uur verleidden de gemeente de eerder bepaalde eindtijd (23:00 uur) te handhaven.
Over een maand of drie wordt de pilot staand drinken geëvalueerd. Wij zullen dan nogmaals uw mening peilen.
Ondertussen doet u er goed aan eventuele overlast te blijven melden bij de gemeente. Bij de besluitvorming wordt immers ook met meldingen rekening gehouden.

Afscheid van Börgemeisterse

Ook BJK nam waardig afscheid van onze burgemeester. Onze voorzitter bood Annemarie Penn te Strake de bundel Emeritaat van Pierre Kemp aan alsmede een Vlam-lidmaatschap. Inspiratiebronnen voor een nieuwe dynamische levensfase. Wij wensen Annemarie veel lees- en woonplezier in ons kwartier.

Schooltuin Lang Grachtje

In nieuwsbrief 12 berichtten wij u over het gesprek dat het bestuur met stadsdeelwethouder en stadsdeelregisseur hadden. Later maakten uw voorzitter en secretaris nader kennis met de stadsdeelregisseur. Waar kan dat beter dan in de “schooltuin” achter de grote groene poort in het Lang Grachtje?

Erwin stelt zich voor

Mijn naam is Erwin Gerardu en ik mag mij sinds 1 juni 2023 Stadsdeelregisseur van het Centrum noemen. Daaronder valt ook het Jekerkwartier. De functie is nieuw binnen de gemeente en vloeit voort uit de ambitie van het college van burgemeester en wethouders om de verbinding met de buurten en wijken te verbeteren. Maastricht is daarvoor opgedeeld in zeven stadsdelen. Ieder stadsdeel heeft zijn eigen stadsdeelwethouder en stadsdeelregisseur. Ik mag dus aan de slag in het meest dynamische, meest mooie en misschien ook wel meest complexe stadsdeel: het centrum. Hier komen tal van belangen en opgaven samen. Samengevat gaat het de komende jaren in het centrum in mijn ogen om ‘het vinden van de juiste balans tussen leefbaarheid en levendigheid’. Ik wil in deze functie graag mijn steentje bijdragen aan die zoektocht. Ik ben geen tovenaar, kan geen wonderen verrichten en zal ook nooit iedereen tevreden kunnen stellen. Maar als het lukt om binnen het Centrum en dus ook binnen het Jekerkwartier meer begrip te kweken tussen de diverse doelgroepen en belanghebbenden dan is dat al winst. Dat begint met het voeren van gesprekken en echt naar elkaar luisteren. Ik ben ervan overtuigd dat dit dan uiteindelijk ook leidt tot betere oplossingen, meer draagvlak en een toekomst voor het Jekerkwartier waar het goed wonen, werken en ontmoeten is.

Zin in koffie?

De hierboven genoemde tuin werd langer geleden door de Openbare Basisschool gebruikt. Nu is het een paradijsje dat door buurtbewoners wordt onderhouden. Niet openbaar, maar soms wel open. Ons gewaarde lid Jan Jeurissen heet u van harte welkom voor een praatje en een kop koffie op dinsdagen van 11 uur tot 12:30.

Omgevingsvisie

Waar BJK de beleidsvisie actualiseerde, gaf de gemeente op 21 juni het startschot voor de actualisatie van de omgevingsvisie 2040.  Een delegatie van het bestuur was daarbij actief aanwezig.
Het gaat daarbij om onze toekomstvisie  naar 2040 als voorgeschreven in de nieuwe omgevingswet. Met die wet zullen op basis van de Omgevingsvisie ook de huidige Bestemmingsplannen worden omgezet in Omgevingsplannen. Plannen met veel breder kader en uitwerking zoals ten aanzien van de afstemming van economie, milieu- en ruimtelijke ordening. Bepalend  voor onze  toekomstige woon- en werkomgeving.
De nieuwe Omgevingsvisie moet op 1 januari 2025 klaar zijn. U kunt in dat proces een rol spelen. Voor het Jekerkwartier zullen wij ook onze werkgroep die hier indertijd  mee bezig is geweest weer in werking stellen. Wat is mooier dan meedenken over de toekomst van uw woonomgeving? De gemeente geeft in een speciale website meer informatie. En wij houden u ook verder op de hoogte.

Algemene Ledenvergadering

Leden en bestuur genoten van de ontmoeting op 3 juli.
Op geleide van de bevindingen van de kascontrolecommissie werd het Financieel jaarverslag goedgekeurd. Van het secretarieel verslag werd met instemming kennis genomen. Na de decharge van het bestuur werd de begroting voor 2023 goedgekeurd.
Het echte werk vormde de hiervoor al genoemde bespreking van de beleidsvisie. Bij het concept van het bestuur werden opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Na verwerking daarvan krijgen de leden een nieuwe versie. Na vaststelling daarvan zal die worden gepubliceerd.
Na deze zinvolle bespreking konden wij voldaan het glas heffen.

Bericht van de Universiteitsbibliotheek

Voor wie de UB een warm hart toedraagt, voor buren die hinder ondervinden of voor wie wel eens de Nieuwenhofstraat doorloopt is het aardig kennis te nemen van de laatste UB-nieuwsbrief.

Jekerinvestment BV

bericht dat op 10 juli wordt gestart met de bouw van 89 appartementen in het KPN-gebouw.

Komende activiteiten

 • 20 juli: Bouwhistorische rondgang door het Jekerkwartier onder leiding van bouwhistoricus Coen Eggen (volgeboekt).
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
 • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18 onthullen.

Nieuwsbrief 2023 nr 12

In memoriam Sandra Hellendoorn
Hitte
Politiek en zuivere lucht
Stadsdeelwethouder en -regisseur
Staand drinken
Vrije gevel
Decibellen, kerkklokken en MAA
Onze huizen als driedimensionaal archief
Komende activiteiten

Jao, diech höbs us aon ‘t hart gelege

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat Sandra Helledoorn na een kortstondig ziekbed op 4 juni is overleden.
Sandra heeft veel betekend voor het Jekerkwartier. Zij was gedurende vele jaren voorzitter van het toenmalig buurtplatform Jekerkwartier.
Maar ook daarna bleef haar betrokkenheid bij de buurt groot. Zij was o.a. actief betrokken bij de voorbereidingen en de oprichting van onze bewonersvereniging. BJK is haar in deze veel dank verschuldigd. Ook haar betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het Jekerkwartier, bij het uitgaansleven en de leefbaarheid ingegeven door haar sociaal bewustzijn en gevoel voor integere verhoudingen, was groot.
Wij wensen haar vader en ‘chosen family’ heel veel sterkte met het dragen van het verlies. Wij, bewoners van het Jekerkwartier, zullen haar missen.

Afscheid nemen doen we niet.
Wat nemen we dan wel?
Het gemis, we delen en strelen het,
totdat het draagbaar is
.
(Emma Crebolder)

Hittestress

Stressvolle dagen liggen achter ons en zullen nog volgen. Bomen helpen. De gemeente helpt bomen. Maastricht bekijkt alle bomen eens in de drie jaar. Het centrum is beter af. Daar -dus ook in ons kwartier- worden de bomen jaarlijks onderzocht op ziekten en gevaarzetting. Waar nodig volgen bijzondere operaties. Zag u diepe gaten boren in de grond rond de bomen in de Hubertuslaan? Dat was nodig om die bomen gezond te houden. Mooi dat oud groen ons vief houdt.

Milieu of mileuzone?

Wij kijken uit naar een milieuzone. De gemeente reserveerde daar langer geleden vijf miljoen voor. De Seniorenpartij dient op 27 juni een motie in die voorstelt 4,7 miljoen anders te besteden en de milieuzone op de lange baan te schuiven. In een advertentie in de Limburger wekt SPM handig de suggestie dat Buurtbalans en Milieudefensie die motie steunen.

Wij weten beter en achten de motie een gemiste kans. Gaat u op 27 juni de raadsvergadering bijwonen om te zien hoe uw politici onze lucht behandelen? U moet lange adem hebben: de motie staat als laatste punt op de agenda.

Stadsdeelwethouder en Bewonersvereniging

Uw bestuur sprak op 7 juni met Stadsdeelwethouder John Aarts en de nieuwe Stadsdeelregisseur Erwin Gerardu. Daarbij vormde ons concept voor de nieuwe beleidsvisie (onze leden ontvangen dat binnenkort) leidraad. Het was een plezierig gesprek dat een basis legt voor een goede samenwerking.

Staand drinken

Eerder vroegen wij uw mening over de pilot staand drinken. Onze lezers lopen niet warm voor uitbreiding van staand drinken bij horeca. Drinklustigen vinden hun eigen oplossing:

Gevelstut

Op 8 juni bleek de lang in het oog springende ondersteuning van een pand in de Pieterstraat opgeruimd. Speelt de gemeente hierin een rol? Dat zou veel beloven ten aanzien van de realisatie van onze wensen.

Geluid

Als de wind juist waait genieten wij in de zomer van André Rieu. Ook in ons kwartier is het geluid van evenementen sommigen te veel. Het nieuwe evenementenbeleid belooft -behoudens uitzonderingen- matiging tot 80dB aan onze gevels. Er zijn raadsleden die dat uit feestliefde te ver gaat (zie hierover meer in de Limburger).
Wij wachten het besluit van de raad af en “kijken uit” naar 2024 waarin naar Beek dalende vliegtuigen feesten weer gaan overstemmen.

Achtergrond – Het Jekerkwartier als driedimensionaal archief

Elk gebouw is een driedimensionaal archiefstuk dat verhaalt over status, rijkdom of armoede, modegrillen, ‘keeping up with the neighbours’, materiaalgebruik en functioneel gebruik. Daarin verschilt het Jekerkwartier niet van welke willekeurige andere wijk of plaats. Toch laat dit gebied, met de allesbepalende Jeker, die vroeger veel zichtbaarder en wijder vertakt was dan wat er nu te zien is, heel veel bijzondere panden zien. Aan vóór- én achterkant, is heel veel geschiedenis af te lezen, over het pand zelf, en over de permanente transformatie waaraan bijna alle oude panden onderhevig zijn. Het ‘lezen’ van een pand is een vak apart, idealiter aangevuld met archiefonderzoek, waarbij tegelijkertijd geconstateerd kan worden dat papieren archieven vaak minder betrouwbaar zijn dan de stenen archiefstukken. Als bouwhistoricus heeft Coen Eggen in 27 jaar in Maastricht ongeveer 430 panden onderzocht. Een bibliografie laat zien dat Eggen ook buiten Maastricht actief is.

Komende activiteiten

 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 3 juli plaats.
 • 20 juli: Bouwhistorische rondgang door het Jekerkwartier onder leiding van bouwhistoricus Coen Eggen (volgeboekt).
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
 • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18 onthullen.

Nieuwsbrief 2023 nr 11

Drinken: zitten of staan?
Algemene ledenvergadering
Fietsparkeren
Zonnekoning
Vuil
Schoon?
Rust
Iets te melden?
Komend

Staand drinkend

Zoals u mogelijk gemerkt heeft mag er sinds eind 2022 op een beperkte aantal terrassen in de stad ook staand -met het glas in de hand- tot 23.00 uur worden gedronken. Daarbij gaat het om een proef van 1 jaar waartoe de raad al eerder heeft besloten. In het Jekerkwartier nemen Café Forum en Café de Pieter deel aan de proef. Als die positief uitvalt is het de bedoeling die definitief te maken ook voor overige terrassen. Momenteel komt het eind van de pilot (eind september) in zicht. Nieuw element is het verzoek van de horeca om bij de afronding van de proef in de maanden juli t/m september ook de optie voor een latere sluiting mee te nemen: tot 02.00 uur gelijk met het algemene terrassluitingsuur. 
Alvorens dat toe te staan wil de gemeente eerst van ons weten wat de huidige ervaringen en effecten in de buurten zijn en hoe bewoners het verloop beoordelen. Wij vragen u daarom uw ervaringen bij de huidige proef met ons te delen en te mailen (info@bewonersjekerkwartier.nl). Vanzelfsprekend vertrouwelijk en uitsluitend voor intern (tijdelijk) gebruik. Op basis van uw reacties kunnen wij het algemene beeld en advies uit onze buurt overbrengen naar de gemeente.

Algemene Ledenvergadering

Onze leden bespreken op 3 juli de te actualiseren beleidsvisie. Spreekt u graag mee? Wordt dan lid en ontvang als alle andere leden tijdig de uitnodiging met stukken.

Wel fietsen, niet meer parkeren

Geparkeerde fietsten hinderen. De gemeente besloot het gebied waarin parkeren verboden is uit te breiden tot aan de singels. De E3-borden worden daartoe verplaatst naar de randen van het centrum:

Daarmee wordt naar wij hopen de overlast van geparkeerde fietsen in ons kwartier opgelost.

d’Artagnan

De ambities van de zonnekoning deden d’Artagnan aan de wal van ons kwartier sneuvelen. Hieraan besteedt het nieuwe Maastricht Museum aandacht.

Vuil en toekomst

Onze omgang met resten kan beter. De gemeente doet mee en formuleert een nieuw afvalbeleid dat per 1-1-2024 zal worden ingevoerd.
Zou het niet mooi zijn als een ambtenaar dagelijks komt kijken wat wij kwijt willen om dat direct uitgesorteerd mee te nemen?
Zo fraai zal het niet worden. De gemeente betrekt ons bij de plannen. Ten behoeve van de ontwikkeling van het Regionaal Beleidskader Huishoudelijke Grondstoffen zijn inwoners en belanghebbenden bevraagd. De uitkomsten van de in april gehouden wijkbijeenkomsten zijn ook in een verslag vastgelegd. Later dit jaar volgt een stadsronde.
Wie buiten deze nieuwsbrief dit dossier wil volgen bezoeke de site voor het afval.

Snel schoon?

Wordt onze lucht snel bevrijd van ongerechtigheden? De invoering van de milieuzone draagt bij. Gaat dat lukken? Als dat aan onze gemeenteraad ligt nog niet. Lees daarover de bijna raad-brede motie die op 27 juni wordt besproken (zie hierover ook de Limburger).

Peuken opgeruimd

Omwonenden van de universiteitsbibliotheek zien graag minder fietsen en peuken. De universiteit heeft daar begrip voor. Over acties en voornemens bericht de bibliotheek in de nieuwsbrief.

Rust en lezen

Aachen Airport vernieuwt de strip. Wij genieten van uitslapen en strips lezen de tuin. Zonder geluid, CO2, kerosinelozingen en meelezende Quatar-piloten.
Op 25 mei vragen wij tijdens de informatieavond over de ontwikkeling van een luchthavenbesluit hoe wij deze zalige toestand kunnen bestendigen. Een inwoner van Heugem pleit juist voor versnelde aanleg van een nieuwe baan. Dan neemt immers de ruimte voor Liège weer af en kan hij weer uitslapen en tuinlezen.
Hoe dat kan verklaart een milieudeskundige. Trek de Luikse startbaan door richting Maastricht. Die loopt over Heugem zodat Jekeraanwonenden er geen last van hebben.

Wie heeft de hoogste rustrechten?
Voorlopig wordt veel onderzoek verricht. Ergens in 2024 krijgen wij de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. Thuisraken in jargon en stukken kost zeker 1000 uur wist een belangstellende te melden. Gaat u een zienswijze indienen? Of sluiten we aan bij Alliantie pleinAIR Maastricht om de last te delen? Wij blijven vertrouwen op sluiting van MAA.

Voor op het nachtkastje

Schrikt u wel eens wakker? Tegen een nachtmerrie helpt een glas water. Bij ander ongerief belt u. Wie? Daarvoor maakte de gemeente een overzichtelijke lijst. Die kunt u printen en op uw nachtkastje leggen. Bedenk dat zo’n overzicht veroudert. De website biedt waarschijnlijk vollediger en bijgehouden informatie.

Komende activiteiten

 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 3 juli plaats.
 • 20 juli: rondleiding voor beperkte groep langs het erfgoed van het Jekerkwartier onder leiding van bouwhistoricus Coen Eggen.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
 • Mogelijk kunnen wij dit jaar het opgeknapte monument ter herdenking van de oorlogsvluchtingen 14-18 onthullen.

Nieuwsbrief 2023 nr 10

Bezoek uit Sint Pieter
Vertrek van Jeker naar Maas
Oude lucht
Burgers begroten
Omgevingskennis
Trek?
Oorleed
Komende activiteiten

Naar het paradijs?

Wie vanuit Sint Pieter ons kwartier wil bezoeken steekt bij Tapijn de zebra over. Dat eist geduld en snelheid. Wie op de knop voor groen drukt doet er goed aan enige meters terug te deinzen om niet al te veel gassen van langsrazend verkeer in te nemen. Als het licht eindelijk groen is spoedt de Jekerlustige zich naar de overkant. Om na een paar meter luid gewaarschuwd te worden dat de oversteektijd voorbij snelt.
Voorkomt ons kwartier zo te veel gasten? Kunnen wij de gemeente vragen ons gastvrijer te maken door het plaatsen van een sensor die andersvaliden tijd gunt levend de overkant te halen?

Van Jeker naar Maas

Conservatorium en toneelschool verhuizen naar landbouwbelang. Emilio Tuñon tekent aan de maas torens voor woningen en onderwijs.
Wie gaat tekenen voor de vrijkomende gebouwen in ons Jekerkwartier? Parken tegen hittestress en voor CO2-vang? Parkeerplaatsen voor toeristen? Woningen voor jonge gezinnen? Nieuwe bedrijven om oude industriële tijden te laten herleven?
Grijpt de gemeente kansen of gaat de markt aan de slag? Hoe kan onze vereniging participeren in deze transitie?

Oude lucht

Op 27 juni laat de Seniorenpartij bij motie weten dat schone lucht belangrijk is. Maar de milieuzone wordt naar de toekomst verwezen. Omdat ouderen daarvan niet lang de vruchten kunnen plukken?

Burgerbegroting

In ronde 2 van de Burgerbegroting wordt K€ 750 verdeeld over de in de eerste ronde geselecteerde 10 thema’s. U kunt deelnemen aan die verdeling.
In ronde 3 kunnen projecten worden ingediend. Heeft u een idee voor een “Jekerkwartier-project” dat dan kan worden uitgewerkt? Laat het ons weten.

Kennis en omgeving

Studerende buurtbewoners kennen het oer. Hun buren laten kennis niet meer formeel toetsen, maar blijven leergierig. En willen hun woonomgeving nog mooier maken en zo houden voor het nageslacht. Voor hen is OER omgevingseffectrapport. Zij weten dat daarin wordt gekeken naar meer dan alleen de milieueffecten zoals in het MER. Het OER dat voor de Omgevingsvisie Maastricht 2040 wordt opgesteld heet MOER. Dit weet u omdat u kennis nam van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie gemeente Maastricht.
Het bestuur van onze vereniging nodigt u van harte uit te participeren in het actualiseren van de huidige ‘Omgevingsvisie Maastricht 2040’.
Geniet u liever van de stad, dan kunt u erop vertrouwen dat BJK zich inzet om uw nakomelingen nog meer genot te bieden.

Trek

Bij bedekt weer werd Trek 16 mei opgetrokken, bij zon op 18 mei geopend. Generatoren en braderijen verrijkten de lucht. Aanwonenden werd een drankje aangeboden. Proost!

Nieuw evenementenbeleid

Het College van Burgemeester en Wethouders stelt de Gemeenteraad voor het evenementenbeleid te actualiseren. BJK ziet vooruitgang en plaatste kanttekeningen. Wie meer wil weten gaat naar de site van de gemeente of bekijkt de opname van de stadsronde.

Geluidsdruk en evenementen

Hebt u dubbele kozijnen, driedubbelglas, ruisonderdrukkende hoofdtelefoon dan wel gehoorbeschermende oordoppen? Aangeschaft om uw gehoor tegen evenementen te beschermen? U kunt dat allemaal per 1 januari 2024 verkopen omdat de gemeente vanaf die dag geluid bij evenementen maximeert (zie de Limburger of bijlage 2 bij Raadsvoorstel 34-2023).
Gaat u van de opbrengst een mooie geluidsinstallatie kopen?

Komende activiteiten

 • Informatieavond Waalse Kerk op 1 juni.
 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 3 juli plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.
 • Indien opgeknapt onthullen wij dit jaar nog het opgeknapte monument ter herdenking van de oorlogsvluchtelingen 14-18.

Nieuwsbrief 2023 nr 9

Waalse Kerk
Enfin en Forum
Parkeren
Industrie en Jeker
Onkruid en monarchie
Martinushofje
Fietsen naar school
Aarde en lucht
Activiteiten

Waalse Kerk: informatiebijeenkomst op 1 juni

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij over de plannen om de Waalse Kerk Maastricht aan Sint Pieterstraat 6 te renoveren. In vervolg daarop nodigt Klaas Koelewijn, voorzitter Stichting Waalse Kerk Maastricht, bewoners van het Jekerkwartier uit voor een informatiebijeenkomst over deze renovatie op 1 juni.
U bent vanaf 19:30 welkom. Om 20.00 uur opent Klaas Koelewijn waarna Laura Piovan, Architect van bureau Archaris Architecture een presentatie verzorgt. Na stellen en beantwoorden van vragen wordt de bijeenkomst om 21:00 afgesloten. Vervolgens is er gelegenheid elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten en kunnen de aanwezigen in kleine groepen rondgeleid worden in het monumentale gebouw.
Op www.waalsekerkmaastricht.nl krijgt u al een impressie van de renovatie plannen. 

Pleinterras

BJK maakte bezwaar tegen de vergunning voor het pleinterras waarop Enfin en Forum hun terras kunnen vestigen of uitbreiden. Daarover vond op maandag 8 mei een hoorzitting plaats. Wij houden u van de uitkomst van de procedure op de hoogte.

Parkeerhulp

Onze auto’s leren parkeren. Voor de vergunning zorgen we zelf. Zonder hulp?
Ooit kocht je als bewoner van het Jekerkwartier een levenslange vergunning om te parkeren. Voor betaling daarvan gaf je een machtiging. Zonder omkijken of boetes parkeerde je of liet je je auto dat doen. Een stelsel waar enkel je erfgenamen na je verscheiden last van krijgen.
Intelligente automatisering maakt leven en parkeren eenvoudiger. Via gemeentemaastricht.nl vind je na 16 invoeracties (muisklik of toets) het e-loket parkeren. Onder de knop ‘Huidige producten’ vind je -als alles goed is- je parkeervergunning. Als dat niet zo is bel je 14043. Mogelijk bereik je na een aantal keuzes een aardige medewerker die de weg naar een vergunde parkeerplaats wijst.
Heb je digid of e-herkenning, voldoende saldo en digivaardige hulp? Dan is boetevrijparkeren binnen 2 uur geregeld. Denk er wel aan het hele proces elk kwartaal of -als zo ingesteld- jaar te herhalen.
Volgt u het nog? Geen nood: op de site van de gemeente vind u de handleiding van 27 pagina’s.

Jeker als bron van industrie

U weet dat Petrus Maastricht tot bakermat van de Nederlandse industriële revolutie maakte. Weet u ook dat water, paarden en stoom ons kwartier lang vóór Regout kracht gaven voor industriële nijverheid? De loop van de Jeker werd voortdurend verlegd, het gestuwd vermogen gereguleerd om niemand tekort te doen en het zicht op maken ontnomen door hoge muren.
Wiel Heijenrath vertelde op 3 en 6 mei wandelend over lakenwevers, leerlooiers, brouwers, dekenmakers, zeepzieders en hun handelsgeest. Wij leerden dat leer van de Jeker klimmers uit Frankfurt bij hun bergtochten steunden en hoe molens onze stoffen volden. Wiel liet ons zien wat wij dagelijks achteloos voorbij lopen zonder dat muren het nog verbergen.
Als verteller is Wiel niet te vervangen. Wie niet kan wachten op een volgende gelegenheid kope de brochure om eenzaam lezend de wandeling langs ons industrieel erfgoed te maken.

Konings(on)kruid

Met de lente kruipt onkruid tussen woning en stoep. Koningsdag nodigt tot kuisen. Het kwam er niet van. Omdat groenen roepen om behoud van natuur tussen stenen?
Na een gezellige dag ruimt de gemeente op 28 april de feestrestanten op. Niet enkel gazon en straat en worden schoongeveegd. Waar wij jong leerden dat schoonhouden van de stoep burgerplicht is, worden nu woningkanten van overheidswege getrimd. Na de verjaardag van de koning genoten wij van een grijze stoep en Italiaans met koningskruid.
Leve de gemeente!

Hofje

In Brugge en Amsterdam zoekt u rust in een hofje. Waarmee de bewoners rust wordt ontnomen. Ons Jekerkwartier kent een hofje dat de bewoners met rust laat. Om het te leren kennen moet u een bewoner leren kennen. Wie dat niet kan of wil, kan virtueel kennis maken met het Martinushofje.

Hoe naar school

Lang geleden bracht een in België wonende Maastrichtse fotograaf zijn zoon in een fraaie cabriolet in de Begijnenstraat naar school. Aan de poort van de school genoten we van de witte Saab met blonde krullenbollen.
Nu trekken we de neus op voor de auto en verlangen naar onze eigen schoolgang: te voet of met de fiets. De gemeente faciliteert dat (zie ook De Limburger). Nu in de Capucijnenstraat en op Sint Pieter. Wanneer is onze Begijnenstraat aan de beurt?

Schone lucht

Bent u net zo (groot)oud(er), actief en aardelievend als Frans Vollenbroek? Deze advocaat van de aarde helpt wie gelijk wil krijgen in discussies met overheid of bedrijf.
Zou milieudefensie Maastricht daar hulp kunnen krijgen als het toneel voor verwerkelijking van de milieuzone in Maastricht van politiek naar gerecht schuift?

Komende activiteiten

 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 3 juli plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in het voorjaar.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.

Nieuwsbrief 2023 nr 8

Algemene Ledenvergadering
Groenst drinken
Burgers verdelen geld
Milieuzone maakt ziek
Nieuwe regels
Waalse Kerk
Komende activiteiten (voorstellen kunt u richten aan info@bewonersjekerkwartier.nl)

Algemene Ledenvergadering

Onze jaarvergadering vindt plaats op 27 juni 2023 vanaf 19:00 uur. Alle leden krijgen per mail een uitnodiging. Belangrijkste agendapunten zijn de verantwoording over 2022, de begroting over 2023 en de nieuwe beleidsvisie.

Horeca aan Jeker naar groenste pleisterplaats

Schenken de kroegen in ons kwartier absint? Gelegenheden in Pieterstraat en Koestraat willen (ook) anders nog groener worden. Zij gaan onze tafeltjes bevoorraden zonder dat wij last hebben van hun bevoorrading. Lees daarover meer in Thuis in Maastricht.

Burgerbegroting

De gemeente verdeelt € 750.000 over projecten die door burgers via de burgerbegroting worden voorgedragen.
Op 26 april vond de laatste sessie van de eerste ronde plaats. Mede namens BJK stelde uw secretaris uit 26 thema’s verduurzaming, vergroening en kunst en cultuur voor. De twee laatstgenoemde gaan samen met 8 anders thema’s door naar de tweede ronde.
In de sessies van ronde twee (14 juni en 18 juni) wordt het geld verdeeld over de 10 gekozen thema’s. Daarna kan iedereen projecten ontwikkelen en voordragen.
Hebt u ideeën om onze buurt nog liever en mooier te maken? Sluit dan aan bij de volgende ronde van de burgerbegroting of bespreek uw voorstel met ons bestuur.

Milieu

Een stad waar alleen ik mag autorijden en parkeren. Een stad waar enkel niet ondersteunde tweewielers rijden die altijd binnen parkeren. Een stad waar je schone lucht ademt.
Utopia?
Een milieuzone helpt. De gemeente besloot jaren geleden tot invoering. Corona en Zero Emissie Stadslogistiek gooiden roet in de lucht.
Milieudefensie bepleit de combinatie Zes-Milieuzone zoals die elders succesvol is. De politiek heeft het druk, stelt andere prioriteiten, zwijgt of is ziek.
Of is Maastricht (politiek en ondernemers) bang dat een milieuzone mensen weerhoudt naar de stad te komen?

Nieuwe regels woning splitsen en omzetten

Studenten wonen graag op kot in het centrum, pas afgestudeerden willen daar graag blijven op een etage. Wie elders vermogen vergaarde voorziet zich van een pied-a-terre in Maastricht. Grote en kleine beleggers voorzien in die behoeften.
Wie langer in het Jekerkwartier woont ziet de omgeving veranderen en moet daaraan wennen. Wordt te veel verkamerd en gesplitst? Geeft dat overlast en verlies van buurtbinding?
Ook de gemeente ziet in dat niet enkel buitenwijken om regulering vragen om tot een juiste balans ter komen (De Limburger schrijft hierover op 28 april). BJK heeft hier samen met buurtbalans hard aan gewerkt. Wouter Mulder droeg bij aan de totstandkoming van de nieuwe regels. Voor het Jekerkwartier is met name van belang dat nu ook daar het straatmaximum (20%) en afstandscriterium gaan gelden.
Wie migratie naar Bali wil financieren door exploitatie van de huidige woning neme kennis van de nieuwe regels.

Waalse kerk

Er zijn plannen om dit monumentale gebouw te verbouwen en uit te breiden. De ontwerp-beschikking ligt vanaf 27 april ter inzage. Zienswijzen kunnen binnen zes weken vanaf die datum worden ingediend.
Belangstellenden worden op 1 juni (20:00 uur, inloop 19:30) in de kerk over de plannen geïnformeerd.

Komende activiteiten

 • Wiel Heyenrath wandelt met wie mee wil op 3 en 6 mei langs ons industrieel erfgoed. 3 mei is volgeboekt. Voor zaterdag 6 mei zijn nog enkele plaatsten beschikbaar. Verzamelen 9:45 bij de Helpoort. Start van de wandeling stipt om 10:00 uur. Kosten € 15,00 inclusief koffie en iets lekkers (voor niet-leden € 17,50). Aanmelden via info@bewonersjekerkwartier.nl. Betaling: NL73ABNA0108424391 onder vermelding van naam en ‘wandeling 6 mei industrieel erfgoed’.
 • Onze Algemene Ledenvergadering vindt op 27 juni plaats.
 • In het najaar leidt Truus Wanrooij-Roks een bezoek aan het Historisch Centrum Limburg.
 • In voorbereiding is een toer door de schatkamer van de collectie Neutelings in het Bonnefantenmuseum. Wij kijken uit naar een nieuw college van Peter te Poel ergens in het voorjaar.
 • Mogelijk bezoeken wij in het najaar een in oude luister herstelde molen.